Ценка Иванова

Близки и различни (Южнославянски езикови проекции)

Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”
Велико Търново, 2004.

ISBN 954-524-437-2, 244 стр.

Книгата е опит за представяне на отношенията между езиците в южнославянския ареал в един по-широк интердисциплинарен контекст – езиковотипологически, социо- и психолингвистичен, културологичен.

Поставен е акцент върху следните проблеми: малките езикови разлики, взаимното разбиране и неразбиране като фактор за разграничението между носителите на отделните южнославянски езици; представата за “другия”, който е езиково и ареално близък; степените на лексикална близост и отдалеченост; структурните прилики и разлики между езиците; книжовните езици в миналото и днес.

Книгата е предназначена за студенти и докторанти по славистика, балканистика, културология и социология, както и за всички, които се интересуват от посочената проблематика.

СЪДЪРЖАНИЕ

 

ПРЕДГОВОР 7

1. За близкородствените езици в теоретичен и в приложен аспект 13

2. Южнославянските езици и култури в общославянски и в европейски контекст 34

3. За границите и преходите между южнославянските езици 57

4. Историческите променливи на книжовноезиковия статус 76

4.1. От единство към разграничение на книжовноезиковата практика (IХ – ХIХ век) 76

4.2. Книжовноезиковата дивергенция и южнославянското “умножаване” на книжовни езици през ХХ век 91

5. Книжовноезикова дивергенция и лексико-семантични отношения 114

6. Към типологията на структурните разлики – български и сръбски 134

6.1. Категорията род – общи и различни черти 138

6.2. Формите и употребите на бъдеще време – типологически паралели 152

6.3. Изразяване на отрицание 157

7. Българо-сръбските езикови контакти и книжовноезиковата практика на българите в Сърбия 169

7.1. Социолингвистични аспекти 169

7.2. Прояви на конфронтацията на два близки езикови стандарта 185

8. Интеркултурните контакти, общата езикова компетенция и фоновите знания за “другия” 200

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 221

РЕЧНИЦИ 223

БИБЛИОГРАФИЯ 226

Први пут објављено: 2004
На Растку објављено: 2008-01-13
Датум последње измене: 2008-01-13 16:09:24
Спонзор хостинга
"Растко" препоручује

IN4S Portal

Плаћени огласи

"Растко" препоручује