TIA Janus

Археолошка збирка Музеја у Херцег-Новом

Праисторија

Трагови првих људских заједница утврђени су у пећини Врањај испод врха Радоштак у залеђу Херцег Новог.

Бронзанодобски пехар са украсом из
пећине Врањај
(реконструкција С. Топић)

Потичу из неолитског периода (5000-4000 г. пне.). Интензивније насељавање забиљежено је у Енеолиту (2000-1700 г. пне) као и током бронзаног доба. Током бронзаног и гвозденог доба интензивно је сахрањивање под тумулима - Глоговик, Врбањ, Ђевојачке греде.

Антика

Изложене су амфоре и дјелови бродских терета поријеклом из свих земаља Медитерана током доминације Старе Грчке, Рима и Византије. Представљени су и експонати бродског терета са систематског подморског археолошког ископавања потонулог брода код Рта Кабала

Рани средњи вијек

Парапетна плоча из цркве Св. Тома - Кути XI в.

Почетак хришћанизације је представљен налазима са локалитета Мало Росе из VI-X в. Презентацију можете видјети овдје. Представљени су и фрагменти камене декоративне пластике из времена IX-XI вијека као и дио камене олтарске преграде - парапетна плоча из цркве св. Томе у Кутима и цркве св. Стефана на Сушћепану.

Црква св. Стефана на Сушћепану

КОНТАКТ:
Завичајни музеј у Херцег-Новом
Улица Мирка Комненовића 9
85340 Херцег-Нови
Србија и Црна Гора

Електронска пошта: muzej@cg.yu
Телефон: +381 88 / 322 485


www.rastko.rs/rastko-bo/muzej/