NovostiPretragaO projektuMapa projektaKontaktPomocProjekat RastkoPromena pismaEnglish
Projekat RastkoBogoslovlje
TIA Janus
Novi Zavjet

Solunjanima poslanica druga svetoga apostola Pavla.

Glava I.

Od Pavla i Silvana i Timotija crkvi Solunskoj u Bogu ocu našemu i Gospodu Isusu Hristu:

2. Blagodat vam i mir od Boga oca našega i Gospoda Isusa Hrista.

3. Dužni smo svagda zahvaljivati Bogu za vas, braćo, kao što treba; jer raste vrlo vjera vaša, i množi se ljubav svakoga vas među vama,

4. Tako da se mi sami hvalimo vama crkvama Božijima, vašijem trpljenjem i vjerom u svima vašijem gonjenjima i nevoljama koje podnosite,

5. Za znak pravednoga suda Božijega da se udostojite carstva Božijega, za koje i stradate.

6. Jer je pravedno u Boga da vrati muke onima koji vas muče;

7. A vama koje muče pokoj s nama kad se pokaže Gospod Isus s neba s anđelima sile svoje

8. U ognju plamenome, koji će dati osvetu onima koji ne poznaju Boga i ne slušaju jevanđelija Gospoda našega Isusa Hrista;

9. Koji će primiti muku, pogibao vječnu od lica Gospodnjega i od slave sile njegove,

10. Kad dođe da se proslavi u svetima svojima, i divan da bude u svima koji ga vjerovaše; jer se primi svedočanstvo naše među vama u onaj dan.

11. Za to se i molimo svagda za vas da vas udostoji Bog naš zvanja, i ispuni svaku radost dobrote i djelo vjere u sili;

12. Da se proslavi ime Gospoda našega Isusa Hrista u vama i vi u njima, po blagodati Boga našega i Gospoda Isusa Hrista.

Glava II.

Ali vas molimo, braćo, za dolazak Gospoda našega Isusa Hrista, i za naš sastanak u njemu,

2. Da se ne date lasno pokrenuti od uma, niti da se plašite, ni duhom, ni riječju, ni poslanicom, kao da je od nas poslana, da je već nastao dan Hristov.

3. Da vas niko ne prevari nikakijem načinom; jer ne će doći dok ne dođe najprije otpad, i ne pokaže se čovjek bezakonja, sin pogibli,

4. Koji se protivi i podiže više svega što se zove Bog ili se poštuje, tako da će on sjesti u crkvi Božijoj kao Bog pokazujući sebe da je Bog.

5. Ne pamtite li da sam vam ovo kazivao još kad sam kod vas bio?

6. I sad znate što zadržava da se ne javi u svoje vrijeme.

7. Jer se već radi tajna bezakonja, samo dok se ukloni onaj koji sad zadržava.

8. Pa će se onda javiti bezakonik, kojega će Gospod Isus ubiti duhom usta svojijeh, i iskorijeniti svjetlošću dolaska svojega;

9. Kojega je dolazak po činjenju sotoninu sa svakom silom i znacima i lažnijem čudesima,

10. I sa svakom prijevarom nepravde među onima koji ginu: jer ljubavi istine ne primiše, da bi se spasli.

11. I za to će im Bog poslati silu prijevare, da vjeruju laži;

12. Da prime sud svi koji ne vjerovaše istini, nego volješe nepravdu.

13. A mi smo dužni svagda zahvaljivati Bogu za vas, braćo ljubazna Gospodu! što vas je Bog od početka izabrao za spasenije u svetinji Duha i vjeri istine.

14. U koje vas dozva jevanđelijem našijem, da dobijete slavu Gospoda našega Isusa Hrista.

15. Tako dakle, braćo, stojte i držite uredbe kojima se naučiste ili riječju ili iz poslanice naše.

16. A sam Gospod naš Isus Hristos, i Bog i otac naš, kojemu omiljesmo i dade nam utjehu vječnu i nad dobri u blagodati,

17. Da utješi srca vaša i da vas utvrdi u svakoj riječi i djelu dobrome.

Glava III.

Dalje, braćo, molite se Bogu za nas da riječ Gospodnja trči, i da se slavi kao i među vama;

2. I da se izbavimo od besputnijeh i zlijeh ljudi; jer vjera nije sviju.

3. A Gospod je vjeran, koji će vas utvrditi i sačuvati oda zla.

4. A uzdamo se u Gospoda za vas da ono što vam zapovijedamo i činite i činićete.

5. A Gospod da upravi srca vaša na ljubav Božiju i na trpljenje Hristovo.

6. Zapovijedamo vam pak, braćo, u ime Gospoda našega Isusa Hrista, da se odvojite od svakoga brata koji živi neuredno, a ne po uredbi koju primiše od nas.

7. Jer sami znate kako treba da se ugledate na nas, jer ne življesmo neuredno među vama,

8. Niti za badava hljeb jedosmo u koga, nego u trudu i u poslu, dan i noć radeći, da ne budemo na dosadu nikome od vas.

9. Ne kao da nemamo vlasti, nego da sebe damo vama za ugled, da budete kao i mi.

10. Jer kad bijasmo u vas, ovo vam zapovijedasmo da ako ko ne će da radi da i ne jede.

11. Jer čujemo da neki neuredno žive među vama, ništa ne radeći, nego okrajče i miješaju se u tuđe poslove.

12. Takovima zapovijedamo i molimo ih u Gospodu našemu Isusu Hristu da mirno radeći svoj hljeb jedu.

13. A vama, braćo, da ne dotuži dobro činiti.

14. A ako ko ne posluša riječi naše, onoga poslanicom naznačite, i ne miješajte se s njim, da se posrami.

15. Ali ga ne držite kao neprijatelja, nego ga svjetujte kao brata.

16. A sam Gospod mira da vam da mir svagda u svakom događaju. Gospod sa svima vama.

17. Pozdrav mojom rukom Pavlovom, koje je znak u svakoj poslanici, ovako pišem:

18. Blagodat Gospoda našega Isusa Hrista sa svima vama. Amin.

// Projekat Rastko / Bogoslovlje / Novi zavjet //
[ Promena pisma | Pretraga | Mapa Projekta | Kontakt | Pomoć ]