Projekat Rastko - Bugarska

Autori
Jezik
Folklor
Istorija
Umetnost
O Bugarskoj
Bibliografije

Пројекат Растко : Бугарска : Уметност

Срба Игњатовић

Реч на (новом) почетку

Предговор тематском броју часописа "Савременик" - "Бугарска књижевност јуче и данас", 1996, изабрали и приредили Мила Васов и Зоран Вучић

Сматрајући да се сви ми на Балкану, стицајем различитих историјских, политичких, а у овоме веку и идеолошки острашћених околности недовољно познајемо, при чему то важи и за уметнике, научнике, људе од културе и знања уопште, за комуникацију предодређене - иако је у периоду између два светска рата било и бољих искустава, местимице чак правог процвата балканских културних веза - отворили смо серију тзв. балканских бројева часописа Савременик Плус. Као први у тој серији појавио се, почетком прошле године, троброј Румунске светлости, у целости посвећен савременој румунској књижевности и култури. Та серија се овим тробројем наставља. Планиран је одавно, а реализован "по балкански" - у задњи час. Његов излазак при томе је и део практичне реализације Протокола о сарадњи који је по први пут у последњих педесет година потписан између Удружења књижевника Србије и Савеза писаца Бугарске. Но од те форме далеко је значајнији, верујемо, сам захват који су приређивачи настојали да начине обухватајући превасходно песничка и прозна дела бугарских класика али и књижевних савременика, данас делатних писаца, све до млађих и најмлађих, оних што још увек студирају али се и издвајају као обећавајућа имена бугарске књижевности.

Пред читаоцем је, дакле, пре једна хрестоматија него антологија. Али њоме су обухваћена и бројна антологијска имена и дела. Ова хрестоматија је нужно непотпуна; посебно мањка есејистика, теоријска мисао, информације из других уметности...

Осим непосредним приређивачима и преводиоцима (чија су имена посебно истакнута), уредништво Савременика топло се захваљује господи Ганчи Савову и Николају Хајтову на труду и помоћи да се дође до текстова и другог материјала, на подршци и корисним, пријатељским саветима. Захвалност припада и господину Димитру Таневу, главном уреднику часописа Пламен, који нам је такође веома помогао прилозима и препорукама.

Уздамо се да је ово један скромни почетак, али и добар прилог развоју наших данашњих и будућих, узајамних књижевних и културних веза.

С. И.