NovostiPretragaO projektuMapa projektaKontaktPomocProjekat RastkoPromena pismaEnglish
Projekat RastkoStrip
TIA Janus

Zdravko Zupan

Zlatno doba srpskog stripa
ili
Strip u Srbiji 1935 – 1941


"Projekat Rastko" - Biblioteka srpske kulture na Internetu, jul 1999.


Strip u Srbiji začet je u drugoj polovini XIX veka u brojnim humorističkim, dečjim listovima i kalendarima kao razvijeni oblik karikature. Međutim, usled objektivnih istorijskih okolnosti srpski strip će u jednom dužem vremenskom periodu, koji se proteže do sredine tridesetih godina, biti zaustavljen u svom evolutivnom razvoju.

Od 1912– 1918. Srbija je učestvovala u tri rata: dva balkanska rata (I - Grčka, Bugarska i Srbija se oslobađaju od Turaka, II - Bugarska protiv Grčke i Srbije) i Prvom svetskom (agresija Austro-Ugarske i Bugarske na Srbiju), iz kojih je izašla kao pobednik, ali sa ogromnim ljudskim žrtvama i materijalnim razaranjima: trećina stanovništva poginula, 50% svih muškaraca. Po završetku Prvog svetskog rata došlo je do krupnih društvenih, ekonomskih i političkih promena u Evropi. U Srednjoj i Jugoistočnoj Evropi pojavljuje se niz nacionalnih i višenacionalnih građanskih država. Jedna od njih je i Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca formirana 1. decembra 1918. godine u čijem se sklopu našla i doratna Srbija. Od 1929. Kraljevina SHS menja naziv u Kraljevina Jugoslavija. Narodi koji su se našli u novoformiranoj državi bili su na različitim stupnjevima ekonomskog i kulturnog razvitka. Pri tom je opšti kulturni i obrazovni nivo Jugoslavije, kako u gradu tako i na selu, zaostajao za Zapadnom Evropom. Prema popisu stanovništva iz 1921. godine u Kraljevini SHS je od ukupnog broja stanovnika (12,000.000) iznad dvanaest godina starosti bilo nepismeno 51,5%.

U srpske novine strip je ušao indirektno – preko dodataka za najmlađe. Prvi takav dodatak uvela je Politika početkom 1930. godine. U to vreme ni jedan dnevni list nije imao posebnu stranu za decu. Po uzoru na Politiku slične dodatke će uvesti i dnevnici Vreme i Pravda, ali i neki nedeljni listovi. U njima su i dalje dominirale strip-šale zabavnog ili edukativnog sadržaja sa tekstom ispod slika koji je najčešće bio pisan u stihu. Takvi prilozi, bez oblačića i bez stalnih likova, bili su prvenstveno usmereni na najmlađu publiku.

U vreme kada je novi medij tek utirao put ka osvajanju stalnog prostora u dnevnoj i nedeljnoj štampi pojavio se u Beogradu 7. januara 1932. godine ilustrovani dečji list Veseli četvrtak. On je predstavljao značajnu novost u dotadašnjoj izdavačkoj praksi, jer je odvojio neuobičajeno veliki prostor za stripovane priloge, koji su, međutim, umesto oblačića za govor imali štampane potpise. Na njegovim stranicama prvi put se pojavio Miki Maus (Mickey Mouse) od Volta Diznija (Walt Disney) u storiji pod naslovom "Doživljaji Mike Miša", ali u obradi domaćih autora: crtača Ivana Šenšina i scenariste Božidara Kovačevića. Tih godina Miki Maus bio je predmet interesovanja i drugih stvaralaca u Srbiji. Paralelno sa njegovim avanturama u Veselom četvrtku, u podlistku za najmlađe lista Vreme, "Dečjem Vremenu", izlazio je strip "Doživljaji miša Mike i majmuna Đoke" ruskog emigranta Sergija Mironovića Golovčenka. Pored Miki Mausa u Veselom četvrtku su se pojavili i Adamson, Bim i Bum ("Katzenjammer Kids") i Mačak Feliks ("Felix the Cat") pod raznim imenima sa propratnim tekstom ispod slika, pisanim u stihu. Tako je početkom treće decenije ovog veka, dok su čitaoce u SAD počeli da zabavljaju prvi junaci avanturističkog stripa, u srpskom, kao uostalom i u evropskom stripu, još uvek vladala ta pseudoliterarna tradicija sa opisima ispod slika. Premda Veseli četvrtak nije bio dugog veka, ugasio se sa 39. brojem 28. septembra 1933. godine, on je tokom dvogodišnjeg izlaženja odigrao važnu ulogu jer je trasirao put budućim izdavačima stripovanih listova.

Nacionalni novinski strip, poput onog u SAD, u Srbiji nije mogao da se razvije, jer jednom kada su se otvorile prema ovom mediju, novine su interesovanje svojih čitalaca uspevale da zadovolje kvalitetnijim i jeftinijim uvoznim stripovima. To ni u kom slučaju ne znači da nacionalni strip, pored uvoznog, nije dobijao prostor u dnevnim, nedeljnim ili dečjim listovima. Naprotiv, u tom pogledu značajnu ulogu odigrali su vodeći beogradski dnevni listovi Politika i Vreme. Oni su povremeno donosili stripovane priloge domaćih autora, kako na svojim stranama tako i u dečjim dodacima. Osim toga pokrenuli su i specijalizovana strip- izdanja.

Bomba X-9

Događaj, koji je možda jedan od najznačajnijih u istoriji srpskog i jugoslovenskog stripa zbio se 21. oktobra 1934. godine na stranicama Politike. Tog dana, samo mesec dana nakon što je okončan u SAD, Politika je preko cele strane donela šest kaiševa stripa "Detektiv X-9" ("Secret Agent X-9") Aleksandra Rejmonda (Alexander Raymond) i Dešajela Hemeta (Dashiell Hammett). Njegovo objavljivanje je predstavljalo pravu senzaciju. Tolika je to novost bila da je čak trebalo pronaći naziv za novi medij. To je učinio Duda Timotijević, jedan od urednika Politike. On je iz originalnog naziva na engleskom jeziku (comics strip) zadržao samo drugi deo sintagme – strip. Najavljen kao: "najnovije čudo našeg vremena", "roman koji se čita dva minuta dnevno", "kućni bioskop", strip je preko noći osvojio čitaoce. Ubrzo su za Politikinim primerom krenuli i drugi listovi. Najbrže je bilo Vreme, koje je 10. januara 1935. otpočelo objavljivanje stripa "Radio patrola" ("Radio Patrol"), a tri dana kasnije i stripa "Tim Tajlor" ("Tim Tylers Luck"). Objavljivanje prvih avanturističkih stripova u Politici i Vremenu, pored toga što je predstavljalo svojevrsnu senzaciju, podsticajno je delovalo i na domaće autore. Prvi se oglasio Vlasta Belkić u ilustrovanom listu Nedelja. Inspirisan Rejmondovim i Hemetovim stripom, on od 24. februara do 7. aprila 1935. godine objavljuje kriminalistički strip "Avanture detektiva Hari Vilsa". Vlastimir Vlasta Belkić (Beograd, 1896- ? ) više je ostao upamćen po zanimljivim naslovnim stranama i karikaturalnim stripovima sa Diznijevim i drugim popularnim likovima iz sveta stripa, crtanog i igranog filma, rađenim za Miku Miša, nego po svom prvencu koji je bio opterećen brojnim početničkim slabostima. Samo mesec dana kasnije, 23. marta iste godine, Đorđe Lobačev i Vadim Kurganski u ilustrovanom listu Panorama otpočinju kriminalističku storiju "Krvavo nasledstvo" pod pseudonimom Džordž Strip i Vladimir Cilić. Pomenuti strip redakcija Panorame najavljuje kao "združeno delo jednog Jugoslovena i Amerikanca", koji će čitaocima pružiti "jedan izvanredan događaj iz našeg života – na jedan potpuno amerikanski način". Nekako u isto vreme u jednom dečjem listu Aleksije Ranhner prema scenariju Slavka Petrovića crta strip "Zadrugarsko srce", opredeljujući se za folklornu tematiku. Iz ovog perioda datira i debeljuškasti Stojadin Mome Markovića, koji se pojavio u novopokrenutom humorističkom listu Ošišani jež. Stojadin će i narednih godina zabavljati čitaoce Ošišani ježa kao junak pojedinačnih tabli, ali i celovitih epizoda. Iako je pomenuti strip bio humorističko-satiričnog profila, virtuozni Marković ge je uspešno crtao u klasičnom realističkom stilu koji je vladao tridesetih godina, dok se na pisanju scenarija ogledalo više različitih autora.

Uporedo sa realističkim avanturističkim stripom srpske dnevne listove osvaja i karikaturalni strip. I tu opet prednjači Politika koja 20. januara 1935. donosi geg-tablu sa Diznijevim Miki Mausom (Mickey Mouse) pod naslovom "Mikijeva savest", a samo mesec dana kasnije i prvi humoristički strip u nastavcima "Plutonova velika trka" ("Mickey Mouse and Pluto the Racer"). Miki Maus bio je već dobro poznat mnogim čitaocima sa filmskog ekrana. U januaru te godine, na primer, on je uveliko uveseljavao posetioce prestoničkog bioskopa "Koloseum". Od tog trenutka Diznijevi junaci će postati neka vrsta zaštitnog znaka lista Politika. Pored Miki Mausa i Paje Patka (Donald Duck) u Politici su objavljivane i "Sili simfonije" ("Silly symphonies") na čijem su prevođenju radili vrsni novinari Duda Timotijević, Bata Vukadinović, pa čak i direktor ove ugledne novinske kuće Vladislav Ribnikar. Miki Maus i Paja Patak, kao i ostali junaci Volta Diznija, uživali su tih godina zaista veliku popularnost. Zbog toga će njihova imena, pogotovo Mikijevo, biti rado korišćena za nazive stripovanih listova (Mikijeve novine, Mika Miš, Mikijevo carstvo, Paja Patak).

Iznenađeni brzinom kojom je novi medij sticao popularnost, izdavači su počeli da razmišljaju i o drugim oblicima korišćenja stripa. I tako su se već u proleće 1935. godine pojavili Strip i Crtani film, prvi specijalizovani strip-listovi. Te godine u Srbiji dolazi do oživljavanja privrednog razvoja, što se odrazilo i na razvoj štamparstva kroz porast štamparskih porudžbina. Beograd, koji je neposredno posle Prvog svetskog rata imao svega dve štamparije, krajem tridesetih godina postaje najveći štamparski centar ne samo Srbije nego i Jugoslavije. Na pojavu listova Strip i Crtani film, međutim, uticali su i neki događaji vezani za razvoj stripa u Evropi, posebno u Francuskoj i Italiji. Naime, odlučujući prodor američkog stripa u ove dve zemlje obeležen je pokretanjem italijanskog lista L' avanturoso 14. oktobra 1934. godine firentinskog izdavača Nerbinija i francuskog lista Le Journal de Mickey 21. oktobra 1934. godine (vremenski se u potpunosti poklapa sa početkom objavljivanja "Detektiva X-9" u beogradskoj Politici) pariskog izdavača Pol Vinklera (Paul Winkler). Nema nikakve sumnje da su ova izdanja, uz italijanske listove Topolino i L Audace, kao i francuske Robinson i Hop-la, izvršila određeni uticaj na slične listove u Srbiji. Tako je Strip po svojoj opremi, formatu i broju strana bio koncipiran po uzoru na Nerbinijev Topolino. Čak je, od 21. broja, imao i identično zaglavlje sa ucrtanim Miki Mausom. Ovakav koncept strip-listova na novinskom formatu, pre no što će se definitivno ustaliti magazinski format, sledili su i drugi predratni izdavači: I. Zrnić (Crtani film), J. Grdanički (Crveni vrabac), A. J. Ivković (Robinson, Tarcan), list Vreme (Vreme strip) i list Politika (Politikin zabavnik). Izuzev Politikinog zabavnika, koji izlazi i danas, svi pomenuti listovi bili su manje ili više kratkog veka.

Strip

Prvi srpski list u kome je strip zauzimao dominantno mesto pojavio se u Beogradu 10. aprila 1935. godine pod naslovom Strip kao dodatak ilustrovanog lista Panorama. Prvi broj Stripa deljen je besplatno u reklamne svrhe. Njegov izdavač, odnosno izdavač Panorame, bio je Anatolije Ivanović, vlasnik izdavačkog i štamparskog preduzeća "Narodna prosveta", a urednik (od 40. broja i vlasnik) Vojin M. Đorđević. Strip" je izlazio do 4. juna 1936. godine, kada se nakon četrnaest meseci ugasio sa 63. brojem. Pored Flaš Gordona (Flash Gordon), koji je bio stalni sadržaj lista, Strip je doneo čitav niz premijernih ostvarenja čiji su autori bili pretežno ruski umetnici, izbeglice-emigranti. Oni su se u borbi za egzistenciju prihvatali svakojakih poslova, pa čak i tako prezrenih zanimanja kakvim se u Jugoslaviji dugo smatralo crtanje stripova.

U Kraljevinu SHS ruske izbeglice-emigranti stižu nakon Oktobarske revolucije i građanskog rata od početka maja 1919. do kraja 1921. godine. S obzirom na istorijske veze i versku pripadnost, najviše ih se zadržalo u Srbiji i u Beogradu. Većina je imala srednje i visoko obrazovanje i znala strane jezike. U međuratnom periodu ruski stvaraoci ostavili su dubok trag u kulturnom, naučnom i društvenom životu. Pored uticaja na opštu kulturu praktično su formirali beogradski balet i operu, utemeljili pozorišnu scenografiju, dali ogroman doprinos u arhitekturi, a ilustraciju i strip doveli do evropskog nivoa.

Već pomenuti Vadim Kurganski i Đorđe Lobačev u Stripu objavljuju strip "Zrak smrti" inspirisani romanom A. Tolstoja "Hiperbolid inženjera Garina". To je bio drugi rad tandema Lobačev-Kurganski. Vadim Kurganski se nakon toga povukao iz ovog posla. Umro je u SAD polovinom sedamdesetih godina. Đorđe Lobačev je nastavio da se bavi stripom radeći prema sopstvenim scenarijima ili adaptirajući literarne predloške. Istaknuti karikaturista Ošišanog ježa Nikola I. Tiščenko, pod pseudonimom Ten objavio je na naslovnoj kolornoj strani strip "Šaljivi doživljaji detektiva X-9". Kao što se iz samog naslova može zaključiti radilo se o parodiji tada veoma popularnog stripa "Detektiv X-9". Pored Lobačeva i Tiščenka na stranicama Stripa debitovao je i njihov zemljak Nikola Navojev čiji će raskošni talenat zablistati punim sjajem tek na stranicama Mikijevog carstva. Navojev je ostavio za sobom impozantan opus od preko 40 kompletnih stripova. Za Strip je nacrtao više storija: "Rat pod zemljom", "Crna krila na ostrvu Amazona", "Lovci orhideja smrti", "Moderni gusari" i druge. Ali, najzanimljivija od svih bila je priča o Tarcaneti, polunagoj i poludivljoj devojci iz džungle.

Samo dve nedelje nakon izlaska prvog broja Stripa, 25. aprila 1935, u Jugoslovenskim ilustrovanim novinama beogradskog izdavača Ivana Zrnića pojavio se prvi broj Crtanog filma. Kao i Strip i on je naišao na slab prijem kod čitalaca, ali je za razliku od svog prethodnika uspeo da se održi sve do 30. septembra 1936. godine. Bio je grafički siromašniji i dobrim delom je bazirao svoj sadržaj na već prevaziđenoj stripovskoj formi sa tekstom ispod slika. Pored "Tarzana" Harolda Fostera list je donosio i Diznijevog Miki Mausa u obradi malo poznatih domaćih autora, zatim "Tri ugursuza" ("Les Pieds Nickeles") Luja Fortona (Lois Forton), kao i strip Džo Mak Manusa (George McManus) "Porodica Tarana" ("Bringing Up Father") pod nazivom "Fema i njen Joca". Iako je redakcija Crtanog filma u svom prvom broju pozvala na saradnju "crtače, dame i gospodu, sve one koji smatraju da bi ih zanimao ovaj način rada", odziv je bio ispod svakog očekivanja. Za skoro godinu i po dana na njegovim stranama nije se pojavio nijedan domaći rad vredan pažnje.

Mika Miš i nastanak pravog i samosvojnog srpskog stripa

Ako su Strip i Crtani film bili prolazna etapa u ovoj oblasti izdavaštva to nije bio slučaj i sa Mikom Mišem kojeg je pokrenuo Aleksandar J. Ivković u Beogradu 21. marta 1936. godine. Aleksandar J. Ivković (Odesa, 1894 – Beograd, 1969) držao je između dva rata Izdavačko knjižarsko preduzeće i fotocinkografiju "Rus". Došavši iz Rusije oženio se Srpkinjom Darinkom Ivković i uzeo njeno prezime. Godine 1937. sa L. Lustigom osnovao je preduzeće Universum Press koje se bavilo izdavanjem, izradom i distribucijom stripa. Iako je najavljen i koncipiran kao dečji list, Mika Miš je u početku donosio pored stripova i humor, pesmice, ukrštenice, zagonetke i slične priloge, on će ubrzo biti pretvoren u pravi strip list. Pod uredničkom rukom Milutina S. Ignjačevića Mika Miš će za relativno kratko vreme preuzeti vodeću ulogu u ovoj oblasti izdavaštva i zadržati tu čelnu poziciju sve do 4. Aprila 1941. kada je sa 504. brojem prestao da izlazi, jer je Hitlerova Nemačka počela da bombarduje Beograd dva dana kasnije. Svoj visoki renome Mika Miš umnogome duguje najpopularnijim junacima američkog stripa: Princu Valijantu (Prince Valiant), Fantomu (Phantom), Mandraku (Mandrake the Magician), Flašu Gordonu i drugim. Međutim, ugledu Ivkovićeve revije isto toliko su doprineli i stripovi grupe domaćih crtača. U prvo vreme prisutni su Nikola Navojev i Đorđe Lobačev, ali već 1937. pridružiće im se i ostali majstori beogradskog stripa. Okupljanje većeg broja kvalitetnih autora predstavljao je do tada jedinstven primer u istoriji srpskog stripa. Do početka Drugog svetskog rata na tlu Srbije ovdašnji su autori ostvarili impozantne opuse od po dvadesetak i tridesetak kompletnih storija, učinivši od Beograda tridesetih godina, bez preterivanja se može reći, jednu od prestonica evropskog stripa. Ne poričući izvesne uticaje, strip u Srbiji više nikada neće dostići takav stepen samosvojnosti i autentičnosti dajući svoj doprinos i u pripovedačkom i u grafičkom pogledu riznici evropskog i svetskog stripa. Gotovo da nema žanra u kome se srpski strip iz tog perioda nije oprobao (istorijski, pustolovni, vestern, naučno-fantastični, melodramski, kriminalistički). Naravno, ne uvek sa podjednakim uspehom. O tome tužno svedoče Šenšinov "Crveni bizon", Solovjevljev "Big Kid", Lobačevljev "Šeikov sin". Sve su to pokušaji značajnih autora. Međutim, na drugoj strani Šenšinovi "Hrabri vojnik Švejk", "Zvonar Bogorodične crkve", Solovjevljevi "Robin Hud", "Ajvanho", "Bufalo Bil", Lobačevljevi "Gospodar smrt", "Baron Minhauzen", "Baš Čelik", Kuznjecovljevi "Grofica Margo", "Tri života", "Pikova dama", "Bajka o caru Saltanu", Jankovićevi "Maksim", "Pop Ćira i pop Spira", "Ranhnerovi "Jadnici", "Revizor", Navojevljevi "Mali moreplovac", "Mladi Bartulo", "Zigomar", Lehnerovi "Džarto" i "Sigfrid", Markovićev "Stojadin" – sve su to redom pobrojana remek-dela u svom domenu stripske dramaturgije i na nju aplicirane forme. Što se tiče likovnih i stilskih odlika pobrojanih ostvarenja ona svojom raznolikošću i izvornošću nimalo ne zaostaju za svojim tematskim i žanrovskim bogatstvom. Uglavnom je reč o realističkim avanturističkim stripovima. Osim nekoliko izleta u karikaturalnu stilizaciju ("Boemi" Konstantina Kuznjecova i "Avanture nestašnog Bobia" Đuke Jankovića) ova vrsta je bila prilično zapostavljena. Najvažniji crtači tridesetih godina u srpskom stripu bili su: Đorđe Lobačev, Sergej Solovjev, Konstantin Kuznjecov, Nikola Navojev, Ivan Šenšin, Aleksije Ranhner, te Đuka Janković i Sebastijan Lehner. Uz već pomenutog Momu Markovića neophodno je istaći i Marijana Ebnera i Đorđa Malog. Svi su bili obrazovani i uneli su puno duha u svoje stripove.

Autori su uživali potpunu kreativnu slobodu. Nisu postojala nikakva ograničenja pri komponovanju table ili određivanju broja slika na njoj. Preovladavala je praksa da se stripovi rade od broja do broja, odnosno po nekoliko tabli unapred, pošto su objavljivani u nastavcima (u svakom broju po jedna tabla), a samo izuzetno se dešavalo da se predaju kompletni kao, na primer, za ediciju Mali zabavnik A. J. Ivkovića koja je donosila celovite i to uglavnom premijerne stripove mladih i talentovanih, ali i nedovoljno afirmisanih autora. Usled takvog načina rada dešavalo se da nastavak nekog stripa izostane iz jednog pa i više brojeva. To je uglavnom proticalo bez ikakvog komentara, ponekad je objašnjavano"tehničkim razlozima" ili je pravdano zdravstvenim stanjem autora, kao što je navela redakcija Paje Patka u svom jedanaestom broju: "Zbog bolesti našeg saradnika, u ovom broju nismo mogli doneti nastavak romana 'Krijumčari ljudi'". U jednom svom pismu iz 1985. godine Đorđe Lobačev piše na ovu temu: "Za Miku Miša i Mikijevo carstvo radio sam uglavnom iz broja u broj. Pred odlazak na odsustvo (otkada sam postao saradnik Politike, jer pre toga nisam ni pomišljao na odsustvo) spremao sam unapred table za mesec dana. Za Politiku i Politikin zabavnik imao sam, po pravilu, uvek nekoliko tabli (šlajfni) izrađenih unapred (najmanje za mesec dana). I unapred su bivali smišljeni svi scenariji. "Hajduk Stanko" je jedini strip koji je bio završen pre početka štampanja".

Sa izuzetkom Đorđa Lobačeva, Sebastijana Lehnera i donekle Konstantina Kuznjecova vodeći beogradski majstori su gotovo u potpunosti bili oslonjeni na tekstove svojih saradnika, a veoma često su kao predloške koristili književna dela, srpske epske narodne pesme i pripovetke. U izboru književnih predložaka nije bilo posebnih pravila. Podjednako su obrađivani strani i domaći pisci. Potreba za dobrim scenarijima bila je, barem kada je reč o Miki Mišu, izgleda veća nego za crtačima. Tako je uredništvo ovog lista polovinom juna 1937. raspisalo veliki nagradni konkurs "za nekoliko originalnih libreta" za strip. Tom prilikom istaknute su "oblasti" iz kojih treba da bude 'libreto': "fantastične, egzotične, kriminalno detektivske, u žanru stripova Detektiva X-9". Takođe se od učesnika zahtevalo da "razvoj radnje u stripu bude živ, sa brzim tempom i snažnim zapletom".

Crtači i scenaristi su se veoma retko potpisivali ili su to činili koristeći pseudonime koji su, kao po pravilu, imali amerikanizirani prizvuk. To je verovatno bilo zbog toga što je američki strip u to vreme bio najpopularniji, a i čitaoci su uvek više vrednovali ono što dolazi iz inostranstva. Đorđe Lobačev je, na primer, dugo među kolegama i prijateljima bio poznat kao Džordž Strip, jer se tako potpisao u svojim prvim stripovima. Nikola Navojev je koristio razne pseudonime od kojih je najpoznatiji Nick Woodly. I Konstantin Kuznjecov je u par navrata pribegao ovoj praksi potpisavši se kao K. Kulidž i Steav Doop.

U godinama pred rat film je u Srbiji bio glavna narodna zabava ali su bioskope posećivali i članovi najuglednijih srpskih porodica. Izdavači i urednici stripa su bili pasionirani filmski gledaoci. Neki, kao na primer Vojin M. Đorđević i Milutin S. Ignjačević i sami su se bavili filmom. A koliko se usadilo mišljenje da je strip po svom izrazu veoma blizak filmu svedoče i najave za stripove ili filmove u beogradskoj štampi. U tom pogledu ilustrativna je najava Diznijevog stripa "Plutonova velika trka" koji je početkom 1935. izlazio u Politici: "Danas je Miki sa celim svojim društvom prešao sa filmskog platna u stupce Politike". Razume se, mogle su se pročitati i obrnute reklame. Beogradski bioskop "Koloseum" 24. oktobra 1938. najavljuje novi film sledećim rečima: "Od sutra Flaš Gordon, najpopularniji strip-roman na filmu". A bioskop "Novaković" u prvoj polovini februara 1941. godine ovako preporučuje film o Tajnom agentu X-9: "Prema čuvenom strip romanu Politike snimljen je najuzbudljiviji film svih vremena, isprepleten snažnom akcijom i do sada neviđenim herojskim podvizima neustrašivog tajnog agenta - džinovska senzacija kakve još nije bilo na bioskopskom platnu". Stoga nije čudno što su na autore okupljene oko tadašnjih strip izdanja, osim već pomenutih književnih predložaka, veoma inspirativno delovala i brojna filmska ostvarenja. Tome je verovatno doprinelo i to što je film takođe pribegavao obradi proznih dela pa je ponekad teško razlučiti da li je podsticaj za neki strip potekao sa velikog ekrana i li pročitane knjige. Međutim, kada se govori o ovom uticaju onda je neophodno napomenuti da se on nije ogledao samo u izboru tema i preuzimanju pojedinih obrazaca, nego i određenih formi izražavanja. Čak i letimičan pregled beogradskog filmskog repertoara i naslova stripova u beogradskim izdanjima ubedljivo svedoči o njihovoj zanimljivoj podudarnosti. Uzmimo za primer 1938. godinu. Desetog januara u bioskopu "Luksor" premijerno je prikazan film "Poštareva kći", a dve godine kasnije objavljen je u Miki Mišu istoimeni strip Aleksija Ranhnera. Istog meseca Beograđani su mogli da gledaju i "Taras Buljbu" kojeg će Nikola Navojev naredne godine po drugi put obraditi u stripu na stranicama Mikijevog carstva. A početkom februara na repertoaru bioskopa "Triglav" nalazi se film "Pikova dama", čija će ekranizacija inspirativno delovati na Konstantina Kuznjecova da dve godine kasnije kreira jedan od svojih najboljih stripova. Naravno, ovim se spisak uzajamnih veza stripa i filma ni izdaleka ne iscrpljuje.

Odomaćila se, takođe, praksa da se popularni roto-romani domaćih pisaca obrade i u stripu . To se obično događalo po objavljivanju pisane verzije ("Tajne Abisinskih gudura", "Carev štitonoša"). Bilo je, međutim, primera da roto-roman i strip izlaze istovremeno, kao što je to bio slučaj sa romanom "Crna maska ili lord Varvik". Ili, pak, da se u roto-romanu kao prilog donosi ukratko prepričan sadržaj u formi stripa ("Grešnica").

Aleksandar J. Ivković je plasirao mnoge stripove svojih saradnika, doduše bez njihovog znanja, u inostranstvo putem svoje agencije Universum Press, čiji se kopirajt često nalazio na crtežima domaćih autora. Teško je danas utvrditi šta je sve od autora iz Srbije plasirano van granica zemlje, ali je poznato da su neki njihovi radovi štampani u više francuskih listova. U listu Les Grandes aventures objavljivani su stripovi Đuke Jankovića ("La Course aux millions", "L' Enfant de la brousse"), Sergeja Solovjeva ("Le Mystere du Dalai-Lama"), Đorđa Malog ("Le Roi des contrebandiers"), Nikole Navojeva ("Le petit mousse", "Tarass Boulba") i Konstantina Kuznjecova ("Ali-Baba et les 40 voleurs", Orient-express"). Kuznjecovljevi stripovi štampani su i u nekim drugim francuskim listovima: Jumbo ("Simbad le Marin"), Aventures ("Singes a nous laventure", "Le Descendant de Gengis-Khan"), Le journal de Toto ("Le Dragon vert"), Gavroche ("La Comtesse Margot"). Strip "Princeza Ru" od Đorđa Lobačeva izlazio je u listu Aventures pod naslovom "Princesse Thanit". Po ugledu na izdavača Mike Miša i Milutin Ignjačević je, pošto se odvojio i pokrenuo Mikijevo carstvo, uspeo da plasira neke stripove na francusko tržište, kao što je na primer "Džarto" Sebastijana Lehnera. Lehnerov strip je objavljen u francuskom listu Gavroche pod imenom "Sartor".

Cenzura

Od samog početka sadržina stripova je, zavisno od opštih društvenih kretanja, bila podvrgavana oštroj i nemilosrdnoj cenzuri. Uvek brižni cenzori su i u sadržini stripova pažljivo tragali za prikrivenim napadima na vlast. U istoriji srpskog stripa zabeleženo je više takvih primera, naročito posle Drugog svetskog rata, a prvi poznati slučaj cenzurisanja stripa u Srbiji potiče iz 1937. godine. Tadašnjem državnom cenzoru koji je odobravao stranice dnevnog lista Politika učinilo se da u stripu "Miki i njegov dvojnik" ("Mickey Mouse as the Monarch of Medioka") postoje neke sličnosti sa prilikama na srpskom dvoru, odnosno sa onim što se tih dana pričalo po Beogradu: da knez Pavle Karađorđević namerava da preuzme presto maloletnom kralju Petru, pa je sprečio objavljivanje stripa, prva tri dana decembra, kao i 5. decembra. Zbog izveštavanja o ovom događaju iz Beograda je proteran novinar Hjubert Harison (Hubert Harisson), dopisnik "Njujork Tajmsa" i britanske novinske agencije Rojter. Kada je saznao za ovaj neprijatan događaj Volt Dizni je Politici uputio telegram u kome je, s blagom ironijom, izrazio žaljenje što je list zbog njegovog stripa imao neprilike.

Na sud zbog stripa

Godina 1938. bila je u Srbiji najplodnija po broju pokrenutih strip izdanja. Od njih pet, koliko se pojavilo, čak četiri je prestalo da izlazi iste, odnosno početkom naredne godine, dok je između dva došlo do velikog spora. Krajem marta u razmaku od samo jednog dana pokrenuta su dva nova lista. Ovakva pojava ne bi izazvala posebnu pažnju da joj nije prethodila neuobičajena zbrka, a potom i otvoren sukob izdavača, do tada nezapamćen u ovoj oblasti izdavaštva. U osnovi sukoba ležala je namera A. J. Ivkovića i I. Zrnića da svoje listove naslove Tarcan, odnosno Novi Tarcan, prema popularnom junaku E. R. Barouza. Iskoristivši suparničku reklamu u dnevnoj štampi, Ivković je uspeo da se pojavi na tržištu pre svog konkurenta, pa je Zrnić bio prinuđen da odustane od naziva Novi Tarcan i da preko njegovog zaglavlja, pošto je list već bio odštampan, nalepi novi logo sa imenom Truba. Međutim, kako se ispostavilo to je bio samo uvod u nemilosrdnu konkurentsku borbu. Ona je najpre vođena oko izdavačkih prava na objavljivanje stripa "Tim Tajlor", epizode koja je u Trubi naslovljena "Tajna jezera Vamba", a u Miki Mišu (pošto je Ivković u celu stvar uključio i matično izdanje) "Tajanstveno jezero", da bi svoju kulminaciju dostigla u julu iste godine zbog stripa "Fantom" ("The Phantom") Li Foka (Lee Falk) i Rej Mura (Ray Moore). Tom prilikom su i jedan i drugi izdavač učinili presedan posvetivši po jedan kompletan broj Trube, odnosno Mike Miša, ovom, u to vreme, izuzetno popularnom stripu. Kako se na kraju se ovaj mali izdavački rat okončao nije poznato, osim da je, po svemu sudeći, svoj epilog dobio na sudu. Bilo kako bilo, Ivkoviću je ipak pošlo za rukom da se oslobodi konkurencije. Uprkos solidnom repertoaru čiju su okosnicu činili italijanski i francuski stripovi, dakle evropski stripovi: "Malajski tigar" ("Sandokan") kojeg je kreirao Gvido Moroni Čelzi (Guido Moroni Celsi), "Saturn protiv zemlje" ("Saturno contro la Terra") Federika Pedrokija (Federico Pedrocchi) i Đovani Skolarija (Giovanni Scolari), "Kosmopolis" ("Futuropolis") Rene Pelosa (Rene Pellos); ali i neki zanimljivi američki stripovi: "Tetkin šampion" ("Abbie an Slats") R. Van Barena (R. Van Buren), "Živa Meta" ("Red Barry") Vil Gulda (Will Gould), koji je stigao u italijanskom prevodu kao Bob Star; bez ijednog domaćeg ostvarenja, Truba, ipak, nije mogla da bude pravi takmac Ivkovićevim izdanjima, pa je nestala sa strip-scene 13. oktobra 1938. godine, posle 55. izdatih brojeva. Ako je to moglo da posluži kao nekakva uteha njenom izdavaču, Tarcan je obustavljen već sa 14. brojem, 22. juna iste godine.

Stalno strahujući od konkurentskih sposobnosti drugih listova, kao i realne mogućnosti pojave novih, A. J. Ivković je pored, Mike Miša, pokrenuo više drugih listova nastojeći na taj način da pored podupiranja osnovnog izdanja, suzi tržišni prostor i ujedno veže što više kvalitetnih domaćih autora. U Zabavniku, nekoj vrsti strip albuma, reprizirani su stripovi iz Mike Miša kao kompletne storije; Mali zabavnik, kao što je već rečeno, donosio je premijerna ostvarenja mladih ali nedovoljno afirmisanih autora, od kojih su najdarovitiji dobijali priliku da se pojave i u matičnom izdanju; dok je Veseli zabavnik bio ispunjen humorističkim stripovima.

Iako je Ivković vezao za svoja izdanja veći broj autora ipak je interesovanje za ovu oblast bilo veliko pa su i drugi listovi, pokretani u međuvremenu, odvajali prostor za sve one koji su hteli da se oprobaju u novom mediju. Tako su izdavači Bufalo Bila i Paje Patka, dva kratkotrajna lista pokrenuta tokom 1938. godine, koncipirali svoja izdanja po uzoru na Miku Miša, ustupivši svoje stranice, kako inostranim tako, i domaćim autorima. Za razliku od prvog lista u kome ni jedan domaći rad ne zaslužuje da mu se posveti posebna pažnja, u Paji Patku je sarađivalo nekoliko talentovanih mladića: Žika Mitrović, Marijan Ebner, Sebastijan Lehner i Veljko Kockar. Prva dvojica su takođe sarađivali u Miki Mišu i Malom zabavniku, dok će Sebastijan Lehner svoju punu afirmaciju steći tek na stranicama Mikijevog carstva. Uprkos trudu njihovih redakcija ni jedan ni drugi list nisu uspeli da privuku veći broj čitalaca i da se održe na sve probirljivijem tržištu.

Najblistavije godine strip izdavaštva u Srbiji

Sve do početka 1939. godine Mika Miš nije imao pravu konkurenciju. Listovi koji su pokretani bili su suočeni sa brojnim problemima: od organizaciono–tehničkih, preko finansijskih, pa sve do onih koji su se ticali kreativnih mogućnosti njihovih autora, te su nestajali sa scene pre no što bi i stigli da zažive. Tek sa pojavom Mikijevog carstva i Politikinog zabavnika početkom 1939. neprikosnovena tržišna pozicija Mike Miša biće ozbiljno dovedena u pitanje, a njegov izdavač će po prvi put morati da se suoči sa pravom konkurencijom. Ali, pojava Mikijevog carstva i Politikinog zabavnika nije bila jedini udarac koji je zadesio izdavača Mike Miša. Gotovo nenadoknadiv gubitak za njega je predstavljao odlazak uglednog i iskusnog urednika Milutina S. Ignjačevića. Milutin S. Ignjačević (Beograd, 1899 – Beograd, 1949) završio je Visoku filmsku školu u Pragu i Minhenu. Godine 1922 – 1923. snimio je seriju kratkih filmova pod pseudonimom Tagoran Gand. Sa R. Jovanovićem 1929. osnovao je u Beogradu preduzeće "Adrija nacional". Oni su nekoliko godina vodili elitni bioskop "Kleridž", sa odabranim repertoarom. Snimili su, 1930. i 1932. i dva igrana filma "Kroz buru i oganj" i "Na kapiji Orijenta". Pokrećući Mikijevo carstvo Ignjačević je povukao za sobom vodećeg scenaristu Branka Vidića i talentovanog Nikolu Navojeva. Osim Navojeva, a pored Sebastijana Lehnera, glavni saradnici Mikijevog carstva bili su Ivan Šenšin, Đorđe Lobačev i Sergej Solovjev. Svi oni su svojom saradnjom dali poseban pečat listu kreirajući za njega neke od svojih antologijskih stripova. Prešavši u novi list Šenšin se potpuno vezao za njega. Đorđe Lobačev nije nikada prekidao svoju saradnju sa Mikom Mišem i Politikinim zabavnikom, kao ni Sergej Solovjev koji je uoči rata uspostavio kontakt sa Politikinim zabavnikom.

Od samog početka preduzimljivi Ignjačević je nastojao da osim domaćih obezbedi i uvozne stripove. U nemogućnosti da se domogne nekih u to vreme u Srbiji veoma popularnih prekookeanskih stripova, kao što su "Fantom" i "Flaš Gordon", koje su već otkupili drugi izdavači, a da bi udovoljio ukusu publike, pribegao je sledećoj taktici: Detektivu X-9 promenio je ime u Kapetan Fantom, a Brik Bradfordu u Gordon Velš, dok je strip "Pirati vazduha", crtan u realističkom Rejmondovom stilu, pompezno najavio kao "najnovije grandiozno delo slavnog A. Rejmonda". Koliko je bilo moguće utvrditi radilo se, u stvari, o stripu "Will Sparrow, il pirata del cielo" italijanskog crtača Kurta Cezara (Kurt Caesar). Iako je na table Cezarovog stripa pedantno nalepljen Rejmondov potpis upućenim čitaocima je moralo biti jasno da je reč o običnoj prevari. Kao deo iste uređivačke platforme nastao je i maskirani osvetnik Zigomar koji je veoma brzo postao miljenik čitalačke publike. Kreirali su ga Nikola Navojev i Branko Vidić po uzoru na Fokovog i Murovog Fantoma, maja 1939. godine. Zigomar je takođe bio obučen u kostim pripijen uz telo, nosio je masku preko lica, dok je na ruci imao prsten sa ugraviranim slovom Z. Ali, za razliku od Fantoma čiji je nerazdvojni saputnik bio pripitomljeni vuk Devil, Zigomaru, koga je krasio i crni plašt, društvo je pravio mali Kinez po imenu Či Jang. Zanimljivo je da su Vidić i Navojev u svoj strip u jednom trenutku uveli čak i Fantoma. Očigledno se radilo o želji redakcije Mikijevog carstva da makar i na posredan način uvrsti Fantoma u svoj repertoar. Što se uvoznih ostvarenja tiče Ignjačević je uspeo da obezbedi i stripove "As Dramond" ("Ace Drummond"), manje poznati strip "Karlej Harper" ("Curley Harper") Lajmena Janga, "Slavni tetkin šampion" ("Abbie an Slats") R. Van. Barena, francuski strip Kartuš ("Cartouche") i dr. Iako je brzo steklo simpatije čitalaca Mikijevo carstvo se u odnosu na svoje konkurente nalazilo u delikatnoj tržišnoj poziciji, jer ono nije imalo svoju cinkografiju kao Mika Miš, niti je posedovalo štampariju kao Politika, koja je izdavala Politikin zabavnik. Štaviše, ometano od strane Mike Miša, Mikijevo carstvo je u više navrata bilo prinuđeno da menja štampariju, pa samim tim i format izdanja. Stoga je ono od samog početka ustupalo prostor mladim i talentovanim početnicima. To je, međutim, ipak bilo u meri koja nije ugrožavala osnovni kvalitet izdanja. Nastojeći da pridobije što više čitalaca, Ignjačević je podsticao svoje saradnike da rade serijale. Njegova zasluga je što su se mnogi junaci Mikijevog carstva pojavili u više epizoda: Mladi Bartulo, Zigomar, Kraljević Marko, Džarto, Sigfrid, Gospodar smrti, ali i stripovi "Dve sirotice", "Hrabri vojnik Švejk" i "Napoleon". Nasuprot tome, nakon njegovog odlaska, u Mika Mišu, ako se izuzme Maksim Đuke Jankovića, gotovo da nije lansiran ni jedan pravi serijal. Od nekolicine izdanja koja su dočekala početak rata Mikijevo carstvo se ugasilo poslednje 9. aprila 1941. godine, sa 217. brojem.

Politikin zabavnik je bio prvo posebno izdanje lista Politika. Prvi broj se pojavio 28. februara 1939, a poslednji, 220. broj pred sam rat, 4. aprila 1941. godine. Ponovo je pokrenut posle oslobođenja početkom 1952. godine. Idejni tvorci i pokretači Politikinog zabavnika bili su tadašnji direktor Politike Vladislav Ribnikar i novinari Dušan Duda Timotijević i Živojin Bata Vukadinović. Duda Timotijević je bio odgovoran za stripove, a Bata Vukadinović za tekstove, jer je Politikin zabavnik bio koncipiran na izbalansiranom odnosu stripovanih i tekstualnih priloga. Kao urednik Timotijević je prevodio stripove sa engleskog. On je bio srpski "kum" Mikiju (Mickey), Šilji (Goofy), Paji Patku (Donald Duck), Plutonu (Pluto), Belki (Clarabelle Cow) i drugim Diznijevim junacima kojima je dao srpska imena lucidno ih spojivši sa njihovim karakternim osobinama. Iako su mnogi tada veoma popularni stripovi bili u posedu drugih izdavača Politikin zabavnik je uspeo da obezbedi dovoljan broj vrhunskih ostvarenja, a da pri tom ne objavi ni jedan strip minorne vrednosti. Već sam pregled prezentiranih materijala potvrđuje ovu činjenicu: "Džim iz Džungle" ("Jungle Jim"), "Pustolovine Malog Džonija" ("Ming Foo"), "Doživljaji male Ane" ("Little Annie Rooney"), "Usamljeni jahač" ("The Lone Ranger"), "Red Rajder" ("Red Ryder"), "Popaj" ("Thimble Theater"), "Reporter Harper" ("Curley Harper"), "Brik Bradford" ("Brick Bradford") i "King iz severne brigade" ("King of the Royal Mounted"). Objavljen je i jedan izvanredan italijanski strip "Virus, čarobnjak iz Mrtve šume" ("Virus, il mago della foresta Morta"). Značajan prostor, međutim, dobili su i domaći autori. Razume se, nezaobilazan je bio "kućni crtač" Đorđe Lobačev koji se javio već u prvom broju antologijskim stripom "Baš Čelik". Pomenuti strip kao i njegov nastavak, "Čardak ni na nebu ni na zemlji", nadovezaće se na onu folklornu liniju koju je ovaj autor najavio na stranicama Politike ("Hajduk Stanko", "Propast grada Pirlitora" "Ženidba Dušanova"), a koja se temeljila na srpskim narodnim pripovetkama i epskoj poeziji. Pored Mome Markovića koji se oglasio u prvim brojevima stripom o doživljajima beogradskih dečaka pod naslovom "Rista sportista", redakciji Politikinog zabavnika pošlo je za rukom da angažuje još dva velika majstora Konstantina Kuznjecova i Sergeja Solovjeva. Kuznjecov je nacrtao jedan strip iz ruske istorije o Petru Velikom i ilustrovao dve Puškinove bajke "Skaska o zlatnom petliću" i "Bajka o caru Saltanu". Sergej Solovjev je otpočeo strip "Ostrvo s blagom" prema romanu R. L. Stivensona, ali je zbog izbijanja rata njegovo izlaženje prekinuto. Ono što je Politikin zabavnik izdvajalo u odnosu na konkurentske listove Miku Miša i Mikijevo carstvo bio je njegov veliki format, kao i tekstualni prilozi: ukrštenice, romani u nastavcima, Riplijeva (Ripley) rubrika "Verovali ili ne", reportaže iz brojnih oblasti – od nauke do sporta – kao i niz kratkih, zanimljivih poučnih tekstova. Pored toga list je posedovao ekskluzivno pravo na u to vreme u Srbiji izuzetno popularne stripove Volta Diznija.

U periodu od 1935– 1941. u Srbiji je pokrenuto je oko dvadesetak strip-listova. Grafički izgled i kvalitet štampe varirao je od izdanja do izdanja. Unutrašnje strane većine izdanja štampane su u crno-beloj tehnici, dok su naslovne, poslednja i srednje strane otiskivane u jednoj, dve ili tri boje, a samo kod pojedinih listova i u višebojnoj tehnici. Listovi su prodavani u celoj zemlji. Distribucija se vršila na razne načine: preko malih privatnih radnji u kojima se pored štampe mogao kupiti duvan, hartija, mastilo i druga roba, zatim novinskih kioska, kao i putem uličnih prodavaca – kolportera. Postojao je istovremeno i sistem pretplate, ali on nije bio mnogo raširen. Da bi imali što bolju prođu u severozapadnim delovima Jugoslavije (današnja Hrvatska i Slovenija) pojedini stripovani listovi su pored ćiriličnih imali i latinična izdanja. Redakcija Stripa je nekoliko brojeva paralelno izdala čak i na slovenačkom i mađarskom jeziku. Tiraži stripovanih izdanja kretali su se između 10.000 i 30.000 primeraka, što nije bilo malo ako se ima na umu da je zbog spore industrijalizacije zemlje, Kraljevina Jugoslavija između 1918. i 1941. imala jedan od najnižih stepena urbanizacije u Evropi, a da su pojedinačni tiraži vodećih beogradskih dnevnika uoči aprilskog rata iznosili: "Politika" 146.000, Vreme 65.000 i "Pravda" 45.000. Mika Miš koji je spadao u red najpopularnijih strip-listova, zbog čega je mnogim izdavačima i urednicima služio kao obrazac imao je tek nešto preko 30.000 čitalaca. Kratkotrajni Crveni vrabac štampan je u samo 10.000, dok je tiraž Mikijevog carstva takođe iznosio 30.000 primeraka. Prosečan tiraž Politikinog zabavnika zaustavio se uoči rata na nekih 41.000 primeraka po broju. Međutim, s obzirom da su svi ovi listovi izlazili dva puta nedeljno i da su pored toga imali svoja periodična prateća izdanja, onda je lako izračunati da je na tržište nedeljno plasirano od 200-300.000 različitih primeraka stripa. Početak rata označio je prestanak izlaženja svih postojećih strip-listova. U tom trenutku izlazili su: Politikin zabavnik izdavačke kuće Politika, zatim Mika Miš, Veseli zabavnik i Zabavnik A. J. Ivkovića, kao i Mikijevo carstvo i Plavi zabavnik M. S. Ignjačevića. Time je okončan jedan kratak ali buran period srpskog stripa.

Prepušten uglavnom entuzijastima i talentovanim i manje talentovanim pojedincima, stalno osporavan od strane ograničene i konzervativne kulturne sredine, srpski strip je u kratkom vremenskom periodu dostigao takav stepen zrelosti koji ga je uvrstio u sam vrh evropskog stripa. Na žalost, nacističko bombardovanje Beograda 6. aprila 1941. godine brutalno je prekinulo jedno stvaralaštvo a sudbine autora su bile tragične. Nikola Navojev umro je 1940., u svojoj 27. godini, u sanatorijumu za TBC kod Venca na Fruškoj Gori. Dve godine kasnije, za vreme nacističke okupacije, Aleksije Ranhner nađen je mrtav u nekom jarku na Karaburmi u koji je upao pijan jedne hladne oktobarske noći. Ivana Šenšina streljali su komunisti odmah po oslobođenju Beograda, novembra 1944. godine, zbog navodne saradnje sa okupatorom. Da ga ne bi zadesila ista sudbina, Konstantin Kuznjecov povukao se sa nemačkim jedinicama u Austriju, odatle u Nemačku, a potom u SAD. Umro je 1980. godine u Los Anđelesu. Sebastijan Lehner nestao je u ratnom vihoru 1945. godine. Pobegavši u Italiju iz austrijskog zatvorskog kampa, u koji je bio deportovan početkom Drugog svetskog rata, Moma Marković se vise nije vraćao u Beograd. Godine 1951. emigrirao je u Kanadu. Sin-jedinac mu je ubijen pri pokušaju bekstva iz Jugoslavije, a supruga, nakon tog tragičnog događaja, poludela. Umro je u Torontu 1977. godine.1 Sergej Solovjev je posle oslobođenja neko vreme živeo u Rijeci odakle je polovinom pedesetih godina otišao u Italiju. Tamo je i umro 1975. godine.2 I u novoj sredini je nastavio da se bavi crtanjem stripova. Đorđa Lobačeva su nove vlasti, nakon sukoba sa Kominformom, 1949. proterale iz Jugoslavije sa suprugom, sinom i dva kofera u zapečaćenom vagonu u Rumuniju. Pedesetih godina uspeo je da se prebaci u SSSR i stalno nastani u Sankt Peterburgu. Đuka Janković je 1951. emigrirao u Italiju, a zatim u Južnoafričku republiku, gde je i umro 1974. godine kao Džordž Džakobi (George Jacobi).3

Autori "Zlatnog doba" srpskog stripa se time nikada više nisu okupili na jednom mestu, a njihov duh, ni u kakvom obliku, više nije reinkarnirao.

Beograd, jul 1999.

Napomene

1 Lakićević-Pavićević Vesna, "Momčilo Moma Marković" u XXXVIII Zlatno pero Beograda (katalog izložbe), str. 14-15, Beograd 1996.

2 Bogdanović, Žika "Sergej Solovjev, ili Ljubav na prvi pogled", Pegaz, II-3, str. 41-48, Beograd, 1975.

3 Ivkov, Slobodan, "Đuka Janković - svojim putem", Književna reč br. 500, Beograd 1998.

 

// Projekat Rastko / Strip //
[ Promena pisma | Pretraga | Mapa Projekta | Kontakt | Pomoć ]