Projekat Rastko - Luzica / Project Rastko - Lusatia  

autori • awtorojo • awtory • authoren • authors
bibliografije • bibliographien • bibliographies
istorija • stawizny • geschihte • history
jezik • rec • sprache • language
umetnost • wumelstvo • kunst • art
o Luzici • wo Luzicy • wo Luzycy • uber Lausitz • about Lusatia
folklor • folklora •  folklore

Мина Виткојц
(1893-1975)

Слика

"Књижевност Лужичких Срба", избор приредио Радослав Братић, тематски број часописа "Кораци", књига XIX, свеска 7—8, Крагујевац 1984.

МИНА ВИТКОЈЦ (1893—1975). Током двадесетих година, као лиричар и публициста, постала је један од значајних побораца за права свог народа и Доњој Лужици. Њена прва збирка песама Dolnoserbske basni доживела је више издања. Преводила је са горњолужичког као и са других словенских језика. Имала је значајан удео у стварању модерног доњолужичког књижевног језика.

 

У мрачном углу, тамо где зраци сунца
никада не допиру, упредена у тврду чауру,
виси непомична гусеница
у дубоком зимском сну.

Да ли тако хладна и затворена ишта о себи зна?
Докле ће још да живи у тами сна?
Када ће јој доћи пролеће,
да је ослободи, претвори у лептира?

Тако и ти спиш, народе мој,
безбрижно без икакве жеље,
не знаш ни за тежину зиме, ни за лепоту лета.

Пробуди се! Пролеће је стигло.
Оживи, прени се из дубоког самртничког сна,
рашири крила, покажи своје боје сунца!

(С немачког превео: Златко Красни)

 


 

Click here for Domowina official site