Riječ urednika

Poslije dvogodišnjeg rada Sabrana djela Petra Kočića su pred vama dragi čitaoče. Ovo kritičko i jubilarno inovirano, obogaćeno, kompletirano i posebno priređeno izdanje pojavljuje se u godini kada se obilježava 125 godina od rođenja Kočića, 100 godina od objavljivanja prve zbirke pripovijedaka, 95 godina od objavljivanja prvog izbora pripovijedaka u izdanju Srpske književne zadruge u Beogradu, kao i 95 godina od pokretanja, tj. izlaska iz štampe prvog broja časopisa Otadžbina.

Ovo izdanje nudi novo iščitavanje Kočića, objašnjenja većine objavljenih tekstova, dopune i poređenja sa ranijim izdanjima, ispravke i vraćanje na originale tekstova i pisama koja su oštećena ili okrnjena u ranijim izdanjima, pokušaj najbolje redakcije, najpotpuniji do sada rječnik arhaizama i manje poznatih riječi i izraza u Kočićevom književnom opusu kao i nove tekstove.

U rukopisnoj zaostavštini Vladimira Ćorovića pronađena je Kočićeva oštećena bilježnica sa jednogodišnjeg tamnovanja u banjalučkoj Crnoj kući i u zatvoru u Donjoj Tuzli. Tu je pisac bilježio lične utiske, razmišljanja, kontakte sa ljudima i službenicima u zatvorima, spoljnim odjecima slobode, pravio je koncepte i skice pisama, igrao se olovkom po papiru. Ovo izdanje je bogatije i za dva, do ovog izdanja nepoznata folklorna zapisa iz Ratkova sa Zmijanja, zdravicu „Va slava" i pjesmu „Brat i sestra". Tu su i četiri do ovog izdanja nepoznata pisma, tri upućena supruzi Milki i jedno najvjerovatnije napisano Jovanu Skerliću.

Vrijedan je i zapis „Ratkovo" iz 1891. godine koji dokazuje interesovanje Kočića za istoriju i tradiciju svog naroda još od najranije mladosti. Ovaj tekst se na nalazi ni u jednim do sada objavljenim Kočićevim sabranim djelima, a objavljen je u novosadaskom časopisu „Volja".

Bibliografija je knjiga sama za sebe, najpotpunija i najpouzdanija do sada urađena kada je u pitanju Kočić. Napomenimo da smo i u vremenskom periodu koji su obrađivale ranije bibliografije pronašli oko sedam stotina novih bibliografskih jedinica samo u poglavlju literature, prevodi i posebna izdanja su proširena sa osam novih naslova... Poduhvat koji je sam razlog za nova sabrana djela.

Ne treba s metnuti s uma ni činjenicu da je u ovim djelima i portret Kočića koji je uljem na drvetu uradio znameniti Špiro Bocarić, kao i više novih neobjavljenih fotografija, rukopisa i zanimljivosti iz života i djela velikana Kočića.

Kritičko, jubilarno dopunjeno i obogaćeno izdanje Sabranih djela Petra Kočića su razlog i potreba da se sada, a i ubuduće vraćamo našem Kočiću, češće i ozbiljnije nego do sada.

Ovo je pokušaj pronalaženja najboljeg puta za dalja istraživanja Kočićevog stvaralaštva. Izdanje koje je sada pred Vama je u ovom trenutku najpouzdanije, ali zasigurno nije i tačka na dalja istraživanja šta nam je to veliki pisac, borac i tribun ostavio. A ostavio je mnogo toga što znamo, ali i zasigurno još dosta toga što trebamo otkriti i objelodaniti. Nova sabrana djela već treba početi pripremati, jer to Kočić od nas traži. I zaslužuje.

Nenad NOVAKOVIĆ


Projekat Rastko / Project Rastko Ars Libri TIA Janus Sadrzaj / Content