NovostiPretragaO projektuMapa projektaKontaktPomocProjekat RastkoPromena pismaEnglish
Projekat RastkoIstorija
TIA Janus

Zoran Djindjic: Srbija, ni na Istoku, ni na ZapaduDr Zoran Đinđić

Srbija, ni na Istoku, ni na Zapadu

[tekstovi 1989-1996]

Priredio Radovan Čolević

Ništa nije tako opasno i tako otrovno kao pesimizam. Intelektualno preobučeni pesimizam pojavljuje se kao cinizam, ironija, različite vrste nihilizma, u smislu "svi su oni isti", "ništa se ovde ne može promeniti", "ovaj narod nije ni zaslužio bolje" i slično. U svakom čoveku postoji nada i strah. Pitanje je samo u tome da li ćete podsticati jedno ili drugo. Ljudi najiskrenije žele da Srbija ponovo postane nešto pozitivno, nešto vredno i uspešno. Ali, ako ih vlast svakodnevno ubija u pojam, ako im sugeriše da treba da budu srećni što ovde ne besni rat i što su živi, naravno da će strah od rizika da povremeno preplavi nadu i želju za promene.

Zoran Đinđić, 1996.

Internet izdanje

 • Izvršni producent i pokrovitelj:
  Tehnologije, izdavaštvo i agencija
  Janus, Beograd
 • 12-19. mart 2003.
 • Producent i urednik: Zoran Stefanović
 • Likovno oblikovanje: Marinko Lugonja
 • Digitalizacija tekstualnog i likovnog materijala: Nenad Petrović
 • Korektura: TIA Janus

Štampano izdanje

 • Priredio: Radovan Čolević
 • Izdavač: Cepelin, Novi sad, Bulevar Oslobođenja 33
 • 1996
 • Za izdavača: Radovan Čolević
 • Korice: Ljubiša Nikolin, Obren Markov
 • Kompjuterska obrada i prelom: Dragan Grcić
 • Štampa i priprema: Lito Studio, Novi Sad, Miletićeva 33

CIP - Katalogizacija u publikaciji Biblioteka Matice srpske, Novi Sad

886.1-92

323 (497.11) "1989/1994"

323(497.1) "1989/1994"

Đinđić, Zoran

Srbija ni na istoku ni na zapadu / Zoran Đinđić; priredio Radovan Čolević. - Novi Sad : Cepelin, 1996 ( Novi Sad : LitoStudio). –188 str.; 18 cm

a) Srbija - Političke prilike -1989 -1994

b) Jugoslavija - Političke prilike -1989-1994

0

 

 

Podaci o tekstovima objavljenim u knjizi

Najveći broj tekstova predočenih čitaocu u knjizi "Srbija, ni na Istoku, ni na Zapadu" dr Zoran Đinđić je svojevremeno objavio u novosadskom magazinu Stav, koji je 1992. prestao da izlazi, postavši žrtva u volšebnim igrama tada radikalno orijentisane vlasti i njenih ondašnjih saveznika.

Kao lucidan tumač naše društvene stvarnosti i političkog procesa, dr Zoran Đinđić je tekstove objavljivao i u drugim listovima i časopisima.

Nastojeći da objasni događaje, posebno s kraja osamdesetih godina, autor je radove koncipirao kao svoje reagovanje na važna zbivanja, ili stavove ličnosti, koje su presudno uticale na sudbinu zemlje. Đinđićevi tekstovi analiziraju suštinu zbivanja, ali su, u isto vreme, faktografska slika pojava i ljudi koji su obeležili prošlo vreme i još uvek udaraju pečat današnjici.

To su razlozi koji tekstove dr Đinđića danas čine ako ne i aktuelnijim, onda bar jednako interesantnim, kao u vreme u kome su napisani.

[Radovan Čolević, priređivač, 1996]


Sadržaj

Sistem i moć

Nacionalni odnosi i vlast


// Projekat Rastko / Istorija //
[ Promena pisma | Pretraga | Mapa Projekta | Kontakt | Pomoć ]