Umetnost na kraju veka
 

Srpski (Ćirilica)
English

Projekat Rastko
Likovne umetnosti

Pretraga
Mapa
Kontakt

Lidija Merenik
Selektivna hronologija: nove pojave u slikarstvu i skulpturi u Srbiji 1979-1989

U poslednje vreme se na jedan vrlo nostalgičan, neretko patetičan i često mistifikujući način govori ili piše o umetničkoj sceni osamdesetih godina u Beogradu. Verujući da se svakoj vrsti mistifikacije i nostalgije najbolje suprotstavlja upravo naučnim činjenicama, a da se mitovi jednog doba najbolje dekodiraju ili demistifikuju tek sa dovoljne vremenske udaljenosti, posmatrani bez previše emocija, odlučila sam se za objavljivanje ove hronologije kao potencijalne mape kroz važne događaje na beogradskoj likovnoj sceni osamdesetih godina. Činjenica je da je srpska umetnost tokom osamdesetih godina doživela svetle trenutke svog emancipovanog evropejskog urbanog govora. Umetnost nove predstave 1979-1989, izneta u radu triju generacija umetnika, odigrala je važnu ulogu u recepciji postmodernizma u ovoj sredini i dala nezaobilazna dela ključna za tumačenje postmoderne strategije u umetnosti. Činjenica je, takođe, da je to poslednja decenija tzv. "jugoslovenskog kulturnog prostora", i poslednji čas pred događaje koji su sledili a da nisu imali veze sa umetnošću, niti je umetnost na bilo koji način na njih mogla da utiče. Samim tim, i umetnost osamdesetih je dete svoga doba, "poslednji od relativno dobrih, a prvi od najgorih" dana koje smo preživeli, i ona je delila sudbinu svoje sredine, ni bolje ni gore no što je ovde umetnost činila prethodnih vekova i decenija. Zato nostalgično osvrtanje znači mnogo više od podsećanja na samu umetnost i izlazi iz domena istorijsko-umetničke nauke i zato je mistifikacija osamdesetih pre politička no istoričarsko-umetnička. Potonjoj preostaje da, lišena suvišnog ili lažnog sentimenta, nastavi analizu umetničkih dostignuća 1979-1989, posao koji je tek započet i koji čeka od mene poželjno objektivnije istraživače.

Ova selektivna hronologija je integralni deo istoimenog magistarskog rada, završenog 1992. godine. Shodno temi istraživanja (posvećenog prevashodno slikarstvu i skulpturi) i naslovu samog rada, hronologija 1979-1989. odnosi se pre svega na relevantne izložbe, i na jedan broj događaja povezanih sa fenomenom umetnosti nove predstave i tada preovlađujućom poetikom karakterističnom za devetu deceniju. Ona se ne odnosi na sve umetničke događaje u periodu 1979-1989, već na širi izbor onih koje sam smatrala relevantnim za globalnu postmodernističku likovnu scenu osamdesetih, a u kontekstu istraživanja medija slikarstva i skulpture. Hronologija nažalost ne obuhvata ostale vizuelne medije - pre svega dragocenu TV i video produkciju prve polovine osamdesetih, a tek sporadično pominje fotografiju. Pa iako se, s jedne strane, mogu prihvatiti primedbe da je upravo nepostojanje tog segmenta scene osamdesetih mana ovog rada, s druge strane smatram da je pomenuti rad tek početno istraživanje koje će omogućiti ostalim stručnjacima da ozbiljnije prodru u ovde neistražene oblasti, u čemu ih unapred najtoplije podržavam.

Selektivna hronologija 1979-1989. uzima u obzir samostalne i grupne izložbe održane u Beogradu i Srbiji, izložbe na kojima su izlagali srpski umetnici u drugim jugoslovenskim centrima i u inostranstvu, važne inostrane izložbe održane u Beogradu. Hronologiju sam u prvoj verziji, za potrebe svog istraživanja, sastavljala na osnovu svega dve tada postojeće hronologije: J. Despotovića u katalogu Umetnost osamdesetih, MSU 1983. i B. Pejić, u katalogu izložbe Umetnost, kritika usred osamdesetih, Sarajevo 1986, kao i na osnovu raspoloživih kataloga iz sopstvene dokumentacije i uz pomoć dostupnih programa galerija i muzeja. Za noviju dopunu koristila sam hronologiju M. Arsića, u katalogu Aktuelnosti u slikarstvu Vojvodine 1973-1993, Pregled samostalnih i grupnih izložbi sa literaturom (izbor), Galerija savremene likovne umetnosti, Novi Sad, 1994. i jubilarni katalog Doma omladine Beograda 1964-1994, hroniku izložbi galerije, hronologija izložbi, Beograd 1995, 361-385, iako ova hronologija koju je sastavljala K. Stefanović ne daje datume izložbi, kao ni podatke o katalozima. U pedantnom katalogu M. Arsića dalje se mogu pronaći detaljniji biografski i bibliografski podaci o pojedinim vojvođanskim umetnicima.

Što se tiče podataka iznetih u ovoj selektivnoj hronologiji: nisu dati datumi izložbi, jer za mnoge nije bilo moguće saznati tačan datum zbog nepostojanja dokumentacije, pa je naveden samo mesec održavanja izložbe; na pojedinim mestima nisu navedeni podaci o katalozima i izlagačima, uglavnom zbog toga što mi je dokumentacija o tim izložbama ostala nedostupna, ili jednostavno nikada nije ni postojala. U ovoj hronologiji navedena su samo izvesna tematska izdanja časopisa, reprezentativna za prvu polovinu decenije. Za podrobniji uvid u bibliografiju treba videti D. Aranitović, "Izabrana bibliografija, Recepcija postmoderne u Jugoslaviji", Gledišta 5-6, 1990, str. 131-149. Naravno, nepotpunosti ove početne, selektivne hronologije podložne su daljem dopunjavanju, kritičkom ispravljanju i istraživanju.

(Beograd, decembra 1995)

1979.

BEOGRAD

DUŠAN OTAŠEVIĆ, Salon MSU, januar

AMERIČKA KULTURA - POGLED NA OSAMDESETE GODINE, Američko slikarstvo sedamdesetih godina, izbor i katalog M. Tucker,, izlažu N. Africano, J. Bartlett, R. Goncharov, N. Jennez, S. Rothenberg, R. Zakanitz i dr., Kupola kod Muzeja savremene umetnosti, Ušće, leto

BORA ILJOVSKI, Salon MSU, predgovor u katalogu J. Denegri, oktobar

DANI ITALIJANSKE KULTURE, SKC, Filiberto Menna, Italo Mussa, Bruno Ceccobelli i dr.

DEJAN EĆIMOVIĆ, Primarna arhitektura, SKC, decembar

IZLAZI IZ ŠTAMPE PRVI BROJ (a) ČASOPISA STUDENATA ISTORIJE UMETNOSTI 3+4, izd. Filozofski fakultet, Odeljenje za istoriju umetnosti, Beograd, gl. i odg. urednik S. Mijušković, a od 1987. D. Bulatović. Časopis je izlazio u periodu 1979-1987.

1980.

BEOGRAD

Osnovana arhitektonska grupa M. E. Č. (Musić, Ećimović, Čehovin), januar; grupa izdaje glasilo Archipress

GORAN ĐORĐEVIĆ, Glasnici apokalipse, SKC, januar

DRAGOLJUB - RAŠA TODOSIJEVIĆ, Zlatni i srebrni orgazam, SKC, februar

DRAGOLJUB - RAŠA TODOSIJEVIĆ, Velike južne predstave, Galerija SKC-a, predgovor u katalogu J. Denegri

KOSTA BUNUŠEVAC, Galerija Doma omladine

SLOBODAN TRAJKOVIĆ, Galerija Doma omladine

NOVA FOTOGRAFIJA 3, Salon MSU, koncepcija J. Denegri, M. Gabršek Prosenc, D. Bašičević, izlažu Izgled i dr., mart-april

POLAROID, koncepcija S. Timotijević, izlažu Jovanović, Taubner, Pešić i dr., Srećna nova umetnost, SKC, april

GERMANO CELANT, predavanje, SKC, maj

SLOBODAN MALDINI, Misaoni prostor i predavanje Vile Andrea Paladia, maj-juni

SOLARNA ARHITEKTURA, Salon MSU, koncepcija O. Babić, D. Ećimović, J. Vinterhalter, izlažu P. Ristić, R. Radović, D. Ećimović, M. Musić, S. Maldini i dr.

ROCK FOTOGRAFIJA, Galerija SANU, koncepcija D. Vukadinović, izlažu V. Jovanović, Lj. Šimunić i dr., jun-septembar

Osnovana grupa ALTER IMAGO (Lušić, Alavanja, Nikolić; Mileta Prodanović izlaže sa grupom od 1983. do 1985)

UČESNICI XI BIJENALA MLADIH U PARIZU, SKC, izbor B. Tomić, izlažu J. Partenheimer, L. Bartolini, M. Bauer i dr., septembar

Osnivanje LIKOVNE RADIONICE SKC-a - M. Prodanović, M. Marković, M. Tanić, M. Vujašanin, V. Mikić, S. Kudić, J. Vešović, V. Sovilj i dr.

KLAUS RINKE i gostovanje studenata Umetničke akademije u Dizeldorfu, SKC, oktobar

MLADI BEOGRADSKI UMETNICI, Salon MSU, izbor i katalog J. Vinterhalter, J. Denegri izlažu M. Marković, V. Sovilj, J. Hadžifejzović i dr.

MEĐUNARODNA IZLOŽBA LIKOVNIH UMETNOSTI BEOGRAD 80 (Cechobelli, Cucchi, Viallat i dr.), MSU, oktobar-novembar

SLOBODAN TRAJKOVIĆ, Galerija Doma omladine, oktobar-novembar, predgovor u katalogu autor

MILOVAN MARKOVIĆ, Novi prostor, SKC, novembar

LJUBLJANA

PREDRAG NEŠKOVIĆ, Mala galerija, predgovor u katalogu J. Denegri

KOPER/PIRAN

MALA SLIKA, Obalne galerije, predgovor u katalogu J. Denegri i T. Brejc

BERLIN

GORAN ĐORĐEVIĆ, Museum für Subkultur

MILANO

RADOMIR DAMNJANOVIĆ DAMNJAN, Autoritratti e nature morte, Galleria S. Castadelli

1981.

BEOGRAD

MILAN MARINKOVIĆ CILE, Galerija Kulturnog centra, predgovor u katalogu Đ. Kadijević, januar-februar

MARIO ĐIKOVIĆ, Galerija Doma omladine

MARIJA DRAGOJLOVIĆ, Galerija Doma omladine

M. E. Č. , SKC, predgovor u katalogu B. Tomić, B. Bogdanović; grupi se pridružuju i Maldini i Žutić, januar-februar

MILETA PRODANOVIĆ, SKC, Crteži, promena, tlo, februar

VLASTIMIR MIKIĆ, Gaze, SKC, februar

MAJA TANIĆ, SKC, mart

RADIONICA SKC-a - M. Marković, V. Mikić, M. Vujašanin, M. Tanić, M. Prodanović, V. Sovilj, Z. Santrač, S. Kudić, N. Ružić, april

JüRGEN PARTENHEIMER, Space Between, SKC, april

APRILSKI SUSRETI, SKC

10 GODINA STUDENTSKOG KULTURNOG CENTRA U BEOGRADU, SKC

MLADI SLOVENAČKI UMETNICI, Salon MSU, izbor i katalog T. Brejc, izlažu E. Bernard, B. Gorenc, D. Mandić, D. Sambolec, J. Slak, T. Šušnik, L. Vodopivec, M. Počivavšek i dr., april-maj

CATHERINE MILLET, predavanje, SKC, maj

VERA STEVANOVIĆ, SKC, juni

DRAGOSLAV KRNAJSKI, Osvetljavanja, SKC, juni

ARHITEKTURA ZEMLJE, Salon MSU, juni

LE VOCAZIONI DELLA PITTURA, 8 mladih italijanskih umetnika, izbor i katalog A. d' Avossa, izlažu M. Canavcacciuolo, E. Luzzi, D. Argenio, E. Pulsoni i dr., SKC, oktobar

MILETA PRODANOVIĆ i BLAGOTA PEŠIĆ, Gradual, SKC, novembar

AKCIJA POLAROID, Salon MSU, koncepcija P. Caranović, izlažu D. Papić, S. Konjović, K. Bunuševac, G. Matić i dr., decembar

PANČEVO

USTANOVLJENA PANČEVAČKA IZLOŽBA JUGOSLOVENSKE SKULPTURE (PIJS), BIJENALNOG KARAKTERA, Galerija Centra za kulturu "Olga Petrov", Pančevo, kustos S. Mladenov

LJUBLJANA

DRAGOLJUB - RAŠA TODOSIJEVIĆ, Bez naziva, ŠKUC

IZLOŽBA BEOGRADSKIH UMETNIKA, ŠKUC, izlažu M. Marković, V. Sovilj, Z. Santrač, S. Kudić, M. Tanić, M. Prodanović i dr., april

RIJEKA

BIJENALE MLADIH, Moderna galerija, Alter Imago, leto

MOTOVUN

MOTOVUNSKI SUSRETI, Galerija Motovun, Vera Stevanović, Dragoslav Krnajski, leto

ŠIBENIK

Predrag NeŠkoviĆ, Galerija Krševan, predgovor u katalogu J. Denegri, jun-jul

ČAČAK

PREDRAG NEŠKOVIĆ, Galerija "Nadežda Petrović", predgovor u katalogu J. Denegri, jul-avgust

ZAGREB

GORAN ĐORĐEVIĆ, Galerija Proširenih medija

D. T. RAŠA, Priče o umetnosti, Galerija Proširenih medija

LJUBLJANA

GORAN ĐORĐEVIĆ, ŠKUC

PREDRAG NEŠKOVIĆ, Galerija Spektar, predgovor u katalogu J. Denegri

DIZELDORF

RADIONICA SKC-a, Kunstmuseum, oktobar

1982.

BEOGRAD

PROSTOR SKULPTURE, Salon MSU, izbor i katalog K. Bogdanović i J. Vinterhalter , izlažu V. Mikić, V. Stevanović, R. Todosijević i dr., april

MARIJA RUS, Galerija Doma omladine

GORDANA JOCIĆ, Galerija Kulturnog centra, predgovor u katalogu D. Đorđević

IDOLI, Odbrana i poslednji dani, Salon MSU, promocija albuma, april

DRAGOSLAV KRNAJSKI, Obojeni prostor, SKC, april

NOVINE, Galerija FLU, izbor i tekst B. Burić, izlažu V. Stevanović, D. Krnajski i dr., maj

NOVI OBRAT: SLIKARSTVO, SKC, izbor i tekst M. Susovski, izlažu B. Beban, A. Ševčik, Z. Fio, M. Ercegović, I. Rončević, D. Minovski i dr., maj

U NOVOM RASPOLOŽENJU, Galerija FLU, izbor i tekst B. Burić, izlažu M. Bajić, O. Dautović, D. Krnajski, V. Milivojević, V. Stevanović i dr., maj

NEW NOW, Galerija Pinki, izbor i tekst J. Despotović, izlažu P. Gavrović, M. Marković, M. Prodanović, Alter Imago, M. Tanić, V. Mikić i dr., juni

ILIJA ŠOŠKIĆ, Specchiologia, Salon MSU, predgovor u katalogu J. Denegri, maj-juni

GORDANA JOCIĆ, Galerija Kulturnog centra, predgovor u katalogu: D. Đorđević, maj-juni

LASLO KEREKEŠ, Neo-slike, SKC, juni

POSTMODERNA U BEOGRADU, Salon MSU, katalog D. Kalajić, izlažu Izgled, Idoli, M.E.Č., M. Barili, D. Papić, L. Šejka, V. Vujica i dr., juni

STUDENTI FLU: PLASTIČARI, Galerija 73 i NU "Vladimir Dujić", izbor i tekst J. Despotović, izlažu V. Stevanović, D. Kačić, D. Krnajski, O. Dautović, S. Stanković, M. Prodanović, R. Knežević i dr., juli

JUGOSLOVENSKI UMETNICI UČESNICI BIJENALA MLADIH U PARIZU i BIJENALA U VENECIJI, Salon MSU, izbor za Pariz J. Vinterhalter a za Veneciju J. Denegri, izlažu B. Iljovski, E. Šubert, A. Šalamun, Alter Imago, N. Ivančić, J. Slak, leto

DRAGOLJUB - RAŠA TODOSIJEVIĆ, Salon MSU, predgovor u katalogu J. Denegri i autor, septembar

LET BEZ NASLOVA, Umetnički paviljon "Cvijeta Zuzorić", izbor i tekst J. Dizdar, izlažu Alter Imago, M. Bajić, V. Stevanović i dr., septembar

PAJA STANKOVIĆ, Nova in media, Srećna galerija, SKC

DE STIL MILOVAN MARKOVIĆ, Fragmenti slike: spomenik, SKC, predgovor u katalogu B. Pejić, novembar

TAFIL MUSOVIĆ, Galerija KNU, predgovor u katalogu J. Denegri, novembar-decembar

MLADI 82, Salon MSU, izbor i katalog J. Despotović, P. Caranović, L. Merenik, izlažu Alter Imago, D. Krnajski, V. Stevanović, S. Stanković i dr., oktobar

RADOVAN HIRŠL, Galerija Doma omladine, predgovor u katalogu autor, novembar-decembar

RADOMIR DAMNJANOVIĆ DAMNJAN, Autoportreti i mrtve prirode, Galerija Sebastian, decembar

VERA STEVANOVIĆ, DRAGOSLAV KRNAJSKI, TV studio Petkom u 22, scenografija, decembar

DUŠAN OTAŠEVIĆ, Galerija Doma omladine, predgovor u katalogu J. Denegri, decembar

VLADIMIR RADOJIČIĆ, Sve je u redu, veruj mi, SKC, decembar

KIKINDA

USTANOVLJEN MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM SKULPTURE TERRA, POD POKROVITELJSTVOM IGM "TOZA MARKOVIĆ" I NARODNOG MUZEJA IZ KIKINDE, rukovodilac kolonije SLOBODAN KOJIĆ. TERRA SE ODRŽAVA REDOVNO OD 1982.

PANČEVO

DUŠAN TODOROVIĆ, ELEMENTI PROSTORA, Galerija Centra za kulturu, predgovor u katalogu autor, april-maj

NOVI SAD

MILENKO PRVAČKI, Galerija Kulturnog centra RU "Radivoj Ćirpanov", predgovor u katalogu Lj. Ćinkul, novembar

SARAJEVO

DUŠAN OTAŠEVIĆ, Umjetnička galerija BiH, predgovor u katalogu I. Subotić, mart

ZAGREB

Temat OSAMDESETE GODINE, Život umjetnosti 33-34 (broj izašao iz štampe 1983)

D. T. RAŠA, Galerija suvremene umjetnosti, predgovor u katalogu J. Denegri i autor, oktobar

KOPER

NOVE EVROPSKE IN AMERIČKE RIZBE, Galerija Loža, izbor A. Medved, izlaže Alter Imago

MILANO

RADOMIR DAMNJANOVIĆ DAMNJAN, Nature Morte, Art Gallery, oktobar

PARIZ

12e BIENNALE DE PARIS, izbor J. Vinterhalter,, izlažu Alter Imago, Slak, Ivančić, organizacija MSU, Beograd

VENECIJA

JUGOSLOVENSKI PAVILJON, BIENNALE DI VENEZIA, izbor J. Denegri, izlažu B. Iljovski, E. Šubert, T. Šalamun, organizacija MSU, Beograd

HAMBURG

GORAN ĐORĐEVIĆ, Museum für Subkultur

SAO PAOLO

XVI BIENNALE DE SAO PAULO, izlaže R. Todosijević

1983.

BEOGRAD

JOŽE SLAK, Galerija Doma omladine, predgovor u katalogu T Brejc, januar

ĐURO SEDER, Galerija Sebastian, februar

PREDRAG NEŠKOVIĆ, Salon MSU, predgovor u katalogu J. Denegri, februar-mart

FERDINAND KULMER, Galerija Doma omladine, predgovor u katalogu I. Šimat Banov, mart

NEVENA HADŽI JOVANČIĆ, Galerija Doma omladine

RADOMIR KUNDAČINA, Galerija Doma omladine

BABIĆ, DIMIĆ, LUKIĆ, Pivara, Beograd

ARHITEKTURA VODE, Salon MSU, mart

DRAGAN PAPIĆ, Srećna galerija, SKC

VLADIMIR RADOJIČIĆ, Blow-up, Galerija SKC-a

AKTUELNOSTI, SKC, izbor L. Merenik, izlažu S. Stanković, D. Anđelković, R. Knežević, M. Bajić, V. Radojičić i dr., mart-april

MILENA JEFTIĆ NIČEVA, Galerija Kulturnog centra, predgovor u katalogu J. Gavrilović (Stojanović), mart, prikazano i u RU "Radivoj Ćirpanov", Novi Sad

ANDRAŽ ŠALAMUN, Galerija Sebastian, april

VESNA MILIVOJEVIĆ, Galerija FLU, maj

SLIKA: POSTOJANOST SENZIBILITETA, Salon MSU, izbor i tekst J. Vinterhalter , izlažu B. Bem, M. Dragojlović, E. Demnievska, P. Pašćan i dr., maj

DE STIL MARKOVIĆ, Crni prostor, SKC, maj

ALTER IMAGO, Assisi Traüme, SKC, predgovor u katalogu T. Lušić, M. Prodanović, maj

NINA IVANČIĆ, EDITA ŠUBERT, Salon MSU, predgovor u katalogu M. Susovski, maj-juni

MILORAD VUJAŠANIN, Zidne slike, SKC, juni

VLASTIMIR MIKIĆ, Slepe mrlje sistema, predgovor u katalogu F. Filipović, SKC, juni

ALEKSANDAR - SAŠA BUKVIĆ, Galerija SKC-a, predgovor u katalogu B. Tomić, juni

ZORAN GREBENAROVIĆ, Galerija Doma omladine, maj-juni

UMETNOST OSAMDESETIH, MSU, izbor i tekstovi J. Denegri, J. Vinterhalter , J. Despotović, izlažu Alter Imago, M. Bajić, R. Damnjanović, O. Dautović, B. Iljovski, M. Marinković, G. Jocić, V. Mikić, M. Prodanović, M. Marković, R. Hiršl, L. Kerekeš, M. Dragojlović i dr., juni-juli

PEJZAŽ, Salon MSU, izbor i tekst J. Tijardović, leto

NEKI ASPEKTI SAVREMENE JUGOSLOVENSKE FOTOGRAFIJE, Salon MSU, izbor i tekst S. Timotijević

DUBA SAMBOLEC, Salon MSU, predgovor u katalogu T. Brejc, septembar

ZORAN POPOVIĆ, Salon MSU

ROBERT SMITHSON, retrospektivna izložba, MSU

MARINA ERCEGOVIĆ, Galerija Doma omladine, predgovor u katalogu J. Vinterhalter

KRYPTONIANA, SKC, izbor i tekst Ida Panicelli, izlažu L. Pezzatini, F. Levini, G. Melloti, oktobar

MRĐAN BAJIĆ, skulpture, Galerija Doma omladine, predgovor u katalogu Lj. Gligorijević, oktobar

MRĐAN BAJIĆ, crteži, SKC

MILETA PRODANOVIĆ, Canticum Canticorum, Galerija Doma omladine, predgovor u katalogu J. Denegri, novembar

BEOGRAD - BEČ, SKC, V. Mikić, M. Marković, novembar

DARIJA KAČIĆ, Ostrva i kože, SKC, decembar

ILIJA ŠOŠKIĆ, Mlečni put, SKC, decembar

D.T. RAŠA, Galerija SKC-a

DUŠAN TODOROVIĆ, Izveštaj o vremenu, Salon MSU, predgovor u katalogu Đ. Jović, decembar

NOVI EVROPSKI I AMERIČKI CRTEŽ, Galerija Doma omladine, izbor A. Medved, decembar

KRITIČARI SU IZABRALI, J. Despotović, Galerija Kulturnog centra, izlažu M. Bajić, T. Lušić, M. Marković, decembar

PANČEVO

NOVA APSTRAKCIJA, Centar za kulturu "Olga Petrov", izbor i tekst S. Stepanov, april

MILENKO PRVAČKI, Centar za kulturu "Olga Petrov", predgovor u katalogu Đ. Jović, septembar

NOVI SAD

Temat ERA POSTMODERNIZMA, Polja 289, mart

POTREBA ZA SLIKOM, izbor S. Stepanov, Galerija RU "Radivoj Ćirpanov"

SOPOĆANI

Likovna kolonija, izbor B. Tomić, izlažu S. Bukvić, D. Krnajski, V. Stevanović i dr., leto

KOPRIVNICA

LASLO KEREKEŠ, Galerija Koprivnica, predgovor u katalogu J. Denegri, juni

RIJEKA

BIJENALE MLADIH, Moderna galerija, izlažu N. Alavanja, M. Bajić, D. Krnajski, T. Lušić i Alter Imago - Arte nelle Rovine, leto

ZAGREB

Temat BEOGRAD: UMETNOST OSAMDESETIH, Pitanja 1

LASLO KEREKEŠ, Galerija Studentskog centra (izlagao i u Rijeci, Koprivnici, Skoplju)

ALTER IMAGO, Studio Galerije suvremene umjetnosti, predgovor u katalogu J. Despotović, septembar

D.T. RAŠA, Galerija Proširenih medija

DUBROVNIK

V DUBROVAČKI SALON, izbor za Srbiju J. Denegri, izlažu N. Alavanja, V. Mikić, M. Marković, L. Kerekeš, M. Bajić i dr.

OSIJEK

DUŠAN OTAŠEVIĆ, Galerija Zodijak, predgovor u katalogu J. Denegri, oktobar

BANJA LUKA

XI JESENJI SALON - KA POSTMODERNOJ UMJETNOSTI, Umjetnička galerija, izlažu Ač, Alter Imago, Bajić, Damnjanović, Kerekeš, Prvački, D. Todorović, Mikić i dr.

LJUBLJANA

D. T. RAŠA, Galerija ŠKUC

TIBINGEN

MILETA PRODANOVIĆ, Galerija Dacić, decembar

MINHEN

RAUM BELGRAD, Umetnička akademija, izbor B. Tomić, izlažu M. Bajić, V. Mikić, M. Marković, M. Vipotnik, D. Krnajski i dr., predgovor u katalogu B. Pejić, februar

1984.

BEOGRAD

ANJA ŠEVČIK, Galerija Doma omladine, predgovor u katalogu J. Denegri, januar

MILAN MARINKOVIĆ CILE, Salon MSU, predgovor u katalogu J. Denegri, januar-februar

IZLOŽBA LIKOVNE GALERIJE SOPOĆANI, SKC, januar

TUGO ŠUŠNIK, Slike 1980-1984, Salon MSU, predgovor u katalogu autor, februar

JARMILA VEŠOVIĆ, Galerija Doma omladine, februar

MILAN ERIČ, Galerija Doma omladine, predgovor u katalogu A. Medved, februar

RAJIN & ŠAJIN, AUX MANIERES Srećna galerija, SKC, februar

NOVA FIGURACIJA: ŠEZDESETE I KONTINUITET, izbor i katalog D. Kalajić, Umetnički paviljon "Cvijeta Zuzorić"

SLOBODAN TRAJKOVIĆ, Rajske priče, Salon MSU, predgovor u katalogu J. Denegri, mart

ŽIVKO MARUŠIČ, Neka živi soc-realizam, SKC, mart

VESO SOVILJ, Svečanost motrenja, SKC, predgovor u katalogu M. Munjiža, mart

ARHITEKTURA U FRANCUSKOJ: MODERNOST I POSTMODERNOST, MSU, mart

BORIS PODRECCA, Arhitektura u rasponu tradiranog, Salon MSU, edicija Sveske MSU, izbor i predgovor Z. Gavrić, april

DUŠAN SUBOTIĆ, Galerija Doma omladine

STEVAN KNEŽEVIĆ, Galerija Doma omladine

ANETA SVETIEVA, Galerija Doma omladine

GORDAN NIKOLIĆ, Galerija Doma omladine

MILICA LUKIĆ, Galerija FLU

BORIS BUĆAN, Galerija Sebastian, april

IZLAZI IZ ŠTAMPE PRVI BROJ ČASOPISA ZA VIZUELNE MEDIJE MOMENT, izd. Dečje novine, Gornji Milanovac. ČASOPIS JE UGAŠEN KRAJEM 1991. POSLEDNJI DVOBROJ 23/24 NAKNADNO JE ŠTAMPAN APRILA 1995, izd. Cicero, BEOGRAD.

MILETA PRODANOVIĆ, Viaggio B, SKC, maj, predgovor L. Merenik

VESNA - VIKTORIJA BULAJIĆ, Thunderbolt, SKC, predgovor u katalogu B. Tomić, maj

MARIJA DRAGOJLOVIĆ, SKC, predgovor u katalogu J. Stojanović, maj

NOVA FOTOGRAFIJA 4, FOTOGRAFIJA OSAMDESETIH, Salon MSU, maj

LA NAVE DI PIETRA, SKC, P. Portoghesi, A. Rossi, F. Purini i dr., izložba arhitektonsko-urbanističkih rešenja za Isola Tiberina, predavanje PAOLO PORTOGHESI, Arhitektura i memorija, SKC, ALDO ROSSI, SKC, maj

SADKO HADŽIHASANOVIĆ, Galerija FLU, predgovor u katalogu I. Subotić, juni

OLIVERA DAUTOVIĆ, Galerija Doma omladine, predgovor u katalogu J. Stojanović, juni

DUŠAN OTAŠEVIĆ, Galerija Sebastian

SLAĐANA STANKOVIĆ, SKC, predgovor u katalogu L. Merenik, juni

MOMČILO GOLUB, Salon MSU, predgovor u katalogu J. Denegri, septembar

SELENA VICKOVIĆ, SKC, predgovor u katalogu L. Merenik, oktobar

RADOMIR DAMNJANOVIĆ DAMNJAN, Pasteli, SKC, oktobar

ANAHRONISTI ILI SLIKARI MEMORIJE, italijansko slikarstvo anahronizma, izbor i tekst M. Vescovo, M. Calvesi

MLADA SLOVENAČKA UMETNOST, Salon MSU, novembar- januar

DRAGOSLAV KRNAJSKI, Galerija Doma omladine, oktobar-novembar

HORTALA, M. BUTHE, Slike i crteži, SKC, novembar

FILIBERTO MENNA, predavanje i promocija knjige Proricanje estetskog društva, MSU i SKC, novembar

NIŠ

Temat UMETNOST I KATASTROFA - TRANSAVANGARDA, Gradina 4

ZRENJANIN

PREDEO KAO POVOD, PEJZAŽ KAO ISHODIŠTE, II BIJENALE JUGOSLOVENSKE LIKOVNE UMETNOSTI, Narodni muzej i Galerija savremene likovne umetnosti, izlažu Alter Imago, Paesaggio storico, intervencija in situ

PANČEVO

NOVA SLIKA CRTEŽA, Centar za kulturu "Olga Petrov", izbor S. Stepanov

ZAGREB

GORAN ĐORĐEVIĆ, Galerija Proširenih medija

MrĐan BajiĆ, Galerija Studentskog centra

LJUBLJANA

GORAN ĐORĐEVIĆ, ŠKUC

KOPER I MARIBOR

ALTER IMAGO, predgovor u katalogu A. Medved

SUBOTICA

SLIKA, CRTEŽ OSAMDESETIH GODINA, izbor J. Denegri

RIM

MILETA PRODANOVIĆ, Viaggio, Galleria Nuova Internazionale, predgovor u katalogu A. d' Avossa

SIDNEJ

THE FIFTH BIENNALE OF SYDNEY, PRIVATE SYMBOL, SOCIAL METAPHOR, Raša Todosijević (sa Bredom Beban)

BRIZBEJN

Raša Todosijević, Institute of Modern Art

TIBINGEN

ALTER IMAGO, Studio Dacić,

MRĐAN BAJIĆ, Studio Dacić, februar-maj

TULUZ

ALTER IMAGO, Imago dei sospiri, Galerie Axe Art Actuel

PARIZ

ALTER IMAGO, Espace Rambuteau

GRAC

XIX INTERNATIONALE MALERWOCHEN IN DER STEIMARK, De Stil Marković

MILETA PRODANOVIĆ, Večera kod Svete Apolonije, izd. Pegaz, Beograd

1985.

BEOGRAD

DE STIL MARKOVIĆ, Euharistija, Salon MSU, predgovor u katalogu B. Pejić, januar

PET SLIKARA - Donkov, Vešović, Rafajlović, Peković, Petković, Salon MSU, predgovor u katalogu J. Despotović, januar-februar

DUŠAN GERZIĆ, Inicijacije, SKC, predgovor u katalogu M. Grujić, januar

MIOMIR GRUJIĆ FLEKA, Speak my language, Klub FLU, januar

ZMAGO JERAJ, Crteži tek tako, Salon MSU, predgovor u katalogu A. Medved, februar

MIOMIR GRUJIĆ FLEKA i RAJKO VUJOVIĆ, Murali, SKC, mart

FRANCUSKO SLIKARSTVO 1960-1985, MSU, april - maj

JAN DIBBETS, MSU, april-maj

DRAGAN KARADŽIĆ, Tragovi prostora, Salon MSU, predgovor u katalogu R. Mišević, april

BEOGRAD 1999, Salon MSU, izbor i katalog Z. Gavrić, izlažu Đ. Dašić, B. Kovačević, D. Ećimović, M. Prodanović, N. Alavanja, T. Lušić i dr., maj

VLASTIMIR MIKIĆ, Osmi dan, SKC, predgovor u katalogu J. Despotović, maj

RADA SELAKOVIĆ, Kliriti, Salon MSU, predgovor u katalogu J. Despotović, maj

ILJOVSKI, TRAJKOVIĆ, CVETKOVIĆ i dr., Galerija Stara kapetanija, Zemun

U MEĐUVREMENU, Umetnički paviljon "Cvijeta Zuzorić", izbor J. Dizdar, T. Lušić, B. Kovič, katalog J. Dizdar, B. Kovič, L. Jablan, Z. Furunović, M. Lučić, maj

IRWIN, Was ist Kunst, Pivara, Skadarlija, maj

ISPRIČATI POSTUPAK, Galerija KNU, izbor T. Nikolić, izlažu D. Krnajski, V. Stevanović i dr.

VESNA KNEŽEVIĆ, Galerija Doma omladine, maj

MILETA PRODANOVIĆ, In Africisco, SKC, predgovor u katalogu autor i L. Merenik, juni

M. RAJIN & S. ŠAJIN, AUX MANIERES, I gioelli della lirica, Srećna galerija, SKC, predgovor u katalogu V. Mattioni, juni

MIOMIR GRUJIĆ, Shadows & Creatures, SKC, juni

SLIKE..., izlažu Alavanja, Bajić, Iljovski, Prodanović, Lušić, Todosijević, Galerija-legat Čolaković & Zorić, MSU, izbor i katalog J. Tijardović, juni

JUSUF HADŽIFEJZOVIĆ, Galerija Doma omladine, juni

ALTER IMAGO (Alavanja & Lušić), Vado sopra, Pivara, Skadarlija, leto

AUSTRALIANA, SKC, izbor J. Blackhall, predgovor u katalogu J. Blackhall i B. Pejić, septembar

MARIO ĐIKOVIĆ, Salon MSU, predgovor u katalogu J. Tijardović, septembar

SLOBODAN - ERA MILIVOJEVIĆ, Palete, SKC, predgovor u katalogu B. Pejić

MIOMIR GRUJIĆ FLEKA, Graffiti session,, Klub FLU, septembar

DUŠAN GERZIĆ, SKC, septembar

LINIJA X RUINA EXPO, izlažu M. Grujić, A. Šaranović, M. Atanacković, R. Vujović i dr., napuštena fabrika na Dorćolu, septembar

DEJAN ANĐELKOVIĆ, Galerija Doma omladine

MILICA LUKIĆ, Galerija KNU

D.T. RAŠA, Galerija SKC-a

VERA STEVANOVIĆ, Galerija Doma omladine

ČETIRI - Bajić, Erič, Rakoci, V. V. Bulajić, Salon MSU, izbor i tekst L. Merenik, oktobar

PAOLO LAUDISA, Monochromi, SKC, predgovor u katalogu A. d'Avossa, oktobar

IGOR STEPANČIĆ, Deset stolica, SKC, predgovor u katalogu autor, oktobar

VELJKO LALIĆ, Galerija KNU, novembar-decembar

POSLEDNJA FUTURISTIČKA IZLOŽBA SLIKA, privatni prostor, izbor G. Đorđević, decembar

DONALD KUSPIT, predavanja, SKC & MSU, septembar

MARCELIN PLEYNET, predavanja, MSU, oktobar

BOR

USTANOVLJENA VAJARSKA KOLONIJA BAKAR-BOR, PRI LIVNICI U BORU I MUZEJU RUDARSTVA I METALURGIJE

NOVI SAD

VLASTA MIKIĆ i DE STIL MARKOVIĆ, Galerija Kulturnog centra, predgovor u katalogu J. Denegri, april

RUMA

M. RAJIN, S. ŠAJIN, AUX MANIERES, Sumnjičave misli, Zavičajni muzej, april

SUBOTICA

LASLO KEREKEŠ, Salon Likovnog susreta, februar

VARAŽDIN

DUŠAN OTAŠEVIĆ, Galerija Sebastian

OSIJEK

MILETA PRODANOVIĆ, Studentski centar, predgovor u katalogu J. Despotović, maj

KOPRIVNICA, VARAŽDIN

POSTIZMI: BEOGRADSKA SCENA, izbor i katalog B. Pejić, izlažu S. Stanković, N. Alavanja, D. Krnajski, T. Lušić, De Stil Marković, V. Mikić, M. Prodanović i dr.

SARAJEVO

OSNOVANA IZLOŽBA JUGOSLOVENSKA DOKUMENTA (bijenalnog karaktera), Olimpijski centar Skenderija i Collegium artisticum, maj

RIJEKA

XIII BIJENALE MLADIH, Moderna galerija, predgovor u katalogu B. Vižintin, B. Valušek, izlažu D. Kačić, L. Kerekeš, M. Marković, V. Sovilj i dr., juni

ZAGREB

M. RAJIN i S. ŠAJIN, AUX MANIERES, Fin de siecle, Studio Galerije suvremene umjetnosti, predgovor u katalogu M. Lučić i autori, februar

KOPER

MILENKO PRVAČKI, Galerija Meduza, predgovor u katalogu A. Medved, juli

TIBINGEN

DE STIL MARKOVIĆ, Studio Dacić, februar

BERLIN

DE STIL MARKOVIĆ, Zeit der Zeremonie, Galerie Sonne, septembar

TORINO

SENZ ARTE NE PARTE, Collegio Universitario, izlažu V. Bulajić, B. Beban, M. Marković, V. Mikić, Ekaterina Velika i dr., izbor B. Tomić, april

1986.

BEOGRAD

LUJO VODOPIVEC i BOJAN GORENEC, Salon MSU, predgovor u katalogu B. Gorenec, januar

MIROSLAV - MIKI ĐORĐEVIĆ, Galerija Doma omladine, predgovor u katalogu J. Despotović

NOVA AUSTRIJSKA UMETNOST, MSU, januar-februar

BRANKO PAVIĆ, Grafički kolektiv, predgovor u katalogu Č. Vasić, februar

BREDA BEBAN, Salon MSU, predgovor u katalogu Ž. Koščević, februar

ULEPŠANI SVET GORANKE MATIĆ, Srećna galerija, SKC

ILIJA ŠOŠKIĆ: Pasolini dopo - Hommage a Pasolini, performans, MSU, 21. mart

ALTER IMAGO (Lušić & Alavanja), Salon MSU, predgovor u katalogu J. Despotović, mart

FERDINAND KULMER, Galerija Sebastian, predgovor u katalogu J. Denegri, mart

IGOR STEPANČIĆ, Crtež-prostor-objekat, ambijent, Galerija SKC-a

GEORG BASELITZ, MSU, maj

VLADIMIR RADOJIČIĆ, Crisis Fashion, Galerija SKC-a

VLADIMIR RADOJIČIĆ i MILADIN JELIČIĆ, Jungen und Mädchen, Galerija SKC-a

DARIJA KAČIĆ, Galerija Doma omladine

JASMINA KALIĆ, Galerija Doma omladine

SLAĐANA STANKOVIĆ, Galerija Doma omladine

D.T. RAŠA, Galerija SKC-a

VESNA GOLUBOVIĆ, Salon MSU, predgovor u katalogu J. Denegri, maj-juni

SARAJEVO 86, Salon MSU, izlažu R. Tadić, Z. Bogdanović, J. Hadžifejzović, S. Hadžihasanović, V. Sovilj, A. Kajinić, izbor i katalog L. Merenik, juni

ARMAGEDON: MOSTOVI, Umetnički paviljon "Cvijeta Zuzorić", juni

UMETNOST INTERRELACIJA, katalog, izbor A. Đurić, Umetnički paviljon "Cvijeta Zuzorić", juli

RADOMIR DAMNJANOVIĆ DAMNJAN, retrospektivna izložba, MSU, predgovor u katalogu J. Denegri, septembar-novembar

TAFIL MUSOVIĆ, Salon MSU, predgovor u katalogu M. Kozomara, septembar

INTERNATIONAL EXHIBITION OF MODERN ART, Salon MSU, koncepcija G. Đorđević, predgovor u katalogu anonim, oktobar

ŠEST MAKEDONSKIH UMETNIKA, Salon MSU, izbor i tekst Z. Petrovski, novembar

FLUXUS, Galerija-legat Čolaković & Zorić, MSU, izbor J. Tijardović, decembar; sveska tekstova Fluxus, MSU

ČAČAK

XIV MEMORIJAL NADEŽDE PETROVIĆ, Umetnička galerija "Nadežda Petrović", izbor i katalog M. Bošnjaković, J. Denegri, D. Matičević, J. Mikuž, S. Stepanov, izlažu Karadžić, Alavanja, Damnjanović, Džafa, Lušić, Iljovski, Kerekeš, Mrđa Kuzmanov i dr.

ZRENJANIN

MILENA JEFTIĆ KOSTIĆ NIČEVA, Savremena galerija, predgovor u katalogu J. Despotović, K. Adanja, mart

NOVI SAD

BEZ NAZIVA: GEOMETRIJA, Galerija Kulturnog centra, izbor i tekst R. Kulić, V. Mattioni, izlažu F. Klikovac, D. Jurić, Verbumprogram, Alter Imago i dr., mart-april

SARAJEVO

UMJETNOST, KRITIKA USRIJED OSAMDESETIH, Collegium Artisticum, predgovor u katalogu J. Denegri, B. Pejić, L. Merenik, T. Brejc, M. Gržinić, D. Matičević, B. Stipančić, N. Zilho, izlažu iz Beograda R. Todosijević, De Stil Marković, M. Prodanović, M. Bajić, M. Lukić, Alter Imago, D. Krnajski, V. Stevanović i dr., januar-februar. Izložba je održana pod pokroviteljstvom jugoslovenske sekcije A.I.C.A (kasnije iste godine deo izložbe prikazan kao UMETNOST USRED OSAMDESETIH - BEOGRADSKI UČESNICI, Umetnički paviljon "Cvijeta Zuzorić", Beograd)

ZAGREB

D.T. RAŠA, Galerija Proširenih medija

LJUBLJANA

POSLEDNJA FUTURISTIČKA IZLOŽBA SLIKA, ŠKUC, izbor G. Đorđević, maj

RIM

SPAZIO BELGRADO, Sala Uno, izbor L. Merenik, predgovor u katalogu F. Menna, izlažu M. Bajić, D. Krnajski, M. Prodanović, V. Stevanović, januar-februar

GRAC

MLADA JUGOSLOVENSKA UMETNOST - JUNGE KUNST AUS JUGOSLAWIEN, Neue Galerie, izbor i tekstovi M. Susovski, T. Brejc, L. Merenik, N. Zildžo i dr., izlažu iz Beograda P. Nešković, M. Prodanović, L. Kerekeš, M. Bajić i dr.

TIBINGEN

D.T. RAŠA, Galerija Ingrid Dacić

1987.

BEOGRAD

EMERIK BERNARD, Galerija Sebastian, januar

DRAGOSLAV KRNAJSKI, Salon MSU, predgovor u katalogu autor, januar

ZDRAVKO JOKSIMOVIĆ, ZORAN NASKOVSKI, DUŠAN VRGA, Galerija Doma omladine

BRANKO DIMIĆ, Galerija Kulturnog centra, predgovor u katalogu Z. Pavlović, februar

DUŠICA ŽARKOVIĆ, Galerija Grafički kolektiv, mart

MRĐAN BAJIĆ, Galerija SKC-a, predgovor u katalogu B. Tomić, februar-mart

ILIJA ŠOŠKIĆ, Rađanje Venere, performans, muzika D. Žarevac, SKC, 21. april

BORA ILJOVSKI, Galerija Sebastian, predgovor u katalogu J. Denegri

SLOBODAN - ERA MILIVOJEVIĆ, Salon MSU, predgovor u katalogu autor, mart

ŽELJKO KIPKE, Kabinet molitvenih strojeva, Salon MSU, predgovor u katalogu J. Denegri, april

O UZVIŠENOM, Salon MSU, izbor, tekst J. Stojanović, april-maj

NUNZIO, Galerija SKC-a, predgovor u katalogu A. B. Oliva i B. Tomić, maj

KLAUS KUMROW, Galerija SKC-a, predgovor u katalogu S. Schmidt Wulffen

STEPHAN SCHMIDT WULFFEN, predavanje, SKC, sveska tekstova, SKC

MARIJA DRAGOJLOVIĆ, kolaži, Galerija KNU, predgovor u katalogu M. Prodanović, maj

FEĐA KLIKOVAC, Kraftraum, Galerija SKC-a, predgovor u katalogu B. Tomić i L. Merenik, juni

MILICA KOJČIĆ, Salon MSU, predgovor u katalogu R. Matić-Panić, septembar

RADE KUNDAČINA, Salon MSU, predgovor u katalogu L. Merenik, oktobar

NA IVICI ODBIJANJA, Galerija-legat Čolaković & Zorić, izbor, tekst J. Tijardović, izlažu F. Klikovac, M. Prešić, J. Čekić, novembar-decembar

MIOMIR GRUJIĆ FLEKA, Veliki znak, Galerija SKC-a, decembar

SMILJANA KUDIĆ, Carmin & Vermillon, Galerija Doma omladine, decembar

VERA STEVANOVIĆ i DRAGOSLAV KRNAJSKI, Galerija Pinki, predgovor u katalogu Lj. Arsikin, decembar

ŠUMANOVIĆ: KOMEDIJA UMETNIKA, premijera TV filma, proizvodnja Igrani program TVB 1987, urednik M. Otašević, scenario B. Vučićević, režija B. Miljković, B. Dimitrijević, muzika S. Šaper, MSU, 4. decembar

NIŠ

MIODRAG - MIKI ĐORĐEVIĆ, Galerija savremene umetnosti, predgovor u katalogu S. Lukić, avgust-septembar; izložba kasnije prikazana u Mostaru, predgovor u katalogu I. Ribarević-Nikolić, septembar

PERICA DONKOV, Galerija savremene umetnosti, novembar

SUBOTICA

DRAGOMIR UGREN, Likovni susret, predgovor u katalogu B. Zombati i L. Kerekeš, maj

APATIN

GRUPE U JUGOSLOVENSKOJ UMETNOSTI OSAMDESETIH, Galerija Meander, predgovor u katalogu S. Stepanov

SARAJEVO

JUGOSLOVENSKA DOKUMENTA, Collegium artisticum, pred-govor u katalogu J. Denegri, D. Matičević, V. Kusik, A. Adamović, Z. Vlačić, N. Kurspahić, S. Abadžieva-Dimitrova, izlažu iz Beograda Alter Imago, M. Bajić, K. Bogdanović, J. Čekić, R. Damnjanović Damnjan, Z. Grebenarović, N. Hadži-Jovančić, B. Iljovski i dr., maj

DUŠAN OTAŠEVIĆ, Izložbeni salon Doma JNA, predgovor u katalogu J. Denegri, oktobar

RIJEKA

XIV BIJENALE MLADIH, Moderna galerija, predgovor u katalogu B. Valušek i B. Vižintin, izlažu Krnajski, Alavanja, Lušić, Kerekeš

OSIJEK

LASLO KEREKEŠ, Centar mladih, predgovor u katalogu S. Stepanov

NOVI SAD

MRĐAN BAJIĆ, Velika galerija Kulturnog centra

GRAC

POSTAVANGARDIZAM, Neue Galerie, izbor M. Susovski, izlažu G. Đorđević (K. Maljevič), Kipke, Irnjin i dr.

EDINBURG

IGOR STEPANČIĆ, CAT-hedrals, Richard Demarco Gallery 1988.

BEOGRAD

FERDINAND KULMER, retrospektivna izložba, MSU, predgovor u katalogu Z. Rus, J. Denegri, I. Šimat Banov, januar-mart

VERBUMPROGRAM (Kulić, Mattioni), Salon MSU, predgovor u katalogu autori, januar

DRAGOLJUB - RAŠA TODOSIJEVIĆ, Slike (Picasso), Galerija Doma omladine, predgovor u katalogu autorova priča "Pasja glava"

LIKOVNA RADIONICA SKC-a, Z. Joksimović, D. Krgović, S. Apostolović, D. Petrović, Galerija SKC-a

GORDANA BAŠKOT, Galerija Doma omladine

ZDRAVKO JOKSIMOVIĆ, Galerija Doma omladine

MILICA TOMIĆ, Galerija Doma omladine

IGOR STEPANČIĆ, Gradovi i katedrale, Salon MSU, predgovor u katalogu D. Vuković i L. Merenik, februar

MILETA PRODANOVIĆ, Salon MSU, predgovor u katalogu Z. Gavrić i L. Merenik, mart

PETKOVIĆ, ŠUMKOVSKI, MANEVSKI, Galerija SKC-a, mart

EDITA ŠUBERT, Galerija SKC-a, april

SLAVOMIR DRINKOVIĆ, Salon MSU, predgovor u katalogu K. Bogdanović, maj

ĐORĐE IVAČKOVIĆ, Galerija Kulturnog centra, predgovor u katalogu J. Denegri, juni

VI BEOGRADSKI TRIJENALE JUGOSLOVENSKE LIKOVNE UMETNOSTI, Beogradski sajam, predgovor u katalogu V. B. Sujić, izlažu A. Burić, Č. Vasić, Irnjin, Zvono, M. Dragojlović, P. Đuza, B. Iljovski, M. Bajić, D. Kačić, Alter Imago, P. Nešković i dr.

SONJA BRISKI UZELAC, Galerija KNU, predgovor u katalogu D. Bulatović

DUŠAN PETROVIĆ, Galerija SKC-a

MLADA JUGOSLOVENSKA UMETNOST, MSU; izložba prethodno prikazana u Gracu, leto

PREDRAG NEŠKOVIĆ, retrospektivna izložba, MSU, predgovor u katalogu Z. Gavrić, A. Janković, D. Vranić, M. Damnjanović, R. Konstantinović i dr., septembar-novembar

MRĐAN BAJIĆ, Salon MSU, predgovor u katalogu J. Denegri, oktobar

MRĐAN BAJIĆ, Knjiga, izd. Kolubara, tekstovi M. Bajić i L. Merenik

JELICA RADOVANOVIĆ, Galerija Doma omladine, predgovor u katalogu L. Merenik

OLGA JEVRIĆ, Skulpture 1948-1988, predgovor u katalogu J. Denegri, Galerija SKC-a

SISSEL TOLAAS, Salon MSU, predgovor u katalogu Z. Gavrić, septembar

SKOPLJE

D.T. RAŠA, Slike (Picasso), Galerija Doma mladih

SUBOTICA

YU FEST IMAGO, STOLICE, izbor i katalog P. Caranović, izlažu Dautović, Stepančić, Kipke, Zaplatil i dr.; ista izložba održana i u Beogradu, Galerija-legat Čolaković & Zorić, leto

PANČEVO

PROJEKT GALERIJA, Centar za kulturu "Olga Petrov", M. Bajić, D. Kačić, M. Lukić, D. Anđelković, V. Lalić i dr.

KOPRIVNICA, LJUBLJANA, MARIBOR, SUBOTICA,

SARAJEVO, RIJEKA

SLIKARSTVO KONTROLIRANE GESTE, PREMA ENFORMELU I APSTRAKTNOM EKSPRESIONIZMU, predgovor u katalogu J. Denegri i M. Špoljar i dr., mart-oktobar

DUBROVNIK

MILETA PRODANOVIĆ, Galerija Sebastian, predgovor u katalogu J. Denegri, juni

1989.

BEOGRAD

POSLE 15 GODINA, Galerija SKC-a, izlažu Abramović, Urkom, Popović, Paripović, Todosijević, predgovor u katalogu D. Vukadinović, decembar 1988 - januar 1989.

EMERIK BERNARD, retrospektivna izložba, MSU, predgovor u katalogu I. Zabel i S. Kapus, januar-februar

ZORAN GREBENAROVIĆ, Salon MSU, predgovor u katalogu L. Merenik (i razgovor sa umetnikom), februar

MILENA NIČEVA KOSTIĆ, Salon MSU, predgovor u katalogu R. Matić-Panić i L. Merenik, april

DUŠAN PETROVIĆ, Galerija KNU, predgovor u katalogu autor, april

VOJTEH RAVNIKAR, Salon MSU, maj

ILIJA ŠOŠKIĆ, Penetracija, Galerija Sebastian, maj-juni

MILICA LUKIĆ, Salon MSU, predgovor u katalogu J. Stojanović, juni

PETAR OMČIKUS, retrospektivna izložba, MSU, juni-juli

AUTOPORTRET ILI TELO U UMETNOSTI, Salon MSU, izbor i tekst J. Tijardović, izlažu D. Papić, R. D. Damnjan, N. Paripović i dr., leto

MARICA PREŠIĆ, Salon MSU, predgovor u katalogu J. Denegri i dr., septembar

BRZA SMRT, R. Hiršl, D. Pecić, B. Dimić, J. Kalić, B. Pavić i dr., Galerija Doma omladine

SLOBODAN TRAJKOVIĆ, Galerija Lada, predgovor u katalogu J. Denegri

DIMITRIJE PECIĆ, Galerija Doma omladine

DUŠAN PETROVIĆ, Galerija KNU

MARIJA DRAGOJLOVIĆ, Salon MSU, predgovor u katalogu J. Denegri i L. Merenik, decembar

IVAN KOŽARIĆ, Galerija Sebastian, oktobar

PERICA DONKOV, Galerija Doma omladine, novembar- decembar

STUDIO B OSNIVA ŽIRI ZA IZBOR NAJBOLJE IZLOŽBE MESECA I GODINE, USTANOVLJUJE SE IZLOŽBA "OD APRILA DO APRILA"

DRAGOLJUB - RAŠA TODOSIJEVIĆ, Gott Liebt die Serben - Priče o umetnosti, Galerija SKC-a

TRI MOSKOVSKA UMETNIKA - Kircova, Serebrjakova, Žurovljev, SKC, januar

MLADA UMETNOST IZ SR NEMAČKE, MSU, predgovor u katalogu Ulrich Krempl, mart-maj

PIERO PIZZICANELLA, SKC, predgovor u katalogu A. B. Oliva, B. Tomić i Lj. Stepančič

ATTERSEE, retrospektivna izložba, MSU, novembar

ACHILLE BONITO OLIVA, predavanje i promocija knjige Ideologija izdajnika, MSU, 9. decembar

NOVI SAD

VERBUMPROGRAM: ACHROMIA (Kulić, Mattioni), Velika galerija Kulturnog centra, predgovor u katalogu V. Mattioni, R. Kulić, V. Gudac, J. Denegri, J. Despotović, mart

APATIN

VERBUMPROGRAM: MONOCHROMIA, Galerija Meander

ZAGREB

MIROSLAV ĐORĐEVIĆ, Galerija Doma JNA, predgovor u katalogu Z. Markuš, Đ. Kadijević, T. Maroević, mart

SOMBOR

MIROSLAV - MIKI ĐORĐEVIĆ, Galerija Likovne jeseni, predgovor u katalogu D. Ređep, oktobar

SREMSKA MITROVICA

MILENKO PRVAČKI, Galerija "Lazar Vozarević", predgovor u katalogu S. Stepanov, novembar

RUMA

MINIJATURE, Zavičajni muzej, predgovor u katalogu R. Kulić, izlažu Verbumprogram, Alter Imago i dr., oktobar

SARAJEVO

JUGOSLOVENSKA DOKUMENTA 89, Collegium artisticum & Skenderija, predgovor u katalogu J. Denegri, T. Brejc, D. Matičević i dr.; iz Beograda izlažu M. Dragojlović, P. Nešković, D.T. Raša, D. Ugren, N. Alavanja, T. Lušić, M. Prodanović, P. Donkov, P. Đuza, I. Stepančić, A. Kovač i dr.

RIJEKA

XV BIJENALE MLADIH, Moderna galerija, izlažu S. Apostolović, M. Đorđević, Talent i dr.

BARI

MEDITERRANEO, EXPO BARI 89, izbor za Jugoslaviju B. Tomić, izlažu S. Apostolović, R. D. Damnjan, I. Šoškić, M. Marković, D. Petrović i dr.

SKRAĆENICE

FLU - FAKULTET LIKOVNIH UMETNOSTI

KNU - KOLARČEV NARODNI UNIVERZITET

MSU - MUZEJ SAVREMENE UMETNOSTI

NU - NARODNI UNIVERZITET

RU - RADNIČKI UNIVERZITET

SANU - SRPSKA AKADEMIJA NAUKA I UMETNOSTI

SKC - STUDENTSKI KULTURNI CENTAR

ŠKUC - ŠTUDENTSKI KULTURNI CENTAR


// Projekat Rastko / Likovne umetnosti / Umetnost na kraju veka /
[ Srpski (Latinica) | English | Pretraga | Mapa | Kontakt ]