1. Mobilizacija u Srbiji

2. Kralj Petar, Nikola Pašić i članovi srpske vlade u Vranju, septembar 1912.

3. Komora na bivaku, Niš 1912.

4. Regruti.

5. Vojvoda Putnik u Kumanovu.

6. Deca u Vranju se igraju rata.

7. Ruševine džamije u Kumanovu.

8. Srpski vojnik, kurir na biciklu, u Vranju.

9. Vojnici oko vatre, u predahu Kumanovske bitke.

10. Komora u Kumanovu, oktobar 1912.

11. Turski vojnici, sa krstom na kapama, zarobljeni u Kumanovskoj bici.

12. Zarobljeni turski oficir u Kumanovu.

13. Kumanovsko bojište.

14. Ulazak Petog puka vojske u Skoplje.

15. Prvi voz posle bitke za Kumanovo.

16. Polazak čete, s dobošarem na čelu iz Skoplja.

17. Konjička jedinica ulazi u Skoplje, oktobar 1912.

18. Četvrti prekobrojni puk ulazi u grad.

19. Kralj Petar i vojvoda Putnik dolaze u Skoplje.

20. Prestolonaslednik Aleksandar Karađorđević, princ Pavle i Jelena dolaze automobilom u Skoplje.

21. Nikola Pašić i knez Arsen Karađorđević u razgovoru na skopskoj železničkoj stanici.

22. Kraljeva garda.

23. Verski poglavari na skopskim ulicama na dočeku kralja Petra i članova srpske vlade.

24. Konjica u Skoplju.

25. Pešadija u skopskoj tvrđavi.

26. Na skopskoj kapiji.

27. Kralj Petar pred crkvom u starom Skoplju.

28. Vojna sahrana u Skoplju.

29. Skopska čaršija.

30. Ulica u Skoplju.

31. Četa dobrovoljaca, Skoplje 1912.

32. Kara Mustafina džamija u Skoplju.

33. Srpski stražar na kapiji skopske tvrđave u razgovoru sa zarobljenim turskim oficirom.

34. Kralj Petar sa grupom viših oficira srpske i turske vojske, po izlasku iz bolnice u kojoj se leče zarobljeni i ranjeni turski vojnici.

35. Srpska konjička patrola u prolazu pored napuštenih turskih pontona na Babuni, oktobar 1912.

36. Kuća u Velesu.

37. Put kraj Vardara.

38. Veles.

39. Veles na Vardaru.

40. Stara kuća na Vardaru.

41. U nadiranju prema Prisatu.

42. Veles, most na Vardaru.

43. Babuna, na putu za Prilep.

44. Ruski dobrovoljci.

45. Top u dejstvu, u blizini Prilepa .

46. Pešadija u napadu.

47. Pešadija u Prilepu.

48. Konjička jedinica u maršu prema Prilepu.

49. Selo Izvor posle bitke.

50. Zarobljeni turski vojnici u Prilepu.

51. Grupa ratnih dopisnika na Crnoj Reci.

52. Turska Baterija, Raštani, novembar 1912.

53. Napušten turski top Raštani, novembar 1912.

54. Pokret srpske artiljerije prema borbenim položajima na Bakarnom Gumnu.

55. Baterija u maršu na Bakarnom Gumnu.

56. Teška artiljerija u dejstvu, Bitolj (Monastir), novembar 1912.

57. Teški topovi blizu Bitolja.

58. Bojno polje kod Bitolja.

59. Za vreme bitke kod Bitolja

60. Turski top u blizini Bitolja.

61. Ulazak Drinske divizije prvog poziva u Bitolj.

62. Ulazak pešadije u Bitolj.

63. Srpska vojska u Bitolju.

64. Prva srpska patrola u Bitolju, novembar 1912.

65. Stanovnici Bitolja.

66. Poslednji pozdrav.

67. Oko vatre.

68. Top u napadu na Kosovu.

69. Na isturenim položajima kod Debra.

70. Povratak u grad.

71. Manastir Gračanica na Kosovu.

72. Stara crkva u Lipljanima.

73. Jedna srpska škola u zimsko doba.

74. Žene Kosova u narodnim nošnjama.

75. Albanci na Kosovu.

76. Valjevski regruti, septembar 1914.

77. Vojvoda Stepa Stepanović napušta vrhovnu komandu u Kragujevcu.

78. Grupa srpskih vojnika, Niš, avgust 1914.

79. Prenošenje municije.

80. Žene iz Jadra.

81. Izvlačenje artiljerije na položaje.

82. Oni su isterali Austrijance.

83. Trećepozivac čuva austrijske vojnike zarobljene u borbama na Ceru.

84. Pripovedanje.

85. Artiljerija zauzima položaje.

86. Rovovski rat na Gučevu, septembar 1914.

87. Poljska bolnica na Gučevu, septembar 1914.

88. Za zastavom, Gučevo, septembar 1914.

89. Municija za pešadiju, Gučevo, septembar 1914.

90. Četvrti prekobrojni puk u forsiranom maršu prema Gučevu.

91. Artiljerija na koti 708, Gučevo,septembar 1914.

92. Komora srpske vojske u Peckoj, septembar 1914.

93. Odmor artiljeraca u Peckoj, septembar 1914.

94. Marš Četvrtog puka blizu Valjeva,septembar 1914.

95. Povratak patrole.

96. Teški topovi na putu za Loznicu.

97. Sahrana vojnika na Gučevu.

98. Ranjenici u Valjevu, septembar 1914.

99. General Bojović, komadant Prve armije, Novo Selo, septembar 1914.

100. Princ Đorđe, Mačkov kamen, septembar 1914.

101. Patrola na Drini.

102. Prethodnica na Savi.

103. Patrola na Eminovim vodama.

104. Minski krater na eminovim vodama, septembar 1914.

105. Jedna cigareta.

106. Poljska bolnica.

107. Srpska pešadija u dejstvu na odbrambenim položajima kod Ade Kurjačice.

108. Brica.

109. Austrijski položaji na Adi Kurjačici na Drini, septembar 1914.

110. Marš jedinica preko Rožnja, septembar 1914.

111. Četa se odmara, Rožanj,septembar 1914.

112. Baterija zauzima položaj, Rožanj, septembar 1914.

113. Porušena Viktorovićeva apoteka u toku bombardovanja Beograda.

114. Ruševine u Šapcu.

115. Rvanje.

116. Zarobljeni 32.austrijski puk.

117. Žene prikupljaju sve što je ostalo.

118. Ratni siročići.

119. Sasvim sama.

120. Pomoć ranjeniku na Gučevu.

121. Kuća Adamovića u Dobriću, gde su Austrijanci ubili više od pedesetoro žena i dece.

122. Žrtva epidemije.

123. Kuća Samurovića u Prnjavoru,u kojoj su Austrijanci spalili preko stotinu bolesnika.

124. Izgubljeno dete.

125. Oplakivanje mrtvih.

126. Princ Aleksandar obilazi položaje na Drini.

126a. Brdska artiljerija u maršu, Krupanj, oktobar 1914.

126b. Kralj Petar na frontu treće armije

127. Brdska artiljerija na Gučevu, oktobar 1914.

127a. Poljska bolnica, oktobar 1914.

128. Baterija zauzima položaj.

129. Napuštanje sela.

130. Komora u povlačenju prema Kolubari prolazi ulicama Valjeva.

130a. Saslušanje zarobljenika, Krst, oktobar 1914.

131. Poljska bolnica.

132. Povlačenje stanovništva.

133. Kralj Petar na frontu.

134. Kralj Petar na frontu.

135. Kralj Petar na frontu.

136. Kralj Petar na frontu.

137. Haubica u dejstvu.

138. Bivak, Jarebice, oktobar 1914.

139. Praseće pečenje.

140. Predah.

141. Teški topovi u pokretu.

142. Tobdžije spavaju.

143. Groblje na Suvoboru odkle je počela kontraofanziva, novembar 1914.

144. Vojnici oko vatre.

145. Seljaci u zbegu.

146. Povlačenje.

147. Izgnanici.

148. Konjica se odmara, novembar 1914.

149. Posle poraza Austrijanaca, Kik, novembar 1914.

150. Na bojištu.

151. Zarobljeni austrijski vojnici.

152. Poraz Austrijanaca, novembar 1914.

153. Ranjenici sa Rudnika stižu u Belanovicu.

154. Odmor.

155. Starci čitaju novine na Rudniku.

156. Konj ubijen šrapnelom.

157. Izgnano stanovništvo.

158. Mora se ići.

159. Terazije u Beogradu.

160. Ulica Kralja Milana u Beogradu.

161. Beogradska tvrđava.

162. Most na Savi blizu Beograda.

163. Patrola na Savi.

164. Bolnica u Beogradu.

165. Majka(obučena u muško odelo) u poseti ranjenom sinu.

166. Kraljev dvor u Beogradu, bombardovan juna 1915 .

167. Beograd za vreme bombardovanja.

168. Patrola u nekad vrlo prometnoj beogradskoj ulici.

169. Komandna zemunica prethodnice na Adi Ciganliji, septembar 1915.

170. Osmatračnica na dunavu.

171. Baterija stoj.

172. Na moravskom putu za vreme povlačenja.

173. Izgnanici na moravskom putu.

174. Kuda?

175. Povlačenje, oktobar 1915.

176. Egzodus.

177. Na moravskom putu.

178. Jedno selo na dunavskom frontu.

179. Kolone na smederevskom putu.

180. Najmlađi narednik.

181. Trećepozivci.

182. Stražar kraj železničke pruge na bugarskoj granici.

183. Haubice na Požarevačkom putu.

184. Kralj Petar na položaju, oktobar 1915.

185. Kralj obilazi Artiljeriju.

186. Kralj Petar na bojnom polju.

187. Kralj Petar obilazi položaje, Dobre vode, oktobar 1915.

188. Kralj Petar na položajima prma Dunavu, oktobar 1915.

189. Kralj Petar na frontu.

190. Kralj na isturenim položajima, Arnautov grob 1915.

191. Prenošenje ranjenika kod Bagrdana,oktobar 1915.

192. Evakuacija sela Veliki Popovići.

193. Žene prenose ranjenike.

194. Tri vrste zarobljenika:nemački, austrijski i bugarski vojnici.

195. Puk u forsiranom maršu pored Dunava.

196. Konjica u Aleksandrovcu.

197. Zarobljeni nemački oficir.

198. Konjička jedinica u maršu.

199. Na putu za bolnicu.

200. Ranjenici sa Bagrdana,oktobar 1914.

201. Potonjerska jedinica u povlačenju prelazi preko Jastrepca.

202. Drama ranjenog konja.

203. Vojvoda Radomir Putnik.

204. Uništavanje vozila u Ljumi, novembar 1915.

205. U povlačenju, novembra 1915.

205a. Povlačenje preko Kačanika

206. Prolaz kroz Kačanik.

207. Srpska vojska u povlačenju na Kosovo.

208. Utvrđena albanska kuća.

209. Povlačenje preko Kosova.

210. Pešadija drži odstupnicu.

211. U Albaniji, novembar 1915.

212. Umro je u Albaniji.

213. Straža na snegu u Albaniji.

214. Tragično povlačenje.

215. Ljum Kula.

216. Kralj Petar na putu izgnanstva u Albaniji.

217. Ljum Kula.

218. Nosiljka sa vojvodom Putnikom napušta Ljumu, novembar 1915.

219. Kraj puta kod Ljum Kule.

220. Kralj Petar u Albaniji.

220a. Kralj Petar u Albaniji.

221. Konjički odred prelazi Crni Drim.

222. Prelaz srpske vojske preko Vezirovog mosta.

223. Vezirov most u Albaniji.

224. Rista Marjanović.