Саша Недељковић

Соколска предавања помоћу филма

Соколски филмови због свог просветног обележја приказивани су у школама широм Југославије. У четворогодишњем плану просветног рада тежило се развијању соколске биоскопске мреже, али недостатак средстава је утицао на скромне постигнуте резултате (1). Културно – просветном раду сокола више су одговарали документарни филмови, али због неразвијености биоскопске мреже у краљевини Југославији соколска друштва приказивала су сем документарних и игране филмове. Друштвени кино-одсек Соколског друштва Корчула приказао је 78 биоскопских представа 1933. Соколски биоскоп је једини у Корчули приказивао забавне филмове. (2) Соколска чета Ловас одржала је крајем фебруара 1935. предавања уз помоћ филма. Филмове и филмски апарат позајмила им је Соколска жупа Осијек. По садржају филмови су били просветни али је било и смешних филмова. Просветар Думић предавао је уз филмове. За приказивање филмова били су заинтересовани и соколи и грађани. На пројекцијама филмова (четири вечери) било је преко 500 особа. Управа соколске чете замолила је жупу, да јој достави већи апарат, на којем је хтела да прикаже сахрану краља Александра, соколске слетове у Љубљани и Загребу. (3) Соколска жупа Мостар је са управом Дома народног здравља у Мостару 1938. приказала 53 пута 10 филмова и 4 серије дијапозитива здравствено-хигијенске садржине. Одржано 12 здравствено-хигијенских предавања. (4)

Саша Недељковић је члан Научног друштва за историју здравствене културе Србије

Напомене

  1. Љубодраг Димић, „Културна политика у краљевини Југославији 1918-1941“, I, Београд 1997, стр. 456;
  2. „Рад Соколске жупе Мостар у години 1933”, Сарајево 1934, стр. 105;
  3. „Предавања помоћу филма”, „Соколски гласник“, Љубљана, 8 марта 1935, бр. 11, стр. 4;
  4. „Извештај Управе Савеза Сокола краљевине Југославије о раду у години 1938 поднет IX редовној годишњој скупштини 23 априла 1939 године”, стр. 10, 27, 32, 53, 77, 83, 98, 117;
На Растку објављено: 2014-06-28
Датум последње измене: 2014-06-28 18:55:02
Спонзор хостинга
"Растко" препоручује

IN4S Portal

Плаћени огласи

"Растко" препоручује