Научно-популарни неолошки часопис

Новоречје


Радујемо се језички надареним словотворцима и њиховим новим милозвучним и значењем богатим речима, добро прилагођеним страним речима у српском језику, и повратку полузаборављених лепих и изражајних речи. Негодујемо када наказне и гласовно рогобатне стране речи и домаће творенице кваре српски језик. Бележимо нове позајмљенице и описујемо њихову судбину у нашем језику. Размишљамо о речима, њиховој лепоти и значењу.

У полугодишњаку Новоречје: Научно-популарни неолошки часопис (ISSN 2406-3207) објављују се: чланци – студије о творбеним, значењским и културолошким аспектима нових речи и израза у говору и писаним текстовима данашњице и минулих епоха. прилози – краћи текстови о појединим или групама нових речи, грађа – лексикографски описи нових речи. У рубрици Поново објављујемо налазе се драгоцени, раније објављивани текстови и разговори, расути по новинама и часописима, есеји текстови стваралаца о језику.

Часопис уређују: Дејан Ајдачић (главни уредник), Ђорђе Оташевић, Слободан Новокмет и Јована Јовановић. Знак часописа је „Cловосова Слова“који је направила Наташа Матовић. Два до сада објављена броја бр. 1 (2019), бр. 2 (2020, 1), доступна на www.alma.rs/novorecje Часопис издаје Издавачка кућа Алма из Београда.


Новоречје, бр. 1 (2019)

Начела Новоречја.

Чланци Ђорђе Оташевић: Семантичке дефиниције нових фемининума 5–6.

Грађа Ђорђе Оташевић: Грађа за речник нових речи (1) 9–21; Из разговора Белешка 25; Ђорђе Оташевић: Нове речи и лежећи полицајци 26; Александар Милановић: „Награда“ за најгори превод и најгору реч / Повратак речи ‘прелест’ 27.

Поново објављујемо Рајна Драгићевић (саговорник Ранко Пејовић): Фотобомбинг српског језика 31–33; Слободан Новокмет: Нове речи са суфиксом -ина и његовим варијантама усрпском језику 34–50; Јована Јовановић: Нова употреба придева хуман у савременом српском језику 51–55; Слободан Новокмет: Да ли лежећи полиајац спава или само лежи? 56–59; Дејан Ајдачић: Спортске компоненте у новим српским фразеологизмима 60–69; Ђорђе Оташевић: Нове речи и њихово бележење 70–74.


Новоречје, бр. 2 (2020)

Чланци Ђорђе Оташевић: Творба деантропонимних политичких неологизама (од презимена Вучић и Ђилас) 9–36; Дејан Ајдачић: Ауторски неологизми-индивидуализми Димитрија Митриновића (1913) и Драгана Алексића (1922) 37–46; Јована Јовановић: Феминизам у језику – новији називи за женска занимања 47–50.

Прилози Јована Јовановић: Тренерка и још понешто 55–57.

Грађа В. Ђорђевић, М. Николић, Ђ. Оташевић: Грађа за речник нових речи (2) 61–126.

Поново објављујемо Рајна Драгићевић: Неке тенденције у творби речи у савременом српском језику 129–139; Ђорђе Оташевић: Исцрпност описних речника 140–142.


Новоречје, бр. 3 (2020) ...

Покренућемо радионицу и играоницу Новоречја која ће бити отворена за творце нових речи.На Растку објављено: 2020-10-12
Датум последње измене: 2020-10-12 16:07:37
Спонзор хостинга
"Растко" препоручује

IN4S Portal

Плаћени огласи

"Растко" препоручује