Dnevnik "Borba", Beograd, 28. septembar 1995.

 

DRAME

Ka novom izrazu

Zoran Stefanović: "Slovenski Orfej i druge drame", Znak Sagite, Beograd, 1995.

Dobro je što se u vremenu naglašenijeg interesovanja za dramaturgiju s istorijskim temama, javljaju i dramski pisci koji, vukući naprijed, ka savremenijim problemima i preokupacijama društva, odnosno senzibilitetom savremenog čovjeka, održavaju ravnotežu. Jedan od onih čija dramaturgija ima uslova da se razvija u tom savremenijem trendu jeste i Zoran Stefanović koji nam se predstavlja knjigom dramskih tekstova "Slovenski Orfej i druge drame" u koju su uvrštene četiri drame: "Vikend sa Marijom Broz", "Skaska o kosmičkom jajetu", "Slovenski Orfej" i "Tačka susreta" (radio-drama).

Ulaskom u ovu dramaturgiju čitalac (a verovatno i gledalac) osjeti da Stefanović ima talenta, da umije promišljati scene, dramske situacije i replike, što znači da je savladao zanatsku stranu dramaturgije. No, nakon dočitavanja nametne se konstatacija da pred ovim autorom stoje neki zadaci koje, kao dramski pisac, treba da savlada.

Prvo, stiče se utisak da Zoran Stefanović previše uvažava pročitano i viđeno, da mu se teme i ideje dosta oslanjaju na lektiru i iskustvo iz teatra, a ne na snazi intuicije, na maštovitosti i poetskom. Možda je još malo opterećen onim školskim od čega će se, poželimo mu to iskreno, uskoro odvojiti i krenuti za izvornijim temama i idejama, ka novim izazovima životnijih, sočnijih i slojevitijih tema.

Težeći eksperimentalnom, autor kao da zaboravlja na onaj neophodni dramaturški luk koji se povremeno mora zategnuti ako se hoće uspostaviti komunikacija predstave i gledališta. Otuda je njegova dramaturgija dosta ravna, pravolinijska, bez jačih amplituda, fluida i sočnosti u dijalogu. Sve, ipak, ostaje hladno. Treba promišljati i raditi.

Svetozar Radonjić Ras

Glavna stranaSlovenski Orfej - pozorišna dramaSlovenski Orfej - radio-drama
HronologijaRecenzijeBibliografija, teatrografija...Dokumenti
O Orfeju u mitu i umetnostiLinkoviProjekat RastkoSrpsko pozorište i drama