Деян Айдачич

Славістичні дослідження: фольклористичні, літературознавчі, мовознавчі

Київ Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2010. – 307 с.

ISBN 978-966-439-316-1
ББК 80 41я44
А 36

Рецензенти: Тетяна Олександрівна Черниш, д.ф.н., професор, Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Олена Романівна Чмир, к.ф.н., доцент, Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Вероніка Іванівна Ярмак, к.ф.н., доцент, Дипломатична академія при Міністерстві закордонних справ України.

Переклади: Юлія Білоног, Оксана Миколайко, Екатерина Лук’яненко, Людмила Маркевич, Лідія Непоп-Айдачич, Наталія Чорпита.

 

Зміст

Кому потрібна славістика сьогодні?

про сербсько-українські зв’язки та переклади

Українські переклади та перекладачі сербської літератури

Українська сербістика (Фольклористика. Літературознавство)

Нові шляхи – пропозиції для розвитку сербсько-українських культурних зв’язків

Тюркізми в російських та українських перекладах сербської народної поезії

Офіцери Пишчевичі: риси сербської ідентичності та їх втрата

про лексику

Нові слов’янські слова і метафори в Інтернеті

Нові назви людей з паранормальними здібностями

Еротична лексика у слов’янських мовах

Українсько-сербсько-польська міжмовна омонімія: іменники на позначення часу

Мілітаризація мови в період соціалізму

Самовизначення емігрантів в есе польських письменників другої половини XX ст.

Теоретичні аспекти вивчення польських лексем зі значенням “мігрант”

Використання української та іноземних мов в українському Інтернеті

про етнолінгвістику та фольклор

Сербська етнолінгвістика та використання сербського матеріалу в слов’янських етнолінгвістичних працях

Михайло Гуць (До 50-річчя наукової діяльності) .

Слов’янські прислів’я з компаративними формами кращий, краще

Спеціалізація святих у фольклорі православних слов’ян

Про деякі містифікації народної поезії балканських слов’ян у XIX столітті

Символи слов’янських неоязичницьких організацій .

про літературу

Київ у сербській літературі

Сербська драматургія

Утримання від кохання та розпуста у прозі Валерія Шевчука та В.Домонтовича

Фемінізм чи висміяний фемінізм – про роман Світлани Пиркало “Зелена Маргарита”

Жінки Сходу в пошуках благополуччя Заходу (Ю. Андрухович, В. Єшкілев та Н. Кононенко)

Жорстокий театр для жорстокої дійсності (про насильство в романі “Еліша в країні святих коропів” Мілети Продановича)

Про тексти
Про автора

 

Про тексти:

1. Кому потрібна славістика сьогодні?. – Переклад Лідії Непоп-Айдачич.

 • [укр.] Кому потрібна славістика сьогодні? // Університет (Київ). – 2004. – № 2. – С. 147–151.
 • [серб.] Коме је данас потребна славистика? // Славистика (Београд). – 2005. – № 9. – С. 64–69.
 • [серб.] Славистичка истраживања / Дејан Ајдачић. – Београд, 2007. – С. 5–10.

2. [Українські переклади та перекладачі сербської літератури] . – Переклад Лідії Непоп-Айдачич.

 • [укр.] Передмова, Сербські фольклор і література в українських перекладах і дослідженнях. 1837–2004: Матеріали до бібліографії. – Київ, 2005. – С. 12–33.
 • [серб.] Украјински преводиоци српске књижевности // Славистика (Београд). – 2005. – Т. 9. – С. 372–380.
 • [серб.] Славистичка истраживања . – Београд, 2007. – С. 172–185.

3. [Українська сербістика – Фольклористика. Літературознавство]. – Переклад Лідії Непоп-Айдачич.

 • [укр.] Передмова // Сербські фольклор і література в українських перекладах і дослідженнях. 1837–2004: Матеріали до бібліографії, Київ, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, 2005. – С. 12–33.
 • [серб.] Украјинска србистика – истраживачи фолклора и књижевности // Славистичка истраживања / Дејан Ајдачић. – Београд, 2007. – с. 186–197.

4. Нові шляхи – пропозиції для розвитку сербсько-українських культурних зв’язків. – Переклад Лідії Непоп-Айдачич.

Неопубліковано.

5. Тюркізми в російських та українських перекладах сербської народної поезії. – Переклад Лідії Непоп-Айдачич.

 • [серб.] О турцизмима у руским и украјинским преводима српске народне поезије // Зборник Матице српске за славистику (Нови Сад). – 2002. – № 61. – С. 113–118.
 • [серб.] Прилози проучавању фолклора балканских Словена / Дејан Ајдачић. – Београд, 2004. – С. 195–200.

6. Офіцери Пишчевичі: риси сербської ідентичності та їх втрата. – Переклад Лідії Непоп-Айдачич.

 • [укр.] Українсько-сербський збірник Украс (Київ). – 2006. – № 1. – С. 71–94.
 • [серб.] Официри Пишчевићи: црте њиховог идентитета и њихово губљење // Славистичка истраживања / Дејан Ајдачић. – Београд, 2007. – С. 209–226

7. Нові слов’янські слова і метафори в Інтернеті (березень 1999). – Переклад Наталії Чорпити.

 • [рос.] Новые славянские слова и метафоры в Интернете // Мова і культура. – Київ, 2000. – вип. 2. – С. 9–14.
 • [серб.] Нове словенске речи и метафоре на интернету // Славистичка истраживања. – Београд, 2007. – С. 26–30.

8. Нові назви людей з паранормальними здібностями. – Переклад Наталії Чорпити.

 • [рос.] Новые названия людей с паранормальными способностями // Мова і культура. – Київ, 2002. – том. II/1. – С. 5–7.
 • [серб.] Нови називи за људе с паранормалним способностима // Славистичка истраживања. – Београд, 2007. – С. 22–25.

9. Еротична лексика в слов’янських мовах. – Переклад Лідії Непоп-Айдачич.

 • [рос.] Эротическая лексика в славянских языках // Мова і культура, Київ. – 2003. – вип. 6, т. V/2. – С. 38–45.
 • [серб.] Еротска лексика у словенским језицима // Славистичка истраживања / Дејан Ајдачић. – Београд, 2007. – С. 11–18.

10. Деян Айдачич, Лідія Непоп. Українсько-сербсько-польська міжмовна омонімія: іменники на позначення часу

 • Неопубліковано.

11. Мілітаризація мови у період соціалізму. – Переклад Наталії Чорпити.

 • [рос.] Милитаризация языка в период социализма // Мова і культура. – Київ, 2002. – Том. I/1. – С. 5–7.
 • [серб.] Милитаризација језика у периоду социјализма // Славистичка истраживања / Дејан Ајдачић. – Београд, 2007. – с 9–21.

12. Самовизначення емігрантів в есе польських письменників другої половини XX ст. – Переклад Людмили Маркевич.

 • [укр.] Компаративні дослідження слов’янских мов і літератур пам’яті академіка Леоніда Булаховського (Київ) . – 2009. – Вип. 11. – С. 232–241.

13. Теоретичні аспекти вивчення польських лексем зі значенням “мігрант” . – Переклад Людмили Маркевич.

 • [серб.] Teorijski aspekti proučavanja poljskih leksema u značenju “migrant” // Ęомпаративні дослідження слов’янских мов і літератур пам’яті академіка Леоніда Булаховського (Київ). – 2009. – Вип. 10. – С. 3–11.

14. Використання української та іноземних мов в українському Інтернеті. – Деян Айдачич, Лідія Непоп

 • Використання української та іноземних мов в українському інтернеті // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ 2005. – Випуск 16. Книга 1. – с. 3–6.

15. Сербська етнолінгвістика та використання сербського матеріалу в слов’янських етнолінгвістичних працях. – Переклад Лідії Непоп-Айдачич.

 • [пол.] Etnolingwistyka w Serbii // Etnolingwistyka. – Lublin, 18/2006. – s. 67-75.
 • [серб.] Етнолингвистика у Србији // Етнолінгвістичні студї, Житомир, 2007. – № 1. – С. 67–74.
 • [укр.] Сербська етнолінгвістика та використання сербського матеріалу в слов’янських етнолінгвистичних працях // Вісник Харківського национального університету ім. В.Н. Каразіна (Харків). – 2008. – № 787 (Серія філологія). – C. 3–7.

16. Михайло Гуць (До 50-річчя наукової діяльності) . – Переклад Михайла Гуця.

 • [укр.] Слов’янський світ. – Київ, 2008. – Вип. 6. – С. 229–240.

17. Слов’янскьі прислів’я з компаративними формами кращий, краще. – Переклад Лідії Непоп-Айдачич.

 • [укр.] Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2009. – Вип. 25, час. 1. – С. 3–6.

18. Спеціалізація святих у фольклорі православних слов’ян. – Переклад Лідії Непоп-Айдачич.

 • [укр.] Спеціалізація святих у фольклорі православних слов’ян // Вісник Київського інституту Слов’янський університет (Київ). –2002. – № 6. – С. 252–260.
 • [серб.] Специјализација // Прилози проучавању фолклора балканских Словена. – Београд, 2004. – С. 251–257.

19. Про деякі містифікації народної поезії балканських слов’ян. – Переклад Екатерини Лук’яненко.

 • [серб.] О неким мистификацијама народних песама балканских Словена // Расковник (Београд). – 2000. – бр. 100. – С. 139–156.
 • [серб.] Прилози проучавању фолклора балканских Словена / Дејан Ајдачић. – Београд, 2004. – С. 200–218.

20. Символи слов’янських неоязичницьких організацій. – Переклад Юлії Білоног.

 • [серб.] Симболи словенских неопаганских организација // Славистичка истраживања / Дејан Ајдачић. – Београд, 2007. – С. 134–143.

21. Київ у сербській літературі. – Переклад Лідії Непоп-Айдачич.

 • [укр.] Київ у сербській літературі // Київська старовина (Київ). – 2004. – № 1. – С. 48–51.
 • [серб.] Сеоба Срба у руско царство половином 18. века. – Нови Сад, 2005. – С. 509–514.
 • [серб.] Кијев у српској књижевности // Славистичка истраживања / Дејан Ајдачић. – Београд, 2007. – С. 198–203.

22. Сербська драматургія. – Переклад Лідії Непоп-Айдачич.

 • [укр.] Передмова // Новітня сербська п'єса. – Київ, 2006. – С. 7–34.
 • [серб.] Савремена српска драма // Славистичка истраживања / Дејан Ајдачић. – Београд, 2007. – С. 244–261.

23. Утримання від кохання та розпуста у прозі Валерія Шевчука та В. Домонтовича. – Переклад Лідії Непоп-Айдачич.

 • Неопубліковано.

24. Фемінізм чи висміяний фемінізм – про роман Світлани Пиркало “Зелена Маргарита”. – Переклад Оксани Миколайко.

 • [серб.] Феминизам или исмејани феминизам. О роману Светлане Пиркало // Славистичка истраживања. – Београд, 2007. – С. 204–205.

25. Жінки сходу в пошуках благополуччя (Ю. Андрухович, В. Єшкілев та Н. Кононенко). – Переклад Лідії Непоп-Айдачич.

 • [укр.] Жінки сходу в пошуках благополуччя заходу (Ю. Андрухович, Н. Кононенко) // Літературознавчі студії. – Київ. – 2008. – Вип. 21, частина 1. – С. 3–7.

26. Жорстокий театр для жорстокої дійсності – про насильство в романі “Еліша в країні святих коропів” Мілети Продановича. – Переклад Лідії Непоп-Айдачич.

 • [укр.] ЛітАкцент: альманах. – 2009. – Вип. 1(3). – С. 554–557.

 

Вперше українською: 4) Нові шляхи – пропозиції для розвитку сербсько-українських культурних зв’язків, 5) Тюркізми в російських та українських перекладах сербської народної поезії, 7) Нові слов’янські слова і метафори в Інтернеті, 8) Нові назви людей з паранормальними здібностями, 9) Еротична лексика в слов’янських мовах, 10) Українсько-сербсько-польська міжмовна омонімія: іменники на позначення часу, 11) Мілітаризація мови у період соціалізму, 13) Теоретичні аспекти вивчення польських лексем зі значенням “мігрант”, 19) Про деякі містифікації народної поезії балканських слов’ян, 20) Символи слов’янських неоязичницьких організацій, 23) Утримання від кохання та розпуста у прозі Валерія Шевчука та В.Домонтовича, 24) Фемінізм чи висміяний фемінізм – про роман Світлани Пиркало “Зелена Маргарита”

Презентація

18 жовтня 2010 р. о 18.00 (18. октобра 2010) Київ - Книгарня "Є"

Учасники презентації: Тамара Гундорова, Олена Чмир, Вероніка Ярмак, Деян Айдачич

На Растку објављено: 2010-10-09
Датум последње измене: 2010-10-09 13:26:01
Спонзор хостинга
"Растко" препоручује

IN4S Portal

Плаћени огласи

"Растко" препоручује