NovostiPretragaO projektuMapa projektaKontaktPomocProjekat RastkoPromena pismaEnglish
Projekat RastkoKnjizevnost
TIA Janus

Стефан Првовенчани: Сабрани Списи

Белешка о овом издању

Књижевна дела Стефана Првовенчаног објављују се овде у преносу на савремени српски језик.

За дело Живот светог Симеона користили смо превод Миливоја Башића (Старе српске биографије, I. Превео и објаснио Миливоје Башић, Београд, СКЗ, 1924, стр. 27-75).

Овај превод смо редиговали, где је то било неопходно. Осим тога, настојали смо да, у графичком смислу, тај текст модернизујемо. Зато смо извршили нову поделу на одељке, како би до изражаја дошли монолози, дијалози, молитве, тј. различити стилски слојеви.

Хиландарску повељу објављујемо углавном према преводу Лазара Мирковића (Списи светога Саве и Стевана Првовенчанога, Превео Лазар Мирковић, Државна штампарија Краљевине Југославије, 1939. стр. 161-167). На појединим местима тај смо превод редиговали, а нека места смо изнова преводили.

Сви остали текстови први пут се преводе.

За Жичке натписе користили смо издање Франца Миклошића (Монумента Сербица, Беч, 1858, стр. 11-16). Консултовали смо и најновије издање Егона Фекетеа (Егон Фекете, Учешће св. Саве или његових сарадника у изради Жичке повеље, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику II, 1959, 76-87).

Превод Мљетске повеље начинили смо према издању Ф. Миклошића (Монумента Сербица, стр. 8-10), а имали смо у виду превод једног одломка из текста који је дао Ђорђе Сп. Радојичић у својој Антологији (Антологија старе српске књижевности (XI - XVIII века). Избор, преводи и објашњења Ђорђа Сп. Радојичића, Нолит, Београд, 1960, стр. 27-28).

Превод Повеље о пријатељству и трговини начинили смо према издању Љубомира Стојановића (Старе српске повеље и писма, књига I: Дубровник и његови суседи, први део, Београд - Сремски Карловци, 1929, стр. 3).

Коментаришући текстове, настојали смо да дамо што исцрпнија обавештења. То се нарочито односи на Живот светог Симеона. Поред уобичајених напомена о цитатима, локалитетима итд., пружали смо и објашњења која могу да разјасне неке карактеристике пишчевог књижевног поступка.

Овде желимо да се захвалимо др Душану Синдику који нам је предусретљиво дао на увид и коришћење припремљени текст Српског дипломатара.

мр. Љиљана Јухас-Георгиевска

// Пројекат Растко / Књижевност / Литургичка књижевност //
[ Промена писма | Претрага | Мапа пројекта | Контакт | Помоћ ]