Мирољуб Тодоровић — библиографија (1)

(љубазношћу сајта http://www.miroljubtodorovic.com/)

Поезија:

 • Планета, Ниш, 1965.
 • Сигнал, (сепарат из часописа Дело), Београд, 1970.
 • Kyberno, Београд, 1970.
 • Путовање у Звездалију, Ниш, 1971.
 • Свиња је одличан пливач, Београд, 1971.
 • Степениште, Београд, 1971.
 • Поклон-пакет, Београд, 1972.
 • Наравно млеко пламен пчела, Ниш, 1972.
 • Тридесет сигналистичких песама, Београд, 1973.
 • Гејак гланца гуљарке, Београд, 1974.
 • Телезур за тракање, Београд, 1977.
 • Инсект на слепоочници, Горњи Милановац, 1978.
 • Алгол, Београд, 1980.
 • Textum, Горњи Милановац, 1981.
 • Чорба од мозга, Београд, 1982.
 • Гејак гланца гуљарке (друго проширено издање), Београд, 1983.
 • Chinese erotism, Београд, 1983.
 • Нокаут, Београд, 1984.
 • Дан на девичњаку, Београд, 1985.
 • Заћутим језа језик језгро, Београд, 1986.
 • Поново узјахујем Росинанта (избор из поезије), Београд, 1987.
 • Белоушка попије кишницу, Београд, 1988.
 • Soupe de cerveau dans l Europe de l Est, Paris – Ventabren, 1988.
 • Видов дан, Ниш, 1989.
 • Радосно рже Рзав, Пожега, 1990.
 • Трн му црвен и црн, Београд, 1991.
 • Амбасадорска кибла, Београд, 1991.
 • Сремски ћевап, Земун, 1991.
 • Дишем. Говорим, Нови Сад, 1992.
 • Румен гуштер кишу претрчава, Београд, 1994.
 • Стриптиз, Београд, 1994.
 • Девичанска Византија, Београд, 1994.
 • Гласна гаталинка, Ниш, 1994.
 • Испљувак олује, Сремски Карловци, 1995.
 • У цара Тројана козје уши, Београд, 1995.
 • Планета (заједно са поемом Путовање у Звездалију, друго проширено издање), Ниш, 1995.
 • Смрдибуба, Београд, 1997.
 • Звездана мистрија, Београд, 1998.
 • Електрична столица, Београд, 1998.
 • Рецепт за запаљење јетре, Зрењанин, 1999.
 • Азурни сан, Зрењанин, 2000.
 • Пуцањ у говно, Београд, 2001.
 • Гори говор, Београд, 2002.
 • Фонети и друге песме, Београд, 2005.
 • Паралелни светови, (сепарат из часописа Unus Mundus), Ниш, 2006.
 • Плави ветар, Београд, 2006.

Проза:

 • Тек што сам отворила пошту (епистоларни роман), Београд, 2000.
 • Дошетало ми у уво (шатро приче), Београд, 2005.
 • Дневник 1982., (сепарат из часописа Unus Mundus) Ниш, 2006.
 • Прозор (снови), Београд, 2006.
 • Шатро приче, Београд, 2007.
 • Лај ми на ђон, Интернет издање, Београд, 2007.

Есеји:

 • Signalism (на енглеском), Београд, 1973.
 • Сигнализам, Ниш, 1979.
 • Дневник авангарде, Београд, 1990.
 • Ослобођени језик, Земун, 1992.
 • Игра и имагинација, Београд, 1993.
 • Хаос и Космос, Београд, 1994.
 • Ка извору ствари, Београд, 1995.
 • Планетарна култура, Земун, 1995.
 • Жеђ граматологије, Београд, 1996.
 • Signalism Yugoslav creative movement, Београд, 1998.
 • Miscellaneae, Београд, 2000.
 • Поетика сигнализма, Београд, 2003.
 • Токови неоавангарде, Београд, 2004.

Полемике:

 • Штеп за шуминдере – ко им штрика црева, Земун, 1984.
 • Певци са Бајлон-сквера и моја фрка са њима, Београд, 1986.

Књиге за децу:

• Миш у обданишту, Београд, 2001.

• Блесомер, Београд, 2003.

Bookworks:

• Фортран, Београд, 1972.

• Approaches, Friedrichsfehn, 1973.

• Сигнал-Арт, Београд, 1980.

• Златибор, Пожега, 1990.

• Шумски мед, Београд, 1992.

Књиге о сигнализму:

• Julian Kornhauser, Sygnalizm – propozycja serbskiej poezji eksperymentalnej, (doktorska disertacija), Krakow, 1981.

Сигнализам у свету, (приредио М. Б. Шијаковић), Београд, 1984.

• Живан Живковић, Орбите сигнализма, Београд, 1985.

• Живан Живковић, Сведочења о авангарди, Земун, 1992.

• Живан Живковић, Сигнализам: генеза, поетика и уметничка пракса, (докторска дисертација), Параћин, 1994.

• Љубиша Јоцић, Огледи о сигнализму, Земун, 1994.

• Живан Живковић, Од речи до знака, Београд, 1996.

• Миливоје Павловић, Свет у сигналима, (прилог летопису сигнализма), Нови Сад, 1996.

• Миодраг Мркић, У тами знака 1, Земун, 1997.

• Миодраг Мркић, У тами знака 2, Београд, 1998.

• Јулијан Корнхаузер, Сигнализам српска неоавангарда, (докторска дисертација), Ниш, 1998.

• Миливоје Павловић, Кључеви сигналистичке поетике (магистарска теза), Београд, 1999.

• Жарко Ђуровић, Свијет сигнализма, Београд, 2002.

• Миливоје Павловић, Авангарда, неоавангарда и сигнализам, (докторска дисертација), Београд, 2002.

• Владан Панковић, О сигнализму, Београд, 2003.

• Илија Бакић & Звонко Сарић, Преко границе миленијума (Сигнализам – изазов преступа), Београд, 2005.

Антологије и зборници сигнализма:

Сигналистичка поезија, Uj Symposion, Нови Сад, 1971.

Конкретна, визуелна и сигналистичка поезија, Дело број 3, Београд, 1975.

Сигнализам (Поетика сигнализма, манифести, трактати, расправе), Кораци, број 1-2, Крагујевац, 1976.

Yougoslavie et Catalans, Doc(k)s no. 12, Ventabren-Paris, 1978.

Mail Art – Mail Poetry, Дело, број 2, Београд, 1980.

Сигнализам 81, Оџаци, 1981.

Сигнализам – авангардни стваралачки покрет (зборник са Симпозијума о сигнализму одржаног од 12. - 14. децембра 1983 у Културном центру Београда), Београд, 1984.

Из Сигналистичког документационог центра, (писма, приредио М. Тодоровић), библиофилско издање, Београд, 1999.

Сигналистичка утопија, Београд, 2001.

Сигнализам, уметност трећег миленијума, Београд, 2003.

Гласови планетарног – визије сигнализма, Београд, 2003.

Размишљајте о сигнализму – Think about Signalism, Београд, 2004.

Време сигнализма – The Times of Signalism, Београд, 2005.

Демон сигнализма, Београд, 2007.

Изложбе сигнализма:

Poesia Signalista Jugoslava , Galeria TOOL, Milano, 1971.

Сигнализам Галерија сувремене умјетности, Загреб, 1974.

Сигнализам, Салон Музеја савремене уметности, Београд, 1975.

Сигнализам 81, КПЗ Оџаци, Оџаци, 1981.

Сигналистичка истраживања, Срећна галерија СКЦ, Београд, 1982.

Интернационална ревија СИГНАЛ:

• Број 1, септембар-октобар-новембар 1970, Београд.

• Број 2-3 септембар 1971, Београд.

• Број 4-5, (у оквиру часописа Uj Symposion), 1971, Нови Сад.

• Број 6-7, септембар-октобар-новембар 1972, Београд.

• Број 8-9, јануар 1973, Београд.

• Број 10, децембар 1995, Београд.

• Број 11-12, 1996, Београд.

• Број 13-14, 1996, Београд.

• Број 15-16-17, 1997, Београд.

• Број 18, 1998, Београд.

• Број 19-20 (ратно издање), април 1999, Београд.

• Број 21, 2000, Београд.

• Број 22-23-24, 2001-2002, Београд.

• Број 25-26-27, 2003, Београд

• Број 28-29-30, 2004, Београд.

На Растку објављено: 2007-09-30
Датум последње измене: 2007-10-01 00:00:09
 

Пројекат Растко / Књижевност / Сигнализам