Дејан Ајдачић

Еротославија

Појавила се књига Еротославија : преображења Ероса у словенским књижевностима издавача Албатрос плус.

У књизи Еротославија слависта Дејан Ајдачић тумачи преображења љубави и еротике у словенским књижевностима. Врстан познавалац словенских књижевности указује на уметничке, историјске и антрополошке чиниоце у делима о љубави различитих епоха – од прича и песама усмене традиције, стихова ренесансних песника, прозе и поезије 19. и 20. века, до текстова код нас мало познатих савремених аутора. Приступом који прекорачује границе жанрова и поетика, Ајдачић се усредсређује на свет осећања, мотиве завођења, стида, прељубе и блуда, уздржавања у љубави, инфантилизма и јувенилизације, осветљава фантазматске описе љубави и тела будућности у радовима о научној фантастици, те представе о Другоме у љубави. Аутор читаоце увлачи у своја промишљања, наводи их на поновно читање разматраних дела, а истраживаче књижевности и култура на њихова нова истраживања. 

Садржај

 1. Премудри Соломон и жене у фолклору балканских Словена
 2. Називи неверне жене у словенској епици – упоредно истраживање формула
 3. Женски етностереотипови балканских Словена
 4. О смешном и о иморализму у еротским причама
 5. Типови љубави у ренесансној поезији Дубровника
 6. Петраркин сонет Benedetto sia 'l giorno... у препевима дубровачких петраркиста
 7. Вила љубавница у књижевности српског романтизма
 8. Трагедија разапете љубави – Максим Црнојевић Лазе Костића
 9. Пољакиње и заљубљени руски официри у два пољска романа (Крашевски и Жеромски)
 10. Београдски надреализам и љубав
 11. Инфантилизам и љубав у Фердидуркеу Витолда Гомбровича
 12. Уздржавање од љубави и разблудност у прози Шевчука и Домонтовича
 13. Еротско у прози Новака Килибарде
 14. Трећи и завођење у Кундериним Смешним љубавима
 15. Иронија и љубав
 16. Жене истока у потрази за благостањем (Андрухович, Јешкиљев, Кононенко)
 17. Пољски папучић и распусна Вјера (Томаш Јаструн)
 18. Поплава еротизације у словенским књижевностима крајем 20. века
 19. Фантастичка преображења тела у еротској прози савремених словенских аутора
 20. Еротско тело и свакодневица у прози савремених словенских аутора
 21. Љубав будућности у делима словенске фантастике
 22. Модификатори еротског тела у словенској футурофантастици

ISBN 978-86-6081-110-5

На Растку објављено: 2013-02-21
Датум последње измене: 2019-03-20 10:33:16
Спонзор хостинга
"Растко" препоручује

IN4S Portal

Плаћени огласи

"Растко" препоручује