Књиге о Павићу

Љубазношћу званичног сајта Милорада Павића http://www.khazars.com

 1. Михајловић, Јасмина. Прилог за библиографију Милорада Павића, Београд, Просвета, 1991, стр. 231-305. (објављено засебно и као део књиге: „Анахорет у Њујорку“ у Сабраним делима, Београд, Просвета, 1990). (Садржај: попис свих књига М. Павића - лепа књижевност, преводи књижевних дела, научних и теоријских дела, хронолошка библиографија књижевних дела објављених у новинама и часописима и сабраним делима 1964-1990, хронолошки сређена литература о М. Павићу 1952-1990)
 2. Lefebvre, François. Lectures du Dictionnaire Khazar de Milorad Pavic, Dossier de recherche présenté pour l’obtention du Diplome d’Etudes Approfondus, Angers, IX 1990; 43 p. (Directeur du dossier Mr Georges Cesbron).

  Kratka istorija jedne knjige

 3. Кратка историја једне књиге; избор написа о роману лексикону у 100.000 реци „Хазарски речник“ од Милорада Павића / Short History of a Book. Critics choice on a lexicon novel in 100.000 words „Dictionary of the Khazars“ by Milorad Pavic (приредила Јасмина Тесановић), Вршац, Књижевна општина Вршац, 1991, 346 стр.
 4. Делић, Јован. Хазарска призма. Тумачење прозе Милорада Павића, Београд - Просвета, Досије; Титоград - Октоих; Горњи Милановац - Дечје новине, 1991, 317 стр.
 5. Leitner, Andreas. Milorad Pavics roman „Das Chasarische Wörterbuch“. Eine poetische Signatur gegenwärtiger Bewusstseinsformen, Klagenfurt, Verlag Carinthia, Klagenfurter Universitätsreden, Heft 23, 1991, 44 S.
 6. Михајловић, Јасмина. Прича о души и телу. Слојеви и значења у прози Милорада Павића, Београд, Просвета, 1992, 191 стр.
 7. Михајловић, Јасмина. Биографија и библиографија Милорада Павића, Београд, Годишњак Српске академије наука и уметности за 1991, XCVIII, 1992,str. 401-464.
 8. Homann, Binja. Phantastik und Realität zu den schriftlichen Quellen in Milorad Pavics „Hazarski recnik”, Marburg, Hausarbeit zur Magisterprüfung am Fachbereich 10 Neuere Fremdsprachen und Literaturen der Philipps-Universität Marburg, II 1992, 115 /+/ 1 S.

  Jasmina Mihajlović, Priča o duši i telu

 9. Савремена српска проза (Павић и постмодерна) 5, Трстеник, 1993 (1994″). (Миодраг Радовић, Зоран Глушчевић, Јасмина Михајловић, Никола Милошевић, Александар Јерков, Михајло Пантић, Јасмина Лукић, Сава Дамјанов, Душица Потић, Милентије Ђорђевић).
 10. Ehrlich, Edeltraude. Das historische und das fiktive im „Chasarischen Wörterbuch“ von Milorad Pavic, Klagenfurt, Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades an der Universität Klagenfurt, IX 1994, 202 S.
 11. Михајловић, Јасмина. Био-библиографија Милорада Павића, (засебно и као део књиге „Анахорет у Њујорку“ у оквиру Сабраних дела) Београд, Драганић 1996, стр.165-418. (Садржај: Биографија М. Павића, попис свих књига М. Павића, оригинали на српском; преводи; хронолошки сређена литература о М. Павићу 1952-1995)
 12. Пијановић, Петар, Павић, Београд, „Филип Вишњић“, 1998, 407 стр.
 13. Васић, Смиљка, Полазне основе новије српске прозе. Књ. 2. Хазарски рецник Милорада Павића - фреквенцијски речник, Београд, Завод за удзбенике и наставна средства, Институт за педагоска истразивања, 1998, 840 стр.
 14. Бабић, Сава, Милорад Павић мора причати приче, Београд, "Stylos", 2000, 191 стр.
 15. Поповић, Радован, Први писац трецег миленија: Зивотопис Милорада Павића, Београд, "Дерета", 2002, 233 стр.

 

КЊИГЕ РАЗГОВОРА СА М. ПАВИЋЕМ

 1. Јевтић, Милос. Разговори са Павићем, Београд, Научна књига, 1990, 128 стр.
 2. Шомло, Ана. Хазари, или обнова византијског романа. Разговори са Милорадом Павицем,Београд, БИГЗ, Српска књизевна задруга, Народна књига, 1990, 189 стр.
 3. Танасис, Лалас. Милорад Павић, Солун, 1997, 1-30 стр.
  На Растку објављено: 2007-10-29
  Датум последње измене: 2007-10-29 22:10:28
Спонзор хостинга
"Растко" препоручује

IN4S Portal

Плаћени огласи

"Растко" препоручује