Зборник радова са научног скупа „Српски војни санитет 1917–1918.“

Војномедицинска академија
Београд,
31. октобар, 2008.

Уредници:
Александар Недок и Бранислав Поповић

Објављено у
ВОЈНОСАНИТЕТСКИ ПРЕГЛЕД
Часопис лекара и фармацеута Војске Србије
Military Medical and Pharmaceutical Journal of Serbia
Vojnosanit Pregl 2008; Supplement vol. 65: pp. 1-101.
YU ISSN 0042-8450

Садржај • Contents

Први пут објављено: 2008
На Растку објављено: 2008-11-04
Датум последње измене: 2008-11-08 18:32:12
 

Пројекат Растко / Историја / Историја медицине