Vladimir Ćorović: Istorija Srba

ARS LIBRI Kupite štampano izdanje ove izvanredne knjige

<<   Sadržaj   >>

Početak ustanka u Srbiji

Povratak janjičara značio je povratak zuluma i početak novog zla. Nasilno izgnanstvo nije ih mnogo učinilo mudrijim. Mustafa-paša znao je dobro da će s njima imati muke, ali je verovao da ih je iskustvo bar u nekoliko moglo popraviti. Iz početka se i činilo kao da su se nešto smirili. U stvari, bili su samo više obazrivi, dok se snađu u novoj situaciji i dok pohvataju veze. Da ih ne bi imao u Beogradu oko sebe Mustafa je dobar deo janjičarskih poglavica uputio u unutrašnjost davši im razna zaposlenja. Ubrzo je, međutim uvideo i sam, da je to bio pogrešan potez. U zemlji janjičari, željni osvete, ogoleli i prilično ispošćeni, požuriše da se čas pre dokopaju svojih imanja ili drugih poseda i da se brzo obeštete za dugu oskudicu. Domalo počeše i ubijanja. Pogiboše Stanko Harambašić, jedan od vođa narodne vojske, i knez Ranko Lazarević. Knez Aleksa Nenadović samo se slučajno spasao od pogibije. Kad je, tokom 1799. god., Pazvan-oglu ustao ponovo protiv sultana, njegovi janjičarski prijatelji pokazaše ponovo svoju pravu boju. Oni se prikupiše u Beogradu rešeni da ometu svaki pašin pokušaj protiv Vidina i da se sami dočepaju vlasti. U julu 1801. oni stvarno zauzeše grad i zarobiše pašu. Tako ubrzo postupiše i u ostalim mestima u Srbiji.

Derviš-beg, sin Mustafin, bio je za vremena izmakao iz Beograda u Niš, da otuda obavesti Portu i organizuje pomoć za oca. Porta nije mogla apsolutno ništa da preduzme, nego je samo uputila jednog izaslanika u Beograd da smiruje ljude. Ovaj je imao nekog privremenog uspeha, ali nije mogao da mnogo izmeni stvari. Između janjičara, koji nisu hteli da ispuste vlast, i Mustafe-paše nije bilo nimalo poverenja. Mustafa je svakako i pokušavao nešto, da se iščupa iz njihovih ruka. Bojeći se za njega, i akcije njegova sina, janjičari ga 15. decembra 1801. ubiše u beogradskom gradu. Potom uzeše vlast u svoje ruke, spremni da je brane svima sredstvima. Kao glavne njihove vođe istakoše se četiri dahije: Kučuk Alija, pašin ubica, Aganlija, Mula Jusuf i Mehmed-aga Fočić.

Dolaskom na vladu dahija u Srbiji nastade režim najtežeg terora. Vuk Karadžić vrlo živo i neposredno prikazuje teško stanje u zemlji. Oni prigrabiše sva glavna imanja spahiska, pa počeše brzo graditi hanove i čardake, da njihove subaše lakše nadziravaju rad i kretanje po selima. Povlastice iz 1793. i 1794. god. ukinuše svojom voljom, svako osećanje zakonitosti zamre. Čak se nisu slušale ni kadije, a kamoli narodski knezovi. "Kad se oglasi naokolo, da su baše Adži Mustajpašu ubile, i da su protiv cara, onda navale iz okolni krajeva, osobito iz Bosne i iz Arnautske, sve besposlice i krvnici i beskućnici u Bijograd, kao orlovi na strvinu; i daije ji sve rado poprimaju... Mlogi su tada u Bijograd došli goli i bosi, pak se onđe odma okovali u srebro i u zlato, i obukli u svilu i u kadifu, i uzjali na atove s ratovima." Janjičari su "sudili i presuđivali po svojoj volji, ljude bili i ubijali, globljavali, otimali (ili uzimali kao svoje) konje i oružje, i drugo, što im se gođ dopalo, najposlije stanu silovati žene i đevojke..." "Kakogođ što su se pod mudrim i pravednim vladanjem Adži-Mustaj-pašinim slabo i glasili ajduci u Srbiji, tako se sad od ovake sile i od zuluma poajduči desetina naroda."

Porta je bila nemoćna da kazni buntovnike. U njoj je vrilo na više strana. Autoritet centralne vlasti bio je potpuno podrovan, isto kao i ugled sultanov. Dajući, kako se kaže, volju za nevolju, u Carigradu su tobože primili janjičarska uveravanja da će ostati verni i uputili su u Beograd novog upravnika, Hasan-pašu. Taj je, u stvari, bio igračka u rukama dahija. Posebni tatarin doneo je 10. maja 1802. posebno pismo s Porte, kojim je janjičarima bila oproštena učinjena krivica. Učinilo se to ponajviše s toga, što je postojala bojazan da bi janjičari mogli primiti u Beograd Pazvan-oglu, što bi, pri nemoći vlade, izazvalo još teže i opasnije zaplete.

U takvim prilikama šta su mogli da rade Srbi i svi oni Turci, spahije i pristalice reforama, koji su bili neposredno pogođeni? Kad im sama turska vlada nije mogla dati nikakve zaštite, šta je moglo ostati drugo nego pribeći samopomoći i na silu odgovoriti silom? U Zemunu se bio prikupio priličan broj Mustafa-pašinih prijatelja, Srba i Turaka, među kojima je bio vrlo aktivan Petar Ičko. Od turske strane naročito se isticao bivši pašin blagajnik Hasan-beg, uz koga se pribrao i priličan broj od dahija ugroženih spahija. Ovi su ljudi već u leto 1802. god. pokušali da izazovu pokret u Srbiji i bili su uhvatili veze sa više narodnih ljudi. Ali su akciju oko Požarevca i ispod Avale preduzeli prerano, pa su pretrpeli neuspeh. Ima vesti, da se već tada oko 60 narodnih prvaka iz Srbije bilo pismeno obavezalo da će pomagati Mustafina sina Derviš-bega, čim stigne sa vojskom protiv dahija.

U ovo isto vreme, na dve-tri razne strane, svakako pod utiscima vesti iz Srbije i s obzirom na događaje u Evropi, sve više su se javljali glasovi da treba preduzeti nešto odlučnije. U tim potezima važnu je ulogu igrao Petar Ičko, koji je, kao bivši turski diplomatski činovnik, znao evropsku situaciju, a kao vrlo okretan čovek umeo da se snađe. On je s Hadži Mustafa-pašom, pred pašinu pogibiju, spremao sa srpskom pomoću dobro organizovanu borbu protiv janjičara. Mitropolit Stevan Stratimirović, koji ga je dobro poznavao, ne hvali njegov karakter, ali mu ističe sposobnost i priznaje uticaj. Ičko je bio intiman prijatelj s Jankom Katićem i Aleksom Nenadovićem, a sprijateljio se posle i sa Karađorđem. U ovo vreme, 1802. god., po pričanju Save Tekelije, počeo je i on razgovore o Srbiji sa Ičkovim zamljakom, Petrom Čardaklijom, i govorio je baš o mogućnosti ustanka. Čardaklija mu je tom prilikom rekao, da je "to gotovo, teke da ima tko i upravljati." Potom je, kazuje Tekelija, posle razgovora s njim prešao u Srbiju i Dositej Obradović, a za njim i Čardaklija. Mi nismo sigurni, da je Tekelija u ovom kazivanju pouzdan u hronologiji i ne znamo koliko se uopšte na njega možemo osloniti, jer je on, iz težnje da postavi kao neko svoje pravo na vlast u Srbiji, navijao pričanje u svoju korist. Ali, ako u njegovu kazivanju ima makar jedan deo istine, onda to samo kazuje, kako je, što se kaže, već u vazduhu bila mogućnost nekog pokreta na toj strani.

To se vidi i inače. Tih istih dana javila se kod nekih srpskih rodoljuba misao, da i pred ruski dvor iznese plan o obnovi "slavjanoserbskog carstva". Ono je imalo biti stvoreno kao protuteža vizantiskom carstvu, koje je bilo u planu carice Katarine II. Ne znamo danas pouzdano, koji su neposredni momenti opredelili naše ljude, da baš u ovaj čas, nekoliko godina iza caričine smrti, iziđu s tim predlogom i kakvi su im neposredni izgledi mogli biti pred očima. Taj plan nosio je i obrazlagao arhimandrit manastira Pive, Arsenije Gagović. To je bio kaluđer nešto šireg vidokruga. Svoju karieru počeo je u Hilandaru; bio je na hadžiluku u Jerusalimu, odlazio u Rusiju, putovao po našim zemljama. On je bio u vezama i sa mitropolitom Stratimirovićem, kome je svraćao u Karlovce. Gagović je krajem jeseni 1803. god. došao u Petrograd i dopro do same carske kancelarije. Gagović je razvijao plan, da se obnovi "slavjenoserbsko" carstvo sa jednim ruskim princem na čelu, a narod sam, da je već "gotov za bunu i da konačno neće dugo snositi turska ugnjetavanja". Teško da je ta rečenica prosta fraza, naročito u vezi s njegovim predlogom. A u koliko je činjenica, ona jasno kazuje, da se tokom 1802/3. god. ozbiljno radilo.

Ova misao o slavjanosrpskom carstvu sa ruskim velikim knezom kao vladarem javlja se ponovo i u memoaru mitropolita Stratimirovića, napisanom 1. juna 1804., a upućenom isto tako ruskom dvoru. U tom memoaru Stratimirović zastupa gledište, da se srpskoj državi, oslobođenoj od Turaka, doda i Boka Kotorska, Dalmacija do Šibenika i Srem, kako bi se srpski teritorialni posed, u dobroj meri, podudarao sa njegovom etničkom rasprostranjenošću. Kao otštetu za ustupljene srpske oblasti Austrija bi mogla dobiti krajeve u Hrvatskoj, Turskoj i Vlaškoj. Ovi planovi iz 1803. i 1804. god., u vreme kad mi stvarno, u državnopravnom pogledu, nismo imali nijedne svoje sasvim slobodne države, kazuju živo i neposredno, koliko je bio živ i delotvoran historizam u našem narodu i do koje je mere bila razvijena ne samo narodna svest, nego i težnja za narodnom državom, i to sa maksimalističkim opsegom. A ovo se tražilo u jedno vreme, kad je Nemačka imala nekoliko desetina svojih država i kad su Italiju komadali pod razne tuđe vlasti!

U ove planove izgleda da je bio upućen i cetinjski vladika Petar I. Jedan poverljivi izveštaj od 13. decembra 1803. kaže, kako se vladika stara "od nekoga vremena da uznemiri i pobuni svoje susede". Vladika je 10. januara 1804. uputio jedno pismo igumanu manastira Dečana, u kom mu poručuje kako imaju nameru "mi Crnogorci i Srbi sa beogradske strane skočiti na oružje protivu naših neprijatelja Turaka." Hadži Ruvim je u proleće 1803. god. bežao u Studenicu i posle u Svetu Goru i otuda je, po pričanju, slao više sumnjivih pisama u Srbiju. A morao je da beži, kaže jedan dokumenat, posle jednog dogovora o ustanku na Turke. Prota Matija Nenadović odlazio je u leto iste godine u Sarajevo, da i tamo pregovara o istoj stvari. Bečki episkop Jovan Jovanović pisao je 14. januara 1804., pre svakog pokreta u Srbiji, petrogradskom mitropolitu, želeći da se ovaj na dvoru zauzme za Srbe. On mu je opisivao teško stanje raje i izlagao je potrebu da se ona spase i pomogne.

Ima i drugih vesti, da su se Srbi tokom 1803. god. spremali na ustanak. Za Karađorđa se priča, da je u leto te godine pregovarao sa zemunskim trgovcima radi nabavke praha i olova. U jesen počeli su sastanci, dogovori i zakletve. Srbe je hrabrilo to, što su se dahije počele gložiti između sebe i što se činilo, da je njihova snaga osetno paralisana. Knez Aleksa Nenadović uputio je u Zemun jedno pismo tamošnjem komandantu majoru Mitezeru, po svoj prilici pred kraj te godine. U njemu mu je govorio, kako su Srbi pozavađali dahije, između kojih će doći do borbe, pa ga moli, da spremi džebane i oficira, "a vojske dosta imamo da nam pomognu da dahije odavde oteramo." Na bliža saopštenja knez je uputio majora na Petra Ička i druga neka lica. Doista, između Aganlije i Kučuk Alije bilo je došlo do krupnih sukoba, u kojima je bilo i mrtvih glava.

Pukim slučajem ovo pismo kneza Alekse palo je u ruke dahijama. I otvorilo im je oči. Dotle zavađeni, oni se pred opasnošću mire i traže načina kako da doskoče svojim neprijateljima. Osećali su, verovatno, i sami da je stvar ozbiljna, u toliko više, što su se bojali srpskih veza sa Austrijom i neke napasti sa te strane. I s toga rešiše da opasnost spreče odmah u početku, i to najradikalnijim sredstvima. Narod je trebalo obezglaviti, i to tako što će se pobiti glavni knezovi i sveštenici, oni koji mogu postati vođi i koji imaju veza preko granice. Tako je došlo do seče knezova, toliko poznate iz slavne Višnjićeve pesme o početku bune. U drugoj polovini januara 1804. biše pogubljeni knez Aleksa, Ilija Birčanin, Marko Čarapić, Hadži Ruvim i drugi; ukupno oko 70 lica. Sam Mehmed-aga Fočić kazao je knezu Aleksi, da gine zbog onog zemunskog pisma.

Karađorđe Petrović prošao je srećno. Protiv njega lično nije pošao nijedan od dahija, kao Fočić protiv knezova Alekse i Birčanina. Dahije su se, već radi uhvaćenog pisma, više bojale u ovaj mah ljudi iz Posavine, beogradske okoline i valjevske nahije zbog njihovih starih veza sa austriskim ljudima zbog njihove življe saradnje s Hadži-Mustafom i učešća u ranijim borbama, i zbog njihova velikog ugleda u narodu. Karađorđe nije tada imao njihov glas. Potera koja je pošla protiv njega bila je drugostepene važnosti i on joj je lako odoleo. Kad su ga Turci potražili u Topoli on nije bio nepripravan; sačekao ih je s momcima, pa je jedan deo pobio, a drugi rasterao. Odmah potom napustio je kuću i dohvatio se planine. Otišao je svom starom hajdučkom prijatelju Stanoju Glavašu.

Od ovog časa, može se mirno reći, počinje srpski ustanak. Mitropolit Stratimirović, koji je, po pričanju savremenika, napisao jedan memoar o početku ustanka, kaže, da Glavaš i Karađorđe "dugo nisu znali da se odluče". S nešto drugova hteli su, veli, da beže u Bosnu. Ali kad su prolazili kraj jednog hana Karađorđe se reši da se osveti Turcima i sa drugovima izvrši svoj naum. Napade na han i pobi Turke koji su se tu zatekli. Malo zatim njihova je družina počela da raste. Skupilo se 200-300 ljudi "punih očajanja", koji nisu znali šta upravo da rade. Skupljali su se i rasturali, odlazili u svoja sela, ali u isto vreme tražili osvetu i bili kivni na Turke. U Stratimirovićevom pričanju ima puno realizma. Takvog kolebanja bilo je, znamo, i u valjevskoj nahiji i inače. Udarac turski bio je smeo i težak i pogađao je među oči; došao je iznenada, u sred zime, u najnezgodnije doba godine.

Među prvima pribrao se Karađorđe. Verovatno ne samo s toga što je bio srčan, nego i što je već od pre, u pomenutim dogovorima, bio na čisto sa odlukom da se sa dahijama mora kidati. On je bio za borbu. I to da se počne odmah, dok traje uzbuđenje i kad se svet već pokrenuo. Stojan Novaković lepo karakteriše ulogu Đorđevu i Stanoja Glavaša u ovom pokretu: "Kako Đorđe nije bio ni među knezovima ni među bogatašima, niti su kakvi god lični interesi imali da ga sklanjaju na miroljubivu politiku, Karađorđu se, po njegovim vojničkim navikama, lakše no ikome drugom bilo odlučiti da povede napred sve koji više nisu hteli da trpe i da podnose. A tako je u taj mah osećao sav narod. Stanoje Glavaš, čuveni hajdučki harambaša, poznat na sve strane po Šumadiji, oličavao je hajduke, koje je narodna nevolja tada u prvi red isticala. S toga se, po tim osobinama, sa pristankom i najmiroljubivijih ljudi, prvih dana februara 1804, istakoše u prvi red ta dva čoveka, objavivši, sa pištoljem u ruci, pravi otvoren čisto srpski ustanak protiv Turaka, puštajući o njemu glas na sve strane i delom i porukom."

Za pravog vođu ustanka Karađorđe je bio izabran na jednom zboru, držanom u Orašcu na Sretenije 1804. god. Na tom zboru našlo se svega oko 300 ljudi, ili nešto više, u glavnom iz okoline. Ne može se tvrditi ni da je to bio zbor cele Šumadije, a još manje celog Beogradskog Pašaluka. Mada se ustanak spremao iz ranije on je sad izbio iznenada, dok je još planina pod snegom i gora bez lista. Odluka dahija da čas pre izvrše seču išla je baš naročito za tim da preduhitri događaje. Kad je seča već počela narodni ljudi su videli da se više nema šta čekati. Reakcija je došla kao prirodni nagon samoodržanja, skoro sama od sebe. Svi su osećali da se mora hitati. S toga nije bilo ni mogućnosti vremenske, a ni drugih prilika, da se zbor saziva na duži rok i sa širim učešćem. Pozvano je samo ono i onoliko ljudi, koliko se za dva-tri dana moglo naći. Zbor je bio sazvan da se početa akcija krene dalje i šire. Iniciativu za nj dali su hajduci, sa Stanojem Glavašem i Karađorđem na čelu, koji su bili za borbu. Za vođenje akcije bio je potreban vođ.

Ko će postati taj vođ? Među prvima bio je ponuđen Stanoje Glavaš, hajdučki harambaša, poznat borac, sa već prikupljenom i dobro oprobanom četom. Ali Glavaš nije hteo da se primi. Narod, branio se on, neće ovakav jedan pokret da poveri hajdučkom vođstvu. "U hajduka niti ima kuće ni kućišta - bila je narodska argumentacija - i sutra, kad Turci navale, on će u šumu, a mi ćemo ostati na mejdanu, da nas Turci robe i haraju." Posle toga su ponudili kneza Teodosija Marićevića iz Orašca. Ali i on je odbijao. "Hajduku mogu knezovi kojekako izgraditi oproštenje; ali, ko će knezovima pomoći, ako se vrate Turci?" pitao je on. Tada Glavaš predloži za vođa čoveka koji nije bio ni knez ni hajduk, nego trgovac, blizak narodu, ali već poznat kao junak i kao čovek odlučan. Takav je bio u punoj meri Karađorđe. Njega su znali po ranijim borbama, u kojima je stekao glas i poštovanje, a znali su i da je već upućen i u pripreme oko ustanka.

Okošti, mrki čovek, oštra oka i jakih, izrazitih crta, sa nimalo rečitosti, ali sa jakom voljom, pregalac, sa nikad uzalud ne izmahnutom rukom, postao je vrlo brzo ne samo popularan nego dosta rano obavijen i izvesnom mistikom. Već samo ime Crni Đorđe, ili Karađorđe, dato mu s početka po tamnoj boji njegova lica, dobilo je doskora i drugi značaj; on je postao crn za Turke, kao neka vrsta njihova crnog udesa. Jedva godinu dana posle početka ustanka, 28. maja 1805, saopštavao je jedan francuski izveštač iz Dubrovnika, kako se o Karađorđu pevaju junačke pesme po narodu i van Srbije i kako se on u njima slavi kao "heros liberateur."

Posle zbora u Orašcu, kad su se ljudi uzajamno potakli i rešili na akciju, ustanak poče da uzima maha. Osećalo se kao da je "krvca iz zemlje provrela". Kroz Šumadiju se pronese opšti poklič: "Svaki svoga ubite subašu". "Usta raja kf iz zemlje trava".

Dahije se nisu ovom nadale. Dogodilo se čak ono što su oni najmanje očekivali. Njihov plan izveden je samo delimično i pokazao se kao rđavo sračunat. Mesto da seča knezova zaplaši raju, ona je razdražila. Raja se digla na oružje u sred zime, u najteže vreme, što je nesumnjiv znak da je pregla na najgore. U proleće, kad gora ozeleni, pokret će nesumnjivo da bukne još jače i ko zna kud će da se uputi. S toga je trebalo pokušati da se on što pre stiša. Ne više silom i krvlju. Aganlija, kao jedan od miroljubivih dahija, uze na se dužnost da ide u unutrašnjost i da počne pregovore. Krenuo je sa 400 vojnika ravno u Šumadiju. U Drlupi, 12. februara, bio je sastanak između njega i Karađorđa, koga su isto tako pratili njegovi ljudi. Aganlija je bio vrlo predusretljiv. Obećavao je u napredak bolje ponašanje, pa čak i ukidanje hanova i subaša po selima. Karađorđu, kao vođu, ponudio je 500 kesa da se smiri ili da mu u Austriji kupe imanje bolje od onog u Topoli. Lične ponude je Karađorđe odbio, a za obećanje o promeni režima tražio je jemstvo austriskih vlasti, jer se na turska obećanja nije moglo osloniti. Kako Aganlija nije na to pristao, pregovori su se razbili i još istog dana došlo je do borbe. U tom kreševu Aganlija je bio ranjen u nogu, a Stanoje Glavaš u glavu. Borba je ostala neodlučena. Srbi, još nerešeni na sve, kao da ne smeju da nasrću, a Turci, zbunjeni otporom i u strahu da Srbima ne dođe pomoć iz okolnih sela, ne usuđuju se da prodiru dalje. Šta više, već sutradan napuštaju bojno polje i povlače se u Beograd.

Taj prvi, makar i polovni uspeh, diže veru u narodu. On dade i nove snage Karađorđu. Mesto da poziva ljude u akciju i da ih ubeđuje, on sad izdaje i naređenja da se narod odmeće. Domalo, pasivni su ljudi pod moranje ostavljali kuće i prilazili pokretu. Što se zima više primicala kraju pridolazak novih ustanika bivao je sve veći i početkom marta njihov broj se već cenio na 10.000 ljudi. Jedan austriski izveštač javljao je čak 24. februara, da su "svi Srbijanci prihvatili za oružje". Mehmed-aga Fočić pisao je tih dana svom bratu Mus-agi u Šabac, kako su nastale prilike "koje mozak ne može shvatiti. Svemoćni Bog neka sve obrne na sreću!" Očevidno, malodušnost je počela da osvaja među samim dahijama. Sad im je puklo pred očima šta su svojim postupcima izazvali i u kakav položaj doveli sebe same. Kad su ustanici 20. marta došli na domak samog Beograda, pošto su prethodno spalili nekoliko mesta i palanaka, u gradu je nastao velik i razumljiv strah. Dahije su organizovale otpor, tražile su pomoći s više strana, naročito iz Bosne i Vidina, ali su u isto vreme nudile ponovo pregovore i bile voljne za znatna popuštanja. Beogradski vezir, Hasan-paša, obaveštavajući Portu o ustanku i njegovoj ozbiljnosti, molio je da se pošalje vojska iz Bosne i od Kruševca, jer su Srbi u nadmoćnosti. Ali je u isti mah preporučivao i to da se pošalje jedan iskusan i rečit ministar, koji bi posredovao i smirio ljude.

Pokretači ustanka bili su od prvog časa načisto s tim da ustanak malo širih razmera ne može imati velikih izgleda na uspeh, ako ustanici budu upućeni sami na se. Boriti bi se još i mogli, ali nisu imali svega drugog što je potrebno za borbu, a u prvom redu municije, oružja i drugog ratnog pribora. Prvi na koga se moglo pomisliti za pomoć bila je Austrija. Ona je bila najbliži sused i do nedavno srpski saveznik; u pograničnim austriskim garnizonima još su služili oficiri, koji su ih ranije bunili protiv Turaka i sa kojima su Srbi zajednički ratovali. Sam zemunski zapovednik, major Mitezer, bio je jedan od takvih. Srbi iz Srema i Banata sa simpatijama su posmatrali ovaj pokret i pogranične vlasti morale su o tim osećanjima voditi računa. Prva ličnost, kojoj su se ustanici obratili, bio je major Mitezer, stari prijatelj porodice Nenadovića, za koga se znalo da je na strani Srba i koji im je, u prvi mah, i učinio nekoliko usluga. U svom pismu od 16. aprila Karađorđe ga moli za pomoć i nudi mu čak vrhovno glavarstvo. "Ja vas jesam prepoznao najpre za starijega, a vi radite kako vas Bog uči; s nama upravljajte, da dušmane iz ove zemlje isteramo". "Kako nam vi zapovedate, onako ćemo se vladati", piše na drugom mestu. Iz tog se vidi jasno kako su skromni bili počeci srpskog ustanka, pored sve njegove smelosti u zamahu, i kako sam Karađorđe, iz početka, na svoj položaj nije davao veliku cenu.

Austriske vlasti bile su uzdržane. Da bi ostale ispravne prema Porti one su zvanično suzbijale emigraciju iz Srbije i davanje municije, ali su potajno, praveći se da ne vide, trpele prodaju. Oni u Beču nisu verovali da će ustanak izići iz okvira već uobičajenih malih lokalnih pobuna i hteli su da sačekaju razvoj događaja. Kako su vesti sa raznih strana počele bivati sve nepovoljnije po dahije, to su se oni postepeno počeli razkravljivati, zadržavajući uvek prema Porti stav ispravnog suseda. To im je bilo u toliko lakše, što je sam beogradski vezir osećao potrebu, da se austriskim poverenicima tuži na nesnosni pritisak dahija i što su austriskom poslaniku na Porti govorili, početkom aprila, kako su već izdali naredbe pašama u Bosni i Nišu da pođu u pomoć ugroženoj raji, koju čak i sam Pazvan-oglu uzima u zaštitu. Malo kasnije, kad se poslanik prijateljski stao interesovati o tom, kakav će stav Porta službeno zauzeti, dobio je odgovor: da je već određen iskusni bosanski vezir Bećir paša, da pođe u Srbiju i nađe neki sporazum. Porta hoće da pomogne raji, ali mora, zbog janičara i verske osetljivosti, da vodi računa i o dahijama.

Krajem aprila imao je Karađorđe sastanak sa austriskim kapetanom Šajtinskim. Na tom sastanku on je izjavljivao želju srpskog naroda, da ih Austrija primi pod svoje okrilje. Ako im Bog dadne da osvoje Beograd, oni će ga rado, sa Šapcem i Smederevom, pa i svu zemlju, ponuditi austriskom caru i primiti jednog princa kao namesnika. Ako to austriski dvor ne htedne primiti, on će, mada nerado, da se obrati u ime naroda nekoj drugoj sili, ali turskog jarma neće više niko da trpi.

U Beču su već pre toga bili skloni da ponude posredničke uloge jednoj i drugoj strani, jer im nije moglo biti svejedno kakav će utisak na Srbe ostaviti njihovo držanje. Pograničnim zapovednicima olakšavalo je posao to, što su same dahije i beogradski paša poručivali i gledali da sa ustanicima dođu u vezu i počnu pregovore. Kao zgodno mesto izabran je Zemun; on je bio pri ruci dahijama, koje nisu više smele da se udaljuju daleko od Beograda. Na sastanku od 28. aprila, u prisustvu samog zapovednika Slavonije i Srema, generala Geneina, pretstavnici turskih vlasti i srpski vođi sa Karađorđem na čelu nisu došli do sporazuma. Srbi su izjavljivali: da su verni sultanu i zakonitim vlastima, ali da se neće smiriti sve dotle dok dahije ne napuste Pašaluk zauvek. Iz početka su nedostupno tražili njihove glave, ali ih je Genein sklonio na to popuštanje. Izaslanici dahija nisu mogli pristati na taj uslov i tako su se pregovori razbili.

Na predlog svoje vlade, austriski car je odbio da primi Karađorđeve ponude. Uzeti jednu pobunjenu tursku pokrajinu, za vreme mira, značilo bi izazvati opravdan protest svih drugih sila i povećati teškoće koje Austrija već ima sa Napoleonom. Ipak, da ne izgubi prestiž kod Srba, car Franc je naredio da im se obrati izvesna diskretna pažnja, ali da se nikako ne dovodi u sumnju austriska neutralnost. Veoma je verovatno, da je Srbima i pre toga odgovora bilo stavljeno do znanja sa austriske strane kako su slabi izgledi da će car dati pristanak na učinjeni predlog i da su oni radi toga došli na drugu kombinaciju. Kad zaštitu Srbije neće da preuzme Austrija, kao prvi i najpreči sused, onda za Srbe nije bilo drugog izlaza nego se obratiti na jednovernu slovensku Rusiju. Već 3. maja 1804. uputile su srpske vođe dugačko pismo ruskom poslaniku u Carigrad, kazujući mu nevolje i želje svoga naroda. Oni su tražili da dođu "pod krilo trona ruskoga" i da ih Rusija pomogne osloboditi od Turaka. Ali, u isto vreme, naglašavali su, po svoj diplomatskoj pameti, da ostaju verni sultanu i da od njega traže samo zaštite protiv nasilnika. Možda je kod njih još postojala namera, da se zadovolje izvesnom izmenom stanja, pa da ostanu i dalje turski. Ili su ovo bili samo taktički potezi, da ne izazovu protiv sebe Portu, a da su njihove stvarne težnje već tada stremile ka oslobođenju od Turaka? Ovo drugo izgleda verovatnije. Sigurno je samo jedno: da sa potpunim oslobođenjem još nisu računali, nego su mislili da ih uzme "pod svoje krilo" bilo Austrija bilo Rusija.

Pre svog odlaska na pomenuti sastanak u Zemun Srbi su imali svoju prvu skupštinu u Ostružnici, koja je trajala, od prilike, od 24. aprila do 3. maja, i na kojoj su imali biti formulisani ustanički zahtevi. Oni su se, u glavnom, sastojali u ovom: da se unište dahije i da se vrate povlastice iz 1793/4. god. Sem toga, da se uz vezira nalazi do 1.500 naoružanih Srba, koji će štititi i njega i opšti poredak, dok sultan ne pošalje redovnu vojsku. Milenko Vukićević dobro je naglasio, da je ova skupština imala velik značaj u razvijanju ustanka, pošto je to bio "prvi sastanak sviju nahijskih i ustaničkih starešina Beogradskoga Pašaluka."

U Srbiji, i pored svih onih planova o obnovi slavjanosrpskog carstva, ljudi su bili još vrlo skromni. Oni su, istina, ugazili u vrlo smelu akciju, ali ta akcija još nije dobila karakter nelojalnosti prema zakonitoj vlasti i nije izlazila iz okvira Beogradskoga Pašaluka. Ona se i na Porti i kod sila shvatala kao prirodna reakcija protiv dahiskog nasilja. Kad je dobila obaveštenja, da se ustanak ne stišava i da ustanici uzimaju čak i izvesne gradove i da su se ušančili i ispred Beograda, Porta je naredila iskusnom Bećir-paši, tada bosanskom veziru, koji je u Srbiji 1791/2. god. pokazao i energije i takta, da ode u Beograd i da ispita stvari. Dala mu je i sasvim slobodne ruke, "da može zbaciti dahije, raspustiti janjičare i na mesto one uprave koju ukine zavesti novu upravu, tako da se može povratiti potpun mir u Srbiji". U Carigradu janjičara i dahija nisu žalili; tužbe protiv njih stizale su i od samih Turaka. Njihova odmetništva, i zulumi, i rđavi instinkti bili su dovoljno poznati i da je njihovo nasilje moralo kad-tad pokolebati poredak i izazvati ljude na otpor nije trebalo posebno dokazivati. S toga u Carigradu u ovaj mah nije bilo zle volje prema Srbima. Zaziralo se samo od toga, da ih u toj akciji ne pomaže Austrija, kako su već glasila neka nagoveštenja i izveštaji, i bilo je neprijatno što se uopšte to sve zbiva na samoj granici.

Dahijama je bilo jasno šta znači dolazak Bećir-paše, koji je već jednom izgonio janjičare iz Srbije. Oni su se s toga prema njemu odnosili s puno nepoverenja. Srbi su opet gledali u njemu izaslanika sultanova i ukazivali su mu svu dužnu pažnju. Već iz tih odnosa mogli su se unapred nazreti rezultati pašine misije.

Kad je pašin muhurdar stigao 7. juna 1804. pred Beograd, da osmotri situaciju, dahije su se prema njemu ponašale veoma drsko. Mula Jusuf je, šta više, izišao sa jednom šajkom uz Savu i opalio topom u sred srpskog logora u Topčideru, i to baš blizu onog mesta gde je muhurdar ručao. Muhurdar, koji je Srbima malo pre toga jemčio, da će Turci biti mirni, i koji je hteo da osigura primirje za vreme pašinog dolaska, bio je strahovito ogorčen. Dahije su dobro osetile šta ima da znači pašin dolazak.

Oprezan i javašlija, Bećir-paša se nije mnogo žurio. Trebalo mu je puna dva meseca da iz Bosne stigne do Beograda i da na domak Beogradu, u Paležu, provede više dana ne preduzimajući ništa aktivno. On je, izgleda, čekao da situacija sazre i da on, pošto ustanak traje više od četiri meseca, dobro sagleda snage, i odnose, i izglede i jedne i druge strane. Po izveštaju svog muhurdara, po tajnim dostavama beogradskog paše i jednog dela samih Turaka, on je video da je krivica za uzbuđenje u zemlji do dahija koji i za vreme njegove misije neće da miruju; znao je, da Porti do beogradskih silnika nije nimalo stalo, samo da tamo žele da se očuva prestiž carske vlasti i forma po kojoj će biti srušen dahiski režim. Dahije nisu smele da dođu na pregovore sa Srbima u Topčideru, nego su ponudile veziru da se razgovaraju na austriskom tlu, u Zemunu. Ali, kao i raniji, i ti su pregovori ostali bez rezultata. Na oko neaktivan, paša je u stvari pripremao pad dahija. Njegovom iniciativom došlo je, verovatno, do sporazuma između Karađorđa i vođe beogradskih krdžalija, Halil-age Gušanca. Po tom sporazumu Srbi su imali da isplate krdžalijama 360 kesa, a ovi njima četiri dahiske glave. Po naredbi Bećir-paše, dahije su 16. jula napustile tvrđavu, ali ih Gušanac ne dade smaknuti, nego ih pusti da te noći pobegnu. I dahijama je bilo postalo jasno, da se dalje ne mogu držati; protiv njih su bili i Srbi i car, pa čak i dobar deo beogradskih Turaka. Dahije su krenule lađama niz Dunav, ka Vidinu, da se spasu kod starog prijatelja Pazvan-Ogla. Ali na putu, na malom dunavskom ostrvu Ada-Kale, stiže ih srpska potera i službena poruka Bećir-pašina zapovedniku ostrva, da budu pogubljeni. Noću, 24/5 jula, oni izgiboše, a glave im, sem Aganlijine, biše donesene u Beograd.

Posle te dahiske pogibije Turci su, zajedno sa Bećir-pašom, mislili da je s tim Srbima data dovoljna zadovoljština i da bi ustanici, s nešto dobrih reči i malih ustupaka, mogli da se raziđu kućama. Sultan će u zemlji povratiti staro stanje, glasila je njihova poruka; on je i sada pokazao da štiti pravednu stvar i da je strog prema zlikovcima, ma ko oni bili. Ali ustanici nisu mislili tako. Još 17. jula, iz Topčidera, pisale su srpske vođe, sa Karađorđem zajedno, ponovnu molbu austriskom caru pozivajući ga da on lično dođe u Zemun i da ih primi pod svoju vlast. Oni neće da ostanu više pod Turcima kao dotle, nego žele da se njihovo stanje izmeni. Posle su dodavali: Ako car ne može da ih primi onda neka bar pošalje svoje ljude, koji bi bili svedoci i jemci ugovora što će ga oni sklopiti sa pašom. Poslednji primer pokazao im je jasno da se sultan nije krenuo da ih zaštiti sve dotle dok oni sami nisu skočili da se brane. Turci će se sad verovatno nešto i primiriti, ali se posle izvesnog vremena može opet pojaviti kakav Pazvan-Oglu ili Kučuk Alija sa drugovima i ponoviti, u drugom obliku, ono isto što se i pre događalo. Oni su dobro poznavali tursku upravu i stabilnost njihova reda. Ustanici su želeli da njihov sporazum sa Bećir-pašom dobije s toga veću sankciju, "pošto je svaki paša smrtan čovek". Tražili su, da taj sporazum odobre i sultan i austriski car, i da ga ovaj drugi čak i zajemči. "Na taj način mi bi bili sigurni, da u buduće neće više biti nemira u Srbiji". Srpsku molbu prepourčivao je kod nadvojvode Karla i karlovački mitropolit Stevan Stratimirović, ali je u isto vreme pisao Srbima, da se u tom mnogo ne nadaju u Beč, nego da gledaju izvući od Bećir-paše što više ustupaka. Ali ustanici ostadoše pri svome. Oni složno izjaviše, da se ne mogu sve dotle smiriti dok im koji poverenik austriske vlade ne bude neka vrsta jemca za ugovore. Bećir-paša nije mogao primiti toga zahteva. To bi značilo, ni manje ni više, nego jednu tuđu silu uvesti u rešavanje unutrašnjih turskih pitanja. Porta bi takav korak dočekala s najvećom osudom. Na tom pitanju su doista i zapeli dalji pregovori o pravom smirivanju Srbije.

Najuporniji je bio Karađorđe. Imali su drugovi žive muke da ga odvedu do Bećira, da tamo izjavi svoju odanost. Njegova je čvrsta odluka bila da s Turcima treba kidati, jer pravog smirivanja i onako neće biti. Ta je čvrstina u toliko malo čudnija, što je on inače bio svestan svih teškoća koje ustanicima pretstoje, i što je bio uveren, da će se Srbija sama, bez naslona na nekog jačeg prijatelja, teško moći održati u borbi. Mitropolit Stratimirović u jednom svom memoaru, pisanom još početkom avgusta 1804. god., daje o Karađorđu, po saopštenjima s više strana, ovakav sud: on je neuk, i surov, i vrlo naprasit, i dosta svojevoljan, ali je pošten, pravičan i pravi junak. Zbog junaštva i što je među prvima digao ustanak uživa veliku popularnost. "U vođenju sadašnjih poslova zavisi gotovo sve od njega." Govori retko i malo, ali kad uzme reč pogađa ono što je najvažnije. Sam pošteno priznaje, da nema državničkog iskustva, ali da se zna boriti s Turcima. Osećao je, da se na nj polaže mnogo, a on sam ne zna šta da radi. Brine se za opšti ishod stvari. Turci ne slušaju ni sultana ni vezira, i on voli žrtvovati sve nego da se narod vrati ponovo u staro ropstvo. Kao glava ustaničke stranke, koja je preporučivala da se nađe kompromis sa Bećir-pašom bio je Jakov Nenadović, a kao veza između svih služio je bistri i mudri, i na šalu i zbilju spremni, mladi prota Matija, sin kneza Alekse.

Da su Srbi sa svojim sumnjama imali pravo svedoči ponajbolje to, što je stvarnim gospodarem Beograda bio krdžaliski vođ, Halil-aga Gušanac, koji u tvrđavu dugo nije puštao ni samog Bećir-pašu, iako se tobože držao uza nj. Šta vrede ona sva obećanja vezirova, kad do njegova ugleda tako malo drži jedan prost vođ najamnika? U to vreme, 5. avgusta, da osveti brata, upao je iznenada u Šabac Mus-aga Fočić, sa velikom četom Turaka, i izvršio pravi pokolj hrišćana. Kako sad da Srbi veruju rečima carskih vlasti? Kako da se smire i vrate redovnom poslu? Turci su, sa svoje strane, verovali, da iza Srba stoji Austrija, koja ih savetuje i koja ne sprečava prenos oružja i municije sa svog područja među ustanike i čiji ljudi, čak neki oficiri, prelaze u pomoć Srbima. "Ma da izgleda da raja hoće da se pokori sultanu, njihove starešine ponašaju se tako kako ne dolikuje podanicima." Tako je glasio turski službeni akt za Carigrad. Ali i kako da se ponašaju drukčije? Novi vezir Sulejman-paša, koga je sultan poslao u Beograd, bio je tu i u Srbiji vrlo dobro poznat. On je služio ranije kao muhasil u Beogradu i bio je intimni prijatelj dahija. Ovi su ga čak poslali u Carigrad sa 300 kesa, da dobije vezirski položaj i da, naravno govori tamo u korist dahija. Šta se Srbi od njega mogu nadati? Njegov "izbor" bio je najnesrećniji kakav se uopšte mogao učiniti; sam Bećir-paša nije krio svoje nezadovoljstvo povodom takvog rešavanja stvari; a i Gušanac je poručivao Karađorđu da pazi, da, na pašin poziv, ne dođu u Beograd novi nasilnici, a njegovi pomagači.

Bećir-paša se trudio da u Pašaluku uvede red. Na njegov predlog sultan je pristao da izda ferman, koji je 21. septembra 1804. objavljen u Beogradu. Po tom fermanu Srbima je jemčeno da ih niko ne sme vređati i izazivati i da krivci za to imaju biti kažnjeni; Turcima je bilo zabranjeno smeštanje u selima i držanje hanova; ukinute su sve nasilne dažbine i svi porezi sem zakonskog harača sultanu i desetine vlasniku zemlje. Šest dana potom došlo je petnaest srpskih knezova u Beograd, da o sporazumu sastave i pismeni akt. Potpuni sporazum nije ipak postignut. Srbi su tražili, da Turci mogu stanovati samo u Beogradu, Šapcu i Smederevu, dok su Turci hteli da stanuju i po palankama i da im Srbi pomognu podići popaljene i razrušene kuće. U tim pregovorima Karađorđe nije neposredno učestvovao, nego su ih ponajviše vodili valjevski vođi Jakov Nenadović i Nikola Grbović. Karađorđev otpor prihvatili su i njegovi ljudi, u toliko pre što su Turci stalno tražili novac za pokrića raznih troškova i spahije svoje prihode za celu ovu godinu, koja je prošla u neredima. Zbog zime koja je nastupala Srbi nisu hteli da potpuno kidaju sve veze, nego su hteli da izvuku od Turaka što se god može više. Naročito su polagali na to, da im Turci sami priznaju pravo da drže svoje oružane ljude za čuvanje reda i kao jemstvo za život i stečena prava. Jedna grupa srpskih i turskih predstavnika, koja je većala u Smederevu, krajem novembra, priznala je Karađorđu pravo da drži 300 pandura, a dvanaest nahiskih knezova da drže svaki po 100. Srbi su tako, za svaki novi slučaj, raspolagali svojom oružanom snagom i mogli su mirno čekati do proleća. Ali ta popuštanja izazvala su borbe među samim Turcima, a naročito je bilo veliko nezadovoljstvo među krdžalijama i janičarima. Najamnici su uvek pre svega gledali na pare, a kako su Srbi, sve više nezadovoljni velikim plaćanjima, odbijali da doprinose za njihove isplate, oni su besneli protiv pomirljivijih elemenata, pa čak i protiv svog vođe. Veliku nepomirljivost pokazivao je, isto tako, i jedan deo janičarskih ostataka, čiji se broj u Beogradu još uvek cenio na 1.500 ljudi.

Srbi su za to vreme spremili jednu deputaciju za Rusiju. To im je naročito preporučivao Petar Čardaklija, koji je imao izvesnih veza sa ruskim pretstavnicima u Austriji. Za taj je korak bio i karlovački mitropolit. Iz Čardaklijina kruga poteklo je verovatno, jedno pismo bečkom episkopu Jovanu Jovanoviću, 15. juna te godine, u kom se govorilo, kako im Austrija nije iskren prijatelj i kako, njegovim posredstvom, žele rusku pomoć. Kad Austrija ne može da ih primi i zaštiti onako kako bi oni želeli, onda je jedini drugi izlaz bio da se traži oslonac u Rusiji. U svakom slučaju Srbi nisu hteli da odnos sa Turcima ostane stari; ako ne mogu doći do pune slobode ono bar da postignu stanje, koje neće zavisiti od volje jednog vezira ili od kakve grupe nezadovoljnih avanturista. Deputacija je nosila u Rusiju pismenu molbu, kojom se tražila pomoć u novcu i oružju i pristanak Rusije da bude jemac srpsko-turskog sporazuma. "Srbi nikad jednodušnije nisu mislili o oslobođenju svoje otadžbine, niti su ga usrdnije želeli nego danas. Božanskom, prirodnom i večnom vezom krvi, jezika i vere, koja postoji između Srba i Rusa, savezom političkim i najljubaznijim vezama mogla bi se buduća sreća srpskog naroda osvetiti i na nepokolebljivoj i čvrstoj osnovi utvrditi. Prve osnove tome poslu treba otpočeti u današnjim važnim prilikama baš s toga što je jednoglasna želja sviju Srba: da se u Srbiji ustanovi samostalna srpska uprava pod imenom "Serbskoje pravlenije", ili pod drugim sličnim imenom, kao što su, na primer, onih sedam ostrva jonskih, a pod neposrednom zaštitom Rusije, čuvajući u isto vreme nenarušimo prava sultanova, koja mu pripadaju, to jest: plaćati mu umeren danak. Tome bi dodali još i ovu novu dužnost: da svagda vojuju protiv sultanovih odmetnika". Za nepunu godinu dana borbe srpski se program osetno razvio. Od lokalnog ustanka u Šumadiji postala je već široka akcija celog Beogradskog Pašaluka, koja traži ne samo povraćaj stanja od 1793/4. godine, nego i "Srpsko Pravlenije" kao začetak buduće srpske države.

U isto vreme kod Srba se jasno vidi i težnja, već sazrela za vreme ove borbe, da ovaj ceo pokret postane stvarno oslobodilački i da obuhvati širi krug. Karađorđe i drugi prvaci pisali su 27. avgusta 1804. hercegovačkim glavarima na adresu Arsenije Gagovića čisto i jasno: "Braćo moja, evo vi sad (vreme) i slučaj da se i vi oslobodite i s nami sjedinite. Nemojte pošteđeti ka i mi poslednju kaplju krove proliti za veru hristijansku, za svete cerkve i monastire i za slobodu otečestva svoego... Mi ništa tuđe nećemo ticati, ko sobstveno naše od starinah koje je svemu svijetu poznato da je rođeno naše hoćemo vozvratiti, i to je pošteno pred svijem svetom i po zakonom božijim i carskim niko nam neće braniti."

Srpska deputacija, u kojoj behu glavna lica prota Matija Nenadović i Petar Novaković Čardaklija, bila je u Petrogradu lepo primljena. Mada je iskreno želela da sa Turskom ne muti svoje odnose, Rusija je ipak bila voljna da na neki način pomogne Srbima. Pomoć se, u prvi mah, sastojala samo u novcu i dobrim savetima, ali je bar bila iskrena. Srbi treba da se pokažu verni sultanu, ali, ipak, da ne odlažu oružja ili, da ga bar ne odlažu u većem delu, dok ne postignu glavne od svojih zahteva. A Rusija će preporučivati njihovu stvar Porti, mada joj je nezgodno da se otvoreno meša u turske unutrašnje stvari.

I bez te poruke Srbi nisu mislili da raspuštaju svoju vojsku sasvim, a ruska ih je poruka u toj odluci učvrstila još više. Gomilanje četa na Drini, koje je kupio Musaga Fočić, i meteži među Turcima u Beogradu bili su im dovoljan razlog da brane svoj stav. Po ruskom savetu oni su uputili jednu deputaciju i u Carigrad, koja je, pored uverenja o odanosti, imala da izloži i tegobe naroda i njegove želje i predloge. "Željnoga mira i reda mi nikada nećemo imati, ako bi i dalje ostali vojni činovnici turski; isto tako, ako bi ostao i dalje Turčin upravnik u ovoj zemlji, jer posle ove bune pojedina lica s obe strane, i sa turske i sa srpske, zbog smrti svojih srodnika i prijatelja za vreme ove vojne, stalno bi se svetila".

Ali vezu sa Austrijom nisu napuštali nikako, i to iz lako pojmljivih razloga. Sve važnije poglavice uputile su 10. februara 1805. dugo pismo caru Francu, u kom su ga ponovo molile za pomoć i zaštitu. "Mi obače drugo carstvo ne poznajemo niti se moliti imamo razve jednomu", govorili su oni neiskreno; "vi otac, vi mati, za milost božiju i za ristjansku veru ne upustite ovoga naroda izgubiti."

U Turskoj nije bilo lako stvoriti reda. Krdžalije u Beogradu stavile su pod stražu samog vezira Sulejman-pašu i slale su u Carigrad ne molbe nego skoro ultimatume. Na Porti se prosto nije znalo šta da se počne. Smenili su Sulejmana i imenovali ponovo Bećir-pašu za vezira u Beogradu, ali već kasno, kad je za svakog bilo jasno da Porta nema ni jednog poteza, koji bi bio energičan bilo na levo bilo na desno. U revoluciji paliative su najgora sredstva i retko kad dovode do pozitivnih posledica. Šta vrede carski fermani, kad odmetnici za četiri godine jednog carskog vezira ubijaju a drugog zatvaraju?

Nagomilana mržnja i kod Srba i kod Turaka nije popuštala. Sukobi i klanja bili su česti, mada su miroljubiviji ljudi i na jednoj i na drugoj strani nastojali da ih spreče. Od proleća 1805. spremali su se i jedni i drugi na nove borbe.

U napred pominjanom Karađorđevom pismu Arseniju Gagoviću ustanici su pozivali Hercegovce da se združe u borbi, pa će pre mesec dana biti u Sarajevu. Dotadašnji uspesi digli su samopouzdanje, ali nisu davali nimalo opravdanosti za takav jedan podvig. U tom pozivu više je klikovanja i poticanja, nego stvarnog vojničkog i državničkog predviđanja. Ali dok su iz Srbije pozivali na borbu ruski krugovi su preporučivali mir. Ruski izaslanik grof Marko Iveljić, inače rodom Bokelj, pisao je istom Gagoviću, da smiruje narod. Rusija je, s drugim saveznicima, u ratu s Napoleonom, u kom je pomaže i Turska, pa očevidno ne želi da se rat Srba s njom rasplamti. On je stavljao na srce arhimandritu da pazi, da srpski narod ne pane u nemilost kod oba cara. Sam je preduzimao dosta stroge mere prema pojedincima, koji su radili na ustanku. Zaustavljao je i crnogorskog vladiku Petra, koji je bio voljan, i pisao o tom i u Petrograd, da krene u borbu. Ruska diplomatija preporučivala je, u isto vreme, u Carigradu, da se preporuči bosanskom paši da ne dozvoli kakve nepravde prema Srbima i da čuva narod od jaramaza. Sve je to bilo po instrukcijama petrogradske vlade, koja je izbegavala sukob i zaplete s Turcima. Ali, da ipak pomogne i Srbima, Rusija je poklonila ustanicima 5.000 dukata i savetovala im je, da ipak, za svaki slučaj, ne odlažu oružja dok ne postignu što žele ili dok im to ona ne proporuči. Na ovu odluku Srbe su naterivale i prilike u Paša-luku.

Krdžalije ili najamnička vojska, kojoj je bio zapovednik Halil-aga Gušanac, držale su svu stvarnu vlast u Beogradu, jer je redovne vojske bilo vrlo malo. Oni se nisu ponašali ni sa samim Bećir-pašom s mnogo obzira i skoro su ga ucenjivali tražeći da im on isplati najamnički dug i od dahiskog vremena i za vreme posle toga. Paša nije imao novaca, a najmanje oko 250.000 groša, koliko su krdžalije tražile. Da bi pokazali svoju lojalnost prema sultanu i njegovom izaslaniku Srbi su isplatili taj dug i skoro oslobodili Bećira. Kad je u jesen 1804. napuštao Srbiju, paša je sa izvesnim poverenjem predao njima topove i municiju, da ih pošalju za njim u Bosnu, i ustanici su i to učinili u punom redu, mada je mnogima već tada bilo jasno da od sve te lojalnosti neće biti velike koristi.

Prijateljske usluge činio je, u izvesnoj meri, srpskoj stvari vlaški knez Konstantin Ipsilanti, koji je prvi izvestio Portu o pokretu Srba i koji je, u isto vreme, kao ruski prijatelj, izveštavao i rusku vladu. Razumljivo je s toga, što je Porta upotrebila u leto 1804. god. i njega, da utiče pomirljivo na Srbe. Slat je isto tako i jedan poverenik carigradske patriaršije. Izaslanik Ipsilantijev bio je bojar Manolaki. Srbi su njima obojici izjavljivali da su verni sultanu i da će rado primiti svakog njegova upravnika, ali da treba ukloniti uslove stvorenog zla. Kad je u zimu Ipsilantijev izaslanik došao po drugi put u Srbiju on se sam mogao uveriti, da sultanova volja u Beogradu nije poštovana i da Gušanac i kod novog paše Sulejmana drži svu vlast. Srbi su, prirodno, odbijali da slušaju jednog novog samovoljnika i tražili su povratak vlasti koja doista jemči za red. Početkom 1805. god. došli su u Srbiju, i opet po nalogu Porte, izaslanici vlaškog i moldavskog kneza, da umire Srbe. Ipsilantijevi ljudi savetovali su Srbima poverljivo, da poslušaju ruske savete i da upute jednu deputaciju u Carigrad, dok su moldavski, u ime sultanovo, tražili polaganje oružja.

Srpski deputati upućeni za Carigrad imali su da traže ovo: svoje narodne starešine, koje će upravljati narodom i skupljati danak; da se iz Srbije isele svi Turci vojni činovnici, a Srbi se obavezuju da brane zemlju i gone buntovnike; i da upravnik u Srbiji ne bude Turčin. "Željenoga mira i reda mi nikada nećemo imati ako bi i dalje ostali vojni činovnici turski." To je bila prava narodna želja, pismeno utvrđena 1. maja, koja je mogla biti, u poverenju, saopštena samo ruskom pretstavniku i knezu Ipsilantiju. Druga, javna, molba sadržavala je želje, da u Beograd mesto vojnog izaslanika dođe muhasil, t.j. visoki finansiski činovnik; da Srbi za 12 nahija izaberu 12 knezova, koji bi dobili carske berate. Vrhovni knez stanovao bi u Beogradu i bio bi veza između naroda i carske vlasti. Tog vrhovnog kneza i nahiske knezove bira narod. Danak bi se davao neposredno sultanu, i to i harač i spahiske dažbine, tako da njihovi ljudi ne bi više dolazili u sela. Jasno je, da su ovo bila dva predloga; prvi maksimalni i drugi u taj mah minimalni. Oni su delimično prelazili okvir samouprave iz 1794. god. i mogli su na Porti da izazovu ozbiljna razmatranja.

Na Porti se, usled raznih vesti i raznih pojava, mišljenje o karakteru srpskog ustanka počelo postepeno da menja. Izveštaji s turskih strana stali su naglašavati, kako ustanici prolivaju krv pravovernih i kako, poticani sa strane, neće da se smire. Saveti koje je sultan upućivao u Srbiju, preko carigradske patriaršije i susednih knezova, nisu imali željenog uspeha. Na Porti nisu hteli shvatiti, da same reči nisu mogle smiriti duhove, kad je sve drugo išlo po starom. U Carigradu je naročito izazivalo nezadovoljstvo to, što su se za ustanak počele interesovati Austrija i Rusija i tim srpskom pitanju davale i preko prave namere, diplomatski karakter. Ustanak iz pašaluka počeo je da utiče i na Hercegovinu i na niški i pirotski kraj. S toga su s Porte stali poručivati, da Srbi prime što im se nudi i da se smire, ili će ih sultan već znati naterati na poslušnost. Ovaj ton pretnje postajao je sve češći. Kako Bećir-paša sve do kraja maja nije dolazio na svoju dužnost očevidno svestan svih teškoća koje, i pored sve njegove dobre volje, ne može savladati pri prilikama koje su vladale u Beogradu i pri kolebanju Porte, u Carigradu su juna 1805. za novog beogradskog vezira postavili niškog Hafiz-pašu. Hafiz je imao glas energična čoveka i protivnika Srba. Porta je njegovim imenovanjem pokazala, uprkos opomena ruskog poslanika, da hoće prema ustanicima novi kurs; otezanja je bilo već dosta. Prekinula je s toga dalje razgovore sa srpskim deputatima u Carigradu i uputila ih neposredno na Hafiz-pašu. Porta je u svom stavu postala tako odlučna još i s toga, što su Srbi do leta 1805. postigli još nekoliko taktičkih vojničkih uspeha, u želji da se što bolje obezbede. Oni su zauzeli i dva važna grada Karanovac i Užice.

Srbi su na to rešili da novog vezira ne prime i da mu spreče prolazak za Beograd. I skadarskom Ibrahim-paši, koji im je pretio da će poći sa 100.000 vojske na Srbe, ako se ne pokore, oni su odgovorili prkosno da ga čekaju, samo nek povede što više konja i ponese što boljeg oružja, da ga ostavi u Srbiji. Kad je Hafiz-paša krenuo za Beograd Srbi su ga, dobro spremljeni, sačekali i u borbama od 6-8. avgusta potpuno suzbili. Borbe su se vodile na granici Pašaluka, oko Paraćina, i naročito oko Ivankovca. U tim borbama i sam paša bio je ranjen, i od rana je doskora umro. To je bio, posle toliko vekova, prvi sukob između Srba i pretstavnika sultanove vlasti, prva velika bitka srpskog ustanka. Borbu je s uspehom počeo vojvoda Milenko Stojković kod Ivankovca, a odlučio je Karađorđe. Ona je sasvim izmenila dotadašnji karakter srpskog pokreta: to nije više revolt protiv nasilnika i njihovih dela, nego svestan i spremljen otpor protiv same carske volje, a posle izričnih carskih opomena. Posle ovog nije se više moglo natrag.

<<   Sadržaj   >>