21-23 listopada 2012

VI Konferencja EUROJOS na temat "Koncepty: dom, Europa, wolność, praca, honorw aksjosferze Słowian i ich sąsiadów"

Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk
Instytut Filologii Polskiej UMCS w Lublinie
Komisja Etnolingwistyczna przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów
Fundacja Slawistyczna

organizują w dniach 21 -23 listopada 2012

VI Konferencję w ramach konwersatorium EUROJOS

na temat

Koncepty: dom, europa, wolność, praca, honor

w aksjosferze Słowian i ich sąsiadów

Konferencja dofinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

21 listopada 2012 (środa)

Warszawa

Pałac Staszica

Warszawa, Nowy Świat 72

Sala Okrągłego Stołu

godz. 10.00 – 12.00

I. Zebranie otwarte Rady Naukowej EUROJOS i Sekcji Etnolingwistycznej Komitetu Językoznawstwa PAN

Otwarcie: Dyrektor Instytutu Slawistyki PAN dr Anna Engelking

Wicedyrektor IFP UMCS dr hab. prof. UMCS Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska

Prezes Fundacji Slawistycznej dr Ewa Golachowska

1. Maciej Abramowicz (OBTA Warszawa), Iwona Bielińska-Gardziel (IS PAN Warszawa) – O stanie prac w ramach konwersatorium EUROJOS

2. Jerzy Bartmiński (UMCS Lublin – IS PAN Warszawa): Dlaczego w eksplikacji konceptów warto łączyć dane systemowe, ankietowe i tekstowe?

3. Wojciech Chlebda (Uniwersytet Opolski): O możliwościach definicji syntetycznej w etnolingwistycznym opisie pojęć

4. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska (UMCS Lublin): Projekt badawczy (ETNO)EUROJOS a program etnolingwistyki kognitywnej

godz. 12.00 – 12.30 przerwa na kawę

godz. 12.30 – 15.00

 

5. Svetlana Tolstaja (RAN, Moskwa): Русскоe ‘честный’ и ‘честность’: семантика и аксиология

6. Irina Sedakova (Moskwa): Смена ценностных парадигм в России зимой 2011-2012 гг.: О ‘честности’

7. Elena Berezovič (GU, Jekaterinburg): К изучению семантических трансформаций ценностной лексики в русском языке (‘самолюбие’ или ‘любовь к себе’?)

8. Eric Metz (Amsterdam), Aleksey Yudin (Gent), Anne Delizee (Mons), Natalya Kostyak (Hamburg): JOS a problemy przekładu – ros. 'obszczestwennost' i jego tłumaczenia na języki niderlandzki, niemiecki, angielski, ukraiński, polski i francuski

9. Hanna Popowska-Taborska (IS PAN Warszawa), Nicole Dołowy-Rybińska (IS PAN Warszawa): Językowy obraz świata a normalizowane współcześnie języki mniejszościowe (kaszubski i bretoński)

 

godz. 15.00 obiad

godz. 16.00 wyjazd do Lublina

 

 

II. Referaty poświęcone wybranym (5) konceptom:

22 listopada 2012 (czwartek)

Lublin

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 4

Sala obrad rady Wydziału Humanistycznego, Nowa Humanistyka

godz. 9.00 – 11.30

otwarcie: Rektor UMCS prof. dr hab. Stanisław Michałowski

Dziekan Wydziału Humanistycznego UMCS prof. dr hab. Robert Litwiński

Dyrektor IFP UMCS prof. dr hab. Barbara Czwórnóg-Jadczak

blok 1 – DOM

10. Dorota Pazio-Wlazłowska (Warszawa), Olga Rotmistrova (Sankt-Petersburg): Dom w aksjosferze współczesnych Rosjan

11. Galina Jaworska (Kijów): Дом в современном украинском языке: утопия и установки общества потребления

12. Małgorzata Misiak (Wrocław): Dom w języku i kulturze Łemków

13. Jadwiga Kozłowska-Doda (Lublin): Dom w językowo-kulturowym obrazie świata Białorusinów

 

godz. 11.30 – 12.00 przerwa na kawę

godz. 12.00 – 14.30

14. Stana Ristić (Belgrad), Ivana Lazić-Konjik (Belgrad): Дом у српском језику

15. Iwona Bielińska-Gardziel (Warszawa): Profilowanie konceptu dom we współczesnym polskim dyskursie publicznym

16. Joanna Popielska-Grzybowska (Pułtusk), Jo B. Harper (Londyn): The concept of home in British English

17. Elżbieta Skibińska (Wrocław): Dom à la française: obraz potoczny a obraz słownikowy

18. Maria Zadencka (Sztokholm): Szwedzkie pojęcia domu: dynamika zasięgu pól semantycznych

19. Zuzanna Bułat-Silva (Wrocław): Portugalski dom – badanie korpusowe {komunikat, 10 min.}

20. Joanna Popielska-Grzybowska (Pułtusk), Massimiliano Franci: The concept of ‘pr’ (home/house) in Ancient Egyptian {komunikat, 10 min.}

godz. 14.30 – 15.30 obiad

godz. 15.30 – 17.15

blok 2 – EUROPA

21. Olga Frolova (Moskwa): Что такое ‘европейскость’ в русской картине мира?

22. Galina M. Wasiliewa, Olga Rotmistrova (Sankt-Petersburg): Образ Европы в современных представлениях носителей русской лингвокультуры

23. Galina Jaworska (Kijów): Европа в украинских текстах (особенности языковой репрезентации концепта на фоне социокультурных изменений)

24. Irina Lappo (Lublin): Europa w języku białoruskim

godz. 17.15 – 17.30 przerwa na kawę

godz. 17.30 – 18.45

25. Natalia Długosz (Poznań): O bułgarskim językowym obrazie ‘Europy’ i ‘Europejczyka’ w kontekście danych ankietowych {komunikat, 10 min.}

26. Volha Patapava (Mińsk): Evropa и evropanství в чешском языке

27. Wojciech Chlebda (Opole): „Nie dość europejski” – czyli jaki? Wyrazy europejskie a wykładniki jakości cech

28. Przemysław Wilk (Opole), Jolanta Szymańska (Opole): Obrazy Europy w brytyjskim dyskursie prasowym {komunikat, 10 min.}

29. Łukasz Grabowski (Opole): Obraz Europy w Brytyjskim Korpusie Narodowym {komunikat, 10 min.}

godz. 18.45 koncert Orkiestry Św. Mikołaja

godz. 19.20 uroczysta kolacja

 

23 listopada 2012 (piątek)

godz. 9.00 – 11.30

blok 3 – WOLNOŚĆ

30. Elena Rudenko (Mińsk): Когнитивная дефиниция концепта свобода (по данным белорусского языка)

31. Nina Gryshkova (Lublin): Ewolucja konceptu воля (wola, wolność) w języku ukraińskim

32. Marcin Grygiel (Rzeszów): Asocjacyjny wymiar pojęcia слобода (wolność) w języku serbskim

godz. 11.30 – 12.00 przerwa na kawę

 

godz. 12.00 – 13.30

33. Jerzy Bartmiński (Lublin – Warszawa), Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska (Lublin): Definicja kognitywna wolności w języku polskim

34. Maciej Abramowicz (Warszawa): Liberté – francuska wartość powszechna

35. Jolanta Janoszczyk (Lublin): Językowy obraz wolności (Freiheit) we współczesnym języku niemieckim

godz. 13.30 – 14.30 obiad

godz. 14.30 – 16.30

 

blok 4 – PRACA

36. Tamara Milyutina (Opole): Труд как литературный концепт в художественной картине мира повестей Валентина Распутина {komunikat, 10 min.}

37. Swietlana Martinek (Lwów): Концептосфера праця в украинском языке и культуре

38. Ałła Kożynova (Mińsk): Концепт труд в белорусскоязычной периодической печати {komunikat, 10 min.}

39. Marija Stefanović (Novi Sad): Рад в современном сербском языке

40. Nataliya Zanegina (Praga): Реализация концепта работа в соматизмах русского и чешского языка (на примере соматизма “рука”) {komunikat, 10 min.}

41. Małgorzata Brzozowska (Lublin): Językowy obraz pracy we współczesnym języku polskim

42. Jolanta Knieja (Lublin): Językowy obraz pracy (Arbeit) we współczesnym języku niemieckim

43. Martyna Sońta (Wrocław): Obraz pracy i bezrobocia w języku mileuristas {komunikat, 10 min.}

godz. 16.30 – 17.00 przerwa na kawę

godz. 17.00 – 19.00

blok 5 – HONOR / GODNOŚĆ

44. Aleksey Yudin (Gent): Концепт честь и родственные ему в современном русском языке и в его истории {komunikat, 10 min.}

45. Dejan Ajdačić (Kijów): Čast u srpskom jeziku

46. Iliana Genew-Puchalewa (Sosnowiec): Pojęcie cześć we współczesnym języku bułgarskim

47. Urszula Majer-Baranowska (Lublin): Honor i cześć w polszczyźnie

48. Monika Grzeszczak (Lublin): Honor w języku polskim i niemieckim – zarys pojęcia bazowego

godz. 19.00 zakończenie konferencji

На Растку објављено: 2012-10-19
Датум последње измене: 2012-10-19 05:40:42
Спонзор хостинга
"Растко" препоручује

IN4S Portal

Плаћени огласи

"Растко" препоручује