Основна библиографија: Павић и постмодерна

Љубазношћу званичног сајта Милорада Павића http://www.khazars.com

 1. Astralni covekКордић, Радоман. Постмодернистичка укрштеница. Милорад Павић: Предео сликан чајем и Хазарски речник, Књижевна критика, Београд, март-април 1989, XX, 2, стр. 69-85.
 2. Јерков, Александар. Нова текстуалност. Поговор Сабраним делима Милорада Павића, у књизи „Анахорет у Њујорку“ у оквиру сабраних дела М. Павића Београд, Просвета, 1990, стр. 175-227. (упор. такође: Нова текстуалност, Подгорица, Београд, Никшић, Октоих, Просвета, Унирекс, 1992, стр. 163-221).
 3. Burkhart, Dagmar. Traumjäger, trialoge und teelandschaften. Zur postmodernen Poetik von Milorad Pavić , München, Wiener Slawistischer Almanach, Band 29, Institut für Slavische Philologie, Universität München, 1992, SS. 185-202. (саопштење на скупу германских слависта у Берлину 1990).
 4. Damjanov, Sava. Die zeitgenössische (postmoderne) serbische Prosa und Phantastik. - Zeitschrift für Slawistik, 1993, Bd. 38, 3, SS. 475-482. (саопштење на Универзитету у Регенсбургу новембра 1990). (упор. такође: Савремена српска проза. Павић и постмодерна 5 , Трстеник, 1993 (1994), стр. 63-69).
 5. Михајловић, Јасмина. Елементи постмодерне поетике Милорада Павића / Elements of Milorad Pavić’s Postmodern Poetics, Serbian Studies, University of Illinois at Chicago, North American Society for Serbian Studies, Spring 1993, Vol. 7, N. 1, pp. 33-38. (упор. такође: Прича о души и телу, Београд, Просвета, 1992, пп. 104-110). (саопштење са скупа FILLM XIX International Congress, University of Brasilia, 22-30. VIII 1993).
 6. Jovanović Gorup, Radmila. Pavić’s The Inner Side of the Wind - A Postmodern Novel, Serbian Studies, University of Illinois at Chicago, North American Society for Serbian Studies, Spring 1993, Vol. 7, N. 1, pp. 57-68. (саопштење на годишњем скупу друштва American Association for the Advancement of Slavic Studies, Phoenix, Arizona, November 19-22. 1992).
 7. Ћирилов, Јован. Драма као јеловник. Политика, Београд, 10. VII 1993, XC, 28644, стр. 12.
 8. Вуковић, Ново. О моделовању времена у постмодерном српском роману, Луча, Никшић, 1994, XI, 1, стр. 8-13. (Саопштење на скупу „Умјетност постмодерне“ Филозофски факултет у Никшићу, Април 1994)
 9. Видети овде: КЊИГЕ О ДЕЛУ М. ПАВИЋА Но. 9.
 10. Milojkovic-Đurić, Jelena. The Poetics of Epiphany: The Literary Oeuvre of Milorad Pavic, Serbian Studies, Journal of the North American Society for Serbian Studies, 1995, Vol. 9, No. 1-2, pp. 110-121.
 11. Jauss, Hans Robert. Das Religionsgespräch oder: The last things before the last. (I. Figuren des Endes in Pavićs „Chasarischem Wörterbuch“), Poetik und Hermeneutik - Das Ende: Figuren einer Denkform, München, 1996, SS. 388-396 и passim.
 12. Јерков, Александар. Од нове текстуалности до културне поетике. Као део књиге „За увек и дан више“ у оквиру сабраних дела М. Павића, Београд, Драганић, 1996, стр. 111-180.

МИЛОРАД ПАВИЋ И КОМПЈУТЕРСКА КЊИЖЕВНОСТ (HYPERFICTION)

 1. Stakleni puz - price sa internetaCoover, Robert. He Thinks the Way we Dream, The New York Times Book Review, 20. XI 1988.
 2. Coover, Robert. The End of Books, The New York Times Book Review, 21. VI 1993.
 3. Михајловић, Јасмина. Милорад Павић и хипербелетристика, Рачунари, II 1995, 106, pp. 62-63. (Упоредити: Српски књижевни магазин, Ново Милошево, 1994, III, 3, стр. 7-10).
 4. Hayles, N. Katherine. Corporeal Anxiety in Dictionary of the Khazars: What Books Talk About in the Late Age of Print When They Talk About Losing Their Bodies Modern Fiction Studies 43.3, Fall 1997. (Technocriticism and Hypernarrative Special Issue).
 5. Callus, Ivan. Paratextual Play in Milorad Pavic’s „Dictionary of the Khazars“ EBR 8 (Electronic Book Reviews), Winter 98/99.
 6. Olsen, Lance. The Architecture of Possibility: Reading the Novels of Milorad Pavić, The Writer’s Chronicle, September 2000, pp. 34-42.
 7. Zdravković, Jelena, Zdravković, Gordan. An e-book Business Model (Thesis), University of Gavle, Sweden, 2004, pp. 44-47 - Example Study (concerning Milorad Pavić’s novel „Unique Item“).
  На Растку објављено: 2007-10-29
  Датум последње измене: 2007-10-29 22:10:41
Спонзор хостинга
"Растко" препоручује

IN4S Portal

Плаћени огласи

"Растко" препоручује