Иван А. Чарота

О Миодрагу Сибиновићу из зборника „Гісторія славянскiх лiтаратур i праблемы іх параўнальнага вывучэння"

Извор: І. Чарота. Сібінавіч Міадраг // Гісторія славянскiх лiтаратур i праблемы іх параўнальнага вывучэння: тэорыя i практыка. Мiнск, 2015, с.186–187.

М. Сибиновић је научник са широким кругом интересовања. Значајно је допринео словенској компаратистици, радећи на осмишљавању развоја како српске, југословенских, тако и свих источнословенских књижевности, културних веза међу Словенима, уметничког узајамног превођења. М. Сибиновић је члан Удружења књижевника и Удружења књижевних преводилаца Србије, пуноправни члан Матице Српске, почасни доктор Московског државног универзитета...

Што се тиче заслуга професора М. Сибиновића као белорусисте, треба напоменути да је он фактички једини филолог из република бивше Југославије, који је у протекле две деценије скретао пажњу на белоруску књижевност и културу. Захваљујући њему, као преводиоцу, била је објављена прва на српском језику „Антологија белоруске поезије“ (Београд, 1993), а потом је реобјављена у допуњеном облику (2012). Поред тога, многе преводе из белоруске књижевности је објављивао и објављује у часописима.

На Растку објављено: 2022-03-09
Датум последње измене: 2022-03-09 14:02:39
 

Пројекат Растко / Филологија и лингвистика / Библиотека Миодраг Сибиновић