Petar Grujičić

Recenzije knjige
"Slovenski Orfej i druge drame"
Zorana Stefanovića, 1995.

Retka je prilika da u poslednje vreme u knjižarskim izlozima vidimo novo izdanje savremenih domaćih dramskih tekstova, posebno onih koji, praktično, još uvek nisu zaigrali na ovdašnjim scenama. Nakon upoznavanja sa ne malim dramskim opusom - dve celovečernje drame, jedan dramolet i radio-drama - Zorana Stefanovića (1969), čitaocu i ovdašnjem pozorišnom poznavaocu postaje malo jasnije zašto su se ove drame najpre pojavile među koricama knjige, a ne u nekom od domaćih pozorišta. Najkraće rečeno, ono što radi u korist njihovog čitanja čini istovremeno i glavnu poteškoću za njihovo scensko izvođenje. Iako se radi o dramskim tekstovima različitog žanra i tematike, u njihove zajedničke odlike mogu da se ubroje postojanje slojevitog intelektualnog diskursa, osobene pozorišne estetike, kao i ugledanje na onu tradiciju koja je u istoriji pozorišta bila najzahtevnija podjednako i za reditelje i za gledaoce. Radnja "Vikenda sa Marijom Broz" se, na primer, odigrava u omiljenom enterijeru ekspresionističke drame kao što je ludnica, "Slovenski Orfej" asocira opčinjenost mitom i zaumnu vizuelnost lirske drame kakvu je u nas pisao Momčilo Nastasijević, a u napomeni na početku "Skaske o kosmičkom jajetu" pisac nedvosmisleno navodi da "potkrada" Beketa.

Pa ipak, uprkos izazovu čitanja na koji nesumnjivo mame Stefanovićevi dramski tekstovi, oni poseduju i kvalitete na koje će naša pozorišna javnost, uprkos navedenim "hendikepima", kad-tad odgovoriti na način na koji oni zavređuju. Reč je pre svega o tematici ovih drama, u direktnom i prilično neočekivanom dosluhu sa tradicijskim i ideološkim konstantama ovog podneblja, a za čije smo spoznaje, kako to prikazuju i Stefanović i, na žalost, naša dramatična stvarnost - životno zainteresovani.

(Petar Grujičić je dramaturg,
scenarista i naučnik iz Beograda)


Glavna stranaSlovenski Orfej - pozorišna dramaSlovenski Orfej - radio-drama
HronologijaRecenzijeBibliografija, teatrografija...Dokumenti
O Orfeju u mitu i umetnostiLinkoviProjekat RastkoSrpsko pozorište i drama