Сава Пенчић

О књизи „Поетика и поезија. Велики руски лиричари“ Миодрага Сибиновића

* * *

Књига је конципирана и добро промишљена серија песничких портрета, ефектно и студиозно остварених на свим њиховим нивоима: књижевноисторијском, биографском и поетичком, односно књижевнотеоријском. Поређани по критеријумима искусног историчара књижевности и одабрани по осведоченој уметничкој вредности и значају, они истовремено представљају и кључне пунктове свеукупне руске уметности речи и пружају увид у магистрални ток њеног дијахроног развоја. Поменимо овде да се на почетку Сибиновићевог истраживачког лука налази ремек–дело руске поезије и њено трајно извориште, „Спев о Игоровом походу“, а на његовом крају, након зенитних висина Пушкина и Љермонтова, Пастернак и Заболоцки. Остала места на њему заузимају сами утемељивачи нових поглавља и нових израза у свеукупној еволуцији руског песничког израза: Ломоносов, Њекрасов, Тјутчев, Блок, Мајаковски, Јесењин.

Комплексан приступ овим врхунским песничким именима, елоквентно изведен у свим његовим суптилним књижевноисторијским и поетичко–стилским нијансама, омогућава аутору да пружи читаоцу целовиту слику о песничкој личности и песничком делу сваког од ових уистину великих руских лиричара. Теоријски, пак, аспект, који Сибиновић доследно спроводи у свим овим самосталним и исцрпним студијама, на свој начин хомогенизује ове разнородне песничке портрете и, ма како то изгледало проблематично, преводи их у један јединствени простор, простор креације и досезања универзалних закона песничке уметности и њених феноменолошких одредница. Са овим карактеристикама и компаративним приступом, у којем није заобиђен и српски и југословенски песнички контекст, Сибиновићева књига... једнако удовољава и захтевима модерне науке о књижевности али и широког круга читалаца који желе да обогате своја сазнања о руској поезији и руској књижевности.

(Проф. др Сава Пенчић о књизи Поетика и поезија. Велики руски лиричари — Јединство (Приштина), 1990, 14–15. април, бр. 103–104, стр. 12 .)

На Растку објављено: 2019-12-18
Датум последње измене: 2019-12-18 10:05:54
 

Пројекат Растко / Филологија и лингвистика / Библиотека Миодраг Сибиновић