Научни скуп "Средњовековно право у Срба у огледалу историјских извора", САНУ, Београд, 19-21. март 2009.

СРПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЕТНОСТИ
ОДБОР ЗА ИЗВОРЕ СРПСКОГ ПРАВА

Научни скуп

СРЕДЊОВЕКОВНО ПРАВО У СРБА
У ОГЛЕДАЛУ ИСТОРИЈСКИХ ИЗВОРА

19-21. марта 2009.
Београд, Кнез Михаилова 35

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР
Академик Сима Ћирковић, председник
академик Милош Благојевић
дописни члан Јованка Калић, заменик председника
  дописни члан Војислав Становчић
дописни члан Момчило Спремић
дописни члан Коста Чавошки
  проф. др Мирјана Стефановски
др Биљана Марковић, секретар
  др Ђорђе Бубало

ПРОГРАМ

Четвртак, 19. март 2009.
Свечана сала САНУ, 10.00 сати

Свечано отварање

Реч председника Организационог одбора
академика СИМЕ ЋИРКОВИЋА

Поздравна реч председника Српске академије наука и уметности
академика НИКОЛЕ ХАЈДИНА    

10.30 сати ПРВА СЕСИЈА

Председава ЈОВАНКА КАЛИЋ

СРЂАН ШАРКИЋ
Рецепција грчко-римског (византијског) права у Србији

ТАТЈАНА СУБОТИН ГОЛУБОВИЋ
Српскословенски превод Синтагме Матије Властара

Пауза

ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВ
Две иделогии Властаревой 'Синтагмы'

КИРИЛ А. МАКСИМОВИЧ
Номоканон Св. Савви в древнерусской церковно-юридической книжности

МИЛОШ БЛАГОЈЕВИЋ
Посебни закони на манастирским властелинствима

Дискусија

Четвртак, 19. март
Сала 2, 16.00 сати       

ДРУГА СЕСИЈА

Председава МОМЧИЛО СПРЕМИЋ

МИРЈАНА СТЕФАНОВСКИ
Вредност закона према Душановом законику

БИЉАНА МАРКОВИЋ
Уговор о купопродаји у законодавству цара Стефана Душана

ЉУПКА ВАСИЉЕВ
Мало познати писари Рачанске школе у преписима Законика цара Душана с краја 17. и прве четвртине 18. века

Дискусија

Пауза

ГОРДАНА ЈОВАНОВИЋ и ВИКТОР САВИЋ
Досадашња пракса у издавању средњовековних српских правних споменика (предлог за нова начела)

ЈАСМИНА НЕДЕЉКОВИЋ
Филолошке напомене о рукопису Земљорадничког закона (1420/1430)

ЂОРЂЕ БУБАЛО
Јагићев рукопис Душанова законодавства

Петак, 20. март 2009.
Сала 2, 10.00 сати

ТРЕЋА СЕСИЈА

Председава МИЛОШ БЛАГОЈЕВИЋ

СЛОБОДАН ПАВЛОВИЋ
Функционалностилско раслојавање старосрпске пословноправне писмености

МИРЈАНА ЖИВОЈИНОВИЋ
Византијске правне норме и судска надлежност у средњовековној Србији

МОМЧИЛО СПРЕМИЋ
Право и економија – Прописи и пракса о пословању меницама у Дубровнику и Србији 15. века

Дискусија

Пауза

СИМА ЋИРКОВИЋ
Почеци хартија од вредности у Срба

НЕВЕНКА БОГОЈЕВИЋ ГЛУШЧЕВИЋ
Уговор о купопродаји у Котору у 14. вијеку

ЈОВАНКА КАЛИЋ
Београдска повеља деспота Стефана

ДУШАН СИНДИК
Црквено-правне одредбе Барањског зборника

Петак, 20. март 2009.
Сала 2, 16.00 сати

ЧЕТВРТА СЕСИЈА

Председава КОСТА ЧАВОШКИ

РАДЕ МИХАЉЧИЋ
Одредбе о крчевини

НИКОЛА Ф. ПАВКОВИЋ
Установа права првокупа у Срба у средњем веку са освртом и на друге словенске народе

СРЂАН РУДИЋ
Прилог познавању правних односа између Босанског краљевства и Дубровника

Дискусија

Пауза 

МАРИЦА МАЛОВИЋ ЂУКИЋ
Прилог историји збора у средњем веку

ЂУРО ТОШИЋ
Shod – судбени сто Хумског Кнежевства

СТАНОЈЕ БОЈАНИН
Парохијска заједница у огледалу  српских пенитенцијалних
зборника

Дискусија

Субота, 21. март 2009.
Сала 2, 10.00 сати

ПЕТА СЕСИЈА

Председава СИМА ЋИРКОВИЋ

ПЕТЕР РОКАИ
Историјски текстови у средњовековним законима

ГОРДАНА ТОМОВИЋ
Деспотов канун

ЕМА МИЉКОВИЋ и АЛЕКСАНДАР КРСТИЋ
Трагови српског средњовековног права у раним Османским канунима и канунамама

Дискусија

Пауза

ЧЕДОМИЛА МАРИНКОВИЋ
Портрет ктитора са црквом као ликовна представа ктиторског права

ЉИЉАНА СТОШИЋ
Ликови преступника у српском сликарству

Завршна реч

К о к т е л

Клуб САНУ, 14.00 сати

На Растку објављено: 2009-03-16
Датум последње измене: 2009-03-16 13:06:53
Спонзор хостинга
"Растко" препоручује

IN4S Portal

Плаћени огласи

"Растко" препоручује