Raspeto Kosovo Kosovo.com: The focal point for Kosovo and Metohia issues
Uništene i oskrnavljene srpske pravoslavne svetinje na Kosovu i Metohiji (1999-2000)
His Holiness Patriarch Pavle

Uvodna reč
Njegove Svetosti
Patrijarha Srpskog Gospodina Pavla

Skromna ova publikacija samo je odjek naših vapaja, apel hrišćanskom i civilizovanom svetu. Bolno je saznanje da se u godini najvećeg hrišćanskog jubileja, pri završetku dve hiljade godina Hrišćanstva, i dalje u Evropi ruše hrišćanske crkve i to ne u vreme rata, već u toku mira koji garantuje međunarodna zajednica. Nadamo se da će slike srušenih i oskrnavljenih pravoslavnih hramova da probude savest onih ljudi koji mogu da spreče zločin, da svi oni koji su ustali protiv jedne nesreće i sami ne ostanu samo pasivni svedoci drugog zla koje se dešava pred njihovim očima.

Apelujemo i na sve kosovske Albance, koji svoju budućnost razumno vide u zajedničkom `ivotu sa Srbima, da se usprotive i da spreče nedela bezumnika.

Nije pobedila ni humanost, ni pravda, dok caruje još osveta, i bezakonje na Kosovu i Metohiji. Niko nema moralno pravo da spokojno slavi pobedu ako jedno zlo zameni drugo, ako sloboda jednog počiva na robovanju drugog.

Patrijarh Pavle