Максим Злоковић

Библиографија радова Петра Шеровића

Текст преузет из: Которска секција Друштва историчара Црне Горе – посебни отисак, Котор 1970.

1. — Црква Риза Богородице у Бијелој — Гласник Земаљског музеја Сарајево, 1920. Књига XXXII, бр. 3-4. стр. 273-294 (штампано као сепарат).

2. — Бока Которска — Историске цртице — Застава, Нови Сад 1921. Бр. 52, стр. 81-87.

3. — О постанку крсног имена — Застава, Нови Сад 1922. од 12. до 15. маја.

4. — Двије старе српско-православне епископије на Приморју — Застава, Нови Сад од 28. и 29. новембра и 1. децембра 1922.

5. — Бока Которска у Старом вијеку — Народна старина, Загреб 1923, св. 4.

6. — Како су бенедиктински манастири у Боки Которској прешли у руке православних Срба — Гласник Српске патријаршије, Београд 1923, бр. 3, стр. 40-43; бр. 4, стр. 55-57.

7. — Манастир Савина у Боки — Време, Београд 1923. од 24-25. октобра.

8. — Стара српска насеља — Град Пераст у Боки — документи и предаје о славној прошлости града, Време — 1923, стр. 3, бр. 724; бр. 725, стр. 3.

9. — Црква светог Трифуна у Котору — Застава, Нови Сад 1923, бр. 54; бр. 153, стр. 2-3.

10. — Свети Трифун у Котору и Бокељска морнарица, Братство, Београд, 1924. Књ. XVIII, стр. 47-59.

11. — О поморству Боке Которске — Братство, Београд 1924. — Књ. 32, стр. 95-112.

12. — Капетан Петар Желалић — Јадранска стража, Ђеновић 10. VIII 1924. (Бокешки пригодни лист — издао Одбор Јадранске страже).

13. — Српске монахиње у Боки Которској — Застава, Нови Сад, од 27. I 1924.

14. — Народно предање о св. Сави у Боки Которској — Застава, Нови Сад, од 27. I 1924.

15. — О старинском мачу, који се чува у Перасту у Боки Которској — Народна старина, Загреб 1924, стр. 191-194.

16. — Чудотворна слика Богородице. Острвца свети Ђорђе и Госпа од Шкрпјела у Боки. Како је постала нова црква Успеније Богородице код Пераста — Време, Београд 1924, бр. 750, стр. 3; бр. 751, стр. 3-4.

17. — Бока Которска — историјска студија — Јадранска стража, Сплит 1925. Бр. 1, стр. 8-10; бр. 2, стр. 38-40; бр. 3, стр. 65-67; бр. 4, стр. 89-90; бр. 5, стр. 122-124.

18. — Милош Вукасовић, поморски архитект Аргентине — Јадранска стража, Сплит 1925, бр. 3, стр. 75.

19. — Остаци старог бенедиктинског манастира св. Петра у Бијелој — Старинар Археолошког друштва, Београд 1925, (сепарат).

20. — Црква свете Госпође у Бијелој — Старинар Београд 1925, бр. 3, стр. 157-58, (сепарат).

21. — Миливој Б. Злоковић, бивши предсједник друштва „Јадран” у Буенос Аиресу — Народни добротвор, Застава, Нови Сад 12. VII 1925.

22. — Наша Краљица на Приморју — Застава, Нови Сад од 29. II 1925.

23. — О поморству државе Немањића — Држава, Београд 1925, бр. 151; исто, Застава бр. 56/1925, стр. 5-6.

24. — О поморству Дубровника — Застава, Нови Сад 1925, бр. 56, стр. 4-5.

25. — Прва српска закладна поморска школа у Србини код Херцег-Новога — Јадранска стража, Сплит 1926, бр. 8, стр. 179-81.

26. — Енглеска флота и Народна влада у Боки Которској 1813-14. — Јадранска стража, Сплит 1926, бр. 9, стр. 199.

27. — Капетан Петар Желалић — Алманах Јадранске страже — Београд 1926, стр. 287-89, (в. под бр. 12).

28. — Шпањолска морнарица и наши поморци у прошлости — Јадранска стража, Сплит 1926, бр. 4, стр. 250.

29. — Бока Которска у доба Немањића — Алманах Јадранске страже, Београд 1926, стр. 465-76.

30. — Томо Ђуро Милиновић, Карађорђев артиљеријски војвода — Јадранска стража, Сплит 1927, бр. 12.

31. — Један попис бокељских помораца из г. 1832 — Јадранска стража, Сплит 1927, бр. 1, стр. 19-20.

32. — О песми „Смрт владике Рада” у Његошевој споменици — Књижевни север, Суботица 1927, бр. 1, 37-38.

33. — Бокељи у Карађорђевом устанку — Застава, Нови Сад од 24. IV 1927.

Исто — Војнички гласник, Београд 1927, бр. 8, стр. 103-4.

34. — Пред 60-годишњицу Кривошијског устанка — Јадранска стража, Сплит 1928, бр. 12, стр. 386-87.

35. — О пореклу папе Сикста V — Народна старина, Загреб 1930, бр. 22, стр. 212.

36. — Град Костајница и Костајнички срез у прошлости и садашњости — (Водич по господарско-културној изложби), Хрватска Костајница 1931, (посебна књижица).

37. — Старине манастира Комоговине — Гласник Историјског друштва, Нови Сад, књ. V, свеска III. 1932, стр. 428-29.

38. — Неколико цртица о раду епископа Рајачића у Боки — Гласник Историјског друштва, Нови Сад 1932, књ. XII, свеска 2.

39. — Бокељски капетани и њихови бродови крајем XVIII и почетком XIX вијека — Јадранска стража, Сплит 1932, бр. 7, стр. 235-38.

40. — Савина и Госпа од Шкрпјела — Наш морнар, календар Јадранске страже, Сплит 1932, стр. 50-55.

41. — Јуначки Божић Бокеља — Наш морнар, календар Јадранске страже, Сплит 1932, стр. 113.

42. — Записи и натписи на разним старинама у костајничким црквама — Гласник Историјског друштва, Нови Сад 1933, књ. VI, св. 3, год. X, стр. 350-366; књ. ХП/1934, св. 1-3, стр. 337-45.

43. — Покривач деспота Ђурђа Бранковића на моштима Симеона Богопримца у Задру — Гласник Историјског друштва, Нови Сад 1933, књ. XII, стр. 45-38.

44. — Црква светог Арханђела у Костајници — Народне новине, Загреб 1933, од 5. VIII.

45. — Из архива старе Топаљске општине код Херцег-Новога — Гласник Етнографског музеја, Београд 1933, год. VII, бр. 146, (сепарат).

46. — Културно-историјска изложба Боке Которске — Гласник Народног универзитета Боке Которске, Котор 1934, бр. 1, стр. 7-8.

47. — О постанку и раду Народног Универзитета Боке Которске — Гласник НУ-БК, Котор 1934, бр. 1, стр. 2-6.

48. — Значај културно-историјске изложбе Народног универзитета — Гласник НУ-БК, Котор 1934, бр. 2, стр. 9.

49. — Црква светог Ђорђа у Доњем Ораховцу — Гласник НУ-БК, Котор 1935, бр. 4-5, стр. 16-18.

50. — Манастир Прасквица — Издање НУ-БК, Котор 1935. — књижица (сепарат).

Бокељи учесници у Карађорђевом устанку — Гласник НУ-БК, Котор 1935, бр. 4-5, стр. 6-7 (в. под бр. 33).

51. — Бока кроз вјекове — Приказ прве културно-историјске изложбе Боке Которске — Јадранска стража, Сплит 1935, бр. 2, стр. 57-60; бр. 3, стр. 94-98.

52. — Градачка црква, задружбина краљице Јелене — Глас Боке, Котор 1935, од 24. XII.

53. — Двор Ивана Црнојевића у Котору — Глас Боке, Котор 1935.

54. — Свети Сава — Живот и рад — Гласник НУ-БК, Котор 1935, бр. 1-3, стр. 1-10.

55. — О спаљивању мошти светог Саве — Гласник НУ-БК, Котор 1935, бр. 1-3.

56. — Слике светог Саве — Исто.

57. — Немањићи и Бока — Исто.

58. — Митрополит Петар I Петровић Његош — свети Петар — Исто, стр. 10-12.

59. — Потреба црквеног музеја у Боки — Исто, стр. 12-16.

О постанку крсног имена, исто, стр. 16-18 (в. под бр. 3).

60. — Рад Народног универзитета Боке Которске у г. 1935. — Исто, бр. 4-6, стр. 18-20.

61. — Митрофан Бан, написао Д. Миковић — Глас Боке, Котор 1935, 4. V.

62. — Дионисије Миковић о Митрофану Бану — Глас Боке, Котор 1935, од 26. X.

Црква Ризе Богородице у Бијелој — Глас Боке — Котор 1936, од 12. IX (в. под бр. 1).

63. — Један податак о цркви светог Ђорђа у Доњем Ораховцу — Гласник Народног универзитета БК, Котор 1936, бр. 1, стр. 7-8.

64. — О једној старој икони у Будви — Гласник НУ-БК, Котор 1936, бр. 1, стр. 12-13.

65. — Пушкин и Југословени — Глас Боке, Котор 1936.

66. — О сликару Максиму Тујковићу калуђеру Грбља — Глас Боке, Котор 1936, год. VI.

67. — Прослава 100-год. звоника у Бијелој — Зетски гласник, Цетиње 1936, IX.

Један витез Малтешког реда — Зетски гласник — Цетиње 1936. новембра, (в. под бр. 12).

68. — Отварање школе на Топли крај Херцег-Новога, г. 1812. — Гласник НУ-БК, Котор 1936, бр. 1, стр. 9-10.

69. — За унапређење туризма у Боки — Исто, стр. 13-14.

70. — Народни универзитет у г. 1936. — Исто, стр. 20.

71. — Хитна потреба оснивања музеја у Котору — Исто, бр. 2-3, стр. 1-3.

72. — Романтични доживљај поморског капетана — Наш морнар, Сплит 1936, стр. 160.

73. — Жалопојка бокељског гуслара — Глас Боке, Котор 1936. од 18. I.

74. — Признање аутору жалопојке — Глас Боке, Котор 1936. од 8. II.

75. — Манастир Подострог у Подмаинама — Издање НУ-БК, Котор 1937, (књижица-сепарат).

76. — Старински епитрахиљ и наруквице у манастиру Бања — Гласник НУ-БК, Котор 1937, бр. 1-3, стр. 41-48.

77. — Стари записи и натписи — Исто, стр. 48-52.

78. — Неколико података о становништву Шибеника крајем XVII стољећа — Вијесник за археологију и историју далматинску, LV-LIX, Сплит 1934-1937. Абрамићев зборник) стр. 198-204, (сепарат).

79. — Натпис имена краља Твртка на старинској црквици св. Антуна у Тивту — Гласник НУ-БК, Котор 1939, стр. 31-35.

80. — О руци светог Теодора Тирона у манастиру Комоговини — Гласник Историјског друштва, Нови Сад 1940, књ. VIII, свеска 39-42, стр. 336-337.

81. — Црква свете Недјеље у Јошици — Гласник НУ-БК, Котор 1940. (сепарат).

82. — Негдашња црква Santa Maria di Castello у Будви — Гласник НУ-БК, Котор 1940, бр. 1-4, стр. 44-45.

83. — Стари натписи и записи (из цркве св. Луке и св. Спиридона у Котору) — Исто, стр. 47-49.

84. — Двије значајне просвјетне годишњице — Исто, стр. 51-53.

85. — Народни универзитет у г. 1939. и 1940. — Исто, стр. 53-55.

86. — Долазак архимандрита Дионисија у Паштровиће — Глас Боке 1941, од 15. III.

87. — Прилози за проучавање народног живота у Боки Которској у прошлости — Историјски записи, Цетиње 1948, књ. I, свеска 1-2, стр. 60-68.

88. — Неколико ријечи о имену вароши Херцег-Новога — Историјски записи, Цетиње 1948, књ, 1, свеска 5-6, стр. 369-70.

89. — О распрострањености личног имена Његош — Историјски записи, Цетиње 1948, књ. 1, св. 596, стр. 370.

90. — Једна бокељска верзија о Бијелом Павлу — Историјски записи, Цетиње 1948, књ. 2, св. 1-2, стр. 125-26.

91. — Још о распрострањености личног имена Његош у Боки — Историјски записи, Цетиње 1948, књ. 2, св. 1-2, стр. 126.

92. — О запису о битци на Царевом Лазу из манастира Савине — Историјски записи, Цетиње 1949, књ. III, св. 5-6, стр. 286-88.

93. — Суђење по Душановом Законику у XVII вијеку у Перасту (пригодом 600-годишњице Душановог Законика) — Историјски записи, Цетиње 1949, књ. IV, св. 4-6, стр. 215-17.

94. — Полуострво Превлака у Боки Которској као поклон Његошу — Историјски записи, Цетиње 1952, књ. VIII, св. 1-3, стр. 162-63.

95. — Још један случај примјене Душановог Законика у Перасту у XVII вијеку — Историјски записи, Цетиње 1952, књ. VIII, св. 1-3, стр. 170-2.

Палача Ивана Црнојевића у Котору — Историјски записи, Цетиње, исто — стр. 176-77 (в. под. бр. 53).

96. — Један докуменат о сувласништву брода из г. 1784. — Годишњак Поморског музеја у Котору 1952, књ. I, стр. 49-52.

97. — Осврт на цркве у Боки Которској у књизи до В. Р. Петковића „Преглед црквених споменика кроз повесницу српског народа" — Историјски записи, Цетиње 1952, књ. VIII, св. 4, стр. 384-400.

98. — О лику епископа Данила у парохијској цркви у Бијелој, у Боки Которској — Историјски записи, Цетиње 1953, књ. IX, св. 1, стр. 298-9.

99. — Бокељи у Првом српском устанку — Историјски записи, Цетиње 1953, књ. IX, св. 2, стр. 374-81 (в. под бр. 33).

100. — Јунаштво и вјештине капетана Јована Мирковића — Поморство, Ријека 1953, бр. 5-6, стр. 219.

101. — О поморству херцегновске општине у XVIII и XIX в. — ГПМ Котор 1953, књ. II, стр. 49-71.

102. — Једна дозвола хајдучким харамбашама да могу упадати у турску земљу — Историјски записи, Цетиње 1954, књ. X, св. 1, стр. 214-15.

103. — О натписима из манастира Прасквице — Историјски записи, Цетиње 1954, књ. X, св. 1, стр. 243-46.

104. — О преносу посмртних остатака владике Данила из Подострога (Маине) на Цетиње — Историјски записи, Цетиње 1954, књ. X, св. 2, стр. 603-5.

105. — Зборник извјештаја о истраживању Боке Которске — Историјски записи, Цетиње 1954, књ. X, св. 2, стр. 616-30.

106. — Манастир Савина — Југославија, илустровани часопис, Београд 1954, бр. 8, стр. 60-62.

107. — Подаци из поморске прошлости херцегновске општине почетком XIX вијека — ГПМ Котор 1954, књ. III, стр. 139-42.

108. — Бокељски поморци у рату за ослобођење и независност Грчке (1821-1828) — ГПМ Котор 1954, књ. III, стр. 139-42.

109. — Кап. Илија М. Дамјановић — Поморство, Ријека 1954, бр. IX, стр. 488.

110. — Римски портре из Кумбора — Историјски записи, Цетиње 1955, књ. XI, бр. 1-2, стр. 347-49.

111. — Једно писмо аустријског среског начелника у Котору, упућено Његошу 1845 — Историјски записи, Цетиње 1955, књ. XI, бр. 1-2, стр. 350-55.

112. — Књига привилегија „Пет села збора св. Михаила” на Превлаци — Историјски записи, Цетиње 1955, књ. XI, бр. 1-2, стр. 362-69.

113. — Неколико вијести о Шћепану Маломе из Архива у Херцег-Новоме — Историјски записи, Цетиње 1955, књ. XI, бр. 1-2, стр. 369-71.

114. — Одакле су били поријеклом «Mistri Goghe« — Историјски записи, Цетиње 1955, књ. XI, бр. 1-2, стр. 409-10.

115. — Повеља Балше III о оснивању манастира св. Николе у Прасквици г. 1413. и њени додаци. — Историјски часопис САН, Београд 1954-1955, стр. 323-331, књ. V (сепарат).

116. — Борбе с Турцима око Херцег-Новога до његовог коначног ослобођења г. 1687. — ГПМ Котор 1955, књ. IV, стр. 5-28.

117. — Мегдан Вицка Бујовића и херцегновског капетана Османаге Ибрахимагића — ГПМ Котор 1955, књ. IV, стр. 175-79.

118. — Један мало познати Бокељ, руски адмирал — ГПМ Котор 1955, књ. IV, стр. 185-86.

119. — Једна пресуда владике Данила и владике Стефана Љубибратића г. 1719. — Историјски записи, Цетиње 1956, књ. XII, св. 1-2, стр. 305-7.

120. — Извјештај среског начелника у Котору о наименовању Његоша за архиепископа и митрополита — Историјски записи, Цетиње 1956, књ. XII, бр. 1-2, стр. 308.

121. — О судској и политичкој јурисдикцији у пет села „Збора св. Михаила” у XVII в. — Историјски записи, Цетиње 1956, књ. XII, бр. 1-2, стр. 308-39.

122. — Наредба далматинског намјесника Лилијенберга да се Његошу онемогући богослужење у Боки — Историјски записи, Цетиње 1956, књ. XII, бр. 1-2, стр. 309-10.

123. — Поморска битка браће Марка и Јосифа Ивановића из Доброте с гусарима г. 1756. код Атене — Историјски записи, Цетиње 1956, књ. XII, бр. 1-2, стр. 311-19.

124. — Један новински чланак о погибији кнеза Данила — Историјски записи, Цетиње 1956, књ. ХП, бр. 1-2, стр. 315-17.

125. — Комодор Марко П. Дапчевић — Поморство, Ријека 1956, бр. III, стр. 99-100.

126. — Из поморске прошлости града Пераста у Боки Которској — Поморство, Ријека 1956, бр. IX, стр. 328.

127. — Паштровићи, њихово племенско уређење и поморска традиција — ГПМ Котор 1956, књ. V, стр, 25-37.

128. — Пераштани као чувари старосрпске, а затим млетачке ратне заставе — ГПМ Котор 1956, књ.V, стр. 39-48.

129. — Нико Лазаревић, грбаљски кнез и јунак из разних ратова — ГПМ Котор 1956, књ. V, стр. 201-5.

130. — Историјски мач Вукше Стјепановића у Перасту — Споменик САН CV (Зборник извјештаја о истраживањима Боке Которске II). Београд 1956, стр, 183, сепарат, (в. под. бр. 15).

Двјестагодишњица побједе браће Марка и Јоза Ивановића — Наше море, Дубровник 1956, бр. III (в. под бр. 123).

У борби с гусарима — Како су Марко и Јозо Ивановић побиједили гусаре 1756. год., Побједа Титоград, 22. IV 1956.

131. — Једно писмо поpа Вука Станишића из Његуша 1735. — Историјски записи, Цетиње 1956, књ. XII, св. 1-2, стр. 314.

132. — Стара Топаљска општина у Боки Которској 1718-1797. — Историјски записи, Цетиње 1957, књ. XIII, св. 1-2, стр. 189-210.

133. — Др Душан С. Поповић: „Прилози читању и разумијевању разних старина, Београд 1957” — Историјски записи, Цетиње 1957, књ. XIII, св. 1-2, стр. 336-43 (приказ).

134. — Осврти на један списак православних цркава у Боки Которској из г. 1758. — Историјски записи, Цетиње 1957, књ. XIII, св. 1-2, стр. 378-85.

135. — О генеалогији породице иконописаца Димитријевића Рафаиловића — Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, Београд 1957, св. 3-4, стр.

255-60.

136. — Которска морнарица — ГПМ Котор 1957, књ. VI, стр. 5-15.

137. — Подаци о поморству Крушевица, Јошице и Ђурића у Боки Которској — ГПМ Котор 1957, књ. VI, стр. 141-54.

138. — Регрутовање Бокеља за француску ратну морнарицу год. 1809. — ГПМ Котор 1957, књ. VI, стр. 208-9.

139. — Наредба француског владиног делегата Paulucci-а о отварању гимназије у Котору — Историјски записи, Цетиње 1958, књ. XIV, бр. 1-2, стр. 300-307.

140. — Неколико архивских података о вјештицама — Прилози за књижевност... Београд 1958, св. 3-4, стр. 247-258.

141. — О једном старом ћирилском натпису у Столиву у Боки Которској — Прилози за књижевност... Београд 1958, св. 3-4, стр. 341-47.

142. — Кртољски архипелаг кроз историју — ГПМ Котор 1958, књ. VII, стр. 23-43.

143. — Одлука о уврштењу у коњичку чету Димитрија брата Баја Пивљанина — Историјски записи, Цетиње 1959, књ. XV, бр. 2, стр. 576.

144. — Одлука генералног провидура Долфина о издавању двопека калуђерима манастира Требиња (Тврдоша) — Историјски записи 1959, књ. XV, бр. 2, стр. 576-77.

145. — Једно писмо ванредног провидура Котора Дробњацима 1692. године — Историјски записи, Цетиње 1959, књ. XV, бр. 2, стр. 583-84.

146. — Лажна повеља цара Стефана Душана Михаилу Пламенцу — Историјски записи, Цетиње 1959, књ. XVI, бр. 3-4, стр. 180-81.

147. — Негдашња катедрална црква светог Николе у Котору — Весник Савеза удружења православног свештенства, Београд 1959, бр. 245.

148. — Једна знаменита стара капетанска палата у Бијелој у Боки Которској — ГПМ Котор 1959, књ. VIII, стр. 171-181.

149. — Списак млетачких докумената XVII и XVIII в. породице Ћеловић из Рисна — ГПМ Котор 1959, књ. VIII, стр. 211-21.

150. — О старим црквеним фрескама у Боки — Стварање, Цетиње 1960, књ, XV, стр. 773-79.

151. — Неколико млетачких докумената из Државног архива у Херцег-Новоме из XVII и XVIII вијека — Историјски записи, Цетиње 1960, књ. XVII, св. 2, стр. 309-14.

152. — О старосрпским натписима у неким римокатоличким црквама на Јадрану — Весник. . . Београд 1960, год. XII, бр. 267.

153. — О култу светог Саве у Боки Которској — Весник. . . Београд 1960, год. XII, бр. 269.

154. — Црква и манастир светог Арханђела на Превлаци — Православна мисао, часопис за богословску науку и црквено-сталешка питања, Београд 1960, год. III, бр. 2, стр. 65-78; год. IV, бр. 1-2, стр. 42-61.

155. — Прилози за историју Тивта — ГПМ Котор 1960, књ. IX, стр. 53-59.

156. — Подаци о учешћу Војновића у поморској битци код Чесме 1770 — ГПМ Котор 1960, књ. IX, стр. 233-35.

157. — Дукали и терминације издане од млетачке власти конту Јовану Ћуковићу из Рисна — Историјски записи, Цетиње 1960, књ. XVII, св. 1, стр. 129-37.

158. — Ко је и одакле је био Мустафа „човјек црногорске нације” — Историјски записи 1961, књ. XVIII, св. 3, стр. 496-99.

159. — Преписка око једног мегдана између Прчањана и Ришњана 1791. године — Историјски записи 1961, књ. XVIII, св. 1, стр. 127-135.

160. — Прилози за проучавање народног живота у Боки Которској у XVIII вијеку — Гласник Етнографског музеја у Београду 1961, књ. 24 (сепарат).

161. — Из прошлости Мориња — Бока, Котор, бр. 1. стр. 5.

162. — Још неколико података о Његошевим земним остацима — Весник... Београд 1962, бр. 309.

163. — Његошев поштовалац и имитатор прота Никола Берберовић из Мориња — Весник... Београд 1962, бр. 312.

164. — Архивски подаци о преносу мошти светог Арсенија — Гласник српске цркве Београд 1962, бр. 2, стр. 74-75.

165. — Први поуздани архивски спомен о св. Стефану у Паштровићима — Прилози за књижевност... Београд 1962, св. 3-4, стр. 263-64.

166. — Из историје старога Рисна — ГПМ Котор 1962, књ. X, стр. 27-39.

167. — Павле Мијовић: „Бококоторска сликарска школа XVII и XVIII вијека и зоограф даскал Димитрије” (Титоград 1960) — Историјски записи, Титоград 1962, књ. XIX, св. 1, стр. 119-41.

168. — Завичајни музеј у Херцег-Новоме са архивом и библиотеком, Музеји, часопис музеја Београд 1962, св. X (сепарат).

169. — Др Владислав Брајковић: »Etudé historique sur le Droit Maritime Prive du Littoral Yougoslave«, Marseille 1933 — ГПМ Котор 1963, књ. XI, стр. 119-27.

170. — О једном старом опису пута од Венеције са особитим обзиром на Црногорско приморје — ГПМ Котор 1963, књ. XI, стр. 237-51.

171. — Један извјештај о Цетињском манастиру из 1787. — Прилози за књижевност. .. Београд 1963, књ. 29, св. 3-4, стр. 295-6.

172. — Два извјештаја которске гимназије из Његошевог времена — Прилози... Београд 1963, књ. 29, св. 3-4, стр. 297-8.

173. — Напомене уз два раније објављена Његошева писма — Прилози... Београд 1963, књ. 29, св. 3-4, стр. 352-3.

174. — Неколико аката из XVII и XVIII вијека о заслугама и одликовањима Пераштана — ГПМ Котор 1964, књ. XII, стр. 197-207.

175. — Један трговачко-поморски спор повјерен рјешавању „добрих људи” у Котору 1719. год. — ГПМ Котор 1964, књ. XII, стр. 257-78.

176. — Др Ђорђе Миловић: „Кривична дјела против живота и тијела у средњевјековној Ријеци” — ГПМ Котор 1964, књ. XII, стр. 293-7.

177. — Из старе Рисанске општине — Прилози: за књижевност Београд 1964, књ. XXX, св. 3-4, стр. 264-68.

178. — Три извјештаја генералног провидура Корнара након заузећа Херцег-Новога год. 1687, — ГПМ Котор 1965, књ. XIII, стр. 45-57.

179. — Записник о једној санитарној процедури у Лазарету у Херцег-Новоме из године 1705. — ГПМ Котор 1965, књ. XIII, стр. 137-41.

180. — Томо Ђуров-Милиновић поморац, војвода у Првом српском устанку и писац — Поморски зборник Задар 1965, бр. Ш, стр. 871-78 (в. бр. 30).

181. — Улога митрополита Саве Петровића у рјешавању спора Паштровића о именовању старјешина манастира Прасквице и Градишта године 1777-78 — Историјски записи, Титоград 1965, књ. XXII, бр. 2, стр. 366-75.

182. — Једно писмо епископа Никодима Ружичића — Весник... Београд 1965, бр. 377, од 1. III, стр. 4.

183. — Војвода Томо Милиновић мецена Викентија Ракића — Весник... Београд 1965, бр. 378, од 15. III, стр. 6.

184. — Једно пастирско писмо епископа Герасима Петрановића упућено Паштровићима — Весник... Београд 1965, бр. 392, од 15. X, стр. 2.

185. — Бијела у Боки Которској, старине и порекло становништва — Споменик САН, CV (Зборник извјештаја о истраж. Боке Которске, II), Београд 1956, стр. 185 (сепарат).

186. — О моштима светог Трипуна у Котору — Весник... Београд 1966, бр. 415/16, од 15. X, стр. 2.

187. — Старине цркве светог Петра у Бијелој у Боки Которској — Старине Црне Горе 1965-66, св. III и IV, стр. 172-77.

188. — Јуначко дјело капетана Петра Желалића — ГПМ Котор 1967, књ. XV, стр. 115-223.

189. — Архивски подаци о забрани градње и оправке цркава у Паштровићима у доба млетачке власти над њима — Историјски записи, Титоград 1967, књ. XXIV, св. 1, стр. 177-79.

190. — О старом позоришту у Котору — Стварање, Титоград 1968, св. 7-8, стр. 803-7 (посмртно).

191. — Једна значајна стара фотографија из Котора — ГПМ Котор 1969, књ. XVII, стр. 187-91 (посмртно).

Први пут објављено: 1970
На Растку објављено: 2008-06-02
Датум последње измене: 2008-06-17 15:55:18
Спонзор хостинга
"Растко" препоручује

IN4S Portal

Плаћени огласи

"Растко" препоручује