NovostiPretragaO projektuMapa projektaKontaktPomocProjekat RastkoPromena pismaEnglish
Projekat RastkoKnjizevnost
TIA Janus

Sveti Sava: Sabrani spisi

Uputstvo onome koji hoće da drži ovaj psaltir

Bogonosni i preblaženi i prepodobni oci naši, svetila celoga sveta, zemaljski anđeli, nebeski ljudi, naučivši isprva da inočastvuju predanjem Svetoga Duha, i blagodaću Božjom prosvetivši se, i Hrista nastanivši u prekrasne njihove duše čista radi života njihova, protiv đavola pobedu pokazaše i njegovim mnogim iskušenjima raspaljivani odoleše mu, i bolje od zlata ognjem iskušana sijaju, i jasnije od snega ubeliše se, i neveštastvenoga zlata krila misaona uperivši, na nebesa uzletevši kao bogoparni orli, nama ostaviše ustav Bogom predanoga pojanja njihova i umilne molitve, kojima Gospoda sebi milostivim učiniše. Jedni među njima časove sa međučasjima pojahu, i sa molitvama, i sastavivši izborne psalme sa molitvama, nazvaše te knjige časoslovac. A drugi sam psaltir bez molitava pojahu. Neki, pak, budući napredniji u podvizavanju, ustanovivši psaltir sa molitvama pojahu i stihove pokajne, i Trisveto s poklonima. Taj psaltir je ovo:

Neka je znano svakome koji hoće da drži ovaj psaltir, da poje jutrenju i časove i večernju obično, bez međučasja i bez molitava, a mesto svega toga neka mu bude ovo: otpevavši ceo metimon do "nevidljivih neprijatelja mojih", rekavši i "jer je strašan sud" i "Nepostidnu", zatim "Gospode pomiluj" 40 puta, zatim: "Priđite da se poklonimo" tri puta, zatim: "Pomiluj me, Bože"; potom Kanon svetoj Bogorodici poj napred, zatim: "Slava u višnjima Bogu", tropari, zatim molitvu "Gospode, Gospode, koji nas izbavljaš" poj najposle, zatim: "Gospode pomiluj" 40 puta, ako li je post 50 puta. I potom: "Priđite, da se poklonimo" tri puta, i tako počni "Blaženi muž", sa razumevanjem, a ne brzajući. I svršivši prvu katizmu, zatim Aliluja 3 puta, zatim: "Sveti Bože", "Presveta Trojice", "Oče naš", i izgovarajući Trisveto pokloni se 9 puta. Zatim pokajna dva, zatim molitva koja je na redu, zatim "Gospode pomiluj" 40 puta, ako li je post 50 puta. I pokloni se tri puta, govoreći "Priđite, poklonimo se" tri puta, zatim drugu katizmu. Tako poj koliko ti je moguće.

I otpočinuvši malo i počni polunoćnicu "Blaženi neporočni", i posle svršetka polunoćnice otpoj šest katizama. I učinivši otpust, blagodari Gospoda i odmora okusi po zakonu.

I opet ustavši pred jutrenjom i otpoj šest katizama, čineći poklone, i Trisveto i ostalo, kao što pisah kod prve katizme. I potom poj jutrenju.

I što ti ostane od psaltira, to izgovori po danu.

ako li radivši koji posao hoćeš da otpočineš noću, onda izgovori bar 10 katizama noću, a 10 danju, a nemoj ostaviti ovoga pravila, no za noć i dan psaltir da ispoješ.

A ako si, brate, budan i shvataš da ti Gospod daje silu i krepost da ga slaviš, te uspeš da pre dolaska svetlosti izgovoriš i ceo psaltir, ili pre svršetka dana, onda opet zađi od početka i počni i dovrši. Jer psaltir se nikada ne svršava. I ako dodaš onome što je ustanovljeno, od Gospoda ćeš primiti sugubu nagradu, jer primivši od njega pet talanata, daćeš mu deset. Pa tu u tvojoj prilježnosti pomeni i mene grešnoga monaha Savu, da se tvojim savršenstvom moj nedostatak ispuni.

Jer ja grešni prepisah ovaj psaltir, hvaleći budan i dugotrpeljiv život svetih otaca, a kudeći svoju nemoć i jadnu lenost i težinu sna. Ako li si, brate, len kao ja, ipak, preni se i pomisli na darove koje obeća Gospod darovati onima koji ga ljube i koji se trude radi njega. Jer reče božanstveni apostol:

"Što oko ne vide i uho ne ču
niti uziđoše na srce čoveku,
to spremi Bog onima koji ga ljube".(1)

Jer tamo žele i anđeli da pogledaju.(2) I opet reče: "Nije slava ovoga sveta slična slavi budućega veka";(3) takođe i muke ovoga sveta nisu ništa naspram onih. Jer od njih strepi, reče, i sam satana.(4) A znaj, ljubimče, da je onima koji su postradali čast i slava, a lenima i nepotrebnima posle telesnoga pokoja večna muka.

I sve ovo razmotrivši i u Gospodu ukrepivši se, ustani krepko protiv lenosti i počevši svoj ustav i završi, da primiš nagradu večnu. Ako li si i veoma obuzet snom, onda bar noću, makar i malo počni koliko možeš, a ujutro sve dovrši. Jer reče David: "Tvoj je dan, i tvoja je noć".(5) Samo ti ne ostavljaj svoga pravila, nego savrši psaltir za dan i noć, i milost Gospodnja pomoći će ti!

A ja nedostojni i leni i hudi monah Sava, čuvši i videvši ovakav psaltir na grčkom jeziku napisan, sažalih se pomislivši na svoje neznanje, pošto ne znađah dobro grčki, ali se ipak ubojah bede onoga lenoga sluge koji je sakrio talanat, i požurih se Božjom blagodaću, koliko mi moć dostiže, izložih ga i predadoh vama istinitim trgovcima, da vi činite kupovinu.(6)

Ovaj ustav neka se drži pet dana; neka se počinje u nedelju uveče, a u petak do večernje neka se svrši, a u subotu i nedelju neka se ne drži, samo kada sviće subota da izgovoriš pet katizama na polunoćnici, počevši trećom, pa četvrtu, petu, šestu i sedmu, a u svitanje nedelje izgovori drugih pet katizama, počev od osme, pa devetu, desetu, jedanaestu i dvanaestu; a u dane samo poj časove.


Biblijski citati

  1. 1 Kor. 2, 9.
  2. 1 Petr. 2, 9.
  3. 2 Kor. 3, 11.
  4. Jak. 2, 19.
  5. Ps. 73, 16.
  6. Mt. 13, 45.

Komentari

Suguba nagrada - Aluzija na jevanđelsku priču o talantima: Mt. 25, 14-30.

Ne znađah dobro grčki - Važan iskaz Svetoga Save. S jedne strane, svedočanstvo o prevodu; s druge, utvrđuje se - ne samo u formuli skromnosti - da je Sava kao prevodilac imao teškoća sa grčkim jezikom, što se može videti i u drugim njegovim prevodima - Hilandarskom tipiku tamo gde je on prevođen sa Evergetidskog tipika, pa i u Krmčiji, kod koje ipak nije dovoljno jasno šta je i koliki je Savin prevodilački udeo. O tom pitanju govori L. Mirković, Spisi svetoga Save 18.

// Projekat Rastko / Književnost / Liturgička književnost / Sveti Sava: Sabrani spisi //
[ Promena pisma | Pretraga | Mapa projekta | Kontakt | Pomoć ]