Dejan Ajdačić

Registar srpskih i poljskiih prevedenih knjigaOvaj registar je deo indeksa knjige "Poljsko-srpske književne veze – prevodi i recepcija" (Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2021) bez brojeova stranica i godina izdanja. Naslov knjige ili drame u originalu je uvek u kurzivu, a naslov prevoda običnim slovima. Običnim slovima su ispisani naslovi antologijskih izbora jednog autora

Poljske antologije / hrestomatije srpske književnosti

Antologia współczesnego dramatu jugosłowiańskiego (red. O. Lakićević)

Antologia noweli jugosłowiańskiej (red. B. Ćirlić)

Bar „Titanic“: jugosłowiańskie opowiadania wojenne (red. A. Dukanović)

Dar słowa: Ze starej literatury serbskiej (red. A. Naumow)

Głuchy brudnopis: antologia manifestów awangard Europy Środkowej (red. J. Kornhauser, K. Siewior)

Inskrypcja na srebrnej sukience. Antologia serbskiej poezji XVIII i XIX wieku (red. M. Dąmbrowska-Partyka)

Jugosłowiańska epika ludowa (red. M. Jakubiec)

Liryka jugosłowiańska (red. Z. Stoberski)

Na Vidov-dan 1389–1889. Pieśni Serbskie o Kosowskim boju (red. I. Kopernicki)

Nowele i opowiadania południowosłowiańskie (red. B. Ćirlić, E. Ćirlić)

Obraz literatury powszechnej w streszczeniach i przykładach

Postpolityczność. Antologia nowego serbskiego dramatu (red. G. Injac)

Powrót. Opowiadania jugosłowiańske (red. A. Dukanović)

Serbska ruletka. Dramat serbski po 1995 roku (red. A. Cielesta, L. Małczak, D. Zwierzchowska)

Serce i krew: antologia nowej liryki serbskiej (red. M. Waligórski)

Specjalni wysłannicyOpowiadania jugosłowiańskie (red. A. Dukanović)

Tragarze zdań. Antologia młodej poezji serbskiej (red. J. Kornhauser)

Wszystkie chwile są tu i nic być nie przestaje. Antologia poezji serbskiej XX wieku (red. G. Łatuszyński)

Wielka literatura powszechna (red. S. Lam)

Wojna i MP3: antologia młodszej poezji serbskiej (red. A. Žuchowska-Arent)

Wszystkie chwile są tu i nic być nie przestaje. Antologia poezji serbskiej XX wieku (red. G. Łatuszyński)

Spisak prevedenih knjiga srpskih pisaca na poljski jezik

Albahari, David Gec i Majer – Götz i Meyer ; Mamac – Mamidło ; Ludvig – Ludwig ; Opis smrti – Opis śmierci

Alečković, Mira Zbogom velika tajno – Żegnaj wielka tajemnico

Andrić, Ivo Anika ; Ex ponto – Ex ponto ;Gospođica – Panna ;Na Drini ćuprija – Most na Drinie ; Omer paša Latas – Omer-pasza Latas ; Prokleta avlija – Przeklęte podwórze ; Razgovor sa Gojom – Opowiadania o bracie Piotrze, Rozmowa z Goyą ; Travnička hronika – Konsulowie ich cesarskich mości ; Žena na kamenu : pripovetke – Kobieta na kamieniu: opowiadania ; Dom na odludziu ; Wakacje na południu : wybór opowiadań

Arsenijević, Vladimir U potpaljublju: sapunska opera – Pod pokładem : opera mydlana

Atanacković, Bogoboj Dva idola – Dwa bóstwa

Basara, Svetislav Dolce vita ; Letnie przesilenie

Blagojević, Boba Sve zveri što su s tobom – Wszystkie zwierzęta, które są z tobą

Bulatović, Miodrag Crveni petao leti prema nebu – Czerwony kogut leci wprost do nieba; Gullo, Gullo – Gullo Gullo ;Heroj na magarcu – Bohater na ośle ; Ljudi sa četiri prsta – Ludzie o czterech palcach ; Najveća tajna i druge priče – Największa tajemnica świata i inne opowiadania ; Rat je bio bolji – Wojna była lepsza;Tiranija – Tyrania

Crnjanski, Miloš Seobe – Wędrówki ;Dnevnik o Čarnojeviću – Zapiski o Czarnojeviciu i inne utwory ; Roman o Londonu – Powieść o Londynie ; Poezje

Ćopić, Branko Bašta sljezove boje - Ikona z koniem ; Osma ofanziva – Ósma ofensywa ; Prolom – Płomienne lato

Ćosić, Bora Konzul u Beogradu – Konsul w Belgradzie ; Put na Aljasku – Podróż na Alaskę ; Uloga moje porodice u svetskoj revoluciji – Rola mojej rodziny w światowej rewolucji

Ćosić, Dobrica Daleko je sunce – Daleko jest słońce ; Kamonija (Bajka) – Kamonia ; Koreni – Korzenie ; Deobe

David, Filip Bunar u tamnoj šumi: pripovetke ; Knjige pisama 1992–1995 – Kiedy kwitnie zło : książka listów 1992-1995 ; Kuća sećanja i zaborava Dom pamięci i zapomnienia ; San o ljubavi i smrti – Sen o miłości i śmierci

Dedijer, Vladimir Sarajevo 1914. – Sarajewo 1914.

Denčić, Vesna Horizonti = Horyzonty

Desnica, Vladan Proljeća Ivana Galeba – Niespokojne wiosny ; Proleće u Badrovcu – Wiosna w Badrowacu i inne opowiadania ; Zimsko ljetovanje – Zimowe letnisko

Despotov, Vojislav Evropa broj dva – Europa numer dwa

Diklić, Arsen Salaš u malom ritu – Przestałem być dzieckiem

Dragojlović, Dragan Słowa w ciszy

Drašković, Vuk Ruski konzul – Rosyjski konsul

Đerić, Zoran Nezasicenje: poljska dramaturgija XX veka ; Istorija Vitolda Gombroviča : Testosteron. Nova poljska dramaturgija ; Vitkacijeva Luda lokomotiva: između filma i pozorišta

Hristić, Jovan Savonarola i njegovi prijatelji – Savonarola i jego przyjaciele

Ilić, Miodrag Ćutanje Slobodana Radenika

Isaković, Antonije Paprat i vatra - Paproc i ogień : opowiadania ; Tren 1 - Ułamek sekundy ; Tren 2 – Ułamek sekundy 2

Kapor, Momo Blokada 011 – Blokada Belgradu ; Od sedam do tri – Od siódmej do trzeciej; Udavače – Udawacze ; Beleške jedne Ane – Zapiski pewnej Anny ; Zoe – Zoe

Kiš, Danilo Bašta, pepeo – Ogród, popiół ; Enciklopedija mrtvih – Encyklopedia umarłych ; Grobnica za Borisa Davidoviča – Nagrobek dla Borysa Dawidowicza : siedem rozdziałów jednej historii ; Homo poeticus – Homo poeticus ; Mansarda ; Peščanik – Klepsydra ; Psalam 44 – Psalm 44 ; Rani jadi – Wczesne smutki ; Život, literatura – Życie, literatura

Kosier, Berislav Drvo i orlova kandža – Drzewo i orli szpon

Kovač, Mirko Knjige pisama 1992–1995 - Kiedy kwitnie zło : książka listów 1992-1995

Kovačević, Dušan Balkanski špijun – Bałkański szpieg ; Lari Tomson ; Profesionalac ; Sveti Georgije ubija aždahu

Lalić, Ivan O dziełach miłości albo Bizancjum

Lalić, Mihajlo Ratna sreća

Lebedinski, Slavkо Laska pana Balzaka

Lebović, Đorđe Himmelkommando ; Lutka sa kreveta br. 21 – Lalka z łóżka numer 21

Lengold, Jelena Vašarski mađioničar – Jarmarczny kuglarz

Ličina, Refik Staklenici – Szklarnie

Lukić, Velimir Dugi život kralja Osvalda – Długie życie króla Oswalda

Maksimović, Desanka Tražim pomilovanje – Prośba o łaskę

Maletić, Đorđe Posmrtna slava kneza Mihaila – Śmierć cara Michała

Marković, Milena Brod lutaka – Statek dla lalek ; Šine – Tory

Matović, Petar Koferi Džima Džarmuša – Walizki Jima Jarmusha

Mihailović, Dragoslav Kada su cvetale tikve – Kiedy kwitną tykwy ; Petrijin venac

Mihailović, Konstantin Turska hronika (= Janičareve uspomene; Ljetopisi turski, spisani oko godine 1490)

Miljković, Branko Wybór poezji

Nenadić, Dobrilo Dorotej – Dorotej

Novakovski, Marek (Marek Nowakowski) Książę Nocy – Knez tmine i dvanaest priča ; Raport o stanie wojennym – Raport o ratnom stanju

Nušić, Branislav Gospođa ministarka ; Sumnjivo lice -

Njegoš, Petar Petrović Gorski vijenac – Górski wieniec

Obrenović, Željko Srpski psiho – Serbski psycho

Oljača, Mladen Molitva za moju braću – Modlitwa za moich braci ; Kozara – Kozara

Pavić, Milorad Drugo telo – Drugie ciało ; Hazarski rečnik - Słownik chazarski; Nevidljivo ogledalo: priča za devojčice; Pozorište od hartije – Papierowy teatr ; Sedam smrtnih grehova – Siedem grzechów głównych ; Šareni hleb: priča za dečake – Niewidzialne lustro : opowiadanie dla dziewczynek

Pavlović, Miodrag Sobowtór ; Jasne i cienne święta

Pekić, Borislav Generali, ili srodstvo po oružju ; Hodočašće Arsenija Njegovana – Pielgrzymka Arsenijego Njegovana : portret ; Kako upokojiti vampira – Jak pogrzebać wampira; Uspon i pad Ikara Gubelkijana – Wzlot i upadek Ikara Gubelkjana ; Vreme čuda – Czas cudów

Pelević, Maja Pomorandžina kora – Skórka pomarańczowa

Petrov, Aleksandar Złoto w ogniu

Petrović, Goran Sitničarnica Kod srećne ruke – Sklepik "Pod Szczęśliwą Ręką"

Petrović, Rastko Ljudi govore – Opowieść z podróży

Popa, Vasko Igre – Gry – Igre ; Boczne niebo ; Źródło żywego słowa

Popović, Aleksandar Razvojni put Bore Šnajdera ; Uvek zeleno

Potocki, Jan Manuscrit trouvé à Saragosse / Rękopis znaleziony w Saragossie – Rukopis nađen u Saragosi

Prodanović, Mileta Oko na putu – Oko wędrowca : notatki z podróży ; Vitiligo

Radović, Veljko Medalja – Medal, Sztuka w dwóch aktach

Raičković, Stevan Otwieranie ciszy

Rešin Tucić, Vujica Struganje mašte – Struganie marzeń

Risojević, Ranko Bosanski dželat – Bośniacki kat

Romčević, Nebojša Karolina Nojber

Samardžić, Radovan Mehmed Sokolović – Mehmed Sokolović

Sekulić, Isidora Kronika palanačkog groblja – Kronika małomiasteczkowego cmentarza

Selenić, Slobodan Memoari Pere Bogalja – Pamiętnik Piotra Kaleki ; Prijatelji – Ci dwaj mężczyźni ; Ubistvo s predumišljajem – Zabójstwo z premedytacją

Selimović, Meša Derviš i smrt – Derwisz i śmierć ; Tvrđava – Twierdza

Simović, Ljubomir Putujuće pozorište Šopalović – Wędrowny teatr Šopalovicia

Srbljanović, Biljana Barbelo, o psima i deci ; Porodične priče – Sytuacje rodzinne ; Skakavci – Szarańcza ; Supermarket

Stevanović, Vidosav Konstantin Gorča – Konstantin Gorča

Stojanović, Slobodan Ćutanje Slobodana Radenika ; Kuća na osamiPtic i Ptica ili Kuća u kojoj je ponekad boravio i Ivo Andrić

Stojanović, Saša S-War

Stojnić, Vladimir Vreme se završilo – Czas się zakończył

Šajtinac, Uglješa Hadersfild - Hadersfild

Šćepanović, Branimir Iskupljenje – Odkupienie ; Smrt gospodina Goluže – Śmierć pana Golicy ; Sramno leto - Haniebne lato ; Usta puna zemlje – Usta pełne ziemi

Tišma, Aleksandar Knjiga o Blamu – Księga Blama ; Za crnom devojkom – Śladem czarnowłosej dziewczyny

Ugričić,Sreten Maja i ja i Maja

Velikić, Dragan Bonavia – Bonavia ; Islednik – Śladami ; Ruski prozor – Lufcik; Slučaj Bremen – Casus Brema

Velimirović, Nikolaj Kasijana Stoslov ljubavi – Kasijana : sto myśli o miłości

Veselinović, Janko Hajduk Stanko – Hajduk Stanko

Vujčić,Nikola Cisza w kamieniu

Vujinović, Janko Panika u intersitiju – Panika w InterCity ; Śpiewanie w/o samotności

Živković, Zoran Biblioteka ; Amarkord – Amarcord

Poljske antologije / hrestomatije srpske književnosti

Antologiju poljske fantastike (red. S. Subotin)

Antologija poljskog aforizma (red. Đ. Sudarski Red)

Antologija poljskog eseja (red. B. Rajčić)

Moj poljski pesnički 20. vek (red. B. Rajčić)

Nezasićenje : poljska dramaturgija XX veka (red. Z. Đerić)

Od Leca do Leca : antologija poljskog aforizma (red. Đ. Sudarski Red)

Pet vekova poljske poezije (red. M Jokić.)

Poljska književna avangarda : 1917–1939 (red. B. Rajčić)

Poljska lirika (red. J. Benešić)

Poljska pripovetka (red. B. Ćirlić)

Poljske narodne bajke (red. S. Subotin)

Povratak kući (red. Z. Đerić)

Primeri književnog jezika poljskog (red. R. Košutić)

Rečnik mlade poljske poezije. Antologija poezije poljskih pesnika rođenih 1960–1990 (red. B. Rajčić)

S glavom u oblacima (red. Z. Đerić)

Savremena poljska poezija (red. P. Vujičić)

Savremene poljske pripovetke (red. K. Georgijević)

Srpsko-poljski most poezije: Polsko-serbski most poezji (red. J. Stefanović)

Testosteron. Nova poljska dramaturgija (red. Z. Đerić)

Spisak prevedenih knjiga poljskih pisaca na srpski jezik

Andžejevski, Ježi (Jerzy Andrzejewski) Ciemności kryją ziemię – Tama pokriva zemlju ; Idzie skacząc po górach – Ide skačući po gorama ; Nikt – Niko ; Miazga – Zdruzgotina ; Popiół i diament – Pepeo i dijamanti ; Wielki tydzień – Velika nedelja ; Teraz na ciebie zagłada. Już prawie nic – Sada je i tebi kraj; Pisma - Eseji

Bjenjkovski, Zbignjev(Zbigniew Bieńkowski) Widzę i opisuję – Vidim i opisujem

Boguslavski, Stanislav (Stanisław Bogusławski) Tak się dzieje czyli Życie nad stan – Pružaj se prema guberu

Bradecki, Tadeuš (Tadeusz Bradecki) Pożegnanie z Marią – Rastanak s Marijom

Brandis, Kazimjež (Kazimierz Brandys) Miasto niepokonane – Nepokoreni grad

Breza, Tadeuš (Tadeusz Breza) Spizowa brama – Bronzana vrata

Brikner, Aleksander (Aleksander Brückner) Zarys dziejów literatur i jezyków lierackich słowiańskich

Broškjevič, Ježi (Jerzy Broszkiewicz) Wielka, większa i największa – Velika, veća i najveća

Bžehva, Jan (Jan Brzechwa) Akademia Pana Kleksa – Akademija profesora Kleksa

Čajkovski, Mihal (Michał Czajkowski) Powieści kozackie - (iz zbirke su prevedene priče: Kozačka osveta ; Crvena aljina ; Pavle Vihovski; Polazak za Carigrad)

Digat, Stanislav (Stanisław Dygat) Podróż – Putovanje

Dolenga Mostovič, Tadeuš (Tadeusz Dołęga-Mostowicz) Kariera Nikodema Dyzmy – Karijera Nikodema Dizme

Dombrovska, Marija (Maria Dąbrowska) Noce i dnie – Noći i dani

Dukaj, Jacek Lód – Led

Fredro, Aleksandar (Aleksander Fredro) Damy i huzary – Gospođe i husari ; Śluby panieńskie czyli Magnetyzm serca – Devojački zavet

Fredro (sin), Jan Aleksandar (Jan Aleksander Fredro) Posażna jedynaczka – Jedinica

Galčinjski, Konstantin Ildefons (Konstanty Ildefons Gałczyński) Zaczarowana dorożka – Začarana kočija

Gisges, Jan Marija (Jan Maria Gisges) Zemlja ljudi

Gojavičinjska, Pola (Pola Gojawiczyńska) Dziewczęta z Nowolipek

Filipovič, Kornel (Kornel Filipowicz) Ogród pana Nietschke – Vrt gospodina Ničea ; Romans prowincjonalny – Provincijska ljubav

Gombrovič, Vitold (Witold Gombrowicz) Dziennik (1-3) – Dnevnici ; Ferdydurke – Ferdidurke ; Operetka – Opereta ; Trans-Atlantyk - Trans-Atlantik

Grabovski, Bronislav (Bronisław Grabowski) Królewicz Marko – Kraljević Marko

Grotovski, Ježi (Jerzy Grotowski) Ka siromašnom pozorištu PREVOD SA ENGLESKOG

Herbert, Zbignjev (Zbigniew Herbert) Elegia na odejście – Elegija o odlasku ; Epilog burzy – Epilog oluje ; Pan Cogito –Gospodin Kogito ; Kralj mrava: privatna mitologija ; Varvarin u vrtu; Zašto klasici : izbor iz poezije ; Mrtva priroda s đemom

Herling Gruđinjski, Gustav (Gustaw Herling Grudziński) Dziennik pisany nocą – Dnevnik pisan noću

Ivaškjevič, Jaroslav (Jarosław Iwaszkiewicz) Chopin – Šopen ; Czerwone tarcze – Crveni štitovi ; Dziewczyna i gołębie – Devojka i golubovi ; Matka Joanna od Aniołów – Ivana majka anđeoska ; Mlyn nad kamionna – Mlin na Kamjoni ; Kochankowie z Marony – Ljubavnici iz Marone ; Sława i chwała – Slava i hvala

Kapušćinjski, Rišard (Ryszard Kapuściński) Imperium – Imperija ; Lapidarium – Lapidarijum ; Podróże z Herodotem – Putovanja s Herodotom ; Z Afryki – Ebanovina : moj afrički život

Karpovič, Timoteuš (Tymoteusz Karpowicz) Lekcija tišine

Kjeslovski, Kšištof (Krzysztof Kieślowski) Dekalog – Deset božijih zapovesti : scenaristički roman

Konstantin iz Ostrovice – Mijailo Konstantinović Janicareve uspomene ili Ljetopisi turski, spisani oko godine 1490

Konvicki, Tadeuš (Tadeusz Konwicki) Mała apokalipsa – Mala apokalipsa

Kopernjicki, Izidor (Izydor Kopernicki) Na Vidov-dan 1389–1889. Pieśni Serbskie o Kosowskim boju

Kornhauzer, Julijan (Julian Kornhauser) Zasadnicze trudności – Načelne teškoće ; Dom, sen i gry dziecięce – Kuća, san i dečje igre

Kozjol, Uršula (Kozioł) U ritmu kamenja

Kožnjevski, Kazimjež (Kazimierz Koźniewski) Piątka z ulicy Barskiej – Petorica iz ulice Barske

Krasinjski, Zigmunt (Zygmunt Krasiński) Nie-Boska komedia – Nebožanska komedija (Nebožja komedija)

Kraševski, Juzef Ignaci (Józef Ignacy Kraszewski) Choroby wieku. Studium patologiczne - Staro i novo doba ; Herod-Baba – Muškobana ; Hrabina Cosel – Na dvoru Avgusta „Jakog“; Jermola ; Krwawe znamię – Krvavo znamenje ; Poeta i świat ; Pesnik i svet ; Stara baśń – Drevna priča ; Ulana – Uljana

Lem, Stanislav (Stanisław Lem) Dzienniki gwiazdowe – Zvezdani dnevnici Ijona Tihog ; Fiasko – Fijasko; Głos Pana – Glas gospodara ; Inwazja z Aldebarana – Invazija sa Aldebarana ; Niezwyciężony – Nepobedivi ; Obłok Magellana – Ana sa zvijezda ; Powrót z gwiazd – Povratak sa zvijezda ; Solaris ; Summa technologiae – Summa technologiae ; Bajki robotów ; Cyberiada ; Golem XIV ; Kongres futurologiczny ; Pamiętnik znaleziony w wannie ; Pokój na Ziemi ; Wizja lokalna

Lec, Stanislav Ježi (Stanisław Jerzy Lec) Mali mitovi

Lipska, Eva (Ewa Lipska) Czytnik linii papilarnych – Čitač papilarnih linija ; Droga pani Schubert – Draga gospođo Šubert ; Miłość w trybie awaryjnym – Ljubav u oštećenom stanju; Pomarańcza Newtona – Njutnova pomorandža ; Stypendyści czasu – Stipendisti vremena ;Centrifugirajuća nada ; Odjek ; Turisti reči

Makušinjski, Kornel (Kornel Makuszyński) Čudne priče

Mališko, Andžej (Andrzej Małyszko) Córka Czarownic – Ćerka čarobnica; Magiczne drzewo. Tajemnica mostu – Magično drvo: tajna mosta

Mickjevič, Adam (Adam Mickiewicz) Ballady i romanse - Balade i romanse ; Grażyna – Gražina ; Dziady – Zadušnice ; Konrad Wallenrod (powieść historyczna) - Konrad Valenrod: junački epos ; Pan Tadeusz – Pan Tadeuš ; O srpskoj narodnoj poeziji

Milkovski, Zigmunt Fortunat (Zygmunt Miłkowski Fortunat) Dachijszczyzna – Dahije ; Handzia Zahornicka – Anđa zagorničanka ; Kirdżali. Powieść naddunajska – Krdžalija: pripovetka iz podunavskih krajeva; Szandor Kowacz – Šandor Kovač ; Orzel swatem – Orao provodadžija ; Rotułowicze – Rotulovići ; Uskoki – Uskoci ; Narzeczona harambaszy - Harambašina veronica ; Asan, Ustęp z dziejów Słowian Bałkańskich powieść historyczna - Asen: pripovetka iz bugarske povesnice

Miloš, Česlav (Czesław Miłosz) Dolina Issy – Dolina Ise ; Rodzinna Europa – Druga Evropa; Widzenia nad zatoka San Francisco – Snoviđenja nad zalivom San Francisko ; Ziemia Ulro – Zemlja Ulro ; Zniewolony umysł – Zarobljeni um; Osvajanje vlasti ; Spasenje : izabrane pesme ; Poezija ; Hronike

Mislivski, Vjeslav (Wiesław Myśliwski) Traktat o łuskaniu fasoli – Traktat o čišćenju pasulja

Močarski, Kazimjež (Kazimierz Moczarski) Rozmowy z katem – Razgovori sa dželatom

Morćinek, Gustav (Gustaw Morcinek) Ondraszek – Ondrašek

Mrožek, Slavomir (Sławomir Mrożek) Portret – Portret; Cinkarenja i druga potkazivanja ; Drame ; Mala pisma ; Proleće u Poljskoj

Nalkovska, Zofija (Zofia Nałkowska) Granica –Granica

Ožeškova, Eliza (Eliza Orzeszkowa) Meir Ezofowicz – Mejr Ezofovič ; Nad Niemnem – Na Njemenu

Pežinjski, Vlođimjež (Wlodzimierz Perzyński) Aszantka – Ašantka ; Lekkomyślna siostra – Lakomislena sestra

Pjesjevič, Kšištof (Krzystof Piesiewicz) Dekalog – Deset božijih zapovesti : scenaristički roman

Potoček, Ana Inne strony – Onostrano(st)

Prus, Boleslav (Bolesław Prus) Faraon – Faraon ; Lalka – Lutka ; Pałac i rudera – Palata i čatrlja ; Placówkau – Na mrtvoj straži

Pšibiševska, Stanislava (Stanisława Przybyszewska) Sprawa Dantona – Slučaj Dantona

Putrament, Ježi (Jerzy Putrament) Rzeczywistość – Stvarnost

Rejmont, Vladislav (Władysław Reymont) Chłopi – Seljaci ; Ziemia obiecana – Obećana zemlja ; Suka – Kučka

Rođevičuvna, Marija(Maria Rodziewiczówna) Błękitni – Plavi ; Dewajtis – Devajtis ; Kwiat Lotosu – Lotov cvet ; Magnat – Magnat

Rospond, Stanislav (Stanisław Rospond) Jugosławja (z teki podróżnika i obserwatora)

Ruževič, Tadeuš (Tadeusz Różewicz) Nemir ; Reljef ; Traumatska priča ; U središtu života, Uvek fragment

Ružicki, Tomaš (Tomasz Różycki) Anima, a postoji. Izabrane pesme

Sapjeha, Aleksander Antoni (Aleksander Antoni Sapieha) Podróże po krajach słowiańskich odbywane

Sapkovski. Andžej (Andrzej Sapkowski) Miecz przeznaczenia – Mač sudbine ; Ostatnie zyczenie – Poslednja želja; Saga o wiedźminie – Saga o Vešcu ; Trylogia husycka (Narrenturm, Boży bojownicy, Lux perpetua) – Husitska trilogija (Kula ludaka, Božji ratnici, Lux perpetua); Maladi i druge priče

Sjenicka, Halina (Halina Siennicka) Uroda Jugosławii

Sjenkjevič, Henrik (Henryk Sienkiewicz) Bez dogmatu – Bez dogme ; Ogniem i mieczem – Ognjem i mačem ; Potop – Potop ; Pan Wołodyjowski – Pan Volodijovski ; Quo vadis – Quo vadis; W pustyni i w puszczy – Kroz pustinju i prašumu ; Czyja wina – Ko je kriv

Sjeroševski, Vaclav (Wacław Sieroszewski) Chajłach – Hajlah

Slovacki, Julijuš (Juliusz Słowacki) Mindowe. Król litewski – Mindove, kralj od Leđana

Stahura, Edvard (Edward Stachura) Missa pagana – Missa pagana

Stasjuk, Andžej (Andrzej Stasiuk) Biały kruk – Beli gavran

Šimborska, Vislava (Wisława Szymborska) Koniec i początek – Kraj i početak ; Ludzie na moście – Ljudi na mostu ; Wszelki wypadek – Svaki slučaj ; Naivna pitanja : izabrane pesme ; Izabrane pesme

Šulc, Bruno (Bruno Schulz) Sklepy cynamonowe – Prodavnice cimetove boje : pripovetke ; Manekeni ; Republika snova : pripovetke, fragmenti, eseji

Švjetlicki, Marćin (Marcin Świetlicki) Ispod vulkana

Terakovska, Dorota (Dorota Terakowska) Lustro pana Grymsa – Ogledalo gospodina Grimsa

Tokarčuk, Oljga (Olga Tokarczuk) Bieguni - Beguni ; Dom dzienny, dom nocny – Dnevna kuća, noćna kuća ; Gra na wielu bębenkach – Svirka na mnogo bubnjeva ; Księgi Jakubowe – Knjige Jakovljeve; Podróż ludzi księgi – U potrazi za knjigom ; Prawiek i inne czasy – Pamtivek i druga doba ; Prowadź swój pług pozez kości umarłych – Vuci svoje ralo po kostima mrtvih

Varga, Kšištof (Krzysztof Varga) Aleja Niepodległości – Aleja nezavisnosti ; Gulasz z turula – Gulaš od turul ptice ; Trociny – Trunje ; Tequila - Tekila

Vitkjevič, Stanislav Ignaci (Stanisław Ignacy Witkiewicz) Matka – Majka ; Kurka Wodna – Vodena koka

Zagajevski, Adam (Adam Zagajewski) Jechać do Lwowa – Putovati u Lavov ; Mali Larus

Zapoljska, Gabrijela (Gabriela Zapolska) Ich czworo. Tragedia ludzi głupich - Njih četvoro. Tragedija glupaka ; Moralność pani Dulskiej – Moral gđe Dulske ; Panna Maliczewska – Gospođica Maličevska

Zmorski, Roman Nad Sawą i Drawą

Žeromski, Stefan (Stefan Żeromski) Ludzie bezdomni – Beskućnici ; Popioły. Powieść historyczna z końca XVIII wieku i początku XIX – Prah i pepeo ; Przedwiośnie – Uoči proleća ; Syzyfowe prace – Sizifov posao ; Wierna rzeka – Verna reka

На Растку објављено: 2022-02-09
Датум последње измене: 2022-02-09 23:01:55
Спонзор хостинга
"Растко" препоручује

IN4S Portal

Плаћени огласи

"Растко" препоручује