Pomoc Promena pisma Pretraga Mapa Projekat Rastko - Boka
Zemlja
Istorija
Ljudi
Duhovnost
Umetnost
Kontakt

TIA Janus 

Višnja Kosović

Istorik i priča

Izvor: «Stvaranje – časopis za književnost i kulturu», br. 7-9., Podgorica, jul-septembar 2001., godina LVI, str. 65-70

“Mori bre, čovek, kao i jedno vreme, sagledavaju se preko svoga straha. Ništa se kao strah ne taji i ne zataškava. Svaki čovek je lavirint u magli, a tako su nemoćni Arijadnini konci ljubavi. A tek vreme, gomila strahove i zameće trag. Istoričari pišaju uz vetar, a uobražavaju da sa svetlošću u ruci razgrću tamu prošlosti. Ko će, bre, sagledati sve Solonove strahove. U strahu je osnovni impuls života”, mislio je Anastasije Babić zvani Istorik od Morave Južne. “Eto, moje strahove niko i ne naslućuje. Krijem ih ko zmija noge. Zbog strahova sam i počeo da se bavim istorijom, ali ne naučno...” (on se bojao stroge nauke, brkata ženska i bezbožna čovjeka).

“Šljiva je ove godine dobro ponela. Biće i za slave i za pokoje duša”, ispred trijema umjesto “dobrojutro” podviknu Mitar agronom, nekada direktor zadružnog voćnjaka, a sada već penzioner.

“Vi bezbožnici dušu ne priznajete, a slavu slavite samo kod drugoga, pa vam je lako”.

“Nemoj tako Istorik, sada je svima laknulo. Neće više mori pucati iz neba, pa ti na miru možeš o Solonu i drugim velikanima, koje je, ne zaboravi, zapamtila zvanična naučna istorija. Uvek me smirivalo tvoje jedrenje po dalekim vremenima”, poče lagano Mitar i sjede na drveni tronožac u trijemu. Istorik se nasloni na drvenu ogradu, kašljucnu dva-tri puta, uperi pogled preko Morave i pusti riječ u daljinu.

Ogromna lomača, na njoj Krez sa dvadeset dečaka Liđana.

Krez: O Solone, mudrače nad mudracima! Vatra je uzdah sužnja Prometeja da tmine ponora ne ostanu neme. Tragika je tačka spajanja bogova i ljudi. Samo se tragikom postaje bogovima ravan. Mali ljudi su bića stradalaštva i patetike. Veliki ljudi su bića tragike. Najbliži su vaseljenskom plamu kada je pod tobom ogromna lomača. Ko Zevsova munja nek se nad Heladom prolama tvoja mudrost, Solone, mudrače nad mudracima!

Kir: Šta ono zbori? Priziva li lidijske ili helenske bogove? Kune li Delfe i Apolona? Žali li blago ostavljeno lukavoj Pitiji?

Kirov glasnik: Priziva nekakvog Solona Atinjanina. Naziva ga mudracem nad mudracima.

Kir: Zar u samrtnom času? Lično ću oslušnuti.

Lomača se razgoreva. Neki dečaci drhte, neki tiho jecaju.

Krez (dečacima): Ne plačite. Suze su obmana, veo između bogova i ljudi. Suzne oči ne vide jasno. Plam nek bude darovan plamenu. Duše su vam plamene, dečaci Lidije. Na ovoj lomači Lidija će zasijati poslednji put. Kad ne bude Lidije, ostaće plamen. San čudan usnih, deco Lidije, baš uoči Solonovog dolaska u Sard: Uhvatio se pramen magle iza frigijskih gora, pa opasao svu Mediju i približava se Lidiji. Zatamnilo sa istoka, već sen i na Sard pada, dok jedan zrak sa Helade ne zasja i spusti se na hram predaka mojih. Uzburkaše se sva mora između Azije, Helade i Lidije. Kroz zvuk talasa prolomi se glas Atene Palade: “Krezu, pamti reči onoga kome sam ja darovala mudrost i presto moga grada”. I utihnu more, i san se prosu pod svetlima raskoši moje palate. A sunce je i tada, deco Lidije, izlazilo na Svetom Istoku. Ali moja raskoš i moć mu-tili su mi vidike. Slaba je bila svetlost sunca pred mojom prestonom visinom. Duhovno prosvetljenje dolazi, valjda u tragičnom času. A on, Solon, mudrac nad mu-dracima, znao je tajnu tragike ljudskog bitisanja. Prolomi se snažan zov: “Solone, mudrače nad mudracima! Tvoje ime je poslednje što ću darovati bogovima Lidije. Najlepša reč se daruje plamenu, samo tako neće okopniti. Neka tvoja mudrost sija kao Luča, koja spaja u venac vekove, da se ne prospe niska trajanja i predanja u prokletim predelima muka”.

Kir osluškuje i čudi se. Onda naređuje da ugase lomaču. Za tili čas okupe se persijski momci, sva Kirova pratnja i telesna straža. Pokušavaju da ugase lomaču, ali se vatra razgoreva još jače. Plamen već liže sedaljke u koje su smešteni dečaci. Na vrhu lomače Krezu improvizovan presto.

Krez (kad vide da bezuspešno gase lomaču): Šta radite ljudi Persije? Ne ljutite bogove i plamen u njihovu čast.

Persijanci u glas: Bogovima ravan veliki Kir želi da još jednom razgovara sa tobom.

Krez (bogovima): Vama koji ste izvan smrti, iznad tajne i iznad reči, ako je po volji, nek se ugasi ovaj žrtveni plamen.

Tad sinu munja od helenskog Olimpa i zapara vedro lidijsko nebo.

Iz plaveti Zevsovog oka modar oblak suknu, i u tren se nadvi nad Sardom. Brzinom Atenine misli prosu se kiša nad lomačom. Žrtveni plamen kliznu u bistru Apolonovu zjenu. Pred Kirom i Persijancima zbi se nečuven znamen.

Poskidaše dečake sa ugasle lomače, koja je do maločas bila sva u plamenu. Sam Kir priđe i pomože Krezu da siđe, motreći ga sa čuđenjem.

Dečaci, preplašeni, drže se za ruke i drhte. Odvode ih ljubazno dva Persijanca u stranu. Krez se okliznu. Kir pokušava da ga pridrži, ali posrnu, i nehotice gurnu ga još jače. Obojica se zajedno pridigoše.

Krez: Veliki Kiru, po drugi put me skidaš sa prestola.

Kir: Krezu Liđaninu, ti lomaču zoveš prestolom. Je li to očaj, ili poremećenost uma od samrtnog straha. (Persijancima pratiocima daje znak da odu, ostaju sami Kir i Krez).

Krez: Da, lomača je moj drugi presto. Veliki Krez nek bude Žrtvovan bogovima. Sveti plamen da satre ljudsku taštinu, Solone, o mudrače nad mudracima.

Kir: O kakvom Solonu govoriš, veliki Krezu? Zar je nečiji presto bio veći od tvoga, i nečija zemlja prostranija od tvoje pre mojih osvajanja?

Krez: Ja govorim o mudrosti, veliki Kiru.

Kir: Nije li mudrost dar bogova?

Krez: Da, mudrost je dar bogova.

Kir: Mudrost je dar koji se pokazuje.

Krez: To ti ne sporim, veliki Kiru.

Kir: Zemlje i narodi kojima čovjek vlada najbolji su pokazatelj i ogledalo ljudske mudrosti. Kolikom je zemljom Solon vladao?

Krez: Malu zemlju mudrošću je uredio veliki Solon, a onda je ostavio da njom, helenskom Atinom, upravljaju drugi Heleni.

Kir (začuđeno): Presto ostavio drugima i ti to, veliki Krezu nazivaš mudrošću?

Krez: Vlast magli pogled, veliki Kiru. Kada sam, zarobljen visinom mog prestola u Sardi, stavio kopreni veo između mene i sveta (a vlast je uvek mrena između života i vremena) uljuljkao sam se iluzijom da sam najsrećniji čovjek na svetu. Mislio sam da obični smrtnici trebaju predamnom ničice da padaju na kolena. Zaboravio sam na svoju smrtnost. Srećnici nemaju vremena za mudrost. Baš u vreme moga akmea (pune zrelosti) dođe u Sard on, moj spasilac Solon, mudrac nad mudracima. Glas o njegovoj mudrosti pre od njega stiže u Sard, ja poželeh da ga vidim i čujem.

Kir: Pa kako te taj Solon spasio, veliki Krezu, kada si pao u moje ropstvo?

Krez: Spasao me od duhovnog slepila i nemoći u koju padaju moćnici, vlastodržci, u koje ćeš pasti i ti, veliki Kiru, ako ne budeš slušao Solonove pouke. Dakle, po dolasku Solonovom u Sard ja poželeh da ga vidim i da govorim sa njim. Zatražih da ga dovedu k meni i mojoj želji odmah bi udovoljeno. Tri moja dvorjanina dođoše s njim predveče, posle mog popodnevnog odmora. Spazih ga sa terase dok su kroz moj veličanstveni vrt prolazili. Na njemu helenska tunika, kakvu nose obični putnici, bez kape znamenite čoveka. Jednostavan, i stasom, i odelom, i hodom. Možda samo malo odmereniji u koraku, a tronožac mudrosti mu iz Mileta, od starog Talesa poslali. Kada se začuše koraci kroz predvorje, naglo sedoh u moju zlatnu prestonu stolicu. Podigoh glavu visoko. Spustih sa krune tanani veo preko lica, da mi smrtnik ne vidi oči. Zabacih glavu u stranu i isturih levu nogu da bi je on, pridošlica (ne sluteći njegovu veličinu) celivao, kada ničice padne na kolena pred moje noge. Tiho kucnu zlatni zvekir i otvoriše se vrata. Uđe na prstima Feker, moj savetnik i sluga, najodaniji među odanima. Pade na tepih. Pošto mi dobro obrgli nogu, ne dižući pogled reče: “Veliki Krezu, bogovima ravan, dovodim vam po vašoj želji Solona Atinjanina”. Opet mi poljubi nogu i u poluklečećem stavu odmače se u stranu. Ja, u očekivanju da mi Solon padne pred noge, isturih levu nogu još više. I tad stupi preda me on, Solon, mudrac nad mudracima. Uspravno stade pred moju prestonu stolicu od zlata, osmehnu se prijateljski i reče: “Neka te bogovi Lidije obdare zdravljem, srećom, spokojnom starošću i lakom smrću, a ljudi Lidije poštovanjem bez straha i zazora i tada ćeš zaista biti veliki, gospodinu Krezu”. Pogleda me pravo u oči, pogledom koji i grli i opominje u isto vreme. Prvi put otkako sam na lidijskom i medijskom prestolu, ugledah slobodno ljudsko oko i uspravna čoveka u mojoj blizini. To me zbuni, čak obeshrabri. Da bih sakrio zbunjenost, ja brzo prozborih: “Ti ne kleče predamnom i pred mojim prestolom, Atinjaninu?” “Presto je magla i ograda koja deli jednoga od većine, stvarajući onome ko je na prestolu lažnu sliku o sebi i svetu. Ja se, Krez Liđaninu, ne klanjam obmani i nikakvoj zlatnoj stolici koju su napravile ljudske ruke. Došao sam po tvom pozivu, i želim da te vidim. Poguren čovek više nije čovek, a prestaje biti čovek i onaj pred kojim se kleči. Nikada im se ne mogu sresti otvoreni i slobodni pogledi. U dubini slobodnog ljudskog oka sagleda se ceo svet. Ti si se trgao mog pogleda kao od žeravice. Sećaš li se Krezu Liđaninu, kada te je neko pre mene slobodno pogledao u oči?” Fekeru dadoh znak zvoncetom da izađe i ostavi nas same. On se tiho izvuče na kolenima, pošto mi poljubi nogu. Otpoče razgovor moga otrežnjenja:

Ja, Krez: Ti, Solone Atinjaninu, ne kleknu i ne zadivi se pred mojim sjajem i srećom.

On, Solon: Ja tebe još ne vidim, Krezu Liđanine. Zaslepljuje me sjaj zlata i dragulja na tebi i oko tebe.

Ja, Krez: Ali mi ne možeš osporiti sreću. Jesi li video nekad, a hodio si mnogo i video još više, srećnijeg čoveka od mene?

On, Solon: O sreći života čoveka suludo je i nesigurno govoriti, Krezu. Živ čovek nikada ne zna kakav će mu kraj biti. Ako si sada visoko Krezu, veća može biti samo tragika tvoga pada. Ti si usamljen u tvom prestolu, Krezu. Presto je najčešće dobrovoljna tamnica, gdje čovek gubi i sebe i druge.

Ja, Krez: Ali ja sam prešao najduži put – put do prestola odakle sam bogovima bliži.

On, Solon: Najduži put je put do samog sebe. Tamo se najređe stiže, jer taj put vodi preko kosmosa i kroz sve ljudske trnopute. Na tom putu mora se u svakom ljudskom stvoru tražiti čovek, pa ako se negde nađe, onda si već stepenik bliže sebi.

Ja, Krez: A bogovi?

On, Solon: Naši helenski bogovi su srditi i večni. Nešto slično stoji, čini mi se, i sa medijskim i sa lidijskim bogovima. Između ljudi i bogova stoji smrt kao razmeđe koje bogovi neće, a ljudi ne mogu da pređu.

Ja, Krez: Vlast je tačka spajanja ljudi od prestola sa bogovima.

On, Solon: Vlast je često bol i očaj onih koji bi htjeli da budu ono što nisu, a neće, i ne znaju da budu ono što jesu. U zagrljaju vlasti nema prostora za ljubav.

Ja, Krez: Ti si čini mi se upravljao Atinom?

Solon je zaćutao i pogledao u daljine.

Kir i Krez su se dugo gledali bez reči. Onda je Kir narušio tišinu.

Kir: Veliki Krezu, učiniću nešto što nikada ranije nisu učinili ljudi od prestola. Poštediću ti život i svim tvojim članovima familije, ako ih još ima među živima. I ne samo to. Bićeš, pored mene, najpoštovaniji čovek Persije. Ti ćeš me za uzvrat poučavati mudrosti, prvo Solonovoj, pa onda tvojoj. Tvoja mudrost je mudrost čoveka koji je sa prestola, visokog kao Olimp, pao u Ad poraza, a onda se opet svojom duhovnom pribranošću vratio iz Ada, jak kao Herkul i tragičan kao Orfej Tračanin.

Onda Kir priziva svog prvog dvorjanina i upita ga da li je neko od Krezove porodice u životu. Dvorjanin mu saopšti da su sve već posekli, kako i dolikuje sigurnim osvajačima. Kir ga srdito otpusti. Priđe Krezu. Uhvati ga za ruku i izvede ga na trem palate. U veličanstvenom vrtu, nekada lidijskom, a sada već persijskom, čekali su okupljeni sva svita i dvorjani. Kir saopšti Persijancima da je Krez samo njemu odgovoran, a pred svim drugim Persijancima ravan njemu, velikom Kiru. Svi se zbunjeno pogledaše, ali su već odavno odnegovali pokorni muk kao štit od iskrene reči. Pri povratku u prestonu odaju, Kir reče Krezu: “Ti si od ovoga časa moj savetnik suvladar”.

Krez: Sada kada nemam nikoga svoga od roda, nemam ni presto ni narod. I oni Liđani koji su preživeli već su robovi skorojevićima Persijancima. Sada sam potpuno slobodan da svim bićem postanem tvoj najveći rob, veliki Kiru. Ja sam rob u kraljevskoj odeždi. Trudiću se da stavim masku mudraca na lice. O bogovi, rob sam sa počastima.

Istorik presta da govori, a da se i ne pokrenu.

“Čika Istorik, je'l voli Solon suve šljive i beži li kada bombarduju noću?”, prošapta petogodišnji Mićko, koga tek sada opaziše. Opet ćutnja. Onda dečak, drhtavim glasom, izusti sasvim tiho: “Ispričaj, živ ti ja, čika Istorik, tvome Solonu da su meni iz neba natovci ubili most na Moravi Južnoj. I ne zaboravi mu kaz'ti da je bio mrak”.


// Projekat Rastko - Boka / Umetnost //
[ Promjena pisma | Pretraživanje | Mapa Projekta | Kontakt | Pomoć ]


© 2001. "Projekat Rastko - Biblioteka srpske kulture na Internetu"; Tehnologije, izdavaštvo i agencija "Janus"; kao i nosioci pojedinačnih autorskih prava. Nijedan deo ovog sajta ne smije se umnožavati ili prenositi bez prethodne saglasnosti. Za zahtjeve kliknite ovdje.