NovostiPretragaO projektuMapa projektaKontaktPomocProjekat RastkoPromena pismaEnglish
Projekat RastkoArheologija
TIA Janus

Preminuo akademik Milutin Garašanin

Istraživač praistorije

Politika, Beograd, 5. april 2002.

Poznati arheolog ostaće upamćen i po istraživanjima Podunavlja, rimskog limesa i kastela Pontes

U Beogradu je juče (4. aprila 2002, prim. PR), u 82. godini, preminuo jedan od najstarijih i najpoznatijih srpskih arheologa, akademik Milutin Garašanin. U istraživačkoj i naučnoj karijeri dugoj bezmalo šest decenija najviše se bavio praistorijskim arheološkim istraživanjima Balkana, posebno Podunavlja i susednih oblasti. Akademik Garašanin će u istoriji balkanske arheologije ostati upamćen i po nizu istraživanja kojima je rukovodio, sam ili sa saradnicima, na lokalitetima u Srbiji i Makedoniji, među kojima su bila i mnoga važna nalazišta praistorijskih kultura, predmeta i antičke građe.

Akademik Milutin Garašanin je rođen 11. septembra 1920. godine u Beogradu, gde je završio školovanje, a potom i studije na Filozofskom fakultetu, na tadašnjoj grupi za klasičnu filologiju sa arheologijom. Diplomirao je 1946, a doktorirao na Filozofskom fakultetu u Ljubljani, sa disertacijom "Hronologija vinčanske grupe". Kratko vreme bio je upravnik Muzeja grada Beograda, potom arheolog-praistoričar u Narodnom muzeju u Beogradu. Godine 1950. postaje naučni saradnik Arheološkog instituta SANU, zatim vanredni profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu 1957, i redovni - 1963. godine. Iste godine izabran je za dopisnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti, a za redovnog 1976. godine. Bio je i sekretar Odeljenja istorijskih nauka SANU i generalni sekretar Akademije od 1977. do 1981. godine.

Arheološka istraživanja i balkanološke studije akademika Garašanina bile su visoko cenjene u nekadašnjoj Jugoslaviji i u mnogim evropskim balkanološkim centrima. Za takav rad akademik Garašanin je nagrađen titulom dopisnog člana Akademije nauka i umetnosti Bosne i Hercegovine, Međunarodne unije za praistoriju i protoistoriju, Asocijacije za proučavanje jugoistočne Evrope, Mešovite italijansko-jugoslovenske komisije za proučavanje arheologije Jadrana pri Jugoslovenskoj akademiji znanosti i umjetnosti. Bio je i član Komisije za objavljivanje kulturne istorije sveta pri Unesku u kojoj je jedan od autora tekstova prvog toma ("Praistorija jugoistočne Evrope"). U okviru svojih naučnih istraživanja Garašanin je od 1979. godine rukovodio sistematskim iskopavanjima na rimskom kastelu Pontes (Trajanov most) na podunavskom limesu u Srbiji.

Kao jedan od najupornijih istraživača rimskog limesa, izabran je za počasnog doktora Univerziteta u Bukureštu (1996) i za dopisnog člana Bavarske akademije nauka (1988), za počasnog člana Arheološkog instituta Rumunske akademije nauka i počasnog člana Trakološkog instituta u Sofiji.

Za istraživački rad akademik Milutin Garašanin je nagrađen sedmojulskom nagradom (1987) i specijalnom nagradom povodom 150-godišnjice Narodnog muzeja u Beogradu (1994. godine).


// Projekat Rastko / Arheologija //
[ Promena pisma | Pretraga | Mapa Projekta | Kontakt | Pomoć ]