Projekat Rastko - Cetinje
Duhovnost
Zemlja
Elektronska biblioteka kulture i tradicije Crne Gore
Umjetnost LjudiKontakt
Povijest MapaPretragaPromjena pismaPomocNovo

Petar II Petrović Njegoš

Ogledalo srpsko
II

U ovom dokumentu objavili smo pesme za koje se smatra da nisu Njegoševe. U fajlu Ogledalo srpsko I dali smo pesme za koje se smatra da ih je napisao sam Njegoš.


 

Ćurčija je bio rodom iz Srijema iz sela Bosuta.

Lasno ti je, more, babe pržit
u ponoći kad niko ne vidi,
al' je mučno mejdan dijeliti
u po podne sv'jetu na vidiku;
neću, more, više kupit društva,
s ovo brata dočekaću Turke."
Istom oni u riječi biše,
krenuše se Turci iz Lješnice;
bubnji biju a svirale svire,
sva se zemlja ispod Cera trese.
pravo Turci idu Čokešini.
Kad to viđe Ćurč'ja harambaša,
on dokopa pušku po sredini,
obazre se, reče tri riječi:
"Moja braćo, do trista drugova.
ko će sa mnom, neka ide za mnom,
ja se prvi s Turcim' biti neću."
Što bijaše ognja plamenita
sa Ćurčijom ode u planinu.
Knez Mihajlo Ružičić pošao
iz lijepa sela Metkovića,
i on vodi tri hiljade vojske;
kad Mihajlo opazi Ćurčiju,
đe Ćurčija struže uz planinu,
prepade se Ružičić Mihajlo,
namah svoju raspustio vojsku:
"Moja braćo i moja družino,
kad Ćurčija bježi u planinu,
nema danas boja sa Turcima,
ii bježite svaki svome dvoru,
da se svaki kod svog dvora nađe."
Tu Mihajlo raspustio vojsku.
Čiča Jakov ostade pred crkvom
su svojijeh tri stotine druga,
su četiri svoje harambaše;
a iguman Hadži-Kostantine
nije trebo da s' u boju desi:
Kostantin se iguman ukloni;
a čiča se Jakov prepadnuo.
posjednuo krilata đogata,
golu sablju drži u rukama,
pa družini 'vako govoraše:
"Braćo moja, tri stotine druga,
da crkvenu zatvorim avliju,
la busije sebe pogradimo,
pa da ovđe dočekamo Turke!"
Al' besjede dva brata Nedića:
"Čiča Jašo, što si poluđeo?
Mn nijesmo jedne ženske glave
pod zatvorom ženski da pomremo,
pa da crkvu krvi obojimo,
da kostima crkvu potrusimo,
već hajduci, ubojni junaci,
što zameću po krajini kavgu
izmeđ' cara i izmeđ' kraljeva;
da idemo da sretemo Turke,
da se dalek' s njima pobijemo,
đe je svemu sv'jetu na vidiku!"
To rekoše, pa se poslušaše,
svi šarene puške potprašiše,
pa Nedići naprijed pođoše,
a za njima Damjan Kutišanac,
za Damjanom Damjanović Panto,
a za Pantom družina ostala.
Čiča Jakov na đogatu jaše,
golu sablju u rukama nosi,
ide viđet pobit kako će se.
Nadaleko susretoše Turke,
povisoko od bijele crkve,
viš' Vranjevca duboka potoka
na visoku brdu goletnome,
đe Lješnici jeste na pogledu.
Slušaj, gospo, ko zavrže kavgu!
Dva Nedića busije ne traže,
već padoše oba na koljena,
a obadva puške oboriše,
obje pukle, ostaće im puste.
Bogo mili, čuda golemoga,
đe dva brata, dva Nedića mlada,
pogodiše u turskoj ordiji
do dva brata, dva Turčina mlada,
oba brata navrh Vukovija,
oba brata, oba barjaktara,
oba paše, nogom ne makoše,
barjaci im pusti ostadoše.
Zemlji pade Damjan Kutišanac.
zemlji pade, pušci oganj dade,
i on ubi u turskoj ordiji
iz Zvornika Hasan-barjaktara.
Hasan pade, barjak mu ostade;
zemlji pade Damjanović Panto.
zemlji pade, pušci oganj dade:
Pantelija ubi u ordiji
iz Brčkoga Gliban-barjaktara,
i on pade, ni nogom ne mače.
Namah puče od trista Srbova.
namah puče trista džeferdara,
mrtvih pade za trista Turaka;
od Turaka sedam hiljad' puče.
magla pade od neba do zemlje,
nit' se vidi neba ni oblaka
od onoga praha puščanoga.
Bože mili, srca slobodnoga
u dva brata, dva Nedića mlada,
đe s Turcima zavrgoše kavgu
trista Srba sa sedam hiljada:
dva Srbina udriš' na pedeset,
četvorica na stotin' Turaka,
osmorica na dvjesta Turaka.
Boj činiše puno i za mnogo,
ja u danu puno sedam sata;
sve razbiše Turke na buljuke.
Staše Turci natrag uzmicati.
ranjenike Janji prenositi;
ev' Turcima indat pridolazi,
Nedićima niko niotkuda.
Đe je sreća, tu je i nesreća:
kad se sedam navršiše sata,
ev' Nedići rana dopadoše,
prebiše im Turci obojici
iz pušaka noge do koljena;
oba sjela jedan do drugoga,
oni viču, reko b' vino piju,
oko sebe Srbadiju hrabre,
puške pune, na Turke bacaju.
Đe je sreća, tu je i nesreća:
u Nedića nestade džebane,
a ne mogu na noge ustati
da potraže po društvu fišeka,
već iz glasa staše dozivati:
"O družino, braćo Srbadijo,
nije li se u kog dogodilo
ja fišeka da nama dokuči,
prazne su nam puške u rukama,
još vidimo prema sebi Turke;
u koga se fišek' dogodilo,
za fišek mu evo po žut dukat,
ako mu se i to malo čini,
za fišek mu evo deset dukat'!"
- Dosta zlata, al' džebane nema!
Stade vikat jedan do drugoga,
ni u jednog nije se desilo;
a to turski špijuni začuše,
otrčaše, Turcima kazaše,
da j' u Srba nestalo džebane.
Kad to čuše do dva serašćera,
Nožin-aga i s njim Derviš-aga,
od pojasa sablje povadiše,
izdaleka Turke povratiše
i na silu Turke naćeraše:
"Jala, kardaš, juriš na dušmana!
U dušmana nestalo džebane."
Kad li, bolan, Turci jalaknuše,
na Srbinje juriš učiniše!
Tu se Srbi pokoriti neće,
već se brane i praznim puškama;
izlomiše puške na sedmoro
ev' tukući oko sebe Turke.
A kad tanke puške izlomiše,
svaki Srbin hvata po Turčina:
kako koji dokopa Turčina,
svaki pada po Turčinu svome,
svaki Srbin mori po Turčina,
a Srbina po dvadest Turaka.
Pogiboše dva Nedića mlada,
i pogibe Damjan Kutišanac,
i pogibe Damjanović Panto,
pogubi ga Derviš od Zvornika:
Derviš-aga Pantu dolećeo,
udari ga sabljom iznenada,
ujednom mu odsiječe glavu;
Pantelija osta na nogama,
glava pade u travu pred t'jelo.
Mrtva glava sa zemlje govori:
"Ti si, Dedo, j.. u mi ti nenu,
jer me tako iz prevare tučeš?"
Svi se Turci onda začudiše
ta šta reče mrtva srpska glava.
Tu pogibe za trista Srbina,
a Turaka Janji donesoše
pet stotina, onđe ukopaše,
vergijaša ni nosili nisu.
I danaske stoji kosturnica
od Srbalja i još od Turaka
viš' Vranjevca duboka potoka
na visoku brdu goletnome.
Ta znaće se njino razbojište
dok je Cera i Vidojevice
i na nebu sunca i mjeseca,
đe Nedići jesu poginuli
u subotu na Svetog Lazara
pred Hristovo pred Cvjetonosije.
Čiča Jakov na đogi uteče
stramputice putem prijekijem,
a Ćurčiji 'vako govoriše:
"Ej, Ćurčija, da te bog ubije,
đe me danas izdade Turcima?
Ako bog da i sreća od boga,
ti se nećeš nanositi glave,
nanositi za tu prijevaru."
I što reče Jakov ne poreče.

 


Boj na Salašu

(1806. god.)

Vino piju tri srpske vojvode
u bogatoj i ponosnoj Mačvi,
u lijepu selu Metkoviću,
a kod dvora Petra Herićeva.
Prvo bješe srpska vojevoda
Katić Janko iz sela Rogače
od Kosmaja, gn'jezda sokolova:
a drugo je vojvoda Vujica
iz Azanje sniže Smedereva;
a treće je srpska vojevoda
Čupić Stojan, Zmaju iz Noćaja;
s njima pije do dvjesta Srbina.
Tu Srbina bez konja ne bješe,
već sve Srbi na konjma dobrijem.
na hatima, a pod mizdracima.
A kada se napojiše vina,
te im vince iziđe u lice,
a rakija priče govoriti,
poče im se Čupić tugovati:
-Ah, moj brate, Janko i Vujica,
teško su mi Turci dodijali,
jer sam, braćo, na krajini ljutoj,
ukraj Drine, ukraj vode hladne,
pak mi Mačvu iz prevare kradu,
ne mogu se s njima udesiti.
a da mi se s njima udesiti,
volio bih neg' carevo blago,
da ja vidim čija jeste Mačva,
čija jeste, čija l' će ostati;
to bih sada, braćo, najvolio."
Istom Čupić u riječi bješe,
a stražarče doleće sa straže,
vjerna sluga Jurišića Stanka,
iza Batra, sa sela Salaša;
gologlavo bješe, bez obuće,
bez obuće i bez duge puške;
od šumskoga trnja oderano,
groznijem se suzam' uprljalo.
Vojvodama kada ono dođe,
ono njima boga ne naziva,
već ovako njima progovara:
"Žlje ga sjeli, tri srpske vojvode
žlje ga sjeli i vino popili!
Vi pijete i popijevate,
sirotinja u nevolji cvili:
na Mačvu vam Turci udariše,
sedam hiljad' i trista Turaka
i pred njima Mehmed kapetane
od Zvornika grada bijeloga,
bijela mu brada do pojasa.
Buljugbaša Jurišiću Stanko
sa svojijeh sedamdeset druga,
hćaše junak da uzbije Turke,
i na Turke oganj oboriše;
puče pušak' od Jurišić Stanka,
puče pušak' sedamdeset ravno,
od Turaka sedam hiljad' puče:
m i ne znasmo Jedan za drugoga,
ko l' pogibe, kog' li uhvatiše,
ko l' uteče, koji li ostade,
nit' znadosmo kud se đede Stanko.
Ele Turci Mačvu pregaziše,
poribiše Sovljak i Glogovac.
Ko je vama konje nabavio,
ko je vam čohu porezao,
ko li vam je pokovo oružje,
razma jadna sirotinja raja?
pak s Turcima raju zavadiste
i Turcima sada izdadoste.
Što činite, da vas bog ubije;
što činite, jer se ne bijete,
ne bijete, jal' se predajete?"
Kad to čuo Čupiću Stojane.
u ruci mu puna čaša vina,
pupa mu se čaša zadesila,
od eška mu zadrhtala ruka,
pa ispusti čašu na siniju
(nit' se razbi nit' se proli vino),
a pljesnu se rukom po koljenu,
pod koljenom skerlet-čoha puče
i bijela koža na koljenu;
na ruci mu tri zlatna prstena,
ta sva tri mu crkla na prstima.
Čupić S gojan grozne suze proli:
u Stojana nema mnogo druga
razma cigle dvije vjerne sluge,
jedno bješe Sićiću Marinko,
a drugo je Šumanac Vasilju;
Stojan viknu dvije vjerne sluge:
"Sluge moje, brže konje vaše."
A on skoči, pripasa oružje,
sobom Stojan do mrkova dođe,
pa mrkovu priteže kolane,
priteže mu četiri kolana,
a i petu ibrišim-tkanicu,
uzdu vrže, na mrkova sjede;
oko njega dvije vjerne sluge.
'Vako Čupić reče sa mrkova:
"Braćo moja, Vujica i Janko,
budite mi danas u nevolji,
da idemo dočekati Turke!"
A Vujica glednu na Katića,
Katić Janko u zemlju preda se,
jer Katiću milo ne bijaše
boj zametat u zemlji neznanoj
s malo društva, a s mnogo Turaka;
društva malo, a i to nevješto,
ne poznaje staza ni bogaza.
Proli suze Čupiću Stojane,
suze proli, pa opet govori:
"Braćo moja, Vujica i Janko,
budite mi danas na nevolji,
danas mene, ja ću sjutra vama;
il' vi pošli il' ne pošli, braćo,
ja ću jedan udarit na Turke,
pod sramotom ovom ostat neću,
mret mi danas ili mreti sjutra,
volim prije, o manje grehote!"
Kad pogleda vojvoda Vujica
ta đe Čupić grozne suze lije,
Vujici se vrlo ražalilo,
pa on skoči na noge lagane
i Čupiću ovako govori:
"Pobratime, Čupiću Stojane.
neka znadeš, ja te izdat neću
sa mojijeh sto pedeset druga:
ko te izdo, izdalo ga ljeto,
bijelo mu žito ne rodilo,
stara njega majka ne viđela,
njim se mila sestra ne zaklela!"
Pak Vujica viknu na družinu:
"A na noge, moji sokolovi;
brzo svoje konje opremajte."
Vujo ode do konja alata,
priteže mu četiri kolana.
a i petu ibrišim-tkanicu.
uzdu vrže, sjede na alata.
oko njega sto pedeset druga.
Tu se Vujo i Stojan sastaše:
sramota se Janku učinila
da on junak od društva ostane.
da ostane i da ih izdade,
veće i on na noge ustade
i doleće do konja đogata,
do đogata grive oknivene,
priteže mu četiri kolana,
a i petu ibrišim-tkanicu,
uzdu vrže, na đogata sjede,
oko njega pedeset momaka.
Tri vojvode zajedno pođoše,
tri vojvode kao tri sokola,
a za njima do dvjesta Srbina
na hatima, a pod mizdracima,
kano srodno jato golubova -
bože mili, da lijepe kite!
S Metkovića sela polećeše,
pak Bogatić selo prelećeše,
u Klijenje selo dolećeše;
a kad biše u selo Klijenje,
Čupić Stojan glednu ispod ruke
al' mu Sovljak ognjem gorijaše
a po njemu Turci halakaju.
Onda Čupić 'vako progovori:
"Braćo moja, Vujica i Janko,
i vi braćo, dv'je stotine Srba.
hoćete li da se poslušamo:
da mi dobrim konjma oblakšamo.
pa da s konja zbacimo terkije,
da mi dobre konje oblakšamo,
da kolane konjma pritegnemo;
brzo ćemo s' udarit s Turcima;
a nemojte žaliti terkija!
Ja sam čuo od starijeh ljudi:
onđe nema nigda starješine,
starješine ni da sudit može,
koji nije kadar platit vina
u mehani za potrebna druga;
hvala bogu. i bog mi je dao,
ako bog da te zdravo budemo,
terkije ću vama dopuniti
i hoću vas vinom napojiti:
ako l' koji u boju pogine,
tražiću ga, pa ga sahraniti,
l'jepo ću mu t'jelo opojati."
Kad to čulo dv'je stotine Srba,
svi Stojana odmah poslušaše,
pa s dobrijeh konja odsjedoše,
pobacaše sa konja terkije
i kolane konjma pritegoše.
pak na dobre konje usjedoše,
potekoše putem prijekijem,
pa salaško polje istrčaše.
A kad oni na drum iziđoše,
Turci pošli drumom širokijem,
prošli Turci u bogatu Mačvu,
oko puta preko polja ravna,
pa pločama travu odadrli.
al' se jošte povratili nisu.
Kad je Stojan sagledo drumove,
opet onđe ustavio društvo,
pa on svojoj družini govori:
"Braćo moja, Janko i Vujica,
i vi braćo, dv'je stotine Srba,
ja sam noćas lijep san usnio,
neka znate, naš će mejdan biti,
ako bog da, dobićemo Turke,
samo, braćo, drž'te se junački,
nemojte se, braćo, prepanuti!
Vidite li to salaško polje
koliko je dugo i široko,
kad se Turci s plijenom pomole,
sve će polje sobom zakriliti,
vi se, braćo, prepanut nemojte!
Ja sam čuo od starijeh ljudi:
nema smrti bez suđena dana.
ni junaka bez prvoga brata;
neka znate, ja ću biti prvi!
Već ovako da se poslušamo:
oko glave saruke zavite,
a po turski sablje pripašite
i po turski konje razigrajte,
da se Turci dalek' ne osjete,
nas je malo, a mnogo Turaka;
pa hajdemo pravo među Turke,
ko nas gođe vidi od Turaka,
svak će mislit, njima indat ide.
A kada se s Turcim' izm'ješamo,
da svi, braćo, boga pomenemo
a po jednu pušku izbacimo,
više pušak' nemojte bacati,
već trgnite sablje od pojasa
da kroz Turke juriš učinimo,
pak da Turke odmah ras'ječemo,
ras'ječemo Turke na buljuke,
neka ne zna jedan za drugoga;
tako ćemo Turke zabuniti.
Jošte, braćo, da vam riječ kažem:
izvadite drvene čuture,
napite se pocerske rakije
zarad srca i zarad slobode."
Kad to čulo dv'je stotine Srba,
svi po turski glave zamotaše
a po turski sablje pripasaše.
pak trgoše drvene čuture
i stadoše sve dva i dva piti;
Čupić trže drvenu čuturu,
pa on pije sa dva pobratima.
Po jednom se pićem obrediše,
a po drugu piti započeše,
al' se Turci poljem pomoliše.
Kolika je sila u Turaka,
sve su polje sobom zakrilili.
Oni gone plijen od Sovljaka:
sedam hiljad' bijelih ovaca,
pet hiljada crvenijeh koza,
tri hiljade krava muzovnijeh.
šest stotina mačvanskih volova:
stoji bleka ovac' za janjcima,
stoji meka janjac' za ovcama,
veka stoji koza za jarići,
a jarića dreka za kozama;
stoji rika krava za teladma,
a teladi meka za kravama;
buka stoji mačvanskih volova.
ne poznaju svojijeh čobana,
vidi stoka đe će putovati,
pake žali svoga zavičaja;
a za njima Turci halakaju.
Viče Turčin jedan do drugoga:
"Lakše, Mujo, ne umori marve!"
- "Hoću, Uso, ada kako neću;
daleko je Drini putovati,
bojati se Čupića Stojana."
Turci misle, niko ih ne sluša.
Čupić sluša, pak suze proljeva,
ta od jada, gledajuć' očima
kako Turci srpski plijen gone
(u zvjerki bi srce prepuknulo,
a kamoli u živu junaku!),
pa govori Čupiću Stojane:
"Vidiš, brate, Janko i Vujica,
vidite li sirotinjskog pl'jena,
ko b' ostao pod ovom sramotom?"
pa on saruk na oči namače:
"Hajte za mnom kako koji može."
Svi saruke na oči nam'koše,
a po turski koplja okrenuše
i po turski konje razigraše,
pa svi šute ništa ne govore,
već odoše na susret Turcima.
Najnaprijed Stojan na mrkovu,
za Stojanom Vujo na alatu,
za Vujicom Janko na đogatu,
a za Jankom dv'je stotine Srba.
L kada ih Turci opaziše,
oni misle njima indat ide,
pa ovako njima govorahu:
"Valah. kardaš, nemaš kuda amo;
što smo hćeli, to smo učinili,
onđe nama ne ima hiseta."
Srbi šute, ništa ne govore.
A kada se s Turci iz'mješaše,
izm'ješaše, pak se poznadoše,
tad svi Srbi boga pomenuše
a na Turke oganj oboriše.
Od Srbalja dvjesta pušak' puče,
mrtvih pade za dvjesta Turaka;
od Turaka sedam hiljad' puče,
pade magla od neba do zemlje,
nit' se vidi neba ni oblaka:
viš' njih jarko pomračilo sunce
od puščanog praha i olova;
ali Srbi stare mejdandžije
više pušak' metati ne hćeše,
već trgoše sablje od pojasa
i kroz Turke juriš učiniše,
rašćeraše Turke na buljuke
kao vuci bijele jaganjce,
da ne znade jedan za drugoga,
ko li gine, ko li zadobiva;
Turci viču: "Umet i Muhamed!"
Srbi viču: "Za vjeru hrišćansku
i za slavu imena srpskoga!"
Kad se dvije udariše vojske,
Crnobarac Stanko harambaša
na daništu bješe kraj Salaša
s pobratimom Ninković Jovicom
n sa pobrom Latković Jovanom;
kad stadoše sablje sijevati,
Stanko srcu odoljet ne može,
veće oni s daništa skočiše,
svaki sebi ubi po Turčina,
pak na turske konje usjedoše
i po polju Turke poćeraše.
Kada viđe Čupiću Stojane
ja u boju Crnobarca Stanka,
Čupić njemu "vako progovara:
"Be aferim, Crnobarac Stanko!
Da si sinoć mog brata ubio
i da si mi dvore zapalio,
ta sve bih ti danas oprostio,
niti bih te igda prekorio;
proklet bio ko ti spomenuo
kad si Srblju tako u pomoći."

Stanko iz Crne Bare bio je nešto skrivio, pa pobjegao u hajduke; i bila je
izišla zapovijest da se ne može predati, nego da se mora pogubiti, no tim se slučajem predao i ostao na miru.


Da je kome stati nagledati
kako srpske sablje sijevaju,
mrtve turske glave zijevaju.
Tu ne osta Srbin u družini
koji turske ne ods'ječe glave,
koji po dv'je, koji po četiri.
vojvodama ni broja ne ima.
S'ječe Turke od Rogače Janko,
što bi Janko Turak' ostavio
dočekuje vojvoda Vujica,
što 6' Vujica Turak propustio
dočekuje Crnoborac Stanko.
što bi Stanko Turak" promašio
dočekuje Latković Jovane,
što 6i Jovan Turak ostavio
dočekuje Ninković Jovica.
što b' Jovica Turak' propustio
dočekuje Čupiću Stojane:
Čupić radi da glasnik ne ode:
sabljom s'ječe, a mrkovom gazi,
drugom rukom buzdovanom tuče.
na sve strane Čupić posla ima,
jer on želi da glasnik ne ode.
Od Srbalja niko ne pogibe
razma jedno ciglo momče mlado,
a ni ono ne bi poginulo,
ali smotri toke na Turčinu,
pak ne hćede konja da se drži,
već sjah' s konja da toke dobije,
pa ga Srbi u boju zgaziše;
et' tako je ludo poginulo!
Od Turaka malo ko uteče
razma jedan Mehmed kapetane
na đogatu konju vilovnome;
poćera ga Čupić na mrkovu,
ćeraše se preko polja ravna,
ćeraše se za puno dva sata:
nit' mu može Mehmed izmaknuti
nit ga može Čupić prestignuti,
jer je Čupić konja umorio
i mrkov mu rana dopadnuo;
na mrkovu sedam grdnih rana,
još se konjma pokoriti neće.
Al' govori Čupić sa mrkova:
"Poturico, Mehmed kapetane,
obazri se da se pogledamo,
da vidimo čija je sad Mačva:
il' je tvoja il' će biti moja,
čija li je od starine bila!"
Turčin muči, ništa ne govori.
veće bježi s glavom bez obzira.
Opet Čupić njemu progovara:
"Jao, kurvo, Mehmed kapetane.
ćeraću te Drini do obale;
dok te junak u Drinu ne nagnam,
ja se tebe okaniti neću;
ako li mi uz Drinu pobjegneš,
ćeraću te do grada Zvornika -
da bih znao da ću poginuti,
ja te danas ostaviti neću."
Tad se Turčin natrag obazreo,
desnu ruku na prsi metnuo,
Stojanu se do sedla poklanja:
"Bogom brate, Čupiću Stojane,
pokloni mi život na mejdanu:
tvoja Mačva i tvoja starina,
ja se u nju nigda vratit neću,
nit' ću doći nit" ću zavojštiti,
već ću s tobom u dosluku biti,
držaću te kao brata svoga;
ako l' bih se u nju kad vratio,
eda bog da i Muhamed svetac
geja iz nje glave ne iznio!"
(Bože mili, čuda velikoga,
đe sam Turčin tada sebe prokle)
Al' se Stojan ne bi povratio,
ćero bi ga makar i pješice;
ali Katić pristo za Stojanom
na đogatu grive oknivene,
pa ga Katić sustići ne može,
već Stojana grlom dozivaše,
grlom viče 6'jelom rukom maše:
"Pobratime, Čupiću Stojane,
vrat' se amo, boga ti jednoga;
pust' Turčina jednog oglasnika
neka kaže bosanskom veziru
kako jeste vojsku pokupio
bez fermana i bez buruntije
i bez r'ječi cara čestitoga,
pa kako je porobio Mačvu
(nek se hvali po Bosni kamenoj),
oćerao krave i volove,
oćerao i koze i ovce,
nek im bule sir i maslo kupe."
Onda Čupić posluša Katića,
pak se prođe Mehmed kapetana.
Povrati se Janku u Salaša.
od Turaka šićar pokupiše,
sirotinjski plijen povratiše
a Iliju Srba sahraniše.
Otkako je gavran pocrnio
nije zmija guju dočekala
kao Čupić Mehmed kapetana
u široku polju salaškome.
Ako li tko vjerovati neće,
neka ide te očima vidi:
znati će se turska kosturnica
dokle teče sunca i Salaša.


Knez Ivan Knežević

Vojsku kupi Kulin kapetane,
krajišnike Turke nevjernike,
koji dragog boga ne poznaju,
ne imaju ni vjere ni duše -
vojsku vodi na bogatu Mačvu,
kud gođ pređe, svuda Srblju preti:
"Ako bog da te s' odovud vratim,
hoću, more, Srblje razrediti
vi Kulina hoćete poznati."
Hrišćanske ga majke proklinjaju:
"Tamo pošo, Kulin kapetane,
tamo pošo, amo ne došao!"
Kulin pređe svu Bosnu ponosnu.
Semberiju zemlju pa do Drine,
Drinu pređe, ukraj Mačve stade.
pored Drine ulogori vojsku,
pa Srbiju zove na predaju;
od Srbije niko doć mu neće,
već Kulina u dubinu mame;
više Kulin putovat ne smije.
Ivan kneže, Semberiji glava,
on Kulinu često odlazaše.
pod čadore prinos donosaše
ne bi l' njemu Srbi mirni bili,
i teško se kneže dodvorio,
za svašta se umolit mogaše.
Mudar bješe Kulin kapetane.
viđe Kulin da je kneže mudar,
pa se Kulin s knezom pobratio:
"Pobratime, oborkneže Ivo,
ev' ti jesi Semberiji glava,
a ja jesam nad krajinom turskom;
odsad, kneže, da se pobratimo."
To rekoše pa se pobratiše.
Ode Ivo dvoru Popovima,
pa kmetove semberske doziva:
"Ne bojte se ropstva od Kulina."
Ode Ivan po svojoj nahiji
turskoj vojsci tain da sastavlja.
A Kulin je Ivu prevario,
jedno jutro kurva podranio,
po Vaskrsu pred Svetoga Đurđa.
s vojskom ode uz tu vodu Drinu.
Kada dođe Jadru vodi hladnoj,
u Dobriću selu osvanuo.
Dobrićane Srblje dozivaše:
"Hod'te, more, konje prihvatajte,
pravu raju nigde robit neću,
a s hajduci kako načinimo."
Svi u skupu Dobrićani došli
onda Kulin viknu na vojnike,
Turci britke sablje povadiše.
dobrićanske kmete isjekoše:
sedamdeset i četiri glave
što srbinjske osjekoše Turci:
pa Iliju kneza uhvatiše
i Filipa, popa dobrićkoga,
bijele im povezaše ruke,
a sav Dobrić selo porobiše,
porobiše, vatrom popališe;
zarobiše trista robinjica,
plijen gone, a robinje vode.
Savezana i popa i kneza
kad ordiji Turci doćeraše,
obadva ih na kolje nabiše
i ružnom ih smrti pomoriše.
Pod čador'ma roblje pod'jeliše.
Eto kneže iz nahije ide,
tain vuče u tursku ordiju
su svojijeh dvanaest kmetova.
Kad se kneže Turcima prikuči.
ispod ruke glednu po ordiji,
al' se turska vojska išarala:
đe je čador, tu je i robinja.
Viđe kneže daje došlo roblje;
koliko je srca milostiva,
triput pada, pa on obumira
gledajući jada ev' od roblja,
niz obraze grozne suze lije:
Nuto, braćo, jada od Srbije!
Neđe Turci jesu prevarili,
te hrišćansku slavu pogazili."
A kad Ivan među Turke uđe,
utro suze, pa se silom smije,
turski Turcim' boga nazivaše:
"Dobro ti ste, Turci, uranili
i dobar ste lovak ulovili."
"Jesmo. kneže, ne može se ljepše."
Kada dođe Kulinovu kneže,
Kulinovu svilenu čadoru,
pred Kulinom prekloni se kneže,
pa mu pođe ruci i papuči,
pa mu turski boga nazivaše;
a Kulin mu boga prihvataše,
pa se Kulin s mjesta pomicaše,
do sebe mu mjesto načinjaše,
pa mu pruža kafu sa šećerom;
al' se Ivan za nevolju smije
i Kulinu 'vako govoraše:
"Ta Kuline, dragi pobratime,
ni ću siđet ni ću kafe piti,
kad si mene tako prevario
i bez mene lovak ulovio.
Hoćeš meni učiniti hise?
Ja bez tebe što sam ulovio,
sve ću, pobro, tebi pokloniti."
Al' besjedi Kulin kapetane:
"Pobratime, oborkneže Ivo,
biće tebi hise ko i meni,
na poklon ti trideset robinja."
Kad to čuo Knežević Ivane,
pred Kulinom u zemlju poljubi:
"Hvala tebi, Kulin kapetane,
a pa roblju i na daru tvome."
Kad viđeše robinje ostale
ta da Ivan može pomoć roblju,
sve iz jednog grla povikaše
i do boga teško protužiše,
pa kroz Turke juriš učiniše,
Ivanu se za skut uhvatiše;
"O Ivane, i otac i majko,
izbavljaj nas kako god ti znadeš,
ne pusti nas ti u turske ruke."
Koja brati, a koja očimi;
Ivan pođe, a roblje mu ne da.
Ivan srcu odoljet ne može.
suze roni i robinje tješi:
"Ne bojte se, drage sestre moje,
ja ću molit Srblje oko sebe
ne bi li vas kako izbavili."
Ode Ivan govorit Kulinu:
"O Kuline, dragi pobratime.
što ću ti se nešto zamoliti,
hoćeš li me, pobro, poslušati?
Prodaj mene svekoliko roblje.
išti pusto nebrojeno blago."
Al' besjedi Kulin kapetane:
"A moj pobro, oborkneže Ivo.
ti ne možeš kupit tvoga roblja.
ja ću iskat što ti dat ne možeš;
ti ćeš s roblja izgubiti glavu."
Al' besjedi Knežević Ivane:
"A moj pobro, Kulin kapetane,
išti blago sve žeženo zlato,
išti blaga koliko ti drago,
ti ne žali ni mene ni roblja."
Uze Kulin cijeniti rbolje:
"Daćeš, Ivo, pet tovara blaga."
Ivan pred njim u zemljicu ljubi:
"Pobratime, Kulin kapetane,
evo tebi tri tovara blaga,
daćeš meni svekoliko roblje."
To rekoše pa se pogodiše.
Uze Kulin besjedit Ivanu:
"Hoćeš, pobro, sad voditi roblje?
Kad ćeš meni donijeti blago?"
Veli njemu Knežević Ivane:
"Hoću, pobro, sad voditi roblje,
blago ću ti donijet poslije."
Besjedi mu Kulin kapetane:
"Imaš, pobro, tvrde jemce za se?"
Al' besjedi Knežević Ivane:
"Ja uvijek po tri jemca držim:
jednog jemca boga velikoga,
drugog jemca moju tvrdu vjeru,
trećeg jemca: prevarit te neću.
Ako li mi tima ne vjeruješ,
ja imadem i druga četiri,
sva četiri gospode Turčina:
Derviš-agu iz grada Zvornika,
Mul-Ahmeta više Bijeljine,
i turskoga mlada književnika
iz džamije mlada mujezina,
četvrtoga agu Omer-agu."
Sva četiri tu se dogodiše,
za Ivana tako s' ujemčiše
sedmog dana da donese blago.
Onda Ivan pokupio lađe,
pa on stade prevoziti roblje,
Turcima se ne da prevoziti.
Kada Ivan sve preveze roblje,
uzja' Ivan doru pomamnoga,
pa on ode svom bijelu dvoru,
a za njime trista robinjica.
Kada roblje svom dvoru dovede.
ispred dvora posadio roblje,
tri tovara hleba izlomio
i sve jeste roblju razgodio,
pa iznese vina i rakije,
nahrani ih hljebom bijelijem,
a napoji vinom i rakijom.
Kad je Ivan roblje napojio,
onda Ivan konja posjednuo,
pa povede sve trista robinja,
odvede ih šeher Bijeljini.
Kad dovede Bijeljini roblje,
pa konake roblje naredio,
pa im daje ručak i večeru;
sluge Ivan posla na sve strane,
po svoj svojoj zemlji Semberiji,
a na selo svako poručuje:
"Od svakoga dvora bijeloga
iska ovđe dođe starješina;
koja žena jeste udovica
u svojemu dvoru starješina,
nek i ona Bijeljini dođe,
i koja je žena nerotkinja,
nek i ona dođe Bijeljini."
Kad to čula zemlja Semberija,
sva Ivanu po riječi dođe.
Kad se svijet slež' u Bijeljinu,
onda Ivan po narodu pođe,
niz obraze grozne suze lije.
a ovake riječi govori:
ne ima od srca poroda
ev' sad može srce otvoriti,
kupit sina ili milu ćercu,
svoju dušu vrći u čistotu,
nerođeno j' bolje neg' rođeno;
a ko ima od srca poroda,
taj nek kupi danas još jednoga,
jednog sina ili milu ćercu,
zarad boga i zaradi duše;
koji bratac mile seje nema
sad je može za blago kupiti,
svojoj duši mjesto uhvatiti.
Otkupite, moja braćo draga,
izbavljajte te srbinjske duše
a od turske od nečiste ruke."
Kad to čuše Semberi Srbinji,
odmah staše kupovati roblje,
a Ivan im stade prodavati.
Neće Ivan da cijeni roblje
ne bi l' prije sastavio blago.
Proda Ivan trista robinjica
i sastavi dva tovara blaga,
a trećega sastavit ne može;
treći tovar uzajmio blaga
od Omera i od Mul-Ahmeta.
A kad Ivan sastavio blago,
nosi blago Kulin kapetanu.
Kad je Kulin opazio blago,
go Kulinu vrlo milo bilo,
pa Ivanu knezu govorio:
"Hvala tebi, Ivo oborkneže!
Takvog kneza do Stambola nema!
Opet Ivan Srblje sakupio
pred brodačku pred bijelu crkvu,
pa je Ivan Srbljem govorio:
"Čujete li, Srblji braćo draga:
ono roblje što ste kupovali
nemojte ga gladi pomoriti.
već sve ono roblje raspustite
neka ide kud je kome drago;
TO je, braćo, mala zadužbina
otkupiti roblje od Turaka
pa držati da kod vas robuje.
već nek ide kud je kome drago."
Kad to čuli Srblji svikolici.
onda oni raspustiše roblje;
ode roblje kud je kome drago.
Blago Ivi i Ivinoj duši!
I to Ivi niko ne pripozna,
ni Ivanu kogodi zahvali,
a kamoli da Ivanu plati.
Ivan neće ni od koga plate,
Ivanu će Hristos gospod platit
kada Ivan bude na istini.


Boj na Mišaru

(1806. god.)

Polećela dva vrana gavrana
sa Mišara polja širokoga
a od Šapca grada bijeloga,
krvavijeh kljuna do očiju
i krvavih nogu do koljena.
Prelećeše svu bogatu Mačvu.
valovitu Drinu prebrodiše
i čestitu Bosnu prejezdiše,
te padoše na krajinu ljutu,
baš u Vakup prokletu palanku,
a na kulu Kulin kapetana;
kako paše, oba zagraktaše.
Tu izlazi kada Kulinova,
izlazila, te je govorila:
"Ja dva vrana, dva po bogu brata.
jeste l' skoro od donje krajine,
od Mišara polja širokoga
a od Šapca grada bijeloga?
Jeste l' vid'li mnogu tursku vojsku
oko Šapca grada bijeloga,
i u vojsci turske poglavice?
Jeste l' vid'li moga gospodara.
gospodara Kulin kapetana,
koj' je glava nad sto hiljad' vojske
i koji se caru zatekao
da ć' Srbiju zemlju umiriti
i od raje pokupit harače;
da će Crnog Đorđa uhvatiti
i živa ga caru opremiti;
i da ć' isjeć srpske poglavice
koj' su kavgu najpre zametnuli?
Je li Đorđa caru opravio,
je l' Jakova na kolac nabio,
je li Luku živa ogulio,
je l' Cincara na vatri ispeko,
je l' Čupića sabljom posjekao,
je l' Miloša s konjma istrgao:
je l' Srbiju zemlju umirio?
Ide li mi Kulin kapetane,
vodi l' vojsku od Bosne ponosne,
ide li mi, hoće l" skoro doći?
Ne goni li mačvanskijeh krava,
ne vodi li srpskijeh robinja,
koje bi me vjerno poslužile?
Kaž' te meni kad će Kulin doći,
kad će doći, da se njemu nadam?"
Al' besjede dvije ptice vrane:
"Oj gospođo, Kulinova ljubo,
radi bismo dobre kazat glase,
ne možemo, već kakono jeste.
Mi smo skoro od donje krajine
a od Šapca grada bijeloga
sa Mišara polja širokoga,
viđeli smo mnogu tursku vojsku
oko Šapca grada bijeloga
i u vojsci turske poglavice,
i vid'li smo tvoga gospodara,
gospodara Kulin kapetana,
i vid'li smo Crnoga Đorđija
u Mišaru polju širokome;
u Đorđija petn'est hiljad' Srba,
a u tvoga Kulin kapetana,
u njeg' bješe sto hiljad' Turaka.
Tu smo bili, očima gledali
kad se dvije udariše vojske
u Mišaru polju širokome,
jedno srpska, a drugo je turska;
pred turskom je Kulin kapetane,
a pred srpskom Petroviću Đorđe.
Srpska vojska tursku nadvladala;
pogibe ti Kulin kapetane,
pogubi ga Petroviću Đorđe,
s njim pogibe tridest hiljad' Turak
izgiboše turske poglavice,
no izboru bolji od boljega,
od čestite Bosne kamenite.
Piti ide Kulin kapetane,
niti ide niti će ti doći,
nit' se nadaj niti ga pogledaj!
Hrani sina, pak pošlji na vojsku:
Srbija se umirit ne može!"
Kad to začu Kulinova kada,
ona ciknu kako ljuta guja,
pa kaduna 'vako govorila:
"Jao, vrani, da zla toga glasa!
Još mi kaž'te, dva po bogu brata:
kad ste bili, očima gledali,
znadete li još kog po imenu
poglavara koj' je poginuo
od čestite Bosne kamenite?"
Govore joj dvije ptice vrane:
"Znamo svakog, gospo Kulinova,
svakog znamo, i kazat hoćemo
poglavara svakog po imenu
i ko ih je, kado, pogubio.
Pogibe ti Mehmed kapetane
od Zvornika grada bijeloga.
pogubi ga Miloš od Pocerja;
pak pogibe paša Sinan-paša
iz Goražda sa Hercegovine;
pogubi ga Lazarević Luko;
pogibe ti Mula Sarajlija,
pogubi ga Čupić kod Drenovca:
pogibe ti Hasan Beširević
u Kitogu, lugu zelenome,
pogubi ga pope Smiljaniću;
pogibe ti derventski kapetan,
pogubi ga Valjevac Jakove,
na Dobravi ods'ječe mu glavu.
Nešto Turak' na Savu udari,
na dobrijem konjma preploviše.
utekoše u zemlju njemačku;
kami majci da uteći mogu!
Začuo ih vitez Cincar Janko
i začuo Lazare Mutape,
pripasaše svijetlo oružje.
prijeđoše u zemlju njemačku,
pak po tragu poćeraše Turke:
stigoše ih na prvom konaku,
baš na ušću kod vode Bosuta,
istom Turci na konak odja'li
u Bosutu pred bijelom krčmom,
ali Cincar iz kraja povika:
"Stani, Ture, nijesi uteklo!"
S druge strane Mutap povikao.
Kad to začu Ostroč kapetane,
ludo d'jete, odmah se prepade,
Hadži-Mosto namah obumrije;
tu doleće Cincar sa Mutapom,
Mutap Mostu odsiječe glavu,
Cincar Janko Ostroč kapetanu;
uteče im od Gradačca Dedo;
a ni on im ne bi utekao
al' u Deda mnogo prijatelja,
pa ga sakri njemačka gospoda.
Kad zgubiše Ostroč kapetana,
tu Srbini kako mrki vuci
od njih pusto oduzeše blago
i dobre im konje pohvataše,
a njih jadne u Savu baciše
i ovako Savi govoriše:
"Savo vodo, valovita, hladna,
žderi, Savo, naše dušmanine!"
Posjekoše Ostroč kapetana
u Njemačkoj pred bijelom krčmom.
ne stide se cara ni ćesara." -
Kad to začu Kulinova kada,
ljuto cvili, do boga se čuje,
jadikuje kano kukavica
a prevrće kako lastavica;
pa ovako proklinjati stade:
"Bjeo Šapcu, ne bijelio se,
već u živoj vatri izgorjeo,
jer kod tebe Turci izgiboše!
Crni Đorđe, da te bog ubije!
Otkako si ti zakrajinio,
mnogu si ti majku ucv'jelio,
a ljubovcu u rod opremio
i sestricu u crno zavio;
i mene si jadnu ucv'jelio,
jer mi zgubi moga gospodara,
gospodara Kulin kapetana!
Pope Luko, rana dopanuo,
jer pogubi pašu Sinan-pašu,
koji znade Bosnu sjetovati?
O Milošu, puška te ubila,
jer pogubi Mehmed kapetana,
kojino je bio desno krilo
c'jele Bosne i njene krajine?
O Jakove. da te bog ubije,
tvoji dvori pusti ostanuli,
jer pogubi Dervent kapetana?
O Čupiću, žalosti dočeko,
jer pogubi mulu sarajevskog,
koji znade i caru suditi?
O Kitože, ce zelenio se!
Smiljaniću, ne veselio se,
jer pogubi Bešireva Hasu,
koga ljepšeg u svoj Bosni nema?
Os-gade mu zlato isprošeno!
O Cincare, da te bog ubije!
Malo jada po Turćiji radiš,
ja šta tražiš po zemlji Njemačkoj?
jer pogubi Ostroč kapetana,
ludo d'jete, jedinca u majke?"
To govori Kulinova kada,
to govori, a s dušom se bori;
dolje pade, gore ne ustade,
već i ona crče od žalosti.


Miloš Stojićević i
Meho Orugdžić

(1809. god.)

Zakukala sinja kukavica
na glavici više Bijeljine;
to ne bila sinja kukavica
veće majka Orugdžića Meha.
Ako kuka. jest joj za nevolju:
sinoć majka oženila Meha,
a jutros ga na vojsku oprema,
ostaje mu ljuba neljubljena,
neljubljena i nezagrljena.
Majka Meha na vojsku oprema
na prudove Drini valovitoj,
s njime ide paša Ali-paša,
a za pašom sva ostala vojska.
Ali-paša Meha sjetovaše:
"O joldašu, Orugdžiću Meho!
Srpska vojska Drinu vodu pređe
i pred vojskom srpske poglavice:
prvo jeste Lazarević Luko,
koji Šapcem komendira gradom,
a na Luku turske majke tuže,
mnogo ih je starih ucv'jelio;
a Drugo je srpska poglavica
Cincar Janko od Orida grada,
koji kavge po svijetu traži,
đe je kavga da se onđe nađe;
a treće je srpska poglavica
iz Noćaja Čupiću Stojane,
koji nije prijatelj Turcima;
četvrto je srpska poglavica
iz Pocerja Pocerac Milošu.
u koga je sablja Kulinova,
Turcima je paše na sramotu.
đoga trče, sabljom Turke s'ječe
ne stidi se cara ni vezira. -
Hodi mudro, ne pogini ludo,
sačuvaj se od dušmanske ruke,
a od Srba, turskog dušmanina,
jer ti jesi Bijeljini glava,
a nijesi samoj Bijeljini,
već si glava na po Bosne slavne.
Al' besjedi Orugdžiću Meho:
"Ne budali, pašo Ali-pašo!
Evo ima tri godine dana
otkako je Kulin poginuo
u Mišaru polju širokome:
sablja mu se jeste oglasila
u nekakva Pocerca Miloša.
i ja hodim i četu provodim,
kud gođ idem, za Miloša pitam;
volio b' se s njime udesiti,
neg' carevo blago zadobiti;
da pokajem Kulin kapetana,
da povratim sablju Kulinovu:
ako bude Miloš prešo Drinu,
Miloša ću na mejdan zazvati,
e njime ću se danas ogledati.
makar svoju izgubio glavu."
Istom oni u riječi bili,
srpske straže pripaziše Turke
otrčaše u logor, kazaše
pod šatore Lazarević Luki.
A kad čuo Lazarević Luko,
hitro skoči u šatoru svome,
pak pripasa svijetlo oružje;
usta Luko, pođe po logoru,
stade dizat pješce i konjike,
Pješacima 'vako govoraše:
"Sr6lji pješci, braćo moja drag
pritežite za noge opanke,
garabilje puške potprašujte,
Na u ravno polje izlazite:
silni Turci u polje dođoše,
valja, braćo, dočekati Turke
na Šarene puške garabilje."
Kad pješaci Luku saslušaše,
svi pritežu za noge opanke,
garabilje puške potprašuju,
na alaje u polje izlaze;
šarke puške po sredini nose,
a na Turke poprijeko glede
kako vuci na b'jele jaganjce.
Konjicima Luko govoraše:
"Konjanici, moja braćo draga,
ko je konjik, konje opremajte,
sablje paš'te, kolane pritež'te,
pa u ravno polje izlazite:
silni Turci u polje dođoše,
valja, braćo, dočekati Turke,
po ravnu se polju poćerati,
na sv'jetlu se sablju ogledati;
sramota je pobjeć sa mejdana."
Od konjika najpre Miloš čuo,
pa pripasa svijetlo oružje
a doleće do konja đogata,
do đogata oka šarenoga,
priteže mu četiri kolana
a i petu ibrišim-tkanicu;
kada Miloš đogu kolan steže,
tu se đogat boju osjetio,
pa prvijem zakopa nogama,
nogam' kopa, a ušima striže,
Milošu se živo srce smije;
vidi Miloš na konju đogatu
đe će taj dan mejdan otvoriti,
nakom sebe spomen ostaviti.
Drugo čuo junak od konjika
Čupić Stojan iz sela Noćaja;
skoči Čupić u šatoru svome
i pripasa svijetlo oružje,
pa doleće do konja dorata,
koji valja kutije dukata,
a Čupića stoji bez dinara,
jera ga je Čupić zadobio
od Turčina Pejza Mehmed-age,
pa ga jaše Turkom na sramotu;
priteže mu četiri kolana
a i petu ibrišim-tkanicu.
Treće čuo Bogićević Anta
od Loznice, od bijela grada;
skoči Anta u šatoru svome
n pripasa svijetlo oružje,
pa doleće do konja mrkova,
priteže mu četiri kolana,
a i petu ibrišim-tkanicu; -
uzdu vrgli, i na konje sjeli.
Luko silnu iskupljaše vojsku,
iskupljaše pješce i konjike,
a vojvode vojsku očekuju.
Pod Milošem smirom đogat neće,
već Miloša zaboljela ruka
ustežući vilovna đogata;
kad s' Milošu veće dodijalo,
on s' obazre na oba ramena,
'vako reče dvije tri riječi:
"Braćo moja, pješci i konjici,
vi hajdete kako vi možete,
a ja odoh kako đogat hoće:
đogat mi je boja poželjeo,
moja desna zasilila ruka,
rada se je s Turcima igrati,
pri pojasu sablja ožednjela,
poželjela krvi od junaka;
ja otidoh da sablju napojim,
da napojim krvi od Turaka."
To izreče Pocerac Milošu.
a đogatu popusti dizgine.
Tad se sleže đogat preko polja.
a za njime Čupić na doratu,
doro đogu ne da odmaknuti,
na sapi mu glavu naslonio;
za Čupićem Bogićević Anta
na mrkovu konju vilovnome,
mrkov ne da doru odmaknuti,
na sapi mu glavu naslonio.
Tri vojvode ujedno odoše,
bože mili, srca svobodnoga,
pomisliše na stare junake
kako valja mrijet na mejdanu,
njih trojica pred dvadest hiljada;
i daleko susretoše Turke.
'Vako s Turci kavgu zametnuše:
njih trojica tri puške baciše,
od Turaka dvadest hiljad' puče:
vojvodama bog i sreća dade,
nijedna im rane ne zadade;
al' vojvode stare mejdandžije
više pušak' metati ne hćeše,
već trgoše sablje od pojasa,
staše zbijat Turke u buljuke.
A zaosto Lazarević Luko,
pa se Luko pred logorom kreće
preko polja kano i planina.
Dalek' bješe Orugdžiću Meho,
dalek bješe pred svojom ordijom,
na đogatu konju vilovnome;
pod njime se đogat pomamio,
preko sebe b'jelu pjenu baca;
Turčin nosi sablju u zubima,
pa se srpskoj prikučuje vojsci;
da se Turčin Srba dokopao,
ne bi ni on glave iznesao,
al' bi dosta jada počinio
i srpskijeh majki ucvjelio.
Opazi ga Pocerac Milošu,
pa govori Anti i Stojanu:
"Čuješ, brate, Anto i Stojane,
vas dvojica Turke uzbijajte, -
sad će vama naša braća doći,
viđećete jada od Turaka -
a ja odoh na konju đogatu
da povratim onu poturicu,
da nam kakva kvara ne učini,
da srbinjske majke ne ucv'jeli;
svaka majka rada viđet sina."
To izreče Pocerac Milošu,
trže sablju u desnicu ruku,
lako pođe, pa Meha pristiže,
pa sa sabljom njega povrćaše
i ovako njemu govoraše:
"Stan' Turčine, kud si nasrnuo?
Vidiš more, da si poginuo."
Al' se Turčin ne da povratiti;
ii ravnu se polju poćeraše,
na čarku se zbilja išćeraše.
Dvije vojske stale te gledale
đe s' junaci po mejdanu gone,
pa se đešto iz pušaka tuku,
jedan drugom rane ne zadaje
(dvije vojske stale te gledaju
koj' će kome oči prevariti);
a kad male puške poizbace,
obojica konje zaustave,
puške pune, sa konja govore,
jedan drugom ljute jade daje.
'Vako reče Orugdžiću Meho:
"More, vlaše iz koje s' nahije,
kako li se zoveš po imenu?
Imadeš li ostarjelu majku,
jesi li se, more, oženio?
Postaće ti majka kukavica,
ostaće ti ljuba udovica, -
s kime si se danas poćerao!"
Besjedi mu Pocerac Milošu:
"Što me pitaš, more, poturico,
ja imena svoga kriti neću:
ja sam s vrha Šabačke Nahije,
iz Pocerja Pocerac Milošu,
kod koga je sablja Kulinova;
stara me se nagledala majka,
mladoga me majka oženila,
vjerne sam se ljube naljubio,
turskih sam se glava nasjekao -
svom sam srcu želju ispunio,
već ne žalim svijet prom'jeniti.
Veće, more, mlada poturico,
ti otkle si, iz koga li grada,
kako li se zoveš po imenu?
Je li tebi u životu majka;
da se nisi skoro oženio?
Postaće ti majka kukavica,
ostaće ti bula neljubljena, -
s kime si se danas poćerao!"
Besjedi mu Orugdžiću Meho:
"Ni ja, vlaše, imena ne krijem;
ja sam, more, ispred Bijeljine,
po imenu Orugdžiću Meho,
kojino sam Bijeljini glava,
pancirlija nad po Bosne glava.
Evo ima tri godine dana
otkako je Kulin poginuo
u Mišaru polju širokome;
sablja mu se jeste proglasila
u nekakva Pocerca Miloša,
i ja hodim i četu provodim,
kud gođ idem, za Miloša pitam,
volio b' se s njime udesiti,
neg' carevo blago zadobiti:
da pokajem Kulin kapetana
i povratim sablju Kulinovu.
Alah, alah, milom bogu hvala.
eto, vlaše, sad se udesismo
u po polja sv'jetu na vidiku,
sad ćemo se, more, ogledati."
Kad to čuo Pocerac Milošu.
glavom mahnu, zubima škrgutnu:
"Ti si, Meho, j.. u mi ti nenu!
Za me pitaš, a ja tebe tražim:
žena bio tko ti pobjegao!"
Namjeri se đetić na đetića,
pa na susret kop"e potekoše.
Trže Miloš sablju u desnicu;
hćaše Miloš dočekati Meha
na desnicu i na oštru sablju.
neka vide vojske obadvije
kako đetić od Srbije s'ječe;
a, kad viđe Orugdžiću Meho,
prepade se, da ga bog ubije,
na daleko svog konja ustavi,
pa potrže dvije puške male,
nanišani obje na Miloša.
obadvjema živu vatru dade,
obje pukle, ostanuće puste;
al' Milošu bog i sreća dade
nijedna mu rane na zadade.
A kad viđe Orugdžiću Meho
đe ostade Miloš na đogatu,
prepade se, sramota ga bilo,
pa on od strah' obje puške baci.
dade pleća bježat u ordiju.
Njega ćera Pocerac Milošu
na đogatu konju vilovnome:
"Stani, more, Orugdžiću Meho.
obazri se da se ogledamo,
sramota je bježat sa mejdana;
nije šala - dvije vojske glede."
Al' se Turčin ne smje obazreti,
veće bježi s glavom bez obzira.
Zlu se Miloš tomu domislio:
on poteže pušku kuburliju,
pušci Miloš živu vatru dade.
Puče puška, zapjeva Milošu,
Orugdžiću na žalost odjeknu:
vrag dogodi te Meha pogodi.
Poče Meho dremat na đogatu,
a Miloš mu stade govoriti:
"More, Meho, je l' ti malo pića?
Mnogoga sam tako napojio,
pa kad zaspi, više se ne diže."
Mahnu Miloš sabljom i desnicom.
prema sebe udario Meha
na dohvatu po bijelu vratu,
ujednom mu odsiječe glavu.
Kad pogibe Orugdžiću Meho,
ostali se prepadoše Turci;
od sve vojske pogibe im glava.
Onda Srblji u glas povikaše
a na Turke složno udariše.
Da se kome stati nagledati
kako srpske sablje sijevaju,
mrtve turske glave zijevaju.
Tu ne osta Srbin u družini
koji turske glave ne ods'ječe.
Od Srbalja malo tko pogibe,
od Turaka malo tko uteče;
izgiboše turske poglavice:
pogibe im hodža iz Stambola,
koji blage r'ječi govoraše,
kog je care bio opremio
da po zemlji blage zbori r'ječi
ne bi l' kako zemlju umirio,
s njim pogibe dvan'est poglavara;
uteče im paša Ali-paša
uteče im šeh'ru Bijeljini.
Veseli se pod Cerom Pocerje,
kojeno si gn'jezdo sokolovo:
kad Srbinu bude za nevolju,
u tebi se po soko izleže,
te Srbinu bude u pomoći.
Veseli se, Miloševa majko,
ti koja si Miloša rodila!
Veseli se, Pocerac Milošu,
desna ti se posvetila ruka,
koja znade pogubiti Meha,
svim Turcima hrabrog poglavara,
a Srbima svima dušmanina!
Veseli se, Pocerac Milošu,
dugo ti se ime spominjalo:
dokle teklo sunca i mjeseca!


Boj na Loznici

Zatječe se paša Ali-paša
u Zvorniku, u svojemu gradu,
na ćitapu svome alkuranu:
"Oj da bi me ne rodila majka,
ni vlahinja ni mlada Turkinja,
već kobila, koja hata moga,
hoću silnu pokupiti vojsku
Zvorniku i po Mulaluku;
pa ću zvati pašu Srebrnicu,
Hercegovce sokolove Turke,
Mostarane do mora junake;
pa ću zvati mnoge kapetane
krajišnike, ljute ubojice,
i četiri sandžak-alajbega,
sedam paša sa sedam sandžaka
i osmoga pašu učtugliju.
Kad sakupim vojsku u Zvornika,
pogradiću orahove šajke,
šajke lake, orahove lađe,
u Zvorniku, u mojemu gradu,
pa ću šajke spustiti niz Drinu,
ja pred vojskom pokraj Drine poći,
s vojskom sići do polja Tičara,
na Tičaru s vojskom Drinu preći,
na Loznicu hoću udariti,
na Loznicu, moju đedovinu,
koju mi je đedo osvojio,
u Kosovu Polju zadobio,
u Kosovu na svijetlu sablju,
pa od mene Raci preoteše,
preoteše na ljutu sramotu
kod mojijeh pet stotina kmeta:
sad ja kmeta nemam nijednoga.
Mislim sjesti u 6'jelu Loznicu,
do Ilina il' do Pantelina;
a kad sjednem u 6'jelu Loznicu,
pohvataću vlaške poglavice:
Jakova ću na kolac nabiti,
a Luku ću živa oderati,
Miloša ću s konjma istrgati.
Čupića ću britkom sabljom posjeć,
Cincara ću na vatri spaliti:
kučku kurvu Bogićević Antu,
koji mi je Jadar posvojio
i pod svoje krilo prihvatio,
hoću njega na kolo vrgnuti.
Ja ne mogu rala uhvatiti,
nit' umijem orat ni kopati.
veće hoću tako uraditi,
da bih svoju izgubio glavu;
već s' ovako življeti ne može."
To govori paša Ali-paša,
to govori, al' boga ne moli,
već okrete silnu kupit vojsku
po Zvorniku i po Mulaluku:
knjigu piše, posla Srebrnici.
drugu posla na Hercegovinu,
treću posla bijelu Mostaru,
na Mostarce do mora junake,
a četvrtu bosanskom veziru,
učtugliji paši Kukavici;
petu posla u Krajinu ljutu,
na trideset i tri kapetana;
šestu posla, brate, na četiri,
na četiri sandžak-alajbega,
sedmu posla, ev' knjigu kletvenu,
na Bošnjake Turke muslomane,
na mečete i na sve džamije,
na sve hoce i na mujezine:
"Ko je Turčin i turskog plemena
te ga jeste Turkinja rodila
i turskijem ml'jekom zadojila.
te vjeruje sveca Muhameda,
nek se diže tući đaurina:
đauri nam teško dodijaše,
našeg cara prvo ucv'jeliše.
ucv'jeliše, za srce uješe:
dvije njemu zemlje odvojiše,
Ođunliju i Maćedoniju;
isjekoše Turke jenjičare,
jenjičare, careve sinove,
a gradove b'jele pourvaše,
od džamija crkve pogradiše.
I te bi im jade oprostili,
al' vidite l' đe će gore biti:
pjani vlasi mirovati neće.
Po Zvorniku i po Bijeljini
mi se Turci maći ne smijemo
od vlaškijeh ljutijeh zmajeva:
prelijeću preko vode Drine,
pa se naše Bosne prihvaćaju,
dočekuju po drumov'ma Turke
i ruse im ods'jecaju glave;
iz čaršije izić ne smijemo
nit' na vodu Drinu izviriti;
iska znate, više ć' jada biti:
svu će našu Bosnu posvojiti:
hod'te dođ'te, ako boga znate!"
Ode knjiga po svoj Bosni slavnoj
pa sve Turke turske poglavice.
Kada Turci knjige proučiše,
niz obraze suze proljevaše,
pa skočiše na noge junačke.
iz podruma konje izvedoše,
pripasaše svijetlo oružje,
sa svih strana vojsku sakupiše,
pa Zvorniku gradu odvedoše.
Kad se Turci pod Zvornik slegoše
te ih paša na tefter uzeo,
al' Turaka sto hiljada dođe.
To je paši vrlo milo bilo,
pa on gradi orahove šajke,
šajke lake, orahove lađe,
u Zvorniku, u svojemu gradu;
pa on šajke otište niz Drinu,
a on s vojskom pokraj Drine siđe,
na Tičaru s vojskom Drinu pređe;
iziđoše u polja loznička,
ukraj Drine tabor učiniše
i loznička polja pritiskoše:
sve je bijel čador do čadora,
konj do konja, junak do junaka,
bojna koplja kano čarna gora, -
sve s' vijaju po polju barjaci
kapo mrki po nebu oblaci;
tovni kolji, a bijesni Turci,
pa alaje po polju odlaze,
na Loznicu poprijeko glede.
Tu su Turci mudri i pametni:
biše Turci ukraj vode Drine,
biše Turci za petnaest dana,
ne hćedoše zametati kavge;
a kad svoju odmoriše vojsku,
pa se vojska ujedno sustiže,
prije zore i bijela dana,
Loznici se gradu prikučiše,
na Loznicu složno udariše;
prve Turci šance osvojiše
i po šancu adet postaviše:
po bedemu vrgoše barjake,
a u šancu amaz proučiše;
na Loznicu na grad udariše:
kako Turci naglo udaraju,
za bedem se rukam' prihvaćaju,
Loznica se iz temelja kreće.
U gradu su do tri vojevode:
prvo jeste srpska vojevoda
od Loznice Bogićević Anto.
a drugo je srpska vojevoda
po imenu Miloš od Pocerja.
a treće je srpska vojevoda
ja iz Šapca Bakal Milosave.
Trči Anto po bedenu gradu
kano soko po jelovu granju,
po bedenu poređa barjake,
a Srbine meće na busije;
viče Anto grlom bijelijem.
viče Anto ko da soko klikće,
oko sebe Srbadiju hrabri:
"O Srbini, ne bojte se, braćo.
pun'te puške, a tucite Turke!
Nek je Turak' sto hiljada vojske.
nas u gradu dvadeset stotina.
neka znate, razbićemo Turke.
Ne žalite praha ni olova,
u mene je zadosta džebane:
da ložimo tri mjeseca dana,
da ložimo, vojsku bi grijali, -
džebane nam nestati ne može."
Stoji cika srpskijeh pušaka.
jauk stoji oko grad" Turaka:
crven plamen svezan je za nebo
a od one vatre iz pušaka.
Boj činiše tri bijela dana:
ni prestaše niti sna imaše,
ni sjedoše ni hljeba jedoše,
nit' stadoše niti vode piše;
naglo Turci na grad udaraju,
ništa Turci uspregnuti neće.
Bre kakav je Pocerac Milošu
i kakav je Bakal Milosave, -
prije bi se oni pomamili
nego bi se Turcima predali.
Izlijeće Pocerac Milošu,
izlijeće na gornju kapiju,
na đogatu konju krilatome,
pa siječe Turke oko grada;
tu se Miloš ne zna umoriti
dok pod sobom konja ne oznoji;
a kad đogat pod njime sustane.
on se onda ev' u grad povrati,
đoga sjaše, dorata uzjaše,
pa izgoni dora na kapiju,
sve jednako Miloš s'ječe Turke.
jer se Miloš ne zna umoriti.
S drugu stranu, na donju kapiju,
izlijeće Bakal Milosave
na jagrzu konju velikome,
pa siječe Turke oko grada;
tu se Bakal ne zna umoriti,
već razgoni Turke oko grada,
dok pod sobom konja ne umori;
kad jagrza u pjenu učini,
tad se s konjem on u grad povrati,
s onog sjaše, a drugog uzjaše,
pa jednako on razgoni Turke.
Ko će sili božjoj odoljeti,
ko l' pobiti sve careve Turke?
Sve jednako bojak bez prestanka,
niti znadu kad im danak prođe,
danak prođe, kad li noćca dođe:
sve jednako magla od pušaka.
Dan četvrti kad je osvanuo.
ev' pošeta Bogićević Anto
po Loznici po bedenu gradu;
Anto gleda svuda oko grada,
jesu l' Turci išta uzmaknuli;
Turci nisu ništa uzmaknuli,
već se gradu bliže primaknuli.
Kad to viđe Bogićević Anto,
prepade se Bogićević Anto,
pa procvilje iz grla bijela,
cvili Anto kako ljuta guja,
kako ljuta guja pod kamenom;
veli Anto: "Jao moja majko!
Mili bogo, što li ću ti jako?
Sad će Turci Loznicu uzeti,
mi vojvode glave pogubiti,
sirotinja muke dopanuti;
ja ne žalim, nit' se toga strašim,
mi vojvode što bi izginuli,
ali što će naše jadne duše -
duše neće viđet božjeg lica:
sirotinja s nas muke dopada."
Tu mu dođe Pocerac Milošu,
krvava mu sablja do balčaka
i desnica do ramena ruka,
sijekući oko grada Turke;
Miloš tješi Bogićević Antu:
"Ja moj brate, Bogićević Anto,
nemoj tužit, ne plaši Srbova,
eda boga i bogorodice!
Kako smo se pobili s Turcima,
evo ima šest godina dana,
đe gođ smo se s Turcim' udarili,
svagđe jesmo Turke razbijali:
dobre konje u srmu oblismo,
u skerlet se čohu obukosmo,
sve od Turak' što smo dobivali;
eda i sad Turke razbijemo,
od Turaka šićar dobijemo!"
Al" besjedi Bogićević Anto:
"A moj brate, Pocerac Milošu,
dosad smo se s Turcim' udarali:
kad na Turke oganj oborimo,
odmah počnu Turci uzmicati,
a sad Turci uzmaknuti neće;
je li bojak tri bijela dana,
je li ovo vatra bez prestanka?
Ništa Turci uzmaknuti neće,
već se bliže prikučuju gradu,
na Loznicu naglo udaraju:
sad će Turci Loznicu oteti,
mi vojvode glave pogubiti,
sirotinja muke dopadnuti.
Slatki bogo, što li ću ti jako?"
Al' evo ti Bakal Milosava,
krvava mu sablja do balčaka
i desnica do ramena ruka,
sijekući oko grada Turke;
Bakal kara obje vojevode:
"Ne budal'te, dvije vojevode:
il' ste ludi il' ste se prepali?
Što se, bolan, 'nako ne vladate
ko su s' stare vojvode vladale?
Đe je vama divit i hartija?
Što vi sitnu knjigu ne pišete,
ne pišete, pa je ne šaljete
b'jelu Šapcu, Lazarević Luki,
komandantu od Šapca bijela,
nek vam dade indat u Loznicu?
Drugu piš'te, Čupiću pošljite,
treću piš'te šeru Parašnici,
golom sinu Zeki buljubaši:
ta oni su na glasu junaci,
njih se boje svi Turci Bošnjaci:
ako nama od njih pomoć dođe,
neka znate, razbićemo Turke."
Kad to čuo Bogićević Anto,
ta onda se pera osjetio.
Uze Anto pero i hartiju,
drkću ruke, pisati ne može,
veće dade Pocercu Milošu:
"Naj ti, pobro, Pocerac Milošu,
naj ti, pobro, pero i hartiju,
knjigu piši, ja ću govoriti."
Uze Miloš divit i hartiju.
Miloš piše, a govori Anto.
'Vako Anto u knjizi govori:
"Gospodaru, Lazarević Luko,
ja iz Šapca srpski komendante!
Ili čuješ, bolan, il' ne čuješ?
Ili za nas haješ il' ne haješ?
Na Loznicu Turci udarili
i prve nam šance osvojili
i po njima adet postavili
(po bedenu udrili barjake),
i u njima amaz proučili,
a Loznicu grada opasali;
naglo Turci na grad udaraju,
za beden se rukom prihvataju, -
Loznica se iz temelja kreće,
hoće Turci Loznicu uzeti.
Da ti vidiš, Lazarević Luko,
ja kakva je sila u Turaka
i kakvi su konji u Turaka!
Još da Turci piju rujno vino.
rujno vino jal' bistru rakiju,
bi nagnali svoje dobre konje,
bi Loznici na beden skakali;
al' ne piju vina ni rakije,
pa uzdama konje pometaju.
Daj nam indat do neđelje prve,
ako li nam ne dadeš indata,
ja indata do neđelje prve,
kada bude u svetu neđelju,
ja ću Turcim' predati Loznicu;
braniti se više ne možemo."
Ode knjiga Šapcu bijelome.
Uči knjigu Lazarević Luko,
uči knjigu, grozne suze lije;
drugu Luko na koljenu piše,
te je šalje bijeloj Loznici.
a na ruke Bogićević Anti,
i svom pobru Bakal Milosavu
i Milošu, krilu od Pocerja:
"Čujete li, do tri vojevode:
branite se, ne dajte Loznice
ja u Turke, u proklete ruke!
is daj grada bez velika jada,
bez proljeva krvi od Srbina;
neće proći tri bijela dana,
stići će vam pomoć sa svih strana,
viđećete jada od Turaka."
Ode knjiga bijeloj Loznici.
Ode Luko druge knjige pisat:
prvu piše, šalje u Lješnicu
ev' iz Borka Simeunu knezu:
"Simeune, biogradski kneže,
ne raspusti biogradske vojske,
u Lješnici dočekaćeš mene:
Loznica nam u nevolji cvili,
valja davat indat u Loznicu
i srbinjske izbavljati duše
od Turaka, iz nečiste ruke!"
Drugu piše, te Čupiću šalje:
"O Čupiću, Zmaju od Noćaja,
vojsku kupi, hajde u Lješnicu,
Loznica nam u nevolji cvili."
Treću piše, šalje Parašnici,
golom sinu Zeki buljubaši:
"Goli sine, buljubaša Zeko,
ded ustani i golaće kreni,
da si brzo u b'jelu Lješnicu,
Loznica nam u nevolji cvili."
Treću piše, te Katiću šalje:
"O vojvodo, Katić Simeune,
dede kreni tvoje Prekodrince, -
ti si džaba gospodstvo dobio,
sad ć' u tebe sreću okušati;
da si brzo u Lješnicu b'jelu,
Loznica nam u nevolji cvili, -
onđe ću te viđet kod Loznice,
onđe ću ti hljebac pokloniti."
Kad Čupiću sitna knjiga dođe,
Čupić uči, grozne suze lije,
glavom maše, zubima škrguće,
jer je Čupić teško oboljeo,
i teško ga bolest ophrvala
pa se konja držati ne može.
Viknu Čupić sluge i dvorane:
"Čujete li, moje vjerne sluge,
trč'te bolje po bogatoj Mačvi,
pozdravite moje buljubaše:
pobra Luku, Josipović Peru,
s Bogatića Ković Mihaila,
a od Drine Bjelić Ignjatija,
i pozdrav'te Srdana Iliju;
moji momci, lavi odabrani,
jaš'te konje, hajte u Lješnicu,
vojsku kup'te po bogatoj Mačvi,
hajte listom u Lješnicu b'jelu:
Loznica nam u nevolji cvili!"
Buljubaše kad čuše Čupića,
svi skočiše na noge junačke
i po Mačvi vojsku pokupiše,
bez Čupića lavovi odoše.
Luko kupi oko sebe bojsku
ja po Šapcu i okolo Šapca,
po Posavlju oko vode Save,
po Tavnavi i po Pocerini;
namah Luko pokupio vojsku.
U Lješnicu šancu dojezdiše
jednog sata a jednog minuta,
poglavice ujedno dođoše,
u po s' noći onđe sastadoše.
Jednako je bojak na Loznici:
puške prašte, a topovi gude.
ispod neba lijeću lubarde:
sve baljemez baljemeza viče,
a lubarda lubardu doziva.
Tu Srbinji spavati ne mogu;
usta Luko, pođe po logru,
pa on sebi zove poglavice:
"Čujete li, srpske poglavice,
i vi braćo, mali i veliki,
poslušajte što ću besjediti:
ako bog da i bogorodica
te se sjutra s Turcim' udarimo.
dete, braćo, da se ne izdamo!
Ko izdao, izdalo ga ljeto,
bijelo mu žito ne rodilo,
stara njega majka ne viđela,
njim se mila sestra ne zaklela!
Jošte, braćo, da vam ovo kažem:
koji bi što u boju dobio,
da dobije vezirovo blago,
neka drugu ne dade hiseta, -
proklet bio, ko od njeg' iskao! -
svako sebi nek šićara traži.
Hajte, braćo, bijeloj Loznici,
ono j' težak bojak bez prestanka."
To rekoše, na noge skočiše,
svi konjici konje posjedoše,
a pješaci puške dokopaše;
sve s' konjici po dva poređaše,
a pješaci po dva zagrliše;
poglavice naprijed pođoše.
Iz Lješnice u ponoći pošli,
pa na Jadar vodu udariše,
dok Srbinji Jadar prebrodiše;
prvi Srblji u Runjane došli,
jošt pošljednji Jadar prelazahu,
u Runjanim' iščekat se hoće
kod studene vode Teferiča, -
u runjanskim zelenim šljivacim',
i u po hladu popadala vojska:
ko s' ugrijo, vodom s' rashlađuje,
ko je žedan, hladnu vodu pije,
ko vodicu, ko ljutu rakiju;
pješadija u puške zagleda,
a konjici kolane pritežu,
na Loznicu poprijeko glede.
Opet Luko pođe po logoru,
stade Luko razređivat vojsku,
kud će koji udarit poglavar;
'vako reče Lazarević Luko:
"O iz Borka kneže Simeune,
ti udari junak od istoka,
od istoka sa svojega senta,
uza Štiru, uz vodu studenu;
a bimbaša, Katić Simeune,
ti udari poljem od Lipnice,
tu ć' u tebe sreću okušati.
Goli sine, Zeko buljubaša,
dobro čuvaj brda i Gučeva,
uteći će u planinu Turci;
a ja odoh s mojom kumpanijom
otkuda su ponajtješnji klanci,
od zapada pokraj vode Drine.
Vi mačvanski, čujte, buljubaše,
Čupićevi lavi izabrani,
kad Čupića među vama nema;
vi hoćete drumom udariti,
evo drumom najnapred na Turke:
ni najprije zametnite kavgu,
neka bude svakolika kavga
na onoga Srdana Iliju
i nek bude sreća Srdanova."
To rekoše, pa se posuliše,
svaki svoju stranu razmatraše;
al' je muka na boj udariti.
Turci biju jednako Loznicu,
tri vojvode po Loznici hode;
ev' pogleda Miloš u Runjane,
Miloš najpre Srbe opazio,
pa dozivlje Bogićević Antu:
"Pobratime, Bogićević Anto,
kaka j' vojska pa brdim' runjanskim?
Ako ono Turcim' indat ide
i još ono bude turska vojska,
niko neće ostat od Srbina,
srpska će se sv'jeća utrnuti;
ako l' ono bude srpska vojska,
tere nama sada indat stigne,
sad ćeš viđet jada od Turaka.
Dede uzmi durbin od biljura,
ne bi l' vojsku na durbin poznao.
Uze Anto durbin od biljura, -
u šljivike runjanske pogleda,
i poznade da je srpska vojska,
i poznade Lazarević Luke;
a kod pozna Bogićević Anto,
on kazuje Milošu Pocercu:
"O Milošu, nama indat dođe:
eno Luke, slavna komendanta."
Onda reče Pocerac Milošu:
"Pobratime, Bogićević Anto,
ti obuci sve turske haljine
i ti uzmi tri četiri druga,
kroz tursku se vojsku prokradite.
pa idite u runjanske bašče:
ako Srblja bude sa jabane,
te ne znadu otkud udrit valja -
valja tebi urediti vojsku."
Kad to čuo Bogićević Anto,
uze Anto tri četiri druga,
obukoše sve turske haljine,
pa na dobre konje posjedoše,
kroz tursku se vojsku prokradoše
i odoše baš pred srpsku vojsku.
Kad s' mašiše brda runjanskoga,
od Turaka niko ih ne viđe
razma jedan paša Ali-paša;
Ali-paša Turcim' besjedio:
"Jenjičari, moja đeco draga.
en' uteče gradska poglavica,
od Loznice Bogićević Anto,
jal' uteče jal' po indat ode:
sad jurišom hajte na Loznicu,
gotova je bijela Loznica."
A kad, bolan, Turci halaknuše
i Loznicu grada opasaše:
tuku grada sa četiri strane:
s jedne strane topovima tuku,
s druge strane bojnim lubardama,
s treće strane lagum potkopali,
a s četvrte juriš bez prestanka!
Trči Miloš po Loznici gradu,
oko sebe Srbadiju hrabri:
"Ne bojte se, Srblji braćo draga,
puške pun'te, a tucite Turke,
sad će nama lijep indat stići,
viđećete jada od Turaka."
Kakav oganj gori na Loznici,
crven plamen do neba svezali!
Dođe Anto srpskome logoru,
opazi ga Lazarević Luko,
pred Antu je Luko potrčao,
sa Antom se u obraz poljubi,
nemaju se kad za zdravlje pitat,
veće reče Lazarević Luko:
"Kako j', brate Anto, u Loznici?"
Anto proli suze niz obraze,
Antonija nema šta kazivat:
"Vidiš, Luko, kako j' u Loznici!
sad su Turci ušli u Loznicu,
pa se sade kolju po Loznici;
već potec'te, ako boga znate!"
Onda Luko viknu poglavice:
"A Srbinji, svak na svoju stranu!"
Pa konjici konje posjedoše,
a pješaci puške zagrliše,
pa Loznici gradu potekoše:
najnaprijed Srdane Ilija
i pred njime Purko barjaktaru:
on pješice svilen barjak nosi,
barjak nosi, vojsci kalauzi,
a Ilija za njim na đogatu.
Najpre Turci viđeše Iliju
i pred njime Purka barjaktara,
pa se Turci tada prepadoše
kad Iliju za sobom viđeše,
pa se Turci natrag okrenuše,
ne bi l' kako uzbili Iliju,
na Iliju oganj oboriše;
al' Ilija uspregnuti ne hće,
već podviknu ko da pije vino,
pa na Turke juriš učinio;
sa svih strana Srblji udariše,
jednoliko složno udariše
i na Turke oganj oboriše:
kapo grozna kiša iz oblaka,
tako s' prosu puška od Srbalja.
Kad go viđe Pocerac Milošu,
on na gradu otvorio vrata,
pa iz grada juriš učinio,
sa svih strana zabuniše Turke.
Bože mili i bogorodice,
kad se dvije udariše vojske,
jedno srpska, a drugo je turska:
stoji pika tananih pušaka,
stoji jauk ranjenih junaka;
eto grebu mači grebeštaci,
en' škrguću kosti od junaka;
jeka stoji ubojnih topova,
zemlja ječi, vedro nebo zveči,
a sve zeljoš zeljoša doziva -
viš' njih jarko pomrčalo sunce
od onoga praha i olova!
Turci daše pleća, pobjegoše
Drini vodi hladnoj na obalu:
eto paše na noge skočiše,
a na dobre konje posjedoše,
Drini vodi hladnoj utekoše;
ostaviše ubojne topove
i džebanu, što je za potrebe,
a bubnjari bubnjeve baciše,
i svirači svirale baciše,
pobacaše zile i borije,
pogubiše sitna ćimaneta.
Mili bogo, čuda golemoga,
da se kome čuda nagledati
kako srpske sablje sijevaju,
mrtve turske glave zijevaju!
Tu ne osta Srbljin u družini
koji turske ne ods'ječe glave.
Što Turaka od sablje uteče,
na Drinu ih vodu naćeraše.
Kolika je Drina voda hladna,
a na njojzi nigđe broda nema, -
tu je Turčin tada prebrodio
đe je koji dospjeti mogao.
Preko Drine malo ko prijeđe,
kamo čudo što u Drini osta!
Drina voda ne traži teftera,
veće ždere bez broja junake.
Bogo mili i bogorodice!
otkako je postala Loznica,
nisu ljepše Srblji zadobili
nego tada kad razbiše Turke,
od Turaka šićar zadobiše.
Ova pjesma sv'jema Srbinjima,
od men' pjesma, a od boga zdravlje!


Luko Lazarević i Pejzo

Još ni zore ni bijela dana,
Ali-paša Drini vodi dođe,
dođe paša i dovede vojsku,
pored Drine razape šatore,
pa se paša pokraj Drine šeće,
a titra se zlatnim buzdovanom
ko đevojka zelenom jabukom,
u balčak se sablji pokuckuje.
a na Mačvu poprijeko gledi,
pa se paša i sam razgovara:
"Dok mi vojska iz dubljine dođe.
Drinu vodu prebrodiću hladnu,
pregaziću svu bogatu Mačvu,
Kitog proći i u Šabac doći
u dvorove Lazarević Luke,
hoću njemu nazvat dobro jutro:
al' u zo čas po me, ali po njga,
po jednoga dobro biti neće!"
To govori paša Ali-paša,
to govori, al' boga ne moli,
veće misli tako da uradi.
Al' besjedi Pejzo Mehmed-aga:
"Gospodine, pašo Ali-pašo,
ev' u našoj Bosni kamenitoj
ima, pašo, tridest kapetana,
i imade sedam paša malih
i veliki paša učtuglija;
u svakoga ima po đevojka,
u kog šćerca, u kog mila seja.
rad je svaki da mi je pokloni,
svaki želi da me zetom zovne;
al' sam bogu jemin učinio
da s' Turkinjom oženiti neću,
nego ću se oženit vlahinjom:
iz Pocerja glavitom đevojkom,
kojano je b'jela i rumena,
koja pije vino i rakiju;
ta njom ću se junak oženiti,
vlahinju ću mladu obljubiti
na sramotu Lazarević Luki
i Čupiću, koji Drine čuva.
Veće, pašo, dragi gospodine,
daj ti meni do dva poglavara:
prvo, daj mi Osman barjaktara,
drugo, daj mi Tuzlu kapetana
i daj meni tri hiljade Turak'
na hatima, a pod mizdracima,
da ja pređem preko vode Drine,
da pregazim svu bogatu Mačvu,
la osvanem u Pocerju slavnom,
da porobim sela ispod Cera,
da zapalim crkvu Petkovicu,
pa ć' odande udrit niz Tavnavu,
Tavnavu ću popalit do Save,
uza Savu u Šabac ću doći;
l ti hajde Šapcu bijelome,
onđe mene hoćeš dočekati,
onđe s', pašo, sastavit hoćemo."
Kad to čuo paša Ali-paša,
to je paša jedva dočekao,
pa mu dade do dva poglavara:
jedno. prvo, Osman barjaktara,
drugo dade Tuzlu kapetana;
izabra mu tri hiljade Turak'
na hatima, a pod mizdracima,
pa ovako Pejzi govoraše:
"Pođi zbogom, Pejzo-Mehmed-aga!
Popalite sela ispod Cera,
sve muškinje pod mač udarite,
a ženskinje pod roblje doved'te;
dok mi vojska iz dubine dođe,
i ja hoću Drinu prebroditi,
Mačvu preći i svu porobiti,
Kitog proći i u Šabac doći;
onđe Pejzo, da se sastanemo."
Odatle se Pejzo podigao,
a po noći Drinu prebrodio;
i tu Pejzi bog i sreća dade,
srpska njega ne priviđe straža.
Os ta paša Drine čuvajući,
ode Pejzo u Pocerje slavno.
Kad se d'jeli sreća i nesreća,
tavna noćca od bijela dana,
u Pocerju osvanuše Turci
kod bijele crkve Petkovice,
Petkovicu opkoliše Turci,
igumana starca zatekoše,
tri mu đaka mlada posjekoše,
a trojica u gor' utekoše;
igumana živa uhvatiše,
manastirsko blago pokupiše.
Kako Turci dobro zadobiše,
više Turci u sela ne hćeše;
igumanu ruke savezaše,
pa ga tuku pernim buzdovanom,
pješke njega pored konja gone;
pa se Turci paši povratiše.
Kliče vila prije jarkog sunca,
savrh Cera, visoke planine,
doziva ti srpskome logoru,
ukraj Drine šancu Badovincu,
iz logora zove poglavare:
prvo zove Lazarević Luku,
drugo zove Čupića Stojana:
"Žlje zaspali, srpske poglavice,
žlje zaspali, zao san usnili!
Teško su vas prevarili Turci.
Petkovicu porobili crkvu,
Isaiju starca uhvatili, -
bijele mu savezali ruke,
manastirsko oduzeli blago,
tri su njemu đaka pogubili,
a trojica u goru utekla.
Vi spavate, za to i ne znate!
Je li vama od boga grjehota,
a od ljudi pokor i sramota?
Đe je vaša hvala i junaštvo?
Što činite, jer se ne bijete?"
Kad to čuo Lazarević Luko,
on se pljesnu rukom po koljenu,
skerlet-čoha puče na koljenu.
pa se skoči, pripasa oružje
i povika Čupića Stojana:
"A na noge, Čupiću Stojane,
teško su nas prevarili Turci:
Mačvu prešli, očli u Pocerje.
Petkovicu porobili crkvu,
Isaija zarobili starca,
a još može više jada biti;
već moj brate, Čupiću Stojane.
ti pripaši svijetlo oružje,
pa ti uzmi vojske ponajviše,
pa se spusti pokraj vode Drine.
tvrde straže pokraj vode vrzi.
da ne može ptica prolećeti,
a kamoli tatar prokasati
i od Bosne knjigu pronijeti:
bojati se Osman kapetana
iz Gradačca, iz bijela grada.
da bogate ne porobi Mačve;
pa kad dođeš šeru Parašnici,
ti pozdravi Zeka buljubašu,
nek ustane Zeko buljubaša
i nek kreće golaće junake,
pored Batra vode nek postavi
tvrde straže, sve jednu do druge.
Čupić skoči, pripasa oružje.
uze Čupić ponajviše vojske,
pa se spusti pokraj vode Drine.
tvrde straže na brodove baci;
kada dođe šeru Parašnici.
on pozdravi Zeku buljubašu:
usta Zeko i golaće krenu,
tvrde straže pokraj Batra baci.
Da kakvi su golaći junaci:
ubili bi pod oblakom ždrala.
a kamoli na zemlji junaka!
Kako bi ih Osman prevario!
A kad straže tvrde postaviše,
stade Luko prebirati vojsku:
uze sebi četrdest konjika
i stotinu mladijeh pješaka,
i povede Gluhca Mihaila,
i povede Marka iz Štitara:
Milosava vodi radi dike,
radi dike i rad razgovora,
a Štitarca Marka rad junaštva;
i povede Gluhca Mihaila,
koji sječe mačem bez razloga,
i povede Grkinića Đorđa,
kogano je na sablju oteo
od Turaka. iz ropstva turskoga,
i drži ga kao svoga sina, -
koji Luku svlači i oblači
i svilenim opasuje pasom.
Pođe s njima četrdest konjika
i stotina mladijeh pješaka;
ode Luko uz tu vodu Drinu,
da obiđe šanac u Lješnici
i u šancu svoga brata Đuru,
svoga brata Đuru kapetana,
da ga mlada ne prevare Turci.
A kad Luko Novom Selu bio,
đe su Turci Drinu pregazili,
još se Turci povratili nisu;
kad su Turci Mačvu prelazili,
pa pločama travu odnijeli, -
stade huka Luke oko puta.
Jošte Luko puta istražuje,
a Turci se poljem pomoliše,
savezana igumana vode;
nije šala. tri hiljade Turak',
a u Luke četrdest konjika
i stotina Srbina pješaka!
Kad je Luko opazio Turke,
prepade se Lazarević Luko:
"Mili bogo, ta što ću ti jako:
na zlu ti se mjestu zatekosmo,
u ravnome polju širokome;
đe ne ima ni trna ni grma!
Nas je malo, a mnogo Turaka:
da s' bijemo, razbit ne možemo,
da bježimo, uteć ne možemo;
šume nema da se zaklonimo,
već možemo ludo izginuti.
Veće, braćo. stotina pješaka,
svaki svoju pušku potprašite,
pokrite se po zelenoj travi,
pa pušaka metati nemojte,
neka za vas Turci i ne znadu;
mi konjici odosmo pred Turke,
pa će Turci na nas udariti,
mi s' pred njima izmaći hoćemo,
k vama ćemo Turke napustiti;
ii gledajte svaki po jednoga,
pa na Turke oganj oborite,
sa plamenom Turke zabunite,
a mi ćemo sablje povaditi
i u Turke juriš učiniti:
ne bi l' kako Turke zabunili,
ne bi l' starca od Turak' oteli."
Tako Luko Srblje sjetovao.
Pješaci se po travi pokriše,
ode Luko su četrdest druga,
konja ljuti, a pred Turke ide.
Kako Turci opaziše Luku,
odmah Turci Luku poznadoše.
pa govori Pejzo Mehmed-aga:
"Ti si, kurvo, Lazarević Luko!
Što sam hćeo, to sam udesio.
s tobom ću se, kurvo, ogledati."
Trže Turčin sablju dimišćiju.
Trže sablju u lijevu ruku;

* Kažu da je Pejzo bio šuvaklija.

ali Luko Pejze ne poznaje,
nego misli da je Ali-paša,
pa se njemu junački javljaše:
"Ja sam, kurvo, pašo Ali-paši!
Žena bio ko ti pobjegao!"
Trže Luko sablju u desnicu.
jedan drugom dobra konja pusti;
doista se udariti hćahu,
al' Srbini ne dadoše Luki.
već s' utječe jedan pred drugoga.
da Srbima Luko ne pogine,
Srbima je žao poglavara;
utječe se Bakal Milosave,
na jagrzu konju visokome,
pa govori Lazarević Luki:
"Pobratime, Lazarević Luko.
ja ću za te na mejdan izaći,
ti ćeš mene prije pokajati!"
Trže Bakal sablju u desnicu,
pa poleće Pejzi Mehmed-agi,
al' tek što se konji sustigoše.
a junaci da s' sabljam' udare,
a Bakala sreća iznevjeri:
pod Bakalom jagrz posrnuo,
pade Bakal pred konja u travu.
Bakal pade, a Pejzo dopade,
da Bakalu odsiječe glavu;
al' se Bakal i pješice brani
britkom sabljom i desnicom rukom.-
bježi Bakal okolo jagrza.
Kada viđe Lazarević Luko
đe će Turčin posjeći Bakala,
skide Luko pušku krdžalinku.
kojano je obljevena zlatom
od jalmana do gornjeg nišana.
na kojoj je tridest belenzuka
sve od čista žeženoga zlata,
parazlama od tridest dukata;
na kojoj je do dvanaest slova,
svako slovo u krv okaljeno,
na junačko t'jelo nam'jenjeno, -
ona bije svaku amajliju;
pa je Luko onda govorio:
"Ta ne boj se, brate Milosave,
taj te Turčin lje pogubit neće
nit' će viđet bule ni matere!"
Krdžalinki živu vatru dade;
puče šara, pusta ostat neće,
te pogodi Pejzu Mehmed-agu,
pogodi ga pod grlo bijelo,
zakla Pejzu kao jagnje b'jelo;
Pejzo pade sa konja u travu,
al' doleće Osman barjaktaru
s golom sabljom u desnici ruci
da Bakalu odsiječe glavu,
pa mu ne da jagrza uzjahat;
Bakal bježi oko konja svoga,
na se Bakal i pješice brani;
al' bi njega Turčin pogubio,
u Bakala vjerna sluga bješe:
Pavlić momče iz grada Mostara,
kogano je Bakal othranio
uz koljeno ko rođenog sina
zarad boga i zaradi duše, -
Pavlić sobom zaklanja Bakala,
zaklanja ga sobom i vrančićem;
mlado d'jete, odviše slobodno,
trže Pavlić dvije puške male,
u Osmana obje okrenuo:
"Stan'. Turčine, kud si nasrnuo:
nećeš zgubit moga gospodara
dok je moje na ramena glave!"
Obje pukle. Osmana zgodile,
sindžirli ga zrna udarila,
u Osmana srce istrgala.
Kad padoše dvije poglavice,
onda Turci natrag ustegnuše;
u to doba Bakal Milosave
uzjah' konja, pa poćera Turke,
al' povika Tuzla kapetane:
"Jao, Turci, moji jenjičari,
nema Luko već četrdest druga,
a nas ima tri hiljade ravno,
eto jako što se od nas radi!
Jalah. kurdaš, juriš na dušmana!"
Tad se Turci opet povratiše,
na konjike srpske juriš čine,
Srblji staše pred njima bjegati:
ta ne bježe da Turcim' uteku,
neće mame Turke na pješake.
A kad Srblji Turke domamiše,
namah puče od stotine Srba,
namah puče stotina pušaka,
mrtvih pade stotina Turaka,
pogibe im Tuzla kapetane;
a Srbinji onda jurišiše;
Turci složno oganj oboriše,
pod Štitarcem ubiše đogata,
pod Đorđijem ubiše dorata -
evo Đorđe pješice izmače,
a Štitarca đogat pritisnuo;
na Štitarca Turci dolećeše,
ležećiva da ga posijeku.
Jadan Marko ležeći se brani:
britkom sabljom i ležeći maše,
oko sebe rašćeruje Turke.
Doista bi Marko poginuo,
al' opazi Gluhac Mihailo
đe su Marka zabunili Turci,
trže mača Gluhac Mihailo,
pa kroz Turke juriš učinio:
dok do Marka pute prosiječe,
sedamnaest Turak' posiječe:
s druge strane Pušibrk Ostoja:
dok Ostoja pute prosiječe.
deset turskih glava odsiječe;
te Štitarca s konjem oprostiše.
Kad se Marko nogu dokopao,
kano soko krila na planini,
pa poćera Turke na alaje, -
sve razbiše Turke na alaje,
daše Turci pleća, pobjegoše.
a na Drinu vodu nagaziše,
odvedoše Isaiju starca.
Od Turaka mnogo i uteče,
a mnogo ih i onđe ostade:
sedamnaest pogibe Srbina. -
osta mejdan Lazarević Luke.
Kako Turci Drinu prebrodiše.
Ali-paša daleko ih viđe,
malo bliže pred njih istrčao:
"Jala, kardaš, kako j' u Srbiji?"
Turci njemu neveselo vele:
"Ali-pašo, sinja kukavico,
nikako je u Srb'ji po Turke!
Koliko smo tebe govorili
da ne šalješ vojske preko Mačve!
Ta đe ti je Pejzo Mehmed-aga,
i đe ti je Osman barjaktaru,
i đe ti je Tuzla kapetane,
koje Bosna nigda steći neće?
Pogubi ih Lazarević Luko
su svojijeh četrdest konjika!
Još da bješe Čupiću Stojane,
ne bi tebe glasnik Drine prešo.
nit' bi imo ko glas donijeti
da ti kaže kakono je bilo."
Otkako je svijet postanuo,
nije Srbin Turke dočekao, -
malo Srba, a mnogo Turaka! -
razma tada Lazarević Luko
što dočeka Turke kod Novoga

* tj. sela

i pogubi Pejzu Mehmed-agu
o Krstovu danu jesenjemu.
Ova pjesma svima Srbinjima.
od men' pjesma, a od boga zdravlje!


Hvala Čupićeva

Često knjige zemlju prelaziše
od Topole, sela ponosita,
od onoga Petrovića Đorđa,
od Đorđije, od Srbije glave,
na gospodu i na vojevode,
na knezove i na buljubaše:
"Vesel'te se, đeco Srbadijo,
amo Turke jesam pob'jedio:
na našemu šancu Deligradu
razbio sam carsku sultaniju;
al' su Turci brižni i srditi,
otišli su zemlji po ćenaru,
nevjernici jesu svagda Turci,
čuvajte se od Bosne ponosne,
otuda će Turci udariti,
čuvajte se, da vas ne prevare!"
Prvu knjigu Šapcu gradu posla:
"Pope Luko, moja desna ruko,
dobro čuvaj Posavine slavne,
Posavine i Tavnave, Luko.
da mi Turci roba ne odvedu -
za roba ću tebe pogubiti."
Drugu piše, te u Jadar šalje,
u Loznicu Bogićević Anti:
"Vojevodo, Bogićević Anto,
učuvaj se od grada Zvornika,
da tebeka Turci ne prevare:
dobro čuvaj Loznice i Jadra,
a od Jadra ne pusti robinje -
za roba ću tebe pogubiti."
Treću piše, u Pocerje šalje,
svom posinku, Pocercu Milošu:
"Moj posinko, Pocerac Milošu,
dobro čuvaj Cera i Lješnice,
da tebeka Turci ne prevare,
iz Pocerja roba da ne vode -
za roba ću tebe pogubiti."
Knjigu piše, te je šalje Đorđe
ev' Čupiću, Zmaju od Noćaja:
"Oj Čupiću, Zmaju od Noćaja,
izvuci se, more, iza bara,
pa se svagda ukraj Drine nađi;
dobro čuvaj Mačve i Podrinja,
da tebeka Turci ne prevare,
da iz Mačve roba ne izvedu -
za roba ću tebe pogubiti."
Kad Čupiću sitna knjiga dođe,
uči knjigu Čupiću Stojane,
drugu Stojan na koljenu piše,
te je šalje u selo Topolu,
a na ruke Petroviću Đorđu:
"Oj ti Đorđe, od Srbije glavo,
ja s' ne bojim cara silenoga, -
pust' ih na me ako su ti teški!
Turci na me udarit ne smiju
dok j' u mene mojih kapetana
i momaka. lava odbranijeh,
koj' b' na vatru živu udarili:
dok j' u mene prvog kapetana,
kapetana pobratima Luke,
on s' ne boji jednoga vezira;
pa dok mi je drugog kapetana,
kapetana Ković Mihaila,
on s' ne boji drugoga vezira;
pa dok mi je trećeg kapetana,
da od Drine B'jelić Ignjatija,
on s' ne boji trećega vezira;
pa dok mi je Srdana Ilije,
koj' s malijem boja biti neće.
veće želi da na trumpu udri -
on s' ne boji četvrtog vezira;
pa dok mi je golog sina Zeke.
golog sina Zeke kapetana,
i njegovih golaća junaka.
on s' ne boji petoga vezira:
pa dok mi je slugu odbranijeh.
odbranijeh, lava izbranijeh.
koj' na vatru smiju udariti:
pa dok mi je Sićića Marinka,
i dok mi je Šumanca Vasilja,
pa dok mi je Latković Jovana,
i dok mi je Ninković Jovice,
pa dok mi je Kara Mihaila.
eto Kara iz luga Kitoga,
i dok mi je Šiša Mihaila.
i dok mi je-Đorđa s Bjelotića.
pa dok mi je Gadžuljić Stjepana -
on bez kavge ručati ne može:
i dok mi je Kačkina Stevana;.
i dok mi je lava odbranoga,
koga gojim u dvoru mojemu,
od Srijema pisara Andrije;
pa dok mi je mog konja dorata,
i dok mi je sablje madžarkinje. -
ja 6' na cara junak udario,
lavi bi mu čador bastisali;
boga molim da udare Turci."
Ode knjiga Petroviću Đorđu.
uči knjigu Petroviću Đorđe,
i to Đorđu vrlo milo bilo,
od miline na noge skočio
i 'vako je Đorđe govorio:
"Hvala, sinko, Čupiću Stojane.
nisam znao što pod skutom držim:
kad bez mene možeš vojevati.
sad ja, sinko, mogu počivati:
da bi tako, Stoko, i ne bilo.
dosta meni što govoriš hrabro."


Udar na selo Rogame

(1809. god. mjeseca julija)

Zbor zborile age podgoričke
na saraje bega Abdovića,
među njima dva brata Krnjića,
Bećir-aga s Krnjićem Muratom:
"Hvala bogu, naša braćo Turci.
ovako nam živovanja nema
od Pipera, Brda krvavoga.
od Rogama, sela piperskoga;
ogradiše grada prema grada.
bez testira cara i vezira,
prema naše silne Podgorice:
no ću brata opravit Murata
la otide Skadru bijelome,
u našega na Skadru vezira
n Hasana. sluge vezirova,
da mu dadu Arbaniju ljutu.
da poharam sela na Rogame."
Kako se je Ture zahvalilo.
tako bješe zorom podranilo,
debela se hata dohvatilo,
pa otide Skadru bijelome,
dikle dođe pred dva gospodara,
ge im pade u skut i koljeno.
Pitaju ga do dva gospodara:
"A, Murate, naša vjerna slugo,
šta ti prosiš u dva gospodara?
Ali ti je spenze nestanulo,
al' ćeš tvoje mijenjat haljine?"
Na to Ture suze propanule:
"A pomagaj, dragi gospodare:
nije meni spenze nestanulo,
nit' je meni haljina manjkalo,
no kauri mene odolješe,
ogradiše grada prema grada,
a bijele kule na Rogame, -
bez testira cara i vezira, -
zatvoriše našu Podgoricu;
no ja ištem u vas gospodarah
da mi vojsku date Arbaniju,
da Rogame sela razorimo,
da ne čine grada prema grada."
No govori od Skadra vezire:
"O Murate, moja vjerna slugo,
ne smijem ti dati velju vojsku
od vladike i Crnogoracah,
no ti dajem agu Asan-agu,
da pokupi vojsku Arbaniju.
da pohara selo na Rogame."
Kada začu aga Asan-aga,
lakomo je Ture na kaure,
pa od zemlje na noge skočio,
šilje Hasan, kupi vojsku brzo,
te pokupi ljutu Arbaniju,
te pokupi dvanaest hiljadah,
odvede ih poljem Ćemovskijem,
doklen varoš Podgorici dođe,
pa Skakala više Podgorice;
pa opravi Krnjića Murata:
"Ajde pođi varoš Podgorici
na saraje bega Abdovića;
kaži begu i bratu Bećiru
da pokupe varoš Podgoricu,
da dovedu pred vojsku Asanu,
da mi vode vojsku na Rogame."
Hitro ga je Ture poslušalo,
te na dvore pođe Abdovića,
kaže begu i bratu Bećiru;
skupiše mu varoš Podgoricu,
te je vode u vojsku Asanu.
Otolen je vojska okrenula,
Ribnicu je vodu pregazila,
dok Morači vodi dolazila.
pod Zlaticu na Ograđenicu:
tu je Asan vojsku pod'jelio,
na troje je vojsku razd'jelio,
na Rogame vojsku opravio.
divno Asan vojsku naučio:
"Sa tri kraja na selo udrite,
da iz sela roba ne uteče
što najprvi oganj ne ubije:
al' junačko ali žensko bude.
sve mi roblje dovedite živo,
da ga vodim u Skadar veziru."
No ne veli Turčin: "Ako bog da!"
mili bože ni dati mu nećeš.
Okrenu se silna Arbanija;
kad se blizu sela primaknuše.
ne čekaše dnevi od udara,
no udriše noću tri sahata -
kad s tri kraja udariše vojske;
najprva je vojska dopanula
na čardaku Vuljina Lazara,
u čardak se Lazar namjerio
sa junakom Lukićem Stojanom,
pa su puške tanke zapalili:
puču dvije, četiri padaju.
Tader sila selo pritisnula,
oko kulah kuće popališe,
sinu oganj ka da granu sunce,
ali kule Turci ne viđahu,
Rogamnjani divno vide Turke:
dok svanulo i dok zora bila,
sve bijahu prema ognju Turke.
Kad svanulo i kad zora dođe,
al' se sve tri vojske sastaviše,
a udriše na bijelu kulu, -
dva braćenca, dva Simonovića,
bjehu skoro kulu napravili,
od nevolje slamom je pokrili. -
pa bijelu zapališe kulu,
a u kulu tri dobra junaka:
jedno bješe Simonović Milo,
sa junakom Lutovac Radojem.
i s Jovanom sinom njegovijem.
Kad ih stade oganj gorjet živi.
no Milutin govori ujaku:
"Moj ujače, Lutovac Radoje,
ali ćemo u ognju goreti
ali ćemo kulu otvoriti
da ni dobre posijeku glave?"
No govori Lutovac Radoje:
"Milutine, mio sestričiću,
mi od kule otvorimo vrata,
pa udrimo ljutoj Arbaniji,
neka naše posijeku glave,
da ih nose Skadru bijelome:
tu su mnoge bolje okapale,
a naše smo jutros osvetili."
Al' povika iz grla Milutin
na bijelu kulu Vučininu:
"A k nama se, braćo, obrnite,
te gađite Malesiju ljutu,
jer je nama vrata uhvatila,
te čekaju da sijeku glave."
U kulu su sedam osam drugah,
svaki puške k njima obrnuše,
ge mi biju ljutu Arbaniju;
Arbanija vrata ostavila,
te iz ognja sva tri iskočiše,
te u kulu Čuknića Savića.
No da vidiš muke i nevolje:
pa bijelu kulu Nenadića
usrnula ljuta Arbanija;
no u kulu bijahu junaci:
od kule su otvorili vrata,
na iskoči Grujiniću Tomo,
te posječe Hotka barjaktara,
unese mu na tavanu glavu.
No je drugi junak iskočio
iz bijele Vučinine kule,
bješe junak Mitar Đonoviću,
da ugrabi od Turčina glavu;
ali turske puške zapucaše,
one puške Mitra pogodiše
i dobru mu glavu posjekoše.
Tade pomoć od Piperah dođe,
od Zavale, sela piperskoga,
a pred njima Leka barjaktare,
a doziva kuli Nenadića,
a na ime Nenadina Đura:
"Jes' u život, Nenadiću Đuro,
je l' ti ko živ jutros osvanuo,
od velike sile pesijanske?"
No govori Nenadiću Đuro:
"O Piperi, moja braćo draga,
još mi nije ništa poginulo,
no sve gine, braćo, turska vojska;
no sad pa njih, ako boga znate,
ko je junak da siječe glave!"
Al' povika Leka barjaktare:
"U njih, braćo, ako boga znate!
Al' ću danas posjeć tursku glavu
ali moju danas izgubiti!"
Halaknuše, boga spomenuše,
Roganjani kule otvoriše,
trinaest im glavah otkinuše, -
polomi se ljuta Arbanija,
nose oni mrtve i ranjene.
No da vidiš Grujinoga Toma,
ćaše drugu da ugrabi glavu;
puče tader puška arbanaška,
te je Toma divno pogodila,
među oči u čelo bijelo;
puče druga puška arbanaška,
ona rani Nenadića Đura.
Tader njima druga pomoć dođe
od Stijene, đeca Stijenjani,
pa za njima treća pomoć dođe,
a dođoše tridest Petrovićah,
te s tri kraja vojsci udariše,
velju silu tursku razagnaše.
Puče jedna puška od Piperah.
koja dobro Ture izabrala,
baš rođaka Krnjića Bećira:
pade Ture na među bojeva,
no dopade junak od Rogamah,
od Rogamah Blažiću Novače,
te Turčinu otkinuo glavu;
u Moraču navališe Turke.
No kad viđe Leka barjaktare,
ćaše živa da hvata Turčina,
ali puče puška od Turakah,
te je Leki srce opalila.
Tadera su boja razdvojili,
a Piperi šemlak učinili.
No doziva Nenadović Đuro
u ordiju agu Asan-agu:
"Hasanago, vojsci serašćere.
pravo kaži, ema mi ne laži,
kako smo te jutros dočekali,
ko na ručak bješe podranio
u Rogame s tvojom Arbanijom?"
Odgovara aga Hasan-aga:
"Ne rugaj se, Nenadiću Đuro,
zatro si jutros Arbaniju,
sto i dvadest izgubi mi drugah.
đe gođ bješe krvava junaka
u cijelu moju Arbaniju;
a ranjenim ni broja ne znamo,
ni njih pola izdraviti neće."

 


Ovce Bajove

(oko 1810. god.)

Silan ti se Turčin prošetiva,
silan Turčin dizdar Osman-aga.
po Klobuku po gradu turskome,
spored njega dobar kaurine,
uskok dobar Mitrović Tomane;
u šetnji se zborom zađedoše.
No govori dizdar Osman-aga:
"Da, uskoče, Mitrović Tomane.
ka si skoro Toman uskočio
od prostrane lomne Gore Crne,
eda znadeš lijepa šićara,
da mi našu vojsku okupimo,
dako oklen šićar dojavimo
al' kaursku glavu donesemo."
No dizdaru Toman govoraše:
"O dizdare, mio gospodare,
ja sam juče iz čete došao
i šićar sam jedan uhodio:
jesu 6'jele ovce izdignule,
izdignule ovce trešnjevačke,
izdignule ovce u Stopude,
jere su im vode presušile,
pa mi poje ovce na Riđicu;
nego hajde vojsku da kupimo,
da udrimo ovcam' na Riđicu."
To zboriše, na noge skočiše
i gu silnu vojsku okupiše;
pred njima je uskok okrenuo,
proz Grahovo vojsku prevodio,
u Zabrđe vojsku izvodio,
izvodio pa tu počinuše.
Nego veli dizdar Osman-aga:
"Ustavi se, Mitrović Tomane,
da idemo u Bjeloš planinu
da trešnjevske ovce uhodimo,
a da sjutra na njih udarimo."
Ustavi se Toman sa dizdarom,
otidoše u Bjeloš planinu,
trešnjevačke ovce uhođahu;
kad viđeše tri krda ovacah:
ovce b'jele Pešikana Šunja,
n sokola Gavrilović Baja
i Mihajla Vukadinovića.
Mihajlo je s Bajom kod ovacah
i dijete Pešikane Zeko,
nema Zeko do šesnaest ljetah.
Kad li ovce uhodiše divno,
u vojsku se dizdar povrnuo,
na Riđicu vojsku izvodio,
oko vode divno zapanuše.
Kad sjutradan jutro osvanulo,
no ovčari ovce otvoriše,
put Riđice ovce obrnuše;
kada biše s ovcam' u Prodoli,
no se dobar junak podignuo,
junak dobar Pešikane Šunjo,
krenuo je Risnu na pazare,
pa rođaka Baja dozivaše:
"Ako vodiš ovce na Riđicu,
e Riđica nije nigda sama,
što nijesu oko vode Turci, -
no prođite naprijed ovčari,
da Riđicu vodu obidete,
da nijesu zapanuli Turci."
I Bajo je poslušao Šunja,
zove Bajo Zeka Pešikana:
"Hajde, Zeko, vodu obidimo!"
Ma ga soko Zeko poslušao;
dva junaka puške dohvatiše,
kada navrh vode došli hladne,
nego Bajo Zeku govoraše:
"Pođi, Zeko, na vodu Riđicu;
ako budu oko vode Turci,
biće voda popivena hladna;
a evo ti moju vjeru davam,
ako bi se Turci kojasili
a i tebe, Zeko, obigrali,
danas će te Bajo osvetiti!"
Ma jest junak Pešikane Zeko:
po srijedi uze džeferdara,
navrh vode izlazio hladne;
kad pogleda vodi u skaline,
al' su vodi skale pokvašene.
Tako Zeko riječ progovara:
"Evo Turci oko vode, Bajo!"
Ma ga viđe dizdar Osman-aga,
iskraj vode uždi šeišanu,
pa pogodi Zeka Pešikana,
po desnoj ga ruci obranio,
od puške se Zeko spotaknuo;
na njem Osman juriš učinio,
da ugrabi glavu Pešikana,
ma mu ne da Gavrilović Bajo:
iznad vode uždi džeferdara,
te pogodi dizdar Osman-agu
baš pod grlo, đe puce zapuča. -
pade Turčin usred vode hladne.
Ma je Bajo vrisku učinio;
od Baja se Turci prepadoše,
arambašu svoga izgubiše,
sa Riđice Turci pobjegoše;
ma im Bajo bježati ne daje:
drugom uždi Bajo džeferdara,
te pogodi Hasan buljubašu.
Al' ovčare Bajo klikovaše;
kad evo ti dođoše ovčari:
prvi dođe Turčinović Marko.
teke dođe, uždi džeferdara.
pa pogodi Ahmedagić Sulja,
obije mu noge salomio, -
Turčin pade a Marko pripade.
ugrabi mu glavu i oružje.
Al' evo ti Kosović Andrije,
al' Andrija uždi džeferdara.
te pogodi Šaranović Joka,
a pripade, posječe mu glavu.
U toliko prisp'ju Zaljućani;
pušku pali Krivokopić Risto.
te pogodi Salković Omera
posred pasa, ne dade mu glasa,
ugrabi mu glavu i oružje;
kad Mihajlo Vujadinov dođe.
pa Mihajlo uždi džeferdara,
te bijesna pogodi Turčina,
Ture dobro, Jelezović Anta.
Ma da vidiš bijesna junaka,
a junaka Gavrilović Baja:
pretiječe Turke niz Zabrđe,
tri je glave Bajo otkinuo
dok ostali dođoše ovčari;
ma ni oni ne izdaše Baja:
svaki redom ugrabio glavu. -
gone Turke do dno Grahovoga;
Grahovljani da ih ne oteše,
od njih oka ne uteče živa.
Vratiše se natrag Crnogorci:
kad dođoše na vodu Riđicu,
okupiše glavah osamnaest
i lijepo ruho i oružje;
tu poštenje divno učiniše.

 


Kula Karadžića

(1812. god. mjeseca marta)

Polećela dva vrana gavrana
od Drobnjaka. od plemena jaka,
od Petnice, božje zlosretnice,
od krvave kule Karadžića.
Sve Drobnjake tice prelećeše,
u široko Gacko ulećeše,
po Gacku se tice razvijaše.
razvijaše, pa i popadaše
na dvorove Hica barjaktara.
Od dvora ih niko ne viđaše,
do kadune Hica barjaktara,
pa pokupi drvlje i kamenje,
te ćeraše dvije tice vrane:
"Iša, vrani, obilježje grdno,
đe padate, dobra biti neće!"
Nego tice pregnati ne može,
pa ih poče bula zapitivat:
"Otkud ste mi jutros dolećeli?
Eda ve je sreća donijela
od Drobnjaka, od plemena jaka?
Viđeste li pašu Miljevinu
n sa i-ime Čengić Smail-agu,
uz njeg' moga Hidža barjaktara,
a za njima ostalu ordiju?
Je l' udrila vojska na Drobnjake,
jesu l' Turci Drobnjak opalili,
jesu li se glavah nakidali
i živijeh robah nahvatali?
Je li Hidžo koga ufatio,
kako što se meni zahvalio
da će vlašku glavu otkinuti
i živoga roba zarobiti?"
Jedan graknu, drugi odgovara:
"O kaduno Hidža barjaktara,
radi bismo prave glase kazat,
ma nećemo, no kako je bilo!
Mi smo jutros tice od Drobnjaka,
i viđesmo mnogu tursku vojsku
i pred vojskom turske poglavice,
i tvojega Hidža barjaktara,
na Drobnjake jutros udariše:
a Drobnjaci, mahniti junaci,
na živi ih oganj dočekaše,
tursku vojsku natrag povratiše;
no im zmija udri isprijeka,
isprijeka preko Krnovoga,
od Nikšića Osman kapetane
i za njime od Nikšićah Turci;
u Drobnjake Turci uljegoše,
i Drobnjake ognjem izgorješe,
do krvave kule Karadžića;
u kulu se Šujo zatvorio,
oko Šuja nekoliko drugah,
no ga zove Čengić Samil-aga;
"O vojvoda, Karadžiću Šujo,
hajd' izlaz'te da mi se predate."
Odziva se Karadžiću Šujo:
"Majde, Čengić Smail-aga, neću;
nikad ti se Šujo predat neće
dok mu bude na ramena glava."
Tadar aga hata nagonio
put bijele kule Karadžića.
no ga gleda Karadžića Mimo,
zove Mimo Kandića Vasilja:
"O moj brate, Kandiću Vasilju.
ti pogledaj agu na labuda,
ka je k nama zagon učinio."
Ono gleda Kandiću Vasilju,
pa dohvati vezenu šišanu.
na agu je nišan sastavio,
a šišani živi oganj daje:
ne pogodi agu na labuda,
no pod agom hata debeloga, -
kleče labud na prva koljena;
od njega je aga odskočio,
a pješke se vrnu u družinu
i ovako u družinu vika:
"Je li vlaha al' Turčina ovđe,
al' uskoka od Gorice Crne,
ko ć' ugrabit hata ranjenoga -
čestita ću njega učiniti?"
A to začu jedan junak dobar,
junak dobar rodom Crnogorac,
od Bjelicah Goranov Mihajle,
dorata je konja zakročio,
a u ruku barjak dohvatio,
svilen ga je barjak poklopio
savrh glave do zelene trave,
preko polja zagon učinio
da ugrabi hata ranjenoga;
no ga gleda Karadžiću Mimo,
zove Mimo Kandića Vasilja:
"Gledaj, brate, Kandiću Vasilju.
na doratu onoga junaka
te je na nas zagon učinio."
A gleda ga Kandiću Vasilju,
pa u ruke dohvata šišanu:
"Ne naprijed, turski barjaktare.
ja sam pušku divno napunio
ubiću te, prevarit te neću!"
A Mihajlo ni habera nema.
Tada Vasilj pušku opalio,
a Mihajla divno pogodio,
slomio mu bedre obadvije:
pade junak niz konja dorata,
zveknuše mu prazne bakračlije.
Nego Čengić Smail-aga viče:
"Je li vlaha al' Turčina ovđe
da ugrabi hata al' Mihajla -
čestita bi njega učinio?"
Ono sluša jedno Ture zorno,
hodža Sarić sa dno Gacka ravna,
on pojaha hata debeloga,
a u ruke dohvati barjaka,
svilen ga je barjak pritisnuo,
barjak njega, a kita đogata;
na Mihajla zagon učinio,
da ugrabi ranjena junaka;
no ga gleda Karadžiću Mimo,
pa ga kaže Kandiću Vasilju:
"Gledaj, brate, Kandiću Vasilju,
preko polja hodžu pod barjakom,
ka je hodža nama naklonio."
Nego viče Kandiću Vasilju;
"Ada, hodža, kud si naklopio,
a nijesi druma ugodio!"
Uze Vasilj vezenu šišanu,
podiže joj četiri kanata,
na Turčina nišan sastavio,
pošteno mu vatru prihvatila
i hodžu je pogodio divno,
uvrh glave među oči crne;
pale hodža s hata đogatasta,
zveknuše mu prazne bakračlije.
Opet Čengić Smail-aga viče:
"Je li vlaha al' Turčina ovđe
da ugrabi hata al' Mihajla -
čestita bi njega učinio?"
Svi gledaju Hidža barjaktara,
a, kaduno, tvoga gospodara,
Hidžo gledat ne šćede nikoga,
no pojaha vranca debeloga,
pa svileni barjak raširio,
svileni ga barjak poklopio
savrh glave do zelene trave,
a naklopi poljem širokijem;
no ga gleda Karadžiću Mimo,
zove Mimo Kandića Vasilja:
"Gledaj, brate, Kandiću Vasilju,
pod barjakom ono Ture zorno,
ka je k nama zagon učinio."
No ga viče Kandiću Vasilju:
"Serhatlijo, đe si naklopio,
a nijesi drumom pogodio!"
Pa dohvati vezenu šišanu,
i šišani dade vatru živu,
i pogodi Hidža barjaktara
među toke u prsi široke:
pade Turčin u zelenu travu,
zveknuše mu prazne bakračlije.
Nego viče Čengić Smail-aga:
"Je li vlaha jal' Turčina ovđe
da ugrabi hata al Mihajla -
čestita bi njega učinio?"
Ono sluša jedno momče mlado,
na i ono rodom iz Bjelicah,
po imenu Joviša Bjelica;
no je momče domišljato ljuto,
nabavio kacu drvenicu,
na glavu je kacu naturio,
pa se vuče šaškom zelenijem;
a gleda ga Karadžiću Mimo,
zove Mimo Kandića Vasilja:
"Gledaj, brate, Kandiću Vasilju,
što se vuče šaškom zelenijem:
al' je isan ali đavo crni?"
A viđe ga Kandiću Vasilju,
pa dohvati vezenu šišanu.
podiže joj četiri kanata,
na Jovišu nišan sastavio,
pošteno mu vatru prihvatila.
i pogodi kacu drvenicu,
a kroz kacu u perčin Bjelicu.
Tu pogibe Joviša Bjelica,
osta pusta kaca drvenica."
Kad gavrane bula razumjela
mrtva pade pred bijelu kulu.


Osveta za nevjeru tursku

(oko 1800. god.)

Sitna knjiga zemlje prelazila
od Cetinja, od Petra vladike,
pa otide preko Gore Crne
pravo, zdravo Nahijom Katunskom;
evo ti je Čevu na krajinu,
a na ruke Milutinov Simu,
vladika ga Petar pozdravio:
"Čuj me, Simo, od krajine krilo!
Mož li znati, jesi l' zapazio,
kad prelazih pod Ostrog, vladika,
i učinih stanak s Nikšićima.
oko mene moji Crnogorci;
među sobom vjeru uhvatismo
od jesenja danka Mitrovoga
do proljetna danka Đurđevoga:
a po tome mir da učinimo
i da dvije zemlje sastavimo:
Goru Crnu i Hercegovinu,
da živimo pravo u jedinstvu.
Ja se vratih niz Brda pitoma;
jošt ne dođoh na Rijeku malu,
mene straga glasi dopanuše
e Nikšići vjeru premetnuše,
posjekoše Bršnjanina Jova;
u njega mi jedna šteta mala,
a veliki ukor i sramota.
No ako si junak od krajine,
jesam čuo, kazivali su mi,
nikšićke su ovce u Rudine,
nego skupi jednu četu malu,
četu malu, al' veliku vojsku,
hajde s njome u Rudine ravne;
ako bi ti bog i sreća dala
da dovedeš živoga Turčina
al doneseš glavu od Turčina,
ja ću tebe divno darivati:
daću tebi dvije puške male
i u zlato dvadeset dukatah."
Kako Simu knjiga dopanula,
od zemlje je na noge đipio,
prošeta se preko Čeva ravna,
pa se javi čevskom buljubaši,
buljubaši Gardašević Miću;
šetali se dva dobra junaka
preko Čeva na glavicu zbornu;
skupili se na zboru Čevljani.
svakijem se zborom zađedoše,
a najviše zbore za junaštvo,
za građane svoje krajičnike.
Ali veli Milutinov Simo:
"Buljubašo, Turčinović Mićo,
ka si skoro u četu hodio,
bjehu l' turske ovce u Rudine?"
Ali veli Turčinović Mićo:
"Bjehu gradske ovce u Rudine
svrh Trepača do dna Riječana:
od krvave Klepine Gradine
do proklete Muževe Pećine,
sve torina turska do torine."
Bez vojske se ništa ne mogaše;
i vijeću tako učiniše
da sakupe mlade Crnogorce,
po krajini krvave junake:
pa su sitne knjige napravili:
jednu šilju selu Zagaraču,
a na ruke Lazarević Ramu:
"Čuješ mene, Lazarević Ramo,
nikšićke su ovce u Rudine.
no kad sitnu buruntiju primiš,
hitro đipi na noge lagane
i pokupi Zagarčane listom
hajde s njima Lastvom Ozrinićkom,
pa me čekaj, doklen i ja dođem,
pa široku Dolu Kobiljemu."
Onu posla, drugu napravio,
a šilje je u pleme Ćekliće,
a na ruke knezu ćeklićkome:
"O Jovane, kneže od Ćeklićah,
nikšićke su ovce u Rudine,
no kad sitnu buruntiju primiš,
hitro đipi na noge lagane,
te pokupi sve listom Ćekliće,
hajde s njima u te Cuce Donje,
tu me čekaj dokle i ja dođem."
Onu posla, a treću napisa,
pa je šilje u pleme Bjelice,
a na ruke vojvodi Vuksanu:
"O vojvodo, Miliću Vuksane,
nikšićke su ovce u Rudine,
no kad sitnu buruntiju primiš,
hitro đipi na noge lagane,
te pokupi sve Bjelice listom,
hajde s njima niz te Cuce Donje,
doklen dođeš Dolu Kobiljemu,
tu me čekaj doklen i ja dođem."
Onu posla, a četvrtu piše,
pa je šalje u te Cuce Gornje,
a na ruke Šunju Pešikanu:
"Pešikane, krilo od krajine,
kako sitnu buruntiju primiš,
hitro đipi na noge lagane
i pokupi Gornje Cuce listom,
hajde s njima na Kobilje Dole
i uhvati klance i putove;
nemoj puštit glasa u Rudine,
jere vodim Nahiju Katunsku
da udarim na nikšićke ovce."
Kad je knjige svuda razaslao,
pa mi Simo ne sjedi zaludo,
no okupi braću Ozriniće;
eto ti ga uz te Cuce Donje,
doklen Dolu Kobiljemu dođe,
a tu mlade Crnogorce nađe;
pa od vojske kupi buljubaše,
te vijeću s njima učinio.
Otolen se vojska podignula,
doklen vojska na Jabuke siđe;
tu mi vojsku razređiva divno:
što je bilo staro i nejako,
njima tura struke i torbice.
Pa doziva Šunja Pešikana:
"Pešikane, krilo od krajine,
eto tebi drugah tri stotine,
hajde s njima uz ravne Rudine,
doklen dođeš pod Kitu planinu.
da udariš na nikšićke ovce,
na krvavu kuću Barjovića,
Barjovića i Ferizovića."
Pa mi zove Turčinović Mića:
"Buljubaša, Turčinović Mićo,
uzmi s sobom druga tri stotine,
hajde s njima uz ravne Rudine,
doklen dođeš u Trepča široka.
da udariš na nikšićke ovce,
a na Mrke i Paripoviće."
Pa mi zove Lazarević Rama:
"O sokole, Lazarević Ramo,
uzmi s sobom drugah tri stotine.
hajde s njima uz ravne Rudine,
u malome Dolu Đurđevome,
da udariš na Ljucine ovce."
Ja ću vodit braću Ozriniće
na krvavu Muževu Pećinu,
da udarim na Džidića ovce.
I slušajte mene, Crnogorci:
nemoj koji kavgu zaturiti
doklen udri Šunjo Pešikane!"
Ovo reče, na noge skočiše,
uljegoše uz ravne Rudine.
Kolika im duga noćca bila,
svu noć idu mladi Crnogorci,
dok ujutro istekla Danica.
A udari Šunjo Pešikane,
ma uz Kitu utekoše Turci,
ćeraju ih mladi Crnogorci;
na ovce se ne obrću Turci,
Crnogorci zavratiše ovce,
svega na broj trideset stotinah,
pet stotinah konjah i volovah.
A udari Turčinović Mićo,
udri Mićo na Trepča široka,
utekoše nikšićki ovčari,
u planinu Cerovicu tvrdu;
Crnogorci zavratiše ovce.
jest ovacah osamnest stotinah,
trn stotine konjah i volovah.
A udari Lazarević Ramo,
no je njemu loša sreća bila,
turska ga je straža ugledala,
utekoše Turci uz Banjane
i ugnaše ovce svekolike.
A udari Milutinov Simo
na krvavu Muževu Pećinu,
na Turčina Džidića Hasana,
pa ga zove sa glavice Simo:
"O Turčine, Džidiću Hasane,
miči mi se jutros iz ovacah:
do jutros su tvoje ovce bile,
a po jutros moje ako bog da!"
Al' se biju iz splužine Turci;
puče puška od Crnogoracah,
ne pogodi Džidića Hasana,
no njegova brata Huseina,
posred pasa, ne dade mu glasa;
dobar se je junak zagonio,
baš od Čeva vojevoda Mićo,
i Turčinu glavu posjekao
i uze mu svijetlo oružje.
Pobjegoše uz Rudine Turci,
Crnogorci zavratiše ovce,
jest ovacah dvanaest stotinah,
pet stotinah konja i volovah,
ćeraju ih uz ravne Rudine,
i biju se boja žestokoga.
Na Jabuku boja razdvojiše
i ugnaše ovce svekolike,
dok dođoše Dolu Kobiljemu;
tu lijepo ovce dijeliše:
arambašam' daše starješinstvo,
a vojvodi konja pod timarom.
Svaki pođe na svoje dvorove,
a vojvoda preko Gore Crne,
doklen dođe na polje Cetinje,
u vladike Petra Petrovića,
i donese od Turčina glavu.
Vladika ga dočekiva divno:
darova mu pušku u gajtanu
i dvadeset u zlato dukatah.
Otolen se zdravo povratio,
doklen dođe Čevu na krajinu.


Gorsko kare

(1813. god.)

Knjigu piše cetinjski vladika,
a šilje je na ravne Njeguše,
na Njeguše guvernadur-Vuku,
tako Vuku pisaše vladika:
"Ustaj, đe si, prava slugo, Vuče,
uzmi s sobom vojske nekoliko,
s vojskom hajde Boki od Kotora,
pravo na drum nasprema Trojice.
te zatvori tvrdoga Kotora
i u Kotor valjatne Francuze,
zatvori im skele i drumove.
da Kotoru niko ne pristupa;
a ja idem sa Cetinja ravna
put Mainah i Budve bijele,
i sa sobom vodim Crnogorce
da od Budve osvojimo grada."
Kada Vuku sitna knjiga dođe,
viđe Vuče što vladika piše,
pa uskoči na noge viteške
i okroči dora debeloga,
uze s sobom vojske nekoliko.
sve Njeguše i Ćekliće listom.
pođe s vojskom put Boke Kotorske:
brzo pođe, a jošt brže dođe
među Kotor i među Trojicu,
te zatvori Kotora tvrdoga
i kotorske skele svekolike.
Teke Vuče Kotor zatvorio,
vladika se sa Cetinja krenu
i sa sobom uze Crnogorce,
brzo ide, pod Maine dođe,
baš nasprema Budve i Francuzah.
Kad primorci ono razumješe,
svi Primorci na noge skočiše,
hitro došli oni pod Maine,
pod Maine kod Petra vladike;
tu se vojske dvije smiješaše,
crnogorska i sa njom primorska.
Kad se vojska sva iskupi listom.
tad vladika na noge ustade,
pa ovako riječ progovara:
"Crnogorci, braćo, i Primorci,
kako bismo Budvu osvojili
i Francuze u nju zatvorili,
a da mnogo krvi ne prospemo
od nas, braćo, niti od Francuzah?
U to Petar Đurašković dođe,
vladici se poklonio divno,
pa vladici Petar besjedio:
"Ja znam dobro, mili gospodare,
kao ćemo Budvu osvojiti
i bez mnogo krvi ugrabiti:
koliko je u Budvi Francuzah,
toliko je našijeh pandurah
od Primorja i od tri općine;
no, vladiko, sitnu knjigu piši,
šilji knjigu Budvi nakraj mora,
u nju pozdrav' svakoga pandura,
piši njima da zametnu kavgu
sa Francuzom po Budvi bijeloj;
svi će tebe poslušat, vladiko;
a kad kavgu zametnu panduri,
lasno ćemo osvojiti Budvu."
Kada Petra razumje vladika,
jedanak je knjigu napravio,
na pandure knjigu opravio,
u knjizi ih milo pozdravio:
"Pozdravljam vas, od Budve panduri,
no počujte mene, sokolovi:
kako sjutra sjajna zora sine,
ustanite kako sokolovi
i po Budvi kavgu zametnite;
kako kavgu ja čujem u Budvi,
ja ću s vojskom brzo udariti,
osvojiti Budvu ukraj mora."
Kad panduri knjigu prihvatiše,
pa nju mi se hitro okupiše,
pa stadoše činit dogovore
kako će se pobiti s Francuzom:
nego veli Ivanović Vuče:
"O panduri, moja braćo draga,
vladika je doša pod Maine,
sa vladikom dvije banovine,
Crna Gora i Primorje ravno:
no da, braćo, složno ustanemo
n da tvrdu vjeru uhvatimo,
uhvatimo da se ne izdamo,
na Francuza složno udarimo:
udri, braćo, svaki na svojega,
ja ću prvi počet na jednoga!"
Tad panduri vjeru uhvatiše
da će složno zametnuti kavgu,
pa vladici knjigu otpisaše
da će kavgu zametnut u Budvu,
no da vojsku pred Budvu primakne
priđe svane i zora ograne.
Kad vladika odgovor primio
i vidio što panduri pišu, -
odgovor mu u svanuće dođe,
u ta doba okrenuo vojsku,
dovede je pred Budvu bijelu,
pa Velju je Vodu počinuo.
Kad ga viđe gospoda francuska,
poče bježat gradu u ogradu.
No da vidiš jada iznenada:
panduri im bježati ne daju,
nego na njih složno udariše!
Pušku pali Ivanović Vuče,
pali pušku na Kršćanovića,
divno Vuče njega pogodio,
živo mu je srce opalio;
drugu pali Pribilović Stanko,
ubi Stanko Frana kapetana;
dođe Ivo Zeče iz Pobora
i on ubi popa Matkovića;
tad panduri drugi poskočiše,
po Budvi se s njima pohvataše.
Kad vladika ču po Budvi kavgu,
tade vojsku put Budve pustio –
al' od Budve otvorena vrata;
u Budvu je ulazila vojska,
i po Budvi pohvata Francuze
i osvoji nakraj mora Budvu.
Kad vladika Budvu osvojio,
šilje knjige gubernator-Vuku:
"Poslušaj me, Vuko, moja slugo!
Ja sam evo osvojio Budvu,
sjutra ću se Grbljem okrenuti,
ka ću doći na Solila ravna,
na livadu šator ću raspeti;
nego sjutra udri na Trojicu,
uzmi s vojskom Trojicu forticu.
a kad uzmeš forticu Trojicu,
hajde mene u susretu, Vuče!"
Kako knjigu razumio Vuče,
kaza vojsci što vladika piše,
na Trojicu pušti dva plemena:
fisku čine mladi Crnogorci,
za bedem se rukama hvataju.
Gleda jadan bane đenerale
sa bedema od Kotora grada,
puca banu srce u prsima,
al' Trojici pomoći ne može;
kod njega je silni Kampanjole,
vrag mu ne da i srce junačko
mirovati u gradu Kotoru,
već on moli silna đenerala:
"Đenerale, mio gospodare,
daj ti meni do trista soldatah
da od muke izbavim Trojicu,
Crnogorce zajmim uz planinu."
Žao banu silna Kampanjola,
e je junak, kukala mu majka!
vidi bane đe će poginuti,
al' ga nikad odbit ne mogaše
da ne ide u pomoć Trojici,
već mu dade do trista soldatah;
Kampanjole pred njima otide.
Crnogorci njega ugledaše,
ostaviše forticu Trojicu,
Kampanjolu juriš učiniše
i na njega muški navališe.
Al' se vitez brani Kampanjole,
šudlje kolo s vojskom učinio,
siplje oganj put svakoje strane,
al' zafajdu - kolo u ćeskotu.
Crnogorci juriš učiniše,
prelomiše kolo na četvoro,
posjekoše stotinu Francuzah
i sokola bana Kampanjola,
one dvjesta u Kotor ugnaše;
pa se natrag opet povratiše,
na Trojicu juriš učiniše,
pohvataše pedeset soldatah,
i uzeše Trojicu forticu
i s Trojice topa tri četiri.
pa Trojicu ognjem opališe.
Kad Trojicu ognjem opališe,
tad se diže guvernadur Vuko
i sa n-ime dva hrabra plemena;
otidoše u susret vladici,
sretoše ga nasprema Solilah,
veselje mu čine iz pušakah.
To je bilo kad se je činilo,
mi velimo da se veselimo.

 


Boj na Morači Gornjoj

(1819. god.)

Sitan ferman od Stambola pođe,
ode ferman od grada do grada,
dođe ferman na Bosnu veziru:
"O veziru, moja vjerna slugo,
ego sam ti ferman opravio.
caru zevka nema ni uzura
dok Morača sjedi u kaure;
vojsku kupi, hajde na Moraču,
kupi vojske koliko ti drago,
a ne žali haznu ni zahiru."
A kad vezir ferman proučio,
onda vezir divan pokupio,
a u divan pustio telale:
"A. nema li kakva serašćera,
daću vojske trideset hiljadah
n daću mu haznu i zahiru
da on ide na Moraču s vojskom!"
Dok iziđe carev delibaša,
ts veziru poljubio ruku,
te veziru prihvatio vojsku
i primi mu haznu i zahiru.
U riječi u kojoj su bili,
dok evo ti dva drobnjačka kneza,
te veziru poljubiše ruku.
Lijepo ih vezir dočekao,
o svačemu jeglen zametnuše,
a najviše zbore za Moraču;
al' mu vele dva drobnjačka kneza:
"Gospodaru, bosanski vezire,
što će vojske trideset hiljadah:
tek da trošiš haznu i zahiru
i da prštiš raju sirotinju.
Daj nam vojske dvanaest hiljadah,
i daj nama stotinu delijah
i pred njima carev" delibašu, -
kunem ti se, a vjeru ti davam,
Moraču ćeš vlašku prihvatiti!"
To veziru vrlo milo bilo,
dade vojske dvanaest hiljadah,
i dade im stotinu delijah
i pred njime carev' delibašu,
i dade im haznu i zahiru,
i odoše na Vranješe s vojskom.
Tu su bili tri bijela dana;
kad četvrto jutro osvanulo,
no se carev delibaša šeta,
pored njega dva drobnjačka kneza, -
delibaša sjetno neveselo;
pitaju ga dva drobnjačka kneza:
"Gospodaru, carev delibaša,
a što si nam sjetno neveselo:
ali ti je ne u volju vojska
ali si se, dragi, prepanuo
s Moraču nećeš prihvatiti?
Kunem ti se, a vjeru ti davam,
Moraču ćeš vlašku napuniti
kalčinama i opančinama,
a kamoli nećeš prihvatiti!"
"Bog vas kleo, dva drobnjačka kneza.
ovđe vojske za Moraču nema!"
Pa se Turčin pod šatorom vrati.
pa on sitne knjige raspisuje.
Najprvu je knjigu otpravio
u Sjenicu i Novom Pazaru,
a tu turska dva serdara kažu:
"Čujte, Turci, njemu braćo draga,
đe od cara ferman dopanuo:
caru nema zevka ni uzura
dok Morača sjedi u kaura -
robe bule, a sijeku Turke;
već su caru dave dodijale,
te je na njih ferman isturio:
kup'te vojsku, hajte na Vranješe.
na Vranješe, na polje široko,
a tu, Turci, da se sastanemo."
A drugu je knjigu otpravio
Prijepolju i Bijelom Polju;
i tu turska dva serdara kažu.
i njima je selam opravio:
"Čujte, Turci, njemu braćo draga.
jest l' čuli, jeste l" razumjeli,
đe od cara ferman dopanuo:
caru nema zevka ni uzura
dok Morača sjedi u kaura -
robe bule, a sijeku Turke,
a caru su dave dosadile;
Pa i treću knjigu opravio,
u Taslicu i u Foču ravnu;
i tu turska dva serdara kažu,
i njima je selam opravio:
"Čujte, Turci, njemu braćo draga.
jeste l" čuli, jeste l' razumjeli,
đe od cara ferman dopanuo:
caru nema zevka ni uzura
dok Morača sjedi u kaura -
robe bule, a sijeku Turke,
a caru su dave dosadile;
kup'te vojsku, hajd'te na Vranješe.
na Vranješe, na polje široko,
a tu, Turci, da se sastanemo."
A četvrtu knjigu napravio
Gacku ravnom i Trebinju malom,
i u knjigi selam opravio
krk-serdaru s Gacka Smail-agi:
"Jesi l' čuo, jesi l' razumio,
đe od cara ferman dopanuo:
caru nema zevka ni uzura
dok Morača sjedi u kaura;
kupi vojsku, hajde na Vranješe,
na Vranješe, na polje široko;
tu, serdare, da se sastanemo
i među se jeglen otvorimo
kako ćemo udrit na Moraču."
Pa je petu knjigu opravio
u Nikšiće Osman-kapetanu:
"Jesi l' čuo, jesi l' razumio,
dođe ferman od cara našega
da se s vojskom ide na Moraču;
caru nema zevka ni uzura
dok Morača sjedi u kaura;
vojsku kupi, hajde na Vranješe,
pa Vranješe, na polje široko,
a tu, Turci, da se sastanemo."
Kad se sila turska okupila
na Vranješe, na polje široko, -
al' kakva je sila u Turaka:
svak bi reka i bi se poreka
da bi jednog kralja prihvatila,
a kamoli da ne bi Moraču,
a Moraču nejaku krajinu!
U to telal u vojsku viknuo:
"Barjaktari, uzmite barjake,
a crvenci na konje jašite,
da idemo u Drobnjake s vojskom,
u Drobnjake na široke Luke,
da Uskoke prvo razorimo
i njihovo roblje porobimo!"
Sva je vojska na noge skočila,
pojahala hate i paripe.
Hajducima dobra sreća bila,
hajdučka se četa namjerila
u krvavom gradu Kolašinu,
te je tursku vojsku opazila,
pohitaše i dnevi i noći,
dodadoše haber hajducima.
Kad hajduke haber dopanuo,
koliko se, bolan, prepanuli,
šarovite puške dohvatiše,
na svoje se ne obrću ljube;
a za njima gologlave ljube,
za majkama bosa đeca pište:
tako njima bog i sreća dade,
uvedoše roblje u Moraču.
U Drobnjake udariše Turci,
u Drobnjake na široke Luke,
te hajdučke kuće poharaše,
poharaše, pa ih popališe;
i tu Turci tabor učiniše:
delibaša na bijelu kulu,
baš pa kulu popa Milutina,
i kod njega svi turski serdari.
Tek što sjeli. zulum učinili:
robe roblje, a sijeku glave
koje daju careve harače,
ne poznaje ko mu se predaje!
I te bismo jade oprostili,
nego robi hajdučke nevjeste,
te ih turči Turčin na namazu
i uzima za vjerene ljube:
te mu jade oprostit ne mogu,
tu nesreću dosta za Turakah.
Viđe vojsku sa Javorja straža
što Moraču od Turakah čuva,
pa potrča strmo niz planinu,
dokle dođe Mijatu serdaru,
sve mu kaže što je po istini.
A kad čuo Mijate serdare,
on dozivlje Jakšu kapetana:
"Sad što ćemo, Jakšo pobratime,
evo na nas silovita vojska!"
"Dobro ćemo, Mijate serdare:
mi hajdemo lomnoj Gori Crnoj
uz koljeno našem gospodaru,
da pisnemo kako zmije ljute,
da nam dade ljutu Brđaniju
da s Turčinom krvcu prolijemo."
Kako rekli, tako učinjeli
i šarene puške dohvatili,
brzo pošli kako sokolovi,
a još brže na Cetinje došli
uz koljeno svoga gospodara:
zaplakaše dva srpska sokola,
zaplakaše kako zmije ljute;
al' vladika njima govorio:
"Ne plačite, dvije vjerne sluge.
ja ću vama indat otpraviti,
malo vojske, ljuta ubojnika,
od Ostroga do krvava Spuža,
da s Turčinom krvcu prolijete,
radi svete vjere pravoslavne
i svobode svoga otačestva."
Pa vladika na noge skočio,
šarovite knjige nakitio.
Jednu posla selu Martiniću,
a na ruke popu i Vuksanu:
"Čujte dobro, dvije vjerne sluge!
Eto turske vojske na Moraču.
već kupite ljute krajičnike,
hajte brže s vojskom u Moraču
da s Turcima krvcu prolijete."
Drugu šalje na Orjojzi Luci.
a na ime Marku Boškoviću:
"Čuješ, Marko, moja vjerna slugi!
Serdar se je razbolio ljuto,
već ti ustaj na noge lagane,
eto turske vojske na Moraču,
kupi vojsku, hajde u Moraču,
da s Turčinom krvcu prolije ge."
Pa je treću knjigu otpravio
u Ostrogu igumnu Đorđiji.
ovako mu u nju nakitio:
"Tope pali, a kupi Brđane,
eto turske vojske na Moraču.
kupi vojsku, hajde u Moraču,
da s Turčinom krvcu prolijete."
Pa četvrtu knjigu otpravio
na Poviju Mrkoju serdaru:
"Čuj, Mrkoje, krilo od krajine!
Eto turske vojske na Moraču,
hajde s vojskom brže u Moraču
da s Turčinom krvcu prolijete."
Kad vladika knjige nakitio,
dade knjige Jakši i Mijatu;
otolen se oni podigoše,
poglavicam' knjige odniješe.
Poglavice kad knjige primiše,
sa knjigama vojsku pokupiše,
put Morače vojsku odvedoše;
pred vojskom je od Ostroga bane
na njegova široka dorina -
a kakav je od Ostroga bane:
na rame mu vezena šišana,
a o bedri duga gadarija,
a na rame džida oblivena,
a od po nje vukom opšivena,
navrh džide od međeda glava,
zinula je kako da je živa! -
a za banom druge poglavice,
a za njime vojska svakolika,
malo vojske, hiljadu pušakah,
no sve brsca i ljuta bojnika.
Dođe vojska u Moraču tvrdu
i tri dana traja u Morači;
kad četvrto jutro osvanulo,
tu osvanu petak, turski svetac,
kad s' ne boje Srbi od Turakah, -
sve se srpske sakupile straže
da seire silovitu vojsku;
dok Moraču sunce ogrijalo,
ogrijalo pa je zasjenulo;
no se Mijat jadu osjetio:
turi oči uz moračke strane,
al' planinu Turci pritisnuli,
sve barjaci ka mrki oblaci,
bojna koplja kako gora čarna;
nego Mijat doziva vojvodu:
"O vojvodo, Mino Radoviću,
eto na nas udariše Turci!"
A vojvoda grlom podvikuje
svakojega kneza i vojvodu
i junaka što je od junaštva:
"Hod'te braćo, da se poslušamo!
Ja vas kumim bogom velikijem,
da mi naše pleći okrenemo,
a i naše krstaše barjake:
to će viđet sa planine Turci,
naćeraće hate i paripe,
ko će više glava otkinuti,
ko li više roblja zarobiti."
Kako reče. tako učiniše
i Turcima pleća okrenuše,
a i naše krstaše barjake.
To viđeše od planine Turci,
za Srbima konje naćeraše:
do velika Polja Dragovića
ii bi mrtva ni bi ranjenoga;
a kad Polju Dragovića bili,
posjekoše jednoga junaka,
po imenu Kruškovca Nikolu,
odniješe delibaši glavu,
te im dava bakšiš i čelenke, -
i na polje tabor učiniše.
Dok se pramak magle zamaglio,
a od Ratnje i Morače Donje,
a iz magle krupa propadaše;
a to pramak magle ne bijaše,
već to bješe pope i Vuksane
u gustome dimu od pušakah,
a to sitna krupa ne bijaše,
veće vruća zrna iz pušakah. -
al' ne mogu Turke pošenuti.
Dok isteče Danica zvijezda,
od zvijezde munje sijevahu
i u tursku vojsku udarahu;
to ne bješe Danica zvijezda,
već to bješe Mina vojevoda,
pored njega Mijate serdare,
a to živa ne sijeva munja,
nego oštra sablja Mijatova. -
al' ne mogu Turke pošenuti.
Dok od Kape pukoše gromovi,
a u tursku vojsku udariše;
to ne bjehu nebesni gromovi,
no to bješe od Ostroga bane,
pored njega Mrkoje serdare,
na tursku mi udariše vojsku;
s svake strane privrući Turcima,
Turci bježat pleća obrnuše,
a Srbi ih muški poćeraše:
sa dno ravna Polja Dragovića
do bijele kule Dragovića
pet stotinah glavah otkinuše.
pet stotinah hatah ugrabiše;
od bijele kule Dragovića
do velike Stupe Popadića
pet stotinah glavah otkidoše
pet stotinah hatah ugrabiše.
A kad Stupi Popadića bili,
dok doleće krstašina orle,
krstaš orle velikijeh krilah;
to ne bješe krstašina orle,
no to bješe Mikonjiću Marko;
kod Stupe je presjekao Turke,
pa otolen poćeraše Turke:
od velike Stupe Popadića
do Ljevišta, sela hajdučkoga,
pet stotinah glava ugrabiše
i primiše uz Rzaču Turke.
No đe sreća, tu je i nesreća:
puče bumba, a puče lubarda,
ubi bumba Mrkoja serdara,
a lubarda Šušu barjaktara.
Srbima se umoriše ruke
sijekući uz Rzaču Turke,
od Srbalja malo ko pogibe,
od Turaka malo ko uteče:
bogu hvala, Srbi zadobiše!


Osveta za nevjeru tursku

(1820. god.)

Prošeta se Pešikane Šunjo
po malenu selu Trešnjevome,
šetajući knjigu napravio,
a posla je Čevu pitomome,
a na ruke vojevode Miće;
ovako mu Šunjo knjigu piše:
"Znaš. vojvoda, nije bilo davno,
kad s Turcima vjeru uhvatismo,
na vjeru nas Turci prevariše,
prevariše i tebe i mene:
tebe sedam robah uhvatiše,
ne kćeše ih vrnut bez otkupa -
za roblje si dao dosta blaga;
mene b'jele ovce izdigoše,
izdigoše ovce u Brestice,
pa ovce mi Turci udariše
i zajmiše tri krda ovacah,
posjekoše tri dobra ovčara,
baš sokola Muratović Sava,
i deliju Bajović Lazara
i ovčara Mihajlović Šundu -
na gradu im poperiše glave,
s njima divno grada okitiše.
Nego, Mićo, ako boga znadeš, -
otkad su ni stari nastanuli,
jošt nijesu pod sramotom bili -
izaberi stotinu Čevljanah,
hajde s njima na ravne Rokoče:
sinoć dođe Zeko iz Banjanah,
jeste Zeko uhodio Turke -
prošao je Osman kapetane,
prošao je Osman u Banjane,
i poveo šezdeset građanah
da mi kupe careve harače,
da zadaju jade rišćanima;
ja ću Cuce okupiti listom,
da idemo da ih dočekamo,
da se s njima, Mićo, pokoljemo."
Opet Šunjo drugu knjigu piše,
a posla je selu Markovini,
a na ruke Petru buljubaši,
i u knjigu Petra pozdravio
da izbere šezdes't Markovljanah,
da izvede vojsku na Rokoče.
Kad je Šunjo knjige razaslao,
kad viđeše knjige buljubaše,
te skočiše, vojsku pokupiše,
na Rokoče došle arambaše,
tu nađoše Šunju Pešikana,
đe je Šunjo Cuce okupio,
i tu oni vojsku okupiše;
arambaša divno kazivaše
đe je Zeko uhodio Turke;
kada čuše Šunja Crnogorci,
uznese se junak uz junaka,
okrenuše njine arambaše,
na ulježe vojska uz Rudine,
u zelenu goru Cerovicu -
na Grebice vojska počinula;
nego viče vojevoda Mićo:
"Crnogorci, braćo moja draga,
može li se naći Crnogorca
ko će poći gore do Banjanah,
koji će mi po istini kazat,
hoće l' biti Turci u Banjane?"
Tu se nađe jedan junak dobar.
junak dobar Petar buljubaša.
pa je Petar na noge skočio.
s sobom uze drugoga junaka.
a junaka Šakića Gorčina.
Polećeše ona dva junaka,
izidoše gore u Banjane;
tu nađoše dobra prijatelja.
za Turke im divno kazivaše:
eto su se Turci razdvojili:
pošao je Osman kapetane,
i poveo trideset građanah
i poša je niz Donje Banjane:
a eto ti Bećović Ferata,
eto se je natrag povrnuo,
eto za njim kadija Njuhare,
a za njima trideset građanah. -
eto Turci preko Počivala,
sad će uljeć Turci niz Grebice.
A kad Petar glase razumio.
pa otolen natrag polećeše,
te u vojsku brzo ulaziše,
ali Miću pravo kazivaše.
A kad Mićo Petra razumio.
al' vojvoda riječ govoraše:
"A na noge, braćo Crnogorci.
a da li vi puknut srce neće,
a za našu braću izabranu
koje su nam izgubili Turci?
Hod'te mene Mića poslušajte.
jere ću vas razd'jeliti divno:
hajde vodi, Petre buljubašo,
hajde vodi nekoliko vojske
u ravnome Dolu Ljeskovome.
da im ne daš pobjeć uz Banjane;
a ti hajde, Šunjo Pešikane,
hajde vodi treći dio vojske
u zelenu goru Cerovicu,
da im ne daš bježat Jelovici;
ja ću vodit treći dio vojske
tamo dalje u Crno Valovlje
da im ne dam bježat uz Vardere."
Kako Mićo vojsku razd'jelio.
onako ga divno poslušaše -
na troje se vojska razdvojila,
svaki pođe đe mu reče Mićo.
Crnogorci divno zapadoše.
među sobom Turke upustiše:
pred njima je Bećović Ferate.
pa iz grla popijeva Ture:
"Ako si đe, Šunjo Pešikane,
makni mi se s druma zelenoga,
ti ne smiješ udariti na me."
Ukoliko Turčin popijeva,
utoliko konja nagonio
na meteriz Šunja Pešikana;
ma ga dobar junak dočekiva,
dobar junak Šakiću Gorčine,
pa mi Gorčin uždi džeferdara,
a pogodi Bećović Ferata
posred pasa u srce junačko, -
zadrijema Turčin na dorina! -
sastavi ga sa zelenom travom;
kad Feratu glavu otkinuše,
iza toga obrnu im ruka.
U to cucke puške zapucaše,
tri četiri glave otkidoše
i na Mića Turke naćeraše,
ma ih muški Mićo dočekuje;
al' vojvoda uždi džeferdara,
a pogodi kadiju Njuhara.
Utoliko ostali Čevljani
pa Turke ti oganj oboriše,
tri četiri glave posjekoše.
i otolen Turke obrnuše
pa junaka Petra buljubašu;
pa ih junak Petar dočekiva
i pa Turke oganj naložiše,
tri četiri glave posjekoše,
niz Rudine Turke razagnaše.
Da je, braćo, vidijeti kome,
kakve jade i nevolje grade
od Turakah niz Rudine ravne!
Crnogorci kad se iskupiše,
i donose glave od građanah:
sedamnaest glava okupiše,
i suviše turskoga oružja
i što bješe harač iz Banjanah.
Tu poštenje divno učiniše
i zdravo se natrag povrnuše.


Plač tri tavničara

Zacmilješe tri valjatna sužnja
u tavnici od Skadra vezira,
tri vojvode od Brdske Nahije:
jedno Liješ, piperska vojvoda,
drugo bješe Vasojević Vaso,
treće Vuksan od Bulatovićah.
Ljuto cmile i nevolja im je:
na vjeru ih vezir uhvatio
i vrga ih u mračnu tavnicu.
No kad jedno jutro osvanulo,
jutro jedno, dan svetog Ilije,
kada oće poginut vojvode,
nego veli vojvoda Vuksane:
"Sad vidimo, moja braćo draga,
jere ćemo danas poginuti;
no, zaboga, oba pobratima,
da se nije pridesilo kome
sitna groša al' žuta dukata,
da pošljemo, braćo, na pazare,
da crvena vina nabavimo?
Dan je danas svetoga Ilije:
braćo mila, da se pričestimo
i hrišćansku dužnost ispunimo:
da u slavu božju napijemo,
danas, braćo, pa već zadovjeka,
eda bi ni bog dragi pomoga
bez zamjene da ne poginemo!"
Ne nađe se groša ni dukata,
do jednoga od srme handžara
u Vuksana, rovačke vojvode.
Posla Vuksan handžar na pazare
i trgovcu tako besjedio:
"Bogom brate, skadarski trgovče -
ne mećem ti na handžar cijenu,
valja handžar trideset dukatah -
donesi mi vina izobila
da napiješ tri srpske vojvode,
na poklon ti srmajli handžara!"
Za boga mu Skadranin primio;
on uzeo srmajli handžara,
a donese vojvodama vina
donese im vina izobila.
Vojvode se vinom pričestiše
i za božju slavu pomenuše.
Kad se rujna napojiše vina.
no govori vojvoda Vuksane:
"O vojvode, oba pobratima,
evo danas petak, turski svetac,
kupiće se pred džamijom Turci.
sve tri će nas danas izgubiti,
no što nam je najžalije kome
na svijetu ovom ostaviti?"
Reče riječ piperska vojvoda:
"O Vuksane, bogom pobratime,
ja sam tanku kulu ogradio
(a skoro se junak oženio),
kula tanka ostade mi pusta,
a ljubovca mlada neljubljena,
neljubljena i nemilovana, -
to je meni danas najžalije."
Reče Vaso od Vasojevića:
"Moj Vuksane, dobar pobratime,
i ja da ti žalovanje kažem:
ostaše mi stari roditelji
samorani u Vasojeviće,
hoće mi se oni poskitati -
to je mene danas najžalije
na svijetu ovom ostaviti."
Reče Vuksan, rovačka vojvoda:
"Zle vi žalbe, oba pobratima!
Vi žalite kule i ljubovce
i u dvore stare roditelje;
a meni je, braćo, najžalije
e hoćemo sva tri poginuti
bez nikakve zamjene junačke."
U riječi koju govorahu,
krvav dželat pred tavnicu dođe,
pa zavika s vrata od tavnice:
"Ko je Liješ, piperska vojvoda,
nek izide tavnici pred vrata,
jere ga je otkupila ljuba
u natega na Skadar vezira. -
nek izlazi da doma odlazi!"
To je Liješ jedva dočekao
i izide brzo pred tavnicu:
dželat mahnu, posječe mu glavu.
Opet drugi dželat poviknuo:
"Ko je Vaso od Vasojevića,
nek izide tavnici pred vrata,
došli su mu stari roditelji,
u vezira njega otkupili, -
nek izlazi da doma odlazi!"
To je Vaso jedva dočekao
i izide tavnici pred vrata:
dželat mahnu, posječe mu glavu.
No je treći dželat zavikao:
"Ko je Vuksan, rovačka vojvoda,
nek izlazi brzo pred tavnicu,
nek izlazi da doma odlazi:
Rovčani su njega otkupili
u našega na Skadar vezira!"
Ma se Vuksan jadu dosjetio.
iz tavnice ide polagano
tavnici je vrata otvorio
i vidio krvava dželata.
Vuksan ga je bogom bratimio:
"Bogom brate, krvavi dželate,
na mene su toke pozlaćene:
svuci mi ih da ih ne krvaviš,
e od krvi muhanato zlato!"
Bog mu dade i sreća junačka
te prevari krvava dželata,
te Vuksanu razdriješi ruke.
Trenu Vuksan kako soko sivi
i dželata nogom udario,
iz rukah mu sablju ugrabio
i posječe tri mlada dželata.
Bježi Vuksan Skadrom bijelijem;
što god mu se na put učinilo
sve pod sabljom junak udaraše.
Dragi bože, na svemu ti hvala,
kako vije sablja Vuksanova
proz sokake Skadru na Bojanu;
široki je sokak učinio,
i krvavu dugu ostavio
d
oklen na most od Bojane dođe;
na njem srete odžu i kadiju
i oko njih trideset Turakah.
Nego veli skadarski kadija:
"Ne ovamo, vojvodo Vuksane,
jer ovamo t' utecišta nema!"
Al' veli mu vojvoda Vuksane:
"Ako nema tamo utecišta,
ni ovamo nema povratišta;
no se čekaj, turski efendija,
sve sam misli na jednu skupio!"
Pa je zagon na most učinio,
te posječe odžu i kadiju,
a ostale trideset Turakah -
što ne pade na most pred Vuksanom,
to uskoči u vodu Bojanu.
Bježi Vuksan skadarskom krajinom;
bog mu dade i sreća junačka,
brzo ga je noćca uhvatila
i uteče Rumiji planini.
Otlen Vuksan u Crnicu dođe
u serdara Boljević Mašana.
Otolen ga Mašan prepratio
u krvavo Čevo na krajinu
u sokola Burića Đukana.
Đukan ga je dočekao divno,
držao ga dva mjeseca danah;
s vojvodom se Đukan pobratimi.
pod sedlo mu konja darovao:
pa preprati vojvodu Vuksana,
preprati ga u duboka Rovca.


Oš, grivo, tuđe je mlivo

Pjevaljski se paša podignuo;
spade paša na Polje Nikšićko
i bijele raspeo šatore
na široke Bare pod Riđane.
Odsvud paši dohode pokloni:
od prostrane Pive i Drobnjaka.
i široka Polja Nikšićkoga,
i pitome Župe Gračanice.
Dockan dođe od Riđanah kneže
i paši je ruku poljubio,
savi ruke, dvori starijega.
Ali mu je paša besjedio:
"Što si mi se pridocnio, kneže?"
Tako mu je kneže besjedio:
"Ja se jesam malo pridocnio,
ma sam k tebi doša, gospodare..."
Jošt hoćaše kneže govoriti.
no mu paša riječ besjedio:
"O boga ti, kneže, moja slugo.
da nijesi đegod ugledao
udovice al' đevojke divne,
al' nevjestu skoro dovedenu.
a koja bi za me trebovala?
Davno sam se s odžaka krenuo,
vjerne sam se ljube zaželio."
Ali mu je kneže besjedio:
"Voljan da si, pašo gospodare.
ema svoju niko dati neće,
a bez sile ali bez nevolje;
a ja jesam jednu opazio,
baš nevjestu skoro dovedenu,
na krajinu lomne Gore Crne,
u Stubicu, malu poselicu,
vjernu ljubu Đurović Batrića:
nema druge ni u gori vile,
za cara bi tvoga trebovala,
a kamoli za te, gospodare!
Ma je muka ugrabit Srpkinju
iz krvava bratstva Nikčevićah
bez prosuća krvi od junakah."
Ali mu je paša besjedio:
"Prođ' se, kneže. vraga i mejdana,
već dobavi prikladnu Srpkinju,
al' za blago ali prijevarom;
a evo ti tursku vjeru dajem.
kada mi je pod šator dovedeš.
daću tebe blaga deset ćesah,
iz silaha dvije puške male,
stale su me puške deset ćesah,
od cara ti ferman izvaditi:
dok je tvoga roda i poroda,
da ne daješ pare ni dinara."
Skoči kneže na noge lagane
i otide u selo Riđane.
Slavi kneže čestit danak Đurđev,
pa se jadu domislio kneže
ka će mladu prevarit Srpkinju.
Pa pokupi konje i mješine
da kupuje punje Đurđevu dne;
uzo sobom sedam osam drugah,
pa se otlen podignuo kneže,
kud god ide, u Stubicu dođe
na bijelu kulu Nikčevića;
vodi kolje u mračne podrume,
a družinu na bijelu kulu.
Evo zgode knezu od Riđanah:
nema niko na bijelu kulu
do ljubovca Đurović Batrića,
ma je mlada roda gospodskoga,
lijepo je kneza dočekala.
Kad večera od Riđanah kneže,
kad večera i napi se vina,
bješe kneže riječ besjedio:
"Snaho moja, Ružo Batrićeva,
đe je mene Batrić pobratime,
đe je soko Đurovića Živko?"
"Moj đevere, od Riđana kneže,
Batrić eto pa skup na Cetinje,
a Živko je momče kod ovacah."
A kad kneže Ružu razumio,
skoči kneže na noge lagane,
ia uhvati kitnu Crnogorku:
ostala mu pomogla družina,
svezaše joj ruke naopako:
ostaviše konje i mješine
na bijelu Nikčevića kulu,
povedoše Ružu Batrićevu,
doveli je paši pod šatorom, -
bjehu noći prošli tri sahata;
kneže paši Ružu darovao,
paša knezu blago i oružje.
Kad sagleda paša Crnogorku,
od veselja na noge skočio,
sva mu vojska šemluk učinila.
Začu šemluk Đuroviću Živko,
na skočio na noge lagane,
n za njime trideset čobanah,
potrčaše put sela Stubice:
pomisliše e Turci udriše
i Stubicu selo poharaše.
A kad došli u selo Stubicu
i pustu je kulu ugledao,
đe je njemu kula porobljena
i mlada mu snaha odvedena:
"Alah, - reče - do boga miloga.
ja ne žalim moju pustu kulu,
nego žalim moju snahu mladu.
koju mene odvedoše Turci;
već obraza na krajinu nemam,
koriće me s tijem Crnogorci
dok je moga roda i poroda;
bolje mi je noćas poginuti
no sramotno vijek vjekovati!"
Pa je momak na noge skočio,
put okola turskog obrnuo,
za njim idu trideset čobanah
i njegova dva sinovca luda,
ludi Janko i ludi Grujica.
No ih kara Đuroviću Živko:
"Vratite se, dvoje djece ludo.
u planinu hajte kod ovacah;
vi za boja prispjeli nijeste, -
vratite se, hajte kod ovacah!"
No govore dvoje djece ludo:
"Majde, striče, lako s' ne vraćamo
nego s tobom poginut hoćemo,
bez tebe nam živovanja nema."
Malo Živko ponaprijed pođe,
doklen vodi Gračanici dođe;
za sobom se obratio Živko:
al' čobana nema ni jednoga,
do njegova dva luda sinovca!
Opet im je Živko besjedio:
"Vratite se, dva luda sinovca,
svi trojica poginut hoćemo
u okolu paše pjevaljskoga;
no s' vratite, ako boga znate,
e s' iskopa kuća Nikčevića!"
Nego Živku ništa ne pomaga:
đeca luda, ma srca uzdana,
strica Živka ostavit ne hoće.
Kad vidio Đuroviću Živko
e se đeca vratiti ne hoće,
on je njima opet besjedio:
"Čekajte me vodi na obalu,
a ja odoh u tursku okolu;
kako nađem pašina šatora,
zaviću vi vučki iz okola, -
dotrčite mene po avazu!"
Sa tijem je đecu prevario,
te ostaše vodi na obalu.
On se vuče uz polje zeleno
kako mrki od planine vuče,
dok uljeze u tursku ordiju;
traži Živko proz tursku ordiju
đe će pašin šator ugledati;
dade mu se nešto pogledati.
pogledati poljem širokijem -
nasamo je šator ugledao;
primiče se Živko put šatora.
a kad dođe šatoru na vrata.
podiže mu krilo džeferdanom;
kad pogleda junak pod šatorom,
al' se paša na jastuk nagnuo,
a kod njega Ruža Batrićeva,
suze roni piza svoje lice.
Gomori joj paša od Pjevaljah:
"A što plačeš, Ružo Batrićeva:
ali žališ Batrića tvojega -
ja nijesam gori od Batrića;
ali žališ kulu Batrićevu -
kad dođemo u Pjevlje bogato,
ljepšu ću ti kulu pokloniti,
u svilu ćeš šetat i kadifu,
daću tebi dvanaest robinja
da ti drže skute i rukave,
držaću te kako svoju glavu!"
No govori kitna Crnogorka:
"Prođi mi se, pašo od Pjevaljah:
ja ne žalim moga gospodara,
ni njegovu prebijelu kulu,
no đevera Batrićević Živka,
e je soko. majka mu kukala, -
jednom sam ga očima viđela,
pa ga nigda više viđet neću,
ponijeh mu želju po svijetu,
u zatvoru u turskome ropstvu."
Ono Živko i sluša i gleda,
pa uskoči junak pod šatorom
i za grlo pašu dohvatio:
pomogla mu Ruža Batrićeva,
te svezaše pašu pjevaljskoga.
Nego Živko paši govoraše:
"Nemoj vikat, pasja poturice,
e ti dajem božu vjeru tvrdu,
oću tvoju glavu otkinuti."
Pobjegoše Poljem Nikšićkijem;
mudar bješe paša od Pjevaljah,
vodi mu se, riječ ne činjaše;
uminuše sve tursko šatorje
i nađoše dvoje đece ludo;
kada đeca Živka sagledaše,
na strica se ljuto rasrdiše,
zašto ih je prevario striko,
pa pođoše put turskog okola.
A kad viđe Đuroviću Živko,
prepade se da će poginuti,
pa je svojoj snahi besjedio:
"Snaho moja, Ružo Batrićeva,
ti pridrži pašu svezanoga,
e ja odoh u turskom okolu;
ako čuješ da smo poginuli,
drži sablju paše pjevaljskoga,
sabljom paši posijeci glavu,
pa otolen hajde na Stubicu."
Ruža ga je divno poslušala,
čuva Ruža pašu pjevaljskoga.
Pođe Živko uz polje široko;
a kad dođe blizu od ordije,
začu kavgu pod prvim šatorom;
jadu se je domislio Živko,
pa potrča brže pod šatorom:
al su đeca pod šator uljegla,
dvije turske glave otkinula;
a trojica Turakah skočili,
pod šator se đecom uhvatili -
bog zna đecu pogubiti ćahu!
u to Živko juriš učinio,
svjema trema glave posjekoše,
uzeše im svijetlo oružje
i uzeše konje pod sedlima,
utekoše Poljem Nikšićkijem;
kad dođoše vodi Gračanici,
tu nađoše pašu svezanoga
i kod njega Ružu Batrićevu:
golu sablju drži u rukama,
dobro paši karaulu čuva!
Otolen se Živko podignuo
i otide put sela Stubice.
Kad dođoše u selo Stubicu,
ali kuka Đurović Batriću.
plače Batrić Živka Đurovića,
plače Batrić Janka i Grujicu.
No mu Živko grlom povikuje:
"O Batriću, brate od matere,
što nevolju gradiš bez nevolje:
evo tebe Živka u životu,
dva sokola Janko i Grujica, -
i oni su živi obojica!"
U to doba na kulu dođoše,
dovedoše pašu svezanoga;
a kad Batrić pašu ugledao,
trže noža da ga posiječe,
po mu junak Živko ne davaše:
"Ne, Batriću, moj brate jedini,
već kad svane i sunce ograne,
svežimo mu ruke naopako,
pa nj metnimo konjsku drvenicu,
puštimo ga u tursku ordiju, -
ta je bruka i od smrti viša!"
Kako rekli, tako učinili;
pa kad svanu i sunce ogranu,
dobro paši utvrdiše ruke,
na nj metnuše konjsku drvenicu,
drvenicu dobro pritvrdiše,
svedoše ga u dno Slivlja ravna,
puštiše ga uz Polje Nikšićko,
bježi jadan paša osamaren.
Kad je vojska pašu ugledala,
od njega je ibret zauzela
i pobježe glavom bez obzira.


Primječanije

1. Od 1510-1702. god., od svijeh crnogorskih bojevah koji su se u ove gotovo dvije stotine godinah događali nikakve pjesme nemamo koja bi od tijeh bojevah nama što opjevala; premda se mnoga mjesta i dan današnji u Crnu Goru znaju na koja su Turci gomilama ginuli, kao napr. Limljani u Nahiju Crničku, Vrtijeljka u Nahiju Riječku, Progonovići u Nahiju Lješansku. Čevo i Velestovo nekoliko putah, kojih bi se 20-30 naći moglo koja su sva u narodu crnogorskom dobro poznata i na koja se i dan današnji, koliko su gođ od njih iska lomna, nalaze znaci pogipše turske vojske: u parama, oružju ili drugim kakvim metalnim stvarma.

2. Laz (lazina) znači u Crnoj Gori ono mjesto đe se mnogo šume isiječe i na veliki prostor đe sve drvo na drvo leži. Podobno ovome je turska vojska od Crnogoracah isječena među Vlahinjom (voda), Vranjom i Pržnikom (dvije planine) ležala, i stoga se ovo mjesto "Carev Laz" nazvalo, đe je carska vojska isječena. Ovo je najviši boj među Crnogorcima i Turcima bio; ovđe su Crnogorci najsjajniju pobjedu nad Turcima održali. U ovom boju ranio se vladika Danilo, poginuo Janko Đurašković i ranio se Vuk Mićunović dva glavni vojvode vremena Danilova. — Crnogoracah je svega 318 poginulo, a Turakah neimovjerno, tj. da neki kažu oko 30-40.000. Samo je dosta vjerno da su 86 barjakah (znamenjah) uzeli Turcima.

3. Duman-paša Ćuprelić, vezir 1714, god. O njegovom prijevarnom postupku, kojim je prešao preko Crne Gore i istu poharao, ali opet ne svukoliku, ko želi točno znati može se izvijestiti iz Istorije crnogorske pečatape u Moskvu 10 marta 1754. god.

4. Slavni vitez Vuk Mandušić poginuo je protiv vojske Ćuprelića.

5. Drugi udar na selo Trnjine. Ovđe je Turakah po kaževanju narodnjem, izvan što ih je poginulo, više uhvaćeno nego se u pjesmi čita. U narodu se istinito pripovjeda da ih gotovo 400 živijeh uhvaćeno: nego bilo jedno ili Drugo, vojenačalnike turske pohvatali su sljedujući Crnogorci: Murat Jelić, Miloš Vukotić, Toman Nikolić, Živko Damjanović, Vučić Kojičić i proči. - A što se poje u prvoj pjesmi od Trnjinah da su ih posjekli, od onijeh što su ih pohvatali žive, kojih je bilo do 80 drugah, koje agah, koje begovah. - od njih nijesu Crnogorci nijednog sjekli; nego su ih sve dali na otkupe za pare i za oružje; pa najposlje, da se više podruguju sa Turcima, za svakoga su zarobljenog Turčina vrhu otkupa uzeli po jednoga vola i po jednoga krmka.

6. Carev sestrić. Ovo nije bio carev sestrić iako ga naš narod u spomenu i pjesnama napominje; nego je ovo bio Topal Osman paša, koji je poslijed u boju sa Persijanima poginuo.

7. Vuk Tomanović. Slavni junak crnogorski i otac najhrabrijeg viteza Nikca od Rovinah. U ovoj se pjesmi vidi ime tursko: Turčin Gavrilović, koji je bio mužestven arambaša. Mnoga će se imena turska po granicama crnogorskim naći, a ta imena majke im daju kako djeca iz kolijevke izmile, i to iz nekog slijepog predrasuždenija.

8. Kad je Nikac od Rovinah poginuo, najslavniji vitez crnogorski, kod njega tada sporednikah nije bilo, do njegova tri sina, od koji su dva poginuli, a sam Bogdan uteče, te je, koliko je mogao, Turke pratio. Blizu Nikca stajalo je jedno stado ovacah, i kod njega su bila tri brata Spahića: no ova tri zavaljenika, kako čuju udar na Nikca, uteku dalje sa svojijem stadom da im ga Turci ne uzmu. Crnogoracah sjutradan nekoliko stotinah skupe se 1 š pokajanje nad Nikcem, i kad čuju da Spahići nijesu pritekli Nikcu u pomoć, no su ga izdali, stado Spahićah uzmu i njihovo pleme iz Crne Gore proćeraju.

9. Šćepan Mali. Opisan je istoričeski gospodinom Milakovićem u Grlici god. 1835. Doista, ovo je bio najstrašniji boj za Crnogorce, jere su se s jedne strane sa Turcima borili, koje su tri vezira predvodili, a s druge strane sa Mlečićima, koju je predvodio general Krapović, koja je po svoj granici crnogorskoj od Grahova do Spiča pružena bila. - Oskudica je bila velika u prahu, tako daje teste fišekah po žut dukat bio. Crnogorci su se starali da se kako sa Turcima umire: poslali su im konja Šćepana Maloga uvjeravajući da Šćepana u Crnoj Gori nije (kao što ga na viđelu nigđe nije bilo, nego kao jedna skitačina, bez prisustvija duha, kako čuje đe Turci i Venecijani zagrme sa svake strane, skrije se negđe, kao ćuk u plot). No Turci nijesu se šćeli s tijem zadovoljiti, nego su šćeli po primjeru Ćuprilića preko Crne Gore prodrijeti i sastati se sa Mlečićima. Nego 28. oktombra, pošto Crnogorci dosta turske džebane ugrabiše, Turci budu isti dan pred zoru od Crnogoracah napadnuti, obrate se u bjekstvo: koliko je ko mogao i koliko je kog mišca služila — ovđe je Turakah sjekao: i tako Crnogorci sa slavnom pobjedom, cijeli dan goneći, 28. oktombra proćeraju Turke iz Crne Gore. U ovome boju poginulo je okolo 300 Crnogoracah; no i Turakah je poslijed Careva Laza ovđe najviše poginulo. U Čevo i Velestovo, đe je bio oko (logor) turski, Turci ostave sve svoje šatorove, mnoge konje i svu zahiru daže do 20 i do 30 svojih kovačnicah. Onu noć konače Crnogorci na Čevu, u koju paiskian udari grom u oko (logor) skadarskog vezira Mehmed-paše: izgori mu svu isbapu i množinu vojske sprži. Proči ostatak vojske razbjegne se: nešto uteče, a nešto isjsku Crničani. Drugi grom iste noći udari u oko generala Krapovića kod rijeke budvljanske, vojske mu mnogo izgori, a ono drugo uteče u gradove primorske, i ovim se dokonča rat 1768. god.

10. Mahmut-paša nije glavom na Pipere udarao nego jedna čast njegove vojske predvođena njegovim ridžalima.

11. Boj s Mahmut-pašom bio je velik: ovđen je poginulo 3-4000 Turakah, đe su gotovo sva njegova gospoda i ridžali izginuli i on se sam ranio. Njega je ranio Radovan Stakov iz Crnacah (Piper).

12. Kad je poginuo vezir Mahmut-paša, 3000 je glavah turskijeh posječeno, bez ranjenijeh i bez onijeh mrtvijeh šti su Turci sa sobom ponijeli. Ovo se može nazvati najsjajnija pobjeda crnogorska nad Turcima: jerbo je ovđen oni vezir posječen pred kojim je pri koncu prošastoga vijeka sultan carigradski drktao kao što malo prijed pred egipatskim pašom drktaše.

13. U boj za pasište, kako i u svaki drugi s Turcima ercegovačkijema, odlikovao se slavni vitez Savić Radojev sa Stijene (selo), koji je i dan današnji starac živ, sav u ranama, i koji je svojom rukom 24 glave turske posjekao.

14. Gorsko kare. Crnogorci pijesu nikada imali običaj pjesme sastavljati u kojima bi svoje pobjede nad zapadnjima hristijanima pohvaljivali, niti su u tome vojene gordosti nalazili. U ovo se još vidi znak stare moralne sveze koju je učitelj dobra među hristijanima usijao i koju su poslije stari i novi Rim sa svojijema budalaštinama okužili. - Ova se jedina pjesma čuje u Crnoj Gori katkad od mnogijeh krvavijeh bojevah sa Venecijanima i nekijeh sa Francuzima. — Do 1714. god. Venecijani su i Crnogorci živjeli u soglasiju: udarili su zajedno na Bar i na Trebinje i zajedno su uzeli od Turakah Novi (Castel - Nuovo) i druga neka mjesta, koja su po dobiću ostajala za Venecijane. nego i oni su različite nagrade Crnogorcima davali za njihove pobjede nad vragovima krsta: nego od 1714. god., u koju je Ćuprelić vezir prešao preko Crne Gore. koje su mu dali Venecijani 600 dušah crnogorskijeh, sve ženah i lude đece, koja su bila pod zaštitu njegovu utekla od Turakah, te su Turci svu mušku đecu isklali, i koje je od mjeseca bilo, a ženske u ropstvo odveli. — Poslijed svog sramotnog i beščoječnog postupka venecijanskoga, Crnogorci su i Venecijani gotovo u neprestanome ratu živili; tako, napr., kada bi se sastali na pazaru pred forticama primorskim, topovi bi mnogi sa forticah u Pazar gledali i nad njima vitilji gorili. Crnogoracah bi svagda jedna čast naoružana u busijama sjedila; pri maloj zađevici (larmi) posula bi Pazar krupa od karteča (drobjenje) iz topovah venecijanskijeh i crnogorske puške zalijevati olovom vrata od fortice počele. Često putah je bivao Pazar pokrit mrtvima tjelesima od jednijeh i drugijeh, jednoga i drugoga lola, i od razne životinje koja je doćerata na pazar. Cijela bi trgovina ostala pusta među dva ognja neprijateljska, i samo kad bi noć pristala, nosio bi svaki, koji bi smio, što bi mu prije ruke došlo. Ovako je grdno sporazumjenije gotovo svagda među Venecijanima i Crnogorcima trajalo, dokle je ova velika i bogata republika pala, a u isto doba i besčelovječno gnijezdo mrske inkvizicije.


 

[ Projekat Rastko - Cetinje | Promjena pisma | Pretraživanje | Mapa projekta | Kontakt | Pomoć ]
/ Projekat Rastko Beograd /