Projekat Rastko - Bugarska

Autori
Jezik
Folklor
Istorija
Umetnost
O Bugarskoj
Bibliografije

Пројекат Растко : Бугарска

Сръбски автори, преведени на български език (Книги)

Српски аутори, преведени на бугарски језик (Књиге)

Абуказем [Огњановић, Илија]

Богдан (Разказ из живота на днешните луди млади. По подражение из Абуказема). Кити... Варна, печ. Л. Нитче, 1887, 20 с., 30 ст. Ред. съвр. книжки за прочитане секито. Китка VI, кн. 16 [2 изд. 1887. 20 с.]

Свободен превод от сърб. књ "Шала и сатира" от Абуказем (Шумен) Изд. авт. (1887). 28 с. - Съвр: Книжки за прочитане на секиго, кн. 16.

Анакиев, Димитър

Птича пътека : Хайку / Димитър Анакиев ; Прев. от сръб. Димитър Стефанов ; Рис. от авт. ; Послесл. Ганчо Савов. - София : Матом, 1997, [деп. 1999]. - 64 с. : с ил. ; Без сведение за ориг. загл. - Изд. на Фонд. Славяни. - .
ISBN 954-90169-3-5

Андрич, Иво

Разкази. Предг. от Никола Маркович. Прев. на Йорданка Бояджиева. София : Т.Ф. Чипев, 181 с. 1. л. портр. - Библиотека югославски писатели, кн. 2.

Госпожицата : Роман / Иво Андрич ; Прев. от сърбохърв. Катя Йорданова ; [С предг. от Светлозар Игов]. - София : Нар. култура, 1978. - 267 с. ; Ориг. загл. Госпођица.

[Екс Понто] Ex Ponto : Лир. проза / Иво Андрич ; Прев. от сръб. Сийка Рачева, Иван Коларов. - София : Златоструй, 1992. - 100 с. ; Ориг. загл. Ex Ponto / Иво Андрић.
ISBN 954-8158-04-3

Жажда : Разкази и новели / Иво Андрич ; Състав. [с предг.] Боян Ничев ; Прев. от сърбохърв. Л. Кацкова и др. - София : Нар. култура, 1971. - 352 с. ; Други прев. : С. Рачева, К. Йорданова, Д. Попов, С. Гачева, С. Игов, Б. Ничев.

Знаци край пътя : Разкази, размисли, есета / Иво Андрич ; Подбор и прев. от сърбохърв. Катя Йорданова. - Пловдив : Хр. Г. Данов, 1978. - 152 с. ; Подбрано от Sabrаna djela.

Летуване на юг : Разкази / Иво Андрич ; Състав. [с послесл от] Светлозар Игов ; Прев. от сърбохърв. Светлозар Игов и др. - Варна : Г. Бакалов, 1989. - 255 с. ; . - (Библиотека Океан) Прев. е направен от Sabrana djela / Ivo Andric. - Други прев. : Б. Нинчев, Ж. Георгиева, К. Йорданова. - С. Кръстовска.

Мостът на Дрина / Иво Андрич ; Прев. [от сърбохърв.] Лилия Кацкова. - [2. изд.]. - София : Вектор, 1995. - 330 с. ; . - (Колекция Нобелови лауреати за литература) Без сведение за ориг. загл. 1. изд. 1964 на изд. Нар. култура. Речник на тур. думи и провинциализмите.

Новели : [Сборник] / Иво Андрич ; Прев. от сърбохърв. С. Рачева и др. ; Подбор и ред. [с предг.] Боян Ничев. - Пловдив : Хр. Г. Данов, 1976. - 267 с. ; Други прев. : Л. Райнова, Ж. Геориева, Л. Кацкова, К. Йорданова.

Омер паша Латас : [Роман] / Иво Андрич ; Прев. от сърбохърв. [с предг.] Светлозар Игов. - София : ОФ, 1982. - 272 с. ; Ориг. загл. Омер паша Латас. Съдържа и речник на турцизмите и непознатите думи.

Прокълнатият двор : [Повест] / Иво Андрич ; Прев. от сърбохърв. Лилия Кацкова ; [С предг. от Светлозар Игов]. - [2. ицз.]. - София : Нар. култура, 1976 - . - 144 с. ; . - (Библиотека Панорама ; + 48. Серия Проза ; + 40) Ориг. загл. Проклета авлиjа. Съдържа и : Иво Андрич - живот в дати Из отговора на въпроса : Кой е имал решаващо влияние върху вас и защо ; Иво Андрич за живота и човека Съвремениците за Иво Андрич / Подбор и прев. Сийка Рачева

Разкази от детството / Иво Андрич ; Прев. от сърбохърв. Жела Георгиева ; Ил. Вилко Глиха Селан ; [С послесл. от Густав Кръклец]. - София : Отечество, 1978. - 32 с. : с ил. ; Ориг. загл. Приче из детињства.

Травнишка хроника. Консулски времена : Роман / Иво Андрич ; Прев. от сърбохърв. Сийка Рачева ; [С предг. от Е. Книпович]. - 2. изд. - София : Нар. култура, 1975. - 448 с. ; . - (Библиотека Световна класика) Ориг. загл. Травничка хроника. 1. изд. 1963.

Велимирович, Николай - епископ

Войната и библията. Прев. от сърб. - Ст. Загора : Съюз на православните християнски братства в България , 1934.

Вукович, Чедо

Летящата машина на професор Бистроум : Роман [за деца] / Чедо Вукович ; Прев. от сърбохърв. ез. [с послесл.] Лиляна Райнова ; Худож. Кирил Прашков. - София : Отечество, 1983. - 103 с. : с ил. ; Ориг. загл. Летилица професора Бистроума.

Вучич, Зоран

Тъмен прозорец : Стихотворения и фрагменти / Зоран Вучич ; Прев. от сръб. ез. Мила Васов и др. - [София] : Пан, 1996, [деп. 1997]. - 62 с. ; Без сведение за ориг. загл. - Други прев.: В. Найденова, Ц. Лалев ; Пълното име на прев. Ц. Лалев е Цанко Лалев Дулев. Съдържа и Изчезналият свят на несретниците / Л. Русанов.
ISBN 954-657-030-3

Глишич, Милован

Кир Тръпку. (Разказ). [Побългарил от сръб из кн. I Приповетке Милована Глишича] С разни полезни наставления и една приказка от Хитър Петър. - Варна : Издателство Варна , 1887. - 24 с. Ред. съвр. Книжки за прочитанието на секито. Китка VI, кн. 8.

Данилов, Драган Йованович

Къщата на баховата музика : Стихотворения / Драган Йованович Данилов ; Прев. от сръб. Биляна Курташева ; Предг. Йордан Евтимов. - София : Нов златарог, [, 2000, ]. - 68 с. : с портр. ; Без сведение за ориг. загл.
ISBN 954-492-123-0

Джурович, Мирослав

Молитва за дъжд : Стихове / Мирослав Джурович ; Прев. [от сръб.] Бегония Тошева, Иван Ерулски ; Ил. Сашо Евтимов. - [Перник] : Ясия, 1997. - 32 с. : с ил. ; Ориг. загл. Модре Кише. - Иван Ерулски - псевд. на прев. Иван Тасов Гюров.
ISBN 954-90220-9-9

Дончич, Милойе

Зобница : [Стихотворения] / Милойе Дончич ; Прев. [от сръб.] Евгения Грънчарова ; Предг. Дарина Дончева. - Пловдив : Златю Бояджиев, 1999, [деп. 2001]. - 64 с. ; Ориг. загл. Зобница / Милоjе Дончић.
ISBN 954-9659-10-0

Златната планина

Златната планина : Сръб. нар. приказки : [Сборник] / Прев. [от сърбохърв.] Ани Иванова ; Худож. Атанас Велков. - София : Логинс, 1993. - 25 с. : с цв. ил. ; . - (Приказки на славянските народи ; Кн. 3)
ISBN 954-8293-05-6 (поправен) Съдържа: Златната планина ; Дванадесетте трохички

Иванович, М [Милан Јовановић 1834-1896]

По море и по суша. Драски. Прев. П. Иванов. - София , 1906, 46 с.

Калпачина, Исак

Огнището на Бога : Разкази / Исак Калпачина ; Прев. [от сърбохърв.] Галина Миланова. - Перник : Община Перник, 1999. - 42 с. : с ил. ; Без сведение за ориг. загл.

Караджич, Радован

Лудо копие : Стихотворения / Радован Караджич ; Прев. от сръб., подб., предг. Благой Димитров. - София : Христо Ботев, 1995. - 60 с. : с портр. ; Без сведение за ориг. загл.
ISBN 954-445-327-Х

Кочич, Петар

Язовец пред съда : [Разкази] / Петар Кочич ; Прев. от сърбохърв. Сийка Рачева; [С предг. от Катя Йорданова]. - София : Нар. култура, 1980. - 136 с. ; Прев. е направен от Сабрана дела, Београд, 1961.

Кош, Ерих

Мрежи : [Роман] / Ерих Кош ; Прев. от сърбохърв. Жела Георгиева. - София : Нар. култура, 1975. - 187 с. ; Ориг. загл. Мреже.

Максимович, Десанка

Царят на играчките : Приказки за най-малките / Десанка Максимович ; Худож. Румен Райчев ; Прев. [от сръб.] Вера Желязкова. - София : [Изд. прев.], 1994. - 20 с. : с ил. ;
ISBN 954-799-393-3

Малка антология на сръбските поети

Малка антология на сръбските поети. Прев. Стоян Георгиев. - София : Библиотека Полза , [б.г.]. - 48 с.

Миатович, Чедомил

Константин или Падането на Цариград под Турците. Прев. и нарежда М[осков]. - No. 1-7.

Михайлович, Драгослав

Венецът на Петрия : [Роман] / Драгослав Михайлович ; Прев. от сърбохърв. Жела Георгиева. - Белград : Нолит ; София : Нар. култура, 1985. - 352 с. ; Ориг. загл. Петриjин венец / Драгослав Михаиловић.

Когато цъфтьха тиквите : Разкази и роман / Драгослав Михайлович ; Подбор и прев. от сърбохърв. Жела Георгиева ; [С предг. от Светлозар Игов]. - Пловдив : Хр. Г. Данов, 1982. - 192 с. ; Прев. е направен от Фреде лаку ноћ, 1967. Кад су цветале тикве, 1969. Нова српска приповетка, 1972. - В кн. означево 12.

Михайлович, Мирослав Цера

Кърпене на утробата : Стихотворения / Мирослав Цера Михайлович ; Прев. от сръб. ез. Мила Васов. - [София] : Пан, 1996, [деп. 1997]. - 64 с. ; Без сведение за ориг. загл. Съдържа и Странна стража / Ц. Лалев.
ISBN 954-657-052-4

Нощен полет : Петима сръб. поети

Нощен полет : Петима сръб. поети : [Сборник] / Душан Матич и др. ; Подб. и прев. от сърбохърв. Светлозар Игов, Николай Кънчев ; [С предг. от Светлозар Игов]. - София : Нар. култура, 1989. - 221 с. ; . - (Библиотека Панорама ; 201. Сер. Поезия ; + 14) Други авт. : М. Павлович, Ив. В. Лалич, Й. Христич, Б. Милкович. Съдържа и биогр. бел. за авт..

Нушич, Бранислав

Автобиография / Бранислав Нушич ; Прев. [от сърбохърв.] Боян Ничев ; Худож. Милен Калъчев . - [6.] изд. - София : Дамян Яков, 1999, [деп. 2000]. - 229 с. : с ил. ; Прев. е по Сабрана дела / Бранислав Нушич 1. изд. 1958 на изд. Нар. култура
ISBN 954-527-124-8

Избрани творби : В 3 т. / Бранислав Нушич ; Прев. от сръб. ; Ред. кол. Боян Ничев и др. ; [С предг. от Боян Ничев]. - София : Нар. култура, 1990 - . - Прев. е направен от Дела Бранислава Нушића у 10 книга. - Други ред.: Р. Шарланджиева, С. Рачева. - .Т. 2. Комедии / Състав. Боян Ничев ; Прев. Катя Йорданова и др. - 1995. - 782 с. Други прев.: Л. Попиванова, Д. Лафчиева, С. Рачева. - В кн. означено 1. и 2. изд.
ISBN 954-04-0095-3 (т. 2)(поправен)(Подв.) : 125 лв. Съдържа: Госпожа Министерша ; Д-р ; Народен представител ; Съмнително лице ; Околосветско пътешествие ; Наем ; Аналфабет

Избрани творби / Бранислав Нушич ; Прев. [от сърбохърв.] Боян Ничев, Стефка Йорданова ; Състав., послепис Атанас Панайотов. - Варна : Компас, 1995. - 319 с. ; . - (Библиотека Славяни ; 1) Прев. е направен от Дела Бранислава Нушића у 10 кн.
ISBN 954-8181-86-Х (Подв.)

Кафе със салата : Хуморист. разкази и фейлетони / Бранислав Нушич ; Прев. [от сърбохърв.] Момчило Йоич, Ал. Михайлов Тихов ; [С предг. от Никола Джоков]. - 2. изд. - Пловдив : Христо Г. Данов, 1992. - 125 с. ; . - (Поредица Един джоб усмивки ; 1) Без сведение за ориг. загл. 1. изд. 1946 на изд. Прометей.

Павич, Милорад

Последна любов в Цариград : Наръчник за гадаене с приложени Таро : Роман / Милорад Павич ; Прев. от сръб. Ася Йованович. - София : Нар. култура, 1998. - 136 с. : с ил. ; . - (Библиотека Балкания ; N 2) Ориг. загл. Последньа льубав у Цариграду / Милорад Павић.
ISBN 954-04-0134-8

Хазарски речник : Роман-лексикон в 100 000 думи / Милорад Павич ; Прев. от сръб. Христиана Василева ; Послесл. Константин Оруш. - 2. изд. - София : Агата-A, 1999, [деп. 2000]. - 280 с. ; Ориг. загл. Hazarski recnik / Milorad Pavic. - 1. изд. 1989 [деп. 1990] на изд. Нар. култура.
ISBN 954-540-014-5

Попа, Васко

Игри : [Сб. стихотворения] / Васко Попа ; Подбрал и прев. от сърбохърв. Симеон Владимиров. - София : Нар. култура, 1981. - 95 с. ; . - (Поетичен глобус) Пълното име на прев. е Симеон Владимиров Георгиев.

Поклонения : Стихотворения / Васко Попа ; Подб. и прев. от сръб. Симеон Владимиров ; [С предг. от Бърнърд Джонсън]. - София : Христо Ботев, 1995. - 136 с. : с ил., портр. ; . - (Ars poetica)
ISBN 954-445-303-2

Радованович, Власта

Саша : Повест / Власта Радованович ; Прев. от сърбохърв. Жела Георгиева ; Худ. Тончо Иванов. - София : Нар. младеж, 1971. - 152 с. : с ил. ; Ориг. загл. Саша.

Рибникар, Яра

Ян Непомуцки : Роман / Яра Рибникар ; Прев. от сърбохърв. Доротея Михова ; [С предг. от Рада Шарланджиева]. - София : Нар. култура, 1986. - 199 с., 1 л. : портр. ; Ориг. загл. Jan Непомуцки / Jaра Рибникар.

Селимович, Меша

Червенокосата девойка : Разкази / Меша Селимович ; Прев. от сърбохърв. [с предг.] Даниела Цанева. - София : Профиздат, 1988. - 144 с. ; . - (Библиотека Факел) Ориг. загл. Sabrana dela

Станкович, Борисав

Нечиста кръв : Роман / Борисав Станкович ; Прев. от сръб. Жела Георгиева. - София : Водолей, 1993. - 167 с. ; Прев. е направен по Сабрана дела - I / Борисав Станковић.
ISBN 954-532-006-0

Стоядинович, Слободан

Данайски дарове : [Стихотворения] / Слободан Стоядинович; Прев. от [сръб.] Мила Васов, Красимир Георгиев ; Худож. Ишхан Нигохосян. - София : Фльорир, 1996. - 64 с. : с ил. ; Без сведение за ориг. загл.
ISBN 954-8226-55-3

Тешанович, Ясмина

За нормалността : Моралната опера на един полит. идиот / Ясмина Тешанович ; Прев. [от сръб.] Татяна Кметова. - София : КХ, 2000, [деп. 2001]. - 175 с. ; Ориг. загл. O normalnosti / Jasmina Tesanovic.
ISBN 954-587-060-5

Тодорова, Зденка

Венчална рокля : Стихове / Зденка Тодорова. - София : Борина, 1994. - 63 с. ;
ISBN 954-500-041-4

Христич, Йован

Александрийската школа : [Сб. стихотворения] / Йован Христич ; Подб. и прев. от сръб. [и предг.] Светлозар Игов ; Ил. Петър Рашков. - София : Христо Ботев, 1996. - 104 с. : с ил. ; . - (Ars poetica)
ISBN 954-445-363-6

Църнянски, Милош

Преселения : Преселения ; Дневник Чарноевич : Роман / Милош Църнянски ; Прев. от сърбохърв. Сийка Рачева ; [С предг. от Светлозар Игов]. - София : Нар. култура, 1981. - 300 с. ; Ориг. загл. Сеобе, Дневник о Чарноjeвићy.

Челахметович, Расим

Приказки за черната змия : Стихове / Расим Челахметович ; Прев. [от сръб.] Иван Ерулски, Славчо Чанев ; Худож. Нено Тодоров. - Перник : Община Перник, 2000. - 30 с. : с ил. ; Без сведение за ориг. загл. - Изд. на Община Перник, Общин. комплекс Дворец на културата.

Чопич, Бранко

Поход към луната : [Сб. разкази] / Бранко Чопич ; Прев. от сърбохърв. Данаил Темков и др. ; Подбрала Сийка Рачева. - София : Нар. култура, 1974. - 220 с. ; Други прев. : Жела Георгиева, Сретен Йованович, Сийка Рачева. Подбрано от Сабрана дела, 1964 и Башта слезова боjе, 1972

Чулафич, Миладин

Силна кръв : [Сб. разкази] / Миладин Чулафич ; Състав. Сийка Рачева ; Прев. от сърбохърв. Лиляна Райнова и Нели Нешкова ; [С предг. от Светлозар Игов]. - София : Нар. култура, 1980. - 155 с. ; Ориг. загл. Упорност траве нешто. 1. изд. 1968.

Шчепанович, Бранимир

Уста пълна с пръст : Роман и новели / Бранимир Шчепанович ; Прев. от сърбохърв. Стела Хакимова, Рада Шарланджиева ; [С предг. от Рада Шарланджиева]. - София : Нар. култура, 1981. - 188 с. ; Прев. е направен от Usta puna zemlje. Beograd, 1976 ; Smrt gospodina Goluze. Beograd, 1977.

Югославски морски новели

Югославски морски новели : [Антология] / Прев. от сърбохърв. Виктория Менкаджиева и др. ; Състав. и ред. [с предг.] Боян Ничев. - Варна : Г. Бакалов, 1974. - 272 с. ; . - (Поредица Световни морски новели ; Кн. 6) Други прев. : Лиляна Райнова, Боян Ничев, Светозар Игов, Жела Георгиева, Катя Йорданова. Съдържа и кратки биогр. данни за поместените в антологията авт