Projekat Rastko - Luzica / Project Rastko - Lusatia  

autori • awtorojo • awtory • authoren • authors
bibliografije • bibliographien • bibliographies
istorija • stawizny • geschihte • history
jezik • rec • sprache • language
umetnost • wumelstvo • kunst • art
o Luzici • wo Luzicy • wo Luzycy • uber Lausitz • about Lusatia
folklor • folklora •  folklore

Мато Косик
(1833-1940)

Птица певачица у кавезу

"Књижевност Лужичких Срба", избор приредио Радослав Братић, тематски број часописа "Кораци", књига XIX, свеска 7—8, Крагујевац 1984.

МАТО КОСИК (1853—1940). Свештеник и песник. Његово главно дело Лужичкосрпска свадба које обухвата више од 100 хексаметара, уврстио га је у класике доњолужичке књижевности. Емигрирао је у САД и одатле је сарађивао са листовима у домовини и слао им песме и занимљиве репортаже.

 

Птицу певачицу ухватили,
у крлетку затворили,
да им пева данима
у кућици без сунца.

А она је тужила,
и тужно крила скупила.
Шумицу су јој узели,
за другарицом је чезнула.

Некад би тихо уздахнула
но песма то није била;
јер препукло би јој мало срце
да и једном о шумици запева.

Таква птица сам и ја
у овој земљи далекој,
изгубио сам Лужице
и лепоту свога неба.

(С немачког превео: Златко Красни)

 


 

Click here for Domowina official site