Градина бр. 10: Време сигнализма (садржај)

(часопис, Ниш, новембар 2005)

РЕЧ УРЕДНИКА

Зоран Пешић Сигма

Сигнали времена

ВРЕМЕ СИГНАЛИЗМА

Мирољуб Тодоровић

Време сигнализма

Седамдесета (слика)

Сигнализам и Марина Абрамовић

Марина Абрамовић

Факсимил писма

Шкорпија (слика)

Зоран Поповић

Доба сигнала

Добривоје Јевтић

Трезор и друго...

Међународна клима

Компјутерска графика (слика)

Илија Бакић

Узмицање перспективе...

Сигнали XXИ века

Мирољуб Филиповић Филимир

Сигнализам/сигналисти (слика)

Илија Бакић

Између планета и митова

О рецептима  за стизање у рај

Звонко Сарић

Play the Reality (слика)

Андреј Тишма

Електронска уметност и интернет

Енди Дек

Глyпхити (слика)

Андреј Тишма

У мојој соби (слика)

Сава Степанов

Ка мери сопственог бића

Драган Мандић

Пречица

Франко Бушић

Какве каване

Франко Бушић и Роберт Г. Тили

(слике)

Жарко Ђуровић

Сигнализам - креативна ренесанса

Космогонијске визије

Xим Лефтвич

(слика)

Тамара Жикић

Иза завесе (слика)

Xим Лефтвич

Гребац

Слободан Шкеровић

О Грепцу од црвеног млека и убицама песника

Клементе Падин

Дигитална песма (слика)

Слободан Шкеровић

Капон до краја

Хенрих Сапгир и Клаус Петер Денкер

(слике)

Слободан Шкеровић

Сигнализам као уметнички метод

Шигеру

Квантна песма број 225 (слика)

Роберт Г. Тили

Слобода

Богислав Марковић

Храст

Шозо Шимамото и Мирољуб Тодоровић

Атомска бомба - мејл арт (слика)

Дејан Богојевић

Имамо ли

Данијела Богојевић

Жртва

Дејан Богојевић и Војислав Беговић

(слике)

Вили Р. Мељников

Мејл арт (слика)

Драган Нешић

Визуелна песма (слика)

Звонка Газивода

Мозаик

Оливер Милијић

Apocalypse Before / сигнализам данас

Фернандо Агијар

Поезија акције (слика)

Далибор Филиповић Филип

Слогани 2002

Здравко Крстановић

Посејдон...

Позив (слика)

Том Тејлор и Маргарета Јелић

(слике)

Виктор Радоњић

Пантомима

Карла Бертола

Визуелна песма (слика)

Ружица Бајић

Умивање (слика)

Тамара Жикић

Загризи

Добрица Камперелић

Неоавангардне цереалије и кунстисторијске главоломке

Размишљајмо о сигнализму

Рорица Камперелић

Chronical Structure (слика)

Добрица Камперелић

Сигнал песма (слика)

Добрица Кампарелић

Сигнали из балканског гета

Добрица Кампарелић

Open World (слика)

Звонимир Костић Палански

Твојом светлошћу видимо светлост (слика)

Добрица Кампарелић

Ожиљци прошлости...

Доб Кампер

Сумерско сигналистичка

Кеичи Накамура

Визуелна песма (слика)

Мирослав Кливар

Објект поезија (слика)

Јарослав Супек

Сигнализам у Оxацима

Душан Видаковић

Стих се троуми

Миливој Анђелковић

Сигнали миленијумске бубе

Love Story in the Letter’s Glory (слика)

Интерактивност у електронској књижевности

Илија Бакић и Клаус Грох

(слике)

Душан Стојковић

Кафкијаде

Сигнализам као говор жудње

Микеле Перфети и Пјер Гарније (слике)

Библиографија сигнализма

Белешке о ауторима

ВРЕМЕ ПОЕЗИЈЕ

Паул Целан

Ничија ружа

Јирген Теобалди

Хушкање

Томаж Шаламун

Кула

Симон Грабовац

Исиот

Бојан Јовановић

Пророчиште у Наису

Бојан Илић Бокерини

Монолит у пласту сена

Гордана Тасић

У рукама сам имала само твоје песме

Qубиша Митровић

Зашто

Владимир Станимировић

Сонети

Милан Петровић Леонардо

Људи змајеве крви

Златко Пангарић

Буђење

Бранкица Јовановић

Песме

ВРЕМЕ ЗА (С)ТРИП: R. Z. Paya

Зоран Ћирић

Low Rider

Бранислав Милтојевић

Happy New (S)trip или скица за портрет Златка Ристића Paye

R. Z. Paya

R. Z. Paya vs. PC

Белешке о ауторима

На Растку објављено: 2007-12-19
Датум последње измене: 2007-12-21 21:09:13
 

Пројекат Растко / Књижевност / Сигнализам