NovostiPretragaO projektuMapa projektaKontaktPomocProjekat RastkoPromena pismaEnglish
Projekat RastkoBogoslovlje
TIA Janus
Novi Zavjet

DRUGA POSLANICA SVETOG APOSTOLA PAVLA SOLUNjANIMA

1 Blagodarnost Bogu i hvala po Crkvama za vjeru i stradanje. Utjeha zbog ponovnog dolaska Gospoda Isusa.

1. Pavle i Silvan i Timotej Crkvi Solunskoj u Bogu Ocu našemu i Gospodu Isusu Hristu:

2. Blagodat vam i mir od Boga Oca našega i Gospoda Isusa Hrista.

3. Dužni smo svagda blagodariti Bogu za vas, braćo, kao što priliči, zato što veoma raste vjera vaša i umnožava se ljubav svakoga od vas, jednog prema drugom.

4. Tako da se mi sami hvalimo vama po Crkvama Božijim, vašim trpljenjem i vjerom u svima vašim gonjenjima i nevoljama koje podnosite.

5. To je znak pravednoga suda Božijega, da se udostojite Carstva Božijega. za koje i stradate,

6. Pošto je pravedno u Boga da uzvrati muku onima koji vas muče,

7. A vama stradalnicima spokojstvo sa nama kada se javi s neba Gospod Isus s anđelima sile svoje,

8. U ognju plamenome, koji će osuditi one koji ne poznaju Boga i ne pokoravaju se jevanđelju Gospoda našega Isusa Hrista.

9. Takvi će biti osuđeni na vječnu pogibao od lica Gospodnjega i od slave sile njegove.

10. Kada dođe u onaj Dan da se proslavi u svetima svojima i pokaže se divan u svima vjerujućima, jer povjerovaste svjedočanstvu našemu.

11. Zato se i molimo svagda za vas, da vas Bog naš učini dostojnim zvanja i ispuni svaku blagu namjeru dobrote i djelo vjere u sili,

12. Da se proslavi ime Gospoda našega Isusa Hrista u vama i vi u njemu, po blagodati Boga našega i Gospoda Isusa Hrista.

2 O ponovnom dolasku Gospoda Hrista i prethodnom otpadništvu od vjere i o Antihristu. Držati se jevanđelskih predanja.

1. Ali vas molimo, braćo, u pogledu dolaska Gospoda našega Isusa Hrista i našega sabranja u Njemu.

2. Ne dajte se lako pokolebati umom, niti uplašiti, ni duhom, ni riječju, ni poslanicom - tobože našom - kao da je već nastao Dan Hristov.

3. Da vas niko ne prevari ni na koji način; jer neće doći dok najprije ne dođe otpadništvo i ne pojavi se čovjek bezakonja, sin pogibli,

4. Koji se protivi i preuznosi iznad svega što se zove Bog ili svetinja, tako da će sam sjesti u hram Božiji kao Bog, tvrdeći za sebe da je Bog.

5. Zar ne pamtite da sam vam ovo kazivao još kad sam bio kod vas?

6. I sad znate šta ga zadržava da se ne javi do u svoje vrijeme.

7. Jer tajna bezakonja već djejstvuje, samo dok se ukloni onaj koji sad zadržava.

8. I tada će se javiti bezakonik, kojega će Gospod Isus ubiti duhom usta svojih i uništiti pojavom svoga prisustva;

9. Onoga je dolazak po djejstvu sataninu sa svakom silom i znacima i čudesima lažnim,

10. I sa svakom prijevarom nepravde među onima koji propadaju, zato što ne primiše ljubav istine da bi se spasli.

11. I zato će im Bog poslati silu obmane, da vjeruju laži;

12. Da budu osuđeni svi koji ne vjerovaše istini, nego zavolješe nepravdu.

13. A mi smo dužni svagda zahvaljivati Bogu za vas, braćo, ljubljena od Gospoda, što vas je Bog izabrao od početka za spasenje u svetinji Duha i vjeri istine,

14. Na koje vas prizva kroz jevanđelje naše, da zadobijete slavu Gospoda našega Isusa Hrista.

15. Tako dakle, braćo, stojte čvrsto i držite predanja, kojima ste naučeni, bilo našom riječju, bilo poslanicom.

16. A sam Gospod naš Isus Hristos, i Bog i Otac naš, koji nas je zavolio i dao utjehu vječnu i nadu dobru u blagodati,

17. Neka utješi srca vaša i utvrdi vas u svakoj riječi i djelu dobrome.

3 Moliti se za apostole i za utvrđenje u Hristu. Kloniti se neurednih i neradnika.

1. Najzad, braćo, molite se za nas, da se riječ Gospodnja brzo širi i proslavlja kao i kod vas;

2. I da se izbavimo od naopakih i zlih ljudi, jer neće svi vjeru.

3. No vjeran je Gospod; On će vas utvrditi i sačuvati od lukavoga.

4. A uzdamo se u Gospodu za vas, da činite i da ćete činiti ono što vam zapovijedamo.

5. A Gospod neka upravi srca vaša na ljubav Božiju i na trpljenje Hristovo.

6. Zapovijedamo vam pak, braćo, u ime Gospoda našega Isusa Hrista, da se klonite od svakoga brata koji živi neuredno, a ne po predanju koje primiše od nas.

7. Jer sami znate kako treba da se ugledate na nas, jer nismo živjeli neuredno među vama,

8. Niti smo zabadava jeli hljeb u nekoga. no s trudom i mukom, radeći dan i noć, da ne bi bili na teretu nekome od vas:

9. Ne kao da nemamo vlasti, nego da sebe damo vama za primjer, da bi se ugledali na nas.

10. Jer kada smo bili kod vas, ovo smo vam zapovijedali: Ako neko neće da radi, neka i ne jede.

11. Jer čujemo da neki među vama žive neuredno, ne rade ništa, a u sve se miješaju.

12. Zato takvima zapovijedamo i molimo ih u Gospodu našem Isusu Hristu da mirno radeći svoj hljeb jedu.

13. A vama, braćo, da ne dosadi dobro činiti.

14. Ako li ko ne posluša riječi naše u ovoj poslanici, toga obilježite, i ne družite se s njim, da bi se posramio;

15. Ali ga ne smatrajte kao neprijatelja, nego urazumljujte ga kao brata.

16. A sam Gospod mira neka vam da mir svagda i u svakoj prilici. Gospod sa svima vama!

17. Pozdrav mojom rukom Pavlovom, što je znak u svakoj poslanici, ovako pišem:

18. Blagodat Gospoda našega Isusa Hrista sa svima vama. Amin.

// Projekat Rastko / Bogoslovlje / Novi zavjet //
[ Promena pisma | Pretraga | Mapa Projekta | Kontakt | Pomoć ]