уредници Мирјана Детелић и Лидија Делић

Крв : књижевност, култура (зборник)

Београд : Балканолошки институт САНУ, 2016. - 452 стр. : илустр. ; 24 cm. - (Посебна издања / Балканолошки институт Српске академије наука и уметности ; 134).


Садржај

Лидија Делић & Мирјана Детелић

О овој књизи 7

I ЛИНГВИСТИКА

Софија Милорадовић

Од работу се крвавеје, а од школу лудеје 11

Марија Мандић & Љубица Ђурић

„Крвави” изрази и псовке у савременом српском језику 17

Дејан Ајдачић

Фразеологизми са компонентом ‘крв’ у српском језику и књижевним делима 43

Ана Сивачки & Предраг Мутавџић

Фразеологизми с конституентом крв у позитивним семантичким пољима у албанском језику и њихови преводни еквиваленти у српском 55

II ИСТОРИЈА, ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ

Радивој Радић

Слова у речи крв (ΑΙΜΑ) одређује редослед византијских царева. О једном пророчанству с почетка друге половине XII века 81

Ђузепе Каприоти

Јевреји и крв хришћана. сведочанство слика 87

Нела Лонза

Лик дубровачког крвника између друштвеног прихватања и одбијања (XIV–XVIII век) 101

Валентина Живковић

Пет Христових рана у религијској пракси позносредњовековног Котора 117

Персида Лазаревић ди Ђакомо

„У његовим устима се видело нешто свеже крви“. Разлози указа царице Марије Терезије о вампиризму 129

III УСМЕНЕ КЊИЖЕВНЕ ВРСТЕ, ФОЛКЛОР

Биљана Сикимић

О сузама и крви 153

Снежана Самарџија

„А из лица изгуби се крвца“. Крв у формулама и фигурама усменог песништва 173

Ђорђина Трубарац Матић

Крваве атмосферске падавине у народној поезији балканских Словена. Типологија и значењске конотације мотива 201

Лидија Делић

„Не пи’крви, не погани тела“. Крв у јуначкој епици 215

Драгољуб Перић

Пене беле и крваве. Функција и значење епске формуле 229

Милина Ивановић Баришић

Крв у календарским празницима и обичајима 243

Драгица Б. Поповска

Симболика крви у обредној пракси и веровањима везаним за свето камење 255

Љубинко Раденковић

Вампир између безопасног страшила и крвопије 265

IV АУТОРСКА КЊИЖЕВНОСТ, ФИЛМ

Марија Шаровић

Крв у наративима и представама о вампирима 287

Владислава Гордић Петковић

Крв на женским рукама. Имагинарна и стварна кривица у Шекспиривом Магбету и Чуду у Шаргану Љубомира Симовића 301

Марјетка Голеж Каучич

„Mojo srčno kri škropite...“ Крв у словеначком фолклору и поезији 313

Сузана Марјанић

Крв животиња или репрезентација зла у документарним филмовимао правима, односно ослобађању животиња или како култура коље природу: „проблем зла“ у Куцијевом роману о Елизабет Костело 333

Драгана Машовић

Црна крв и бело срце. Тропи крви и бескрвља у култури површине 351

Тијана Тропин

Вампири у књижевности за децу 375

Јасмина Мојсиева Гушева

Доминантни атрибути вампира и њихова симболика у дискурсу македонске прозе 391

Невена Даковић & Биљана Митровић

Балканска крв. Балкански вампири и Дракула 407

Дејан Огњановић

Поетика сплатера. Уметност проливања крви 427

На Растку објављено: 2016-10-09
Датум последње измене: 2016-10-09 14:52:54
Спонзор хостинга
"Растко" препоручује

IN4S Portal

Плаћени огласи

"Растко" препоручује