Сава Бабић

О књизи „Оригинал и превод“ Миодрага Сибиновића

* * *

Већ сама чињеница да теорија не даје директно применљиве кључеве за практичан рад у овој области људске делатности довољан је разлог за известан број људи да је теорија „сувишна“ дисциплина, а да је пракса све што нам је потребно. Миодраг Сибиновић не мисли тако, и за то има довољно добрих разлога: његова књига, прва такве врсте код нас, убедљив је доказ да јалове расправе треба оставити за седељке, а да сваки озбиљан приступ феномену превођења доприноси сазнавању ове људске делатности.

Сибиновић је пре ове књиге дао значајан прилог историји преводилаштва код нас Анализом Љермонтовљевог дела у српским преводима... а дијахроно истраживање довело га је до сазнања о постојању преводилачке мисли код нас, као и потребе да се цео комплекс теоријских питања разматра уз ослонац на различита схватања која су се јављала током времена, час експлицитно, час имплицитно у самој преводилачкој пракси. Вредност нове књиге Миодрага Сибиновића је управо у фундираности теоријске мисли на њеним променама током историје, дакле не у јаловом доказивању за и против теорије, већ у ређању чињеница и осветљавању минулих времена, што нас баца у саму теорију чију праксу само следимо уз критички однос нашега времена и наших сазнања.

Пажљиви испитивачи нове књиге Миодрага Сибиновића лако ће увидети да је ово дело резултат вишегодишњег рада, да су поједини делови књиге раније објављивани по часописима, али да је аутор изградио књигу вршећи многе измене у својим ранијим текстовима, како би што целовитије захватио проблематику и дао што пунији лук: историја, теорија, пракса. Иако је поглавље о општој историји превођења и теоријској мисли о превођењу информативно и веома прегледно, мислимо да је поглавље „Теоријска мисао о превођењу код Срба до почетка ХХ века“ пионирски рад у овој области, јер су обављена истраживања и стављена у оптицај мисао која постоји када је реч превођењу, нарочито у XIX столећу, од Вука до Даничића, преко Лазе Костића и Змаја до наших дана.

(Преводилац и теоретичар превођења др Сава Бабић био је професор мађарске књижевности на хунгарологији Београдског универзитета. Одломак је из његове књиге о превођењу из 1986. године Разабрати у плетиву, стр. 66–68.)

На Растку објављено: 2019-12-18
Датум последње измене: 2019-12-18 10:05:10
 

Пројекат Растко / Филологија и лингвистика / Библиотека Миодраг Сибиновић