Crkve Krupnja

Aktuelno
Istorijat
Ustrojstvo
Vladika

Duhovnost
Istorijska biblioteka

Први део
Село Соколац у Азбуковици

Прошлост

фото: Милинко Стефановић

У прошлости ово село се звало Подград, налазило се испод самога Соко-града и носи овакво име Подград. По први пут оно се помиње 1476. године, а 1516., године село Подград има статус вароши, која има 43 домаћинства. Његови становници радили су на одржавању војне тврђаве Соко-града. Били су повлашћени па нису плаћали порез.

Село Подград са таквим називом у близини Сокола нема. Међутим, извесно је да је оно под тим називом -Подград- постојало и да је представљало подграђе Соколске тврђаве. У почетку турске власти то је било само сеоско насеље, чији су се становници бавили земљорадњом. Али сам назив Подград упућује да је још у средњем веку ово било подграђе средњовековне соколске тврђаве. Године 1476. село је имало 14 хришћанских домаћинстава. Међутим, већ 1516. године Подград је и званично варош споменуте тврђаве Сокол, а његови становници су ослобођени плаћања ушура и испеџе, као и разних државних намета, због тога што су вршили оправке на тврђави Сокол. Село је у то доба већ имало 43 домаћинства хришћанска, три удовичка и 14 муслиманских, а сва су ослобођена давања пореза из раније поменутих разлога. До године 1536. број домаћинстава је опао: било је свега 22, од чега 2 муслиманска, што показује да је значај тврђаве Сокол био у опадању. Временом је у селу Подград муслимански живаљ постајао бројнији од хришћанског, тако да године 1559. у њему постоји џемат муслимана са 10 кућа и џемат хришћана са 9 кућа, а 1572. године већ има 20 муслиманских кућа а свега 6 хришћанских кућа.

"Попис из године 1476. фо 52/274 Тимар Кемала диздара тврђаве Сокол Село Подград, испод тврђаве Сокол припада Сребреници, тимар споменутог /Кемала/:

 

Ђурађ Богатин,
Радица Михаљевић,
Радица Радисављевић,
Радовац Дошлица,
Лулеша син Веселина,
Вујин син Тврдка,
удовица Ружа,
Вујин, син Божићка,
Никола, син Вијина,
Петко, његов брат,
Божидар, син Радице,
Јован, његов брат,
Малиша, син Радина,
Вукман, његов брат,
Милиша, син Радина,
Вукман, син његов,
Милко, његов син,
Радосав, син Радешина,
Петко, његов брат,
Доброј, син Радице,
Радивој, његов син,
Радован, његов брат,
вук, син Вучихне,
Живко, син Ивана,
Радивој, његов брат,
Рајан, син Веселка,
Вучета, његов син,
Петре, син /непрочитано
Радосав, његов син,
Србљин Гобасалић,
Вукац син Радивоја,
Радишин Вучковић,
Вучихба /непрочитано/
Радосав,
Ђуро Бритко,
удовица Дмира,
Јован, син Радића,
Пава син Владислава,
Бранко, син Радосава,
Олујак, син Веселинов,
Матко, син Вукше,
Томаш, његов син,
Ђура, син Прибисала,
Радивоје његов син,
Вуксан његов син,
Вукман, син Јовина,
Јусуф, син Абдулаха,
Несух, његов брат,
Махмуд, његов брат,
Гргур, његов син,
Михаил, његов син,
Вучерин, његов син,
Чубрило, син Радивца,
Радивој, његов брат,
Мехмед, син Абдулаха,
Искендер, његов брат,
Јусуф, син Искендера,
Мехмед, син Хизера.

Ово је попис из године 1516. фо 53/35.

фото: Милинко Стефановић

Село Подград припада Соколу. домова 43, удовица 3, муслимана 14. То је варош споменуте тврђаве /Сокол/. Они који у њој станују плаћају харач, а не плаћају ушур и испенџу а ослобођењи су и од државних намета. Ово је из Пописа 1521. године фо 67/5.

Попис из године 1536. фо 123/346 Село Подград, Осаду. Споменуто село је варош тврђаве Сокол. Они који ту живе плаћају харач, али не плаћају испенџу и ушур, а ослобођени су од државних пристојби јер обављају службу.

Вук, син Вучихне, баштина,
Вукман, син Милише,
Михаило, син Маљка,
Ракила, син Радевића,
Рако, син Вука,
Вечерин, син Радка,
Радман, син Радице,
Радул, син Рајака,
Шахин, син Абдулаха,
Баштина Вујина, у руци Алишаха, Сина Фердаха
Вучерин, син Божића,
Радивој, син Бранка,
Божидар, син Радице,
Живко, син Јована,
Радосав, син Радка,
Радман, син Божидара,
Милоје, син /непрочитано/
Мустафа, син Абдулаха, 22
Баштина Јаке и Владише у руци
Баштина Раде Малића,
у руци Јусуфа, сина Абдулаха


Баштина Пољака у руци Рајака.

Попис из године 1559.фо 80/339 Нахија Соколска, село Подград је варош тврђаве Сокол. Његови становници су ослобођени плаћања државних намета јер тамо обављају службу.

Џемат муслимански
Ферух, син Јусуфа,
Хусеин, син Хасана,
Џефер, син Ахмеда,
Џафер, Мехмеда,
Ејнехан, Мустафе,
Али, /непрочитано/,
Вели, син Карађоза,
Хизер Шахина,
Али, Сулејмана,
Џафер, Мехмеда, други.
Џемат хришћана
Радица, син Јанка,
Вујица, син Павла,
Цветко, син Матића,
Радован, син Вујина,
Дракула, син Радосава,
Вукман, син Милеше,
Радош, син Радина,
Радојина, син Божидара,
Радул, син Петка.

Село Подград, припада Сами Сокол Мустафизи, Нахија Соколска у ливи Смедерево, попис из 1572. фо 84/295.

Џемат муслимана
Хусејн, син Јусуфа, 12,
Пири, син /непрочитан/ 12,
Реџеп, син Оруча, 12
Ејнехан, син Мустафе, 12
Мехмед, син Алије, 12
Али, син Хасана, 12
Тимур, син Дауда, 12
Хасан, син Оруча, 12
Омер, син Садика, 12
Сулејман, син Мехмеда, 12
Хасан, син Хусејна, 12
Мухарем, син Хусејна, 12
Вели, син Тимура, 12
Хизер, син Шахина, 12
Перване, син Бухајра, 12
Хусејн, син Бухајра, 12
Баштина Радојина, сина Божидара,
Хусејн, Летић, /?/ 12
Баштина Радице, сина Милка,
Синан, син Пирије, 12
Баштина Обрада, сина Радоја,
Хусејн, син Абдулаха, 12.
Баштина Милоја, сина Скоросава

Џемат хришћана

фото: Милинко Стефановић

Примућур Петре, син Радула, Јусуфа, сина Ејнбегова, Баштина Вујице, сина Павла, Баштина Рамље, сада у поседу Баштина Радована, сина Радула, Баштина Милоја, сина Скоросава, и Радула, сина дајака, сада је у посједу Јусуфа, сина Ејнбегова, Баштина Рамље, сада посједу /нечитко/.

Село Подград у време Првог и Другог српског устанка падало је у руке српских устаника. Муслимански живаљ исељен је из Подграда кад су и остала муслиманска села била исељена преко Дрине у Босну.

 


// Епархија Шабачко-Ваљевска / Манастир Соко //
[ Актуелно | Историјат | Устројство | Владика | Светиње | Духовност | Историјска библиотека]
[ Промена писма | Мапа | Претрага | Контакт ]

Са благословом Његовог Преосвештенства
владике Шабачко-ваљевског Лаврентија

Copyright ©2001 Црквена општина лозничка, Православна Епархија Шабачко-ваљевска,
ТИА Јанус и аутори појединачних ауторских права. Сва права задржана.

Контакт адреса: webmaster@svecovek.org.yu