Hronologija života i rada Petra Kočića

1877. Rođen 29. juna u zmijanjskom selu Stričići kod Banje Luke u razgranatoj seoskoj porodici. Otac Jovan – Gerasim bio je sveštenik, a zatim kaluđer u manastiru Gomionici; majka Mara potiče iz porodice Vulina, „jednog od starijih rodova u tom kraju.

1887. Počinje školovanje u manastiru Gomionici.

1891. Završava osnovnu školu u Banjoj Luci i upisuje se u sarajevsku gimnaziju.

1895. U IV razredu, pred sam kraj školske godine, biva isključen iz sarajevske gimnazije. Prelazi u Beograd i nastavlja školovanje u tadašnjoj I gimnaziji.

1898. Objavljuje prve pjesme.

1899. U junu mjesecu te godine maturira, ljeto provodi u zavičaju kod oca, a u jesen se upisuje na Filozofski fakultet bečkog univerziteta.

1901. U „Novoj Iskri” i „Bosanskoj vili” objavljuje prve pripovijetke.

1902. Izlazi mu prva zbirka „S planine i ispod planine”.

1904. Završava studije i vraća se u domovinu. U Zagrebu mu izlazi II knjiga „S planine i ispod planine”.

1905. Službuje kao nastavnik jezika i književnosti na gimnaziji i učiteljskoj školi u Skoplju, ali dolazi u sukob s vlastima i biva premješten u Bitolj. Napušta službu i dolazi u Beograd. Te godine mu izlazi i III knjiga „S planine i ispod planine”.

1906. Dolazi u Sarajevo. Postaje sekretar srpskog kulturnog društva „Prosvjeta”. Učestvuje u radničkom štrajku. Te godine boravio i u Budimpešti, kao gost srpske omladine, i u Sofiji, na kongresu jugoslovenskih pisaca i novinara. Krajem te godine biva protjeran u Banju Luku.

1907. Pokreće list „Otadžbina” u Banjoj Luci. Srpska književna zadruga objavljuje izbor njegovih pripovijedaka pod naslovom „S planine i ispod planine”.

1908. Tamniči u zatvorima u Banjoj Luci i Tuzli.

1910. Pokreće u Banjoj Luci časopis „Razvitak”. Postaje poslanik u bosanskom Saboru. Prelazi u Sarajevo. Objavljuje „Jauke sa Zmijanja”.

1911. Pokreće sarajevsko izdanje „Otadžbine”.

1912. Krajem te godine počinje pobolijevati i duhovno se gasiti.

1914. Na početku te godine prelazi u Srbiju i biva smješten u beogradsku duševnu bolnicu.

1916. Umire 29. avgusta i biva sahranjen na beogradskom groblju.

 


Projekat Rastko / Project Rastko Ars Libri TIA Janus Sadrzaj / Content