Далибор Филиповић Филип

Песме

ОГЛОДАНИ

Оглодани
Огледани - Угледани

Увијени - Убијени - Обијени - Обојени
Овијени - Овијани

Умивени
Уливени
Упијени - Опијени

Одбачени - Избачени - Забачени
Одвучени - Извучени - Завучени
Одмучени - Измучени - Замучени

Опозвани
Одозвани

Разбацани – Разбуцани

Увртели вртове
Завртели вратове

УДРИ МУДРИ

(Једнословне играрије)

превлаче превлаке

не једеш
не јебеш
назебеш
нагребеш

растуже се лица
растеже се улица

гојне у гнојне
мршавите мршавине

патину на батину

напита копита
налита корита

лавче – плавче
ланче – нанче

удри мудри
руди руда
диро муда
роди мода

милно је мирно
умилно је смирно

етар ил' марс
тар ил' срам
рат ил' рам
ат ил' ам

питка је пичка
патка се пипка
потка и попка
вотка око пупка

метар ил' сумар

овој
повој
повод
провод на спроводрије и крије
да кроје и роје

мраз на мираз и омраз

глува глава
глума слава
глупа слана
слова ова

нанос на нос
под нос
у нос
па бос

груба губа
ругоба буба
убога баба
у бога беба

прд
смрд
тврд звук
мук

уздах
издах
дах

богов говор ловор
рогов лавор

привидан је и провидан

сетва па жетва

допусти да пусти
попусти нек усти
опусти
и стопу
пусти у истоп
стоп и топ
оп

стране ране
стрине бране
трине сране

ватре ветра
иште тише
светла метла

дуб на зуб
срп по прст
дубоко у око
на уста густа
крв из стрв

а мак знак
замак ознак
замах узмак

подвик уз подвиг

трагови тргови
прагови тегови

пород ород
поред посед
просед

кужан је ружан и тужан

убав ил' губав

гола гора
гули мора

проливи су преливи

треба млети зато слети
па млати ил' плети
плати и прети

друсна је увек трусна
росна и расна
посна и масна
полна је мазна
болна казна
ролна ко вазна
ролка везна
верна
вечна
течна речна
лелчна и млечна

половно је оловно
и ловно говно товно


ПУЖАЦ

Неки се мужац-пужац
успузац уз мој ногавац
и сјајни слузац му прати правац

Баш је овај пужац тврдоглавац.
Неће сиђац, неће бегац.
На међуножје баш ми легац.

Какав дрзац, безобразац,
прави некултурац!
Попе ми се баш на к..ац!

На Растку објављено: 2008-03-19
Датум последње измене: 2008-03-22 20:13:32
 

Пројекат Растко / Књижевност / Сигнализам