Projekat Rastko - Cetinje
Duhovnost
Zemlja
Elektronska biblioteka kulture i tradicije Crne Gore
Umjetnost LjudiKontakt
Povijest MapaPretragaPromjena pismaPomocNovo

Petar II Petrović Njegoš

Lijek jarosti turske

Prvo štampano izdanje objavljeno je na Cetinju 1834. godine.

Prvo elektronsko izdanje objavljuju 2001. godine Projekat Rastko - Cetinje i Srpska zemlja Crna Gora.


Pjesna za Vida i Mirčetu
Udarac na Martiniće
Vuk prijatelj ovči
Nahije


 

PJESNA ZA VIDA I MIRČETU,
KAKO SU SKUPILI ČETU I UZELI TOP S SPUŽA

Vino pili dvije četobaše,
četobaša Vido i Mirčeta,
na obali Zete glasovite
u Pažiće, selo ponosito,
na visoku kulu Agičinu,
baš Agice, kneza od Pažićah.
Vino piju, razgovaraju se
đe je koja ostala sramota
Brđanima i Crnogorcima
u Turakah jal' druge krajine.
I takvi su makul učinili
da sramote ostanulo nije
Brđanima ni Crnogorcima
u Turakah ni na kraju drugom
dosim jedna bruka i sramota:
"Kad s Turcima bojeve činismo
i krvave rate zavodismo,
uzeše nam dva topa ognjena;
puštiše ih tri naše nahije
bez proliva krvi od junaka
i bez rane i bez mrtve glave.
To je svakom od naše krajine
pripasalo žensku opregljaču,
daje takve nigda bilo nije."
Pa s' u vino kunu četobaše
svojim zdravljem i svojim oružjem
da će četu pokupiti malu,
s četom poći Spužu krvavome
i sa njega topa ugrabiti,
habernika Skandarbega bana
(koji sjedi na bedem od Spuža,
daje haber u tursku krajinu
kad udare brdski vitezovi
na tri tvrde od Spuža kapije),
jali svoje izgubiti glave.
Tek zakletvu ovu učiniše,
na lagane noge ustadoše,
s kule pale dvije abernjače,
abernjače, pak i ledenjače.
Haber Brdu pođe prostranome;
svi četnici divno poznadoše
da su puške njina četobaše,
četobaše Vida i Mirčete;
brže trče kuli u Pažiće,
đeno oni ispijaju vino.
Skupiše se trideset četnikah,
te mi sjeli ispijati vino
baš sa svoje dvije buljugbaše.
A što ću ti lakardiju duljit?
Četa ti se otlen podignula
priđe zore i priđe sabaha
(do sabaha tri sahata bješe),
obrnula k Spužu krajičnome,
dva je polja prekasala vučki,
Ždrebanika, pak i Limanika,
Visočicu vučki i hajdučki,
doklen Spužu na kapiju dođe.
Ali evo muke za junake:
na gradu je gvozdena kapija,
na kapiji brava dubrovačka,
zatvorena, pak je zaklopjena,
a na vrata četiri soldata
od nigzama car-Otmanovića,
te čuvaju gradu karaulu
od Brđanah, krvave krajine.
Četa pred grad malo počinula,
potegnula iz tuluma vina,
doklena im bog i sreća dade
i zaspaše četiri soldata
u krvavu kulu karaulu.
Kako četa ono opazila,
drug se drugu penje na ramena,
a najgornji njini buljugbaše, -
iskočiše na bedem od grada.
A što ću ti lakardiju duljit?
Iskočiše, pa ga preskočiše,
uskočiše kuli karauli,
te od kule salomiše vrata
i svezaše četiri soldata,
otvoriše od grada kapiju,
te u gradu četu uvedoše,
uvedoše, pak je izvedoše
na bedemu k topu aberniku.
A šta ću ti lakardiju duljit?
Već niz bedem topa otiskoše.
Stade zveka bedem i kapiju,
stade crne zemlje tutnjavina,
potrese se sva turska krajina,
a lome se srčajli pendžeri
od tegote pusta habernika.
Turci misle e se zemlja trese
jal' grom ubi kulu karaulu;
ustadoše na noge lagane,
otrčaše kuli karauli,
ali vide otvorena vrata
i svezana četiri soldata.
Iskočiše gradu na kapiju,
nego brdske puške zapucaše
i u gradu Turke zatvoriše.
A što ću ti lakardiju duljit?
Već Brđani topa odvukoše.
Turci trče na Spušku Glavicu,
te klikuju varoš Podgoricu,
velju Zetu, ljutu Malesiju.
Ubrzo im velji indat dođe:
pet hiljadah ljuta krajičnika,
a pred njima Lekiću spahija
i delija od Grudah kadija
i od Spuža Mehmet-kapetane.
A šta ću ti lakardiju duljit?
Okrenuše s vojskom, udariše
u krvavom Kosovome Lugu
na Jaštrebu, na selo maleno;
tu smislili topa osvetiti.
No đe sreća, tu je i nesreća:
vojsku straža opazila mala,
otrčala, u selo kazala.
Zapadoše tridest i tri druga
i na sebe napustili Turke.
Turci zagon k selu učiniše,
pet šest kućah ognjem opališe,
no se ljuto brane Kalezići,
biju Turke, klikuju Brđane.
U tome im, indat sustignuo:
od krvava sela Ćurioca
stasalo im devedeset drugah,
a pred njima Ristanov Stefane
s pobratimom Điknićem Stefanom.
Kako doše, u Turke udriše.
A šta ću ti lakardiju duljit?
Salomiše silu i krajinu.
Turci bježe Kosovijem Lugom,
ćeraju ih brdski vitezovi.
Do Sušice dok dognaše Turke
deset su im okinuli glavah
i šezdeset udarili ranah;
jošt spahija i Grudah kadija
u bježanje sablje izgubili.
Živi Turci oružje bačali
da Brđane njime zamamljuju,
pa se grdni i razbjeni Turci
povratiše Spužu, Podgorici.
Prođite se, Turci, vojevanja
i na ljuta Brda udaranja,
jali ćete jopeta bježati,
bez oružja krvavi skakati.
Ponosi se, ti krajino naša!
Doklen rađaš onakve junake
kao što je Vido i Mirčeta,
ne ostaje bruke i sramote
Crnoj Gori ni na jednom kraju.
 

UDARAC NA MARTINIĆE
1832. goda. 23. aprila

Polećelo tridest gavranovah,
gologlavi, slomjenijeh krilah,
od ćenara i turske krajine,
Podgorice, Spuža i Žabljaka.
To ne bili, kažu, gavranovi,
već trideset od krajine agah.
Prelećeše Zetu i Cijevnu,
prebrodiše Blato i Bojanu,
prolećeše od grada kapijom,
doklen na grad Skadar izlećeše.
Vijali se, pak su počinuli
na sokata i vizirska vrata;
graču tužni zamuklijem glasom:
"Aman, eman, čestiti većile,
Mehmed-pašo, muhur-saibijo!
Već ovako živjet ne možemo
od vlaškijeh silnijeh zmajevah:
izlijeću iz krvavih gorah,
dolećuju nama na bedeme;
mi se od njih maći ne smijemo
ni iz grada nosa iznijeti,
a kamoli boja učiniti
na megdanu i polju široku.
Uzeše nam polja i livade;
što ni bjehu hani i dućani -
to su njima ovčarske stajnice;
agaluci i naši čitluci
što držaše carevu krajinu -
tud se njima raširuju ovce.
Age smo ti bez ništa ostale,
ostanuli age i spahije;
propa nam je perčin kroz kapicu.
I te bismo jade oprostili
da smijemo ralo ufatiti,
ufatiti ralo i motiku,
da se hlebom možemo raniti.
Nego aman, glavi gospodare,
ti osveti krajičnike Turke!"
Kad razumje muhur-saibija,
on agama tako besjedio:
"Age Turci, žalosna vi majka!
Ja vi od njih pomoći ne mogu,
jer su oni stari vitezovi,
koji su se svagda naučili
lomit vojske turske i svačije.
Car je eman Bogu učinio
da već na njih nikad vojštit neće,
a i da bi moga navojštiti,
neće Rusu hajtar ištetiti;
rečeno je od njih sjeđet s mirom,
kada su se dosad odbranili."
Ama jopet Turci zavikaše:
"Mi, većile, ne tražimo vojsku
da s njom haraš vlašku Goru Crnu,
već nam podaj pet hiljadah vojske
i sa vojskom tri topa ognjene
da na jedno pleme udarimo
kojeno je nakraj Gore Crne -
Martinić se po imenu zove, -
da to kleto pleme poharamo.
Onojeste načinilo kule
blizu Spuža, krvavoga grada,
gađa sa njih po bedemu Turke.
Sad je njima lasno udariti
i to pleme kleto istražiti:
sve su druge izjavile ovce
do krvava sela Martinića;
njine pasu sitnu đetelinu
do bedema od našega Spuža,
ne boje se cara ni vezira,
za nas druge odavna ne mare.
Tu je lasno njima udariti:
stotina je ovčarah čobanah,
deset hiljad b'jelijeh ovacah
i hiljada konjah i volovah.
Ako bog da i Muhamed svetac
te to kleto pleme istražimo,
s tijem ćemo Brda ustrašiti,
od gradovah naših odagnati, -
nego vojsku al' sve posijeci!"
Kad njih začu Mehmed Rašid-paša,
vidi mnogo da ne traže vojske,
reče njima i dade njim' vojsku,
pet hiljadah od svoga nigzama,
a četiri ljuta Arbanasa,
i pred vojskom mlada Mehmed-pašu
i četiri glasite zelenka.
Otolen se vojska okrenula,
doklen spade varoš-Podgorici.
Vojska metnu Ribnicom šatore,
od kraj grada do krvava mosta.
Tu trajala dana tri četiri,
tu trajala i tu vijećala.
Divan paša vijeć učinio:
tek se smrče i sunce uteče,
na četvoro razredio vojsku;
jednu paša sebe ostavio,
drugu dade begu od Kavaje,
treću dade Lekiću spahiji,
a četvrtu spušku Selman-agi.
Pa se s vojskom noćno okrenuše,
noćno pošli, noćno Spužu došli,
k selu pošli sa četiri strane:
paša svojom nasred sela pođe,
na bijele kule Radovića,
beg s njegovom na Đuranovića,
a spahija put sela Glizice;
aga pođe potokom na Crkvu.
No begova najpre udri vojska
na valjatno selo Đuranovo,
neke manje kuće popališe
i četiri glave ugrabiše.
No se kuća Đuranova brani;
u kule se deset zatvorili,
Turke biju, kliču Martiniće.
No im niko pomoći nemaše,
jera vrsni bjehu u planinu
tijeh dana izjavili ovce.
Čuje poklič Vojvodića Rade,
te istrča pred bijelu kulu;
odmah svoga pali džeferdara,
te klikuje braću Martiniće.
Dvadest ih se brže okupilo;
pomislili da je jedna vojska,
itro trče k selu Đuranovu.
No im loša sreća priskočila;
selo bješe bego uminuo
i sa njime sva vrsnija vojska,
te se srete s Vojvodićem Radom
i sa ono dvadeset momčadi.
Ubiše se bojem žestokijem,
al' Vojvodić - i od traga mu je! -
pali svoga bistra džeferdara,
divno bega od Kavaje zgodi
posred puca, đe mu duša kuca,
na puce mu izagnao dušu.
U to paša straga udario,
s desne strane Lekiću spahija,
a s lijeve spuški Selman-aga, -
među sobom momčad zatvorili.
Žestoko se brane Martinići,
no im turska sila odoljela:
desetinji glave otkidoše,
one deset ljuto obraniše.
No klikuje Vojvodiću Rade:
"Aj, đe ste mi do dva bratučeda?
Đe si mene, Stefo i Gavrile?
Kuću vama Turci iskopaše!
Već su mene obranili ljuto;
na mene su sedam osam ranah,
sad me dvoje ubi sendžirlijah,
obje su mi noge salomile
braneć strica Milutina mrtva
da mu mušku ne odnesu glavu.
Viđu - mene pomoć ne možete,
no grabite robje od Turakah,
jera vi ga svega porobiše."
Ono Stefo čuje i Gavrile
i sa njima šezdeset čobanah;
u junakah pukla srca živa,
te u Turke zagon učinili.
Svu niz selo salomili vojsku;
do mramora Mehmed Kokotlije
tridest i tri otkinuli glave;
od mramora do dno Potočinah
četrnaest otkidoše glavah.
Dok im dobra pomoć priskočila -
sto Crnacah s Puljevićem Radom;
od Župine Crnci udariše
na barjake bega zadrinskoga;
tu istoga bega posjekoše
i desetak oko njega glavah.
Bega ubi Puljev Radovane,
a Milutin bratanić posječe.
U to Brda druga priskočiše -
svi Piperi i Bjelopavlići;
zajmiše se poljem za Turcima.
Da je kome stati pogledati
kako Turci trče na košiju!
Ita u grad svaki sakrit šiju.
No im tako bog i sreća dade
jera im se blizu nagna Spuže,
tere u grad grdni utekoše.
Tu pogibe Martinićah deset,
a Turakah triput po pedeset.
Martinići, srpski sokolići,
svagda li se spravni nalazite,
te careve paše ispravljate
sa pucima vašijeh šarakah,
da se ne bi koji prevario
i u dublje s vojskom udario!
Vi ste krilo srpskoj Gori Crnoj!
 

VUK PRIJATELj OVČI

Bijela je pokliknula vila
svrh Pustoga Lisca visokoga;
kliče mlada Omutić-palangi
po imenu Berovića Marka:
"Zlo ti jutro kod ovacah, Marko!
U zo čas si ukrotio ovce
po palanci i turskom ćenaru!
Žalbe su se na tebe dignule,
oće tebe udariti Turci,
Hercegovci krvavi junaci,
od Klobuka i od Korjenićah,
od Trebinja i od Nevesinja.
Veziru su dodijale dave
na krvave Cuce i Trešnjevce
na krem pasuć tursku carevinu."
Nego Marko odgovara vili:
"Muči, vilo, stali ti s kamenom!
Mene Turci udarit ne smiju
doklen mi je kod ovacah Vuko,
oko Vuka deset Perovićah.
Vuka znadu i otprijed Turci;
on se s njima i priđe igrao,
igrao se kvočke i pilićah.
Druga momčad boja zaželjela,
jer su male puške prifatila,
a dugijeh polovina nema;
boga mole da im udre Turci,
da bez pare i duge nabave!
Pa dok mi je pet stotinah Cuce
i toliko ljuta Ozdrinića,
ne smiju mi udariti Turci.
A skoro sam vjeru ufatio
s Mušovićem Osman-kapetanom
i njegovim ljutijem Nikšićem,
a kad oni na me udrit neće,
ne bojim se mrtva Korjenića
ni lukara iz grada Trebinja."
Opet vila odgovara Marku:
"Zla je vjera u Turčina, Marko!"
Nego Marko ne obrati glave,
već uljeze jopet u kolibu.
U taj doba udariše Turci,
šest stotinah pješca i konjika,
ovkoliše ovce i torinu,
posjekoše u kolibu Marka.
No iskoči Golubović Vuko
baš sa ono desetak momčadi
iz aljinah bez pola aljinah.
Kad pogleda ovce u torinu,
ali su ih ovkolili Turci
i od tora strugu odstružili.
Onda Vuko pali džeferdara,
te pogodi na strugu Turčina -
dva ubio jednog proz drugoga,
pa klikuje iz kolibe Marka,
a sokoli đecu oko sebe.
Ćeca gađu i dobro pogađu,
biju Turke i torinu brane,
no svjetina kad složno navali,
predobije zemlje i gradove,
a kamoli ovčarsku torinu, -
odjaviše niz Rudine ovce.
Za njima se napuštio Vuče
sa momčađu, uzdanom družinom,
Rudinama razagone Turke;
sav su plijen njima ugrabili
jošt im deset glavah otkinuli.
Evo više jada od Turakah,
jer ne znaju bježat Rudinama;
ja ćera ih s momčadima Vuče,
dok ih ugna u pleme Grahovo;
sjekli su ih što su mogle ruke
i po breme uzeli oružja.
Pasi, Vuče, sad Rudine s mirom,
ne može te niko ukoriti, -
ti si strica osvetio Marka
i bratića mlada Markovića.
Od tebe će zaminovat Turci,
jere si ih dobro naučio
ladit kašu niz travne Rudine;
a ako te štogođ i zadiju,
jopet im se ka priđe pojavi,
pa će šukat oganj u kapicu
i probudit tursku kukavicu.
 

NAHIJE

Crne Gore krajino i krilo,
rodom svakim Italijo srpska!
Njivo zlatna i livado cv'jetna
i vjernošću postojano gn'jezdo!
Crno srce dušmaninu davaš,
a odžbini kitu i pohvalu!

*

Rasti, cv'jete, divoto junačka
i pohvalo oca Gore Crne,
ej viteštva izležalo pravo,
čvrsta vjerom, postojana djelom!
Kami Turstvu na tvoje granice,
a blago ti rodu i plemenu!

*

Ko se tobom porediti može
al' se djelom hrabrim pokazati?
Ti si mati srpske Gore Crne,
ubranilo sokolovska gn'jezda!
Na tebe se teško tuže Turci,
slave tebe prosti stihotvorci,
klik junaštva i guslara fale,
a najviše tvoja djela slavna.
Bojevi te teški odvojiše,
jek pušakah sv'jetu proglasiše!
Lomeć Turke svobodu si stekla,
o nahijo i pleme viteško!
Podobilo Sparte, Kartagene,
a Srbaljah diko i pohvalo!
Veziri te mnogi velji pamte
lijuć krvcu, s tobom se bijući
i pred tobom u trku bježeći;
crne su im postavale majke, -
kako vazda, tako i danas je.
Amin, bože, ko do tebe može!

 

 

[ Projekat Rastko Cetinje | Promjena pisma | Pretraživanje | Mapa projekta | Kontakt | Pomoć ]
/ Projekat Rastko Beograd /