Magazin "Valjevac", Valjevo, septembar 1995.

 

Orfejevi paradoksi

Po mnogo čemu naš zemljak (vidi "Valjevac" broj 14), beogradski dramaturg Zoran Stefanović (26) obelodanio je izvanrednu knjigu pozorišnih komada "Slovenski Orfej i druge drame", koju, pored naslovnog, čine i tekstovi "Vikend sa Marijom Broz", "Skaska o kosmičkom jajetu" i "Tačka susreta". Prateći, čulnim opažajima dostupna, ponašanja svojih junaka, Stefanović znalački koristi slikovite metafore, ali i izričitu ironiju, kako bi čitaoca priveo ravno do prikrivene biti svojih drama. Na taj način on stvara jedan višeznačan i gust rukopis koji, sasvim suvereno, opstaje i izvan teatarske scene. Paradoks je svoje vrste, jedino, činjenica da su, uprkos njihovim nesumnjivim mogućnostima, Stefanovićevi komadi, do danas, pravilnije "pročitavani" u inostranstvu nego u Srbiji. Možda i zato što je ovaj autor, naprosto, opsednut namerom da svakom (ali baš svakom!) replikom zada "coup de grace" komunizmu.

Bilo kako mu drago, takvu situaciju bi trebalo da promeni upravo "Slovenski Orfej..." koga je objavio beogradski "Znak Sagite", vodeći srpski SF izdavač. Tim pre što je ovde reč o jednoj, i sadržinski i opremom (Zoran Tucić), savršeno dograđenoj knjizi, pride snabdevenoj funkcionalnim raspravama o Zoranovoj dramaturgiji Dubravke Knežević, dr Slobodana Selenića i dr Vladimira Stamenkovića, ali i jednim malim omažom Valjevu, kakav se od Stefanovića i očekivao: ne samo da se u opširnom acknowledgement-u nalaze imena nekih naših sugrađana, već je i radnja "Vikenda sa Marijom Broz" smeštena u valjevsku ludnicu.

[...]

Dušan Vidaković

Glavna stranaSlovenski Orfej - pozorišna dramaSlovenski Orfej - radio-drama
HronologijaRecenzijeBibliografija, teatrografija...Dokumenti
O Orfeju u mitu i umetnostiLinkoviProjekat RastkoSrpsko pozorište i drama