Projekat Rastko - Luzica / Project Rastko - Lusatia  

autori • awtorojo • awtory • authoren • authors
bibliografije • bibliographien • bibliographies
istorija • stawizny • geschihte • history
jezik • rec • sprache • language
umetnost • wumelstvo • kunst • art
o Luzici • wo Luzicy • wo Luzycy • uber Lausitz • about Lusatia
folklor • folklora •  folklore

Јуриј Рак
(1740-1791)

Чежња

"Књижевност Лужичких Срба", избор приредио Радослав Братић, тематски број часописа "Кораци", књига XIX, свеска 7—8, Крагујевац 1984.

ЈУРИЈ РАК (1740—1791). Приватни учитељ и адвокат. Компоновао је прву уметничку песму на лужичкосрпском језику.

 

Како је тешко ићи путем
који води ка величанственим висинама!
Он је застрашујуће трновит и стрм —
Но, иди њиме, упркос свему: Мораш се одважити!
Једном ћеш ипак освојити врх,
успехом ће бити крунисан твој труд.
Александар је желео читав свет,
да би његово име постало бесмртно.
Он полази у бој, непријатеља коси —
Александра победника опевају оде.
Живот се увек завршава смрћу,
Умри — и живећеш потом у вечности.
Архимед, да би схватио свемир,
блуди погледом по звезданим висинама,
броји сунца, проучава путање,
да би наслутио лепоту њихових закона.
Прободи га, ратниче — убити га нећеш,
јер за свет он заувек у светлости живи.
Желиш ли бесмртност, мораш одабрати
једну од две стазе:
Ако нећеш да освојиш свет — победи глупост,
спознај истину, бит свих ствари!
Победник никада неће пасти, мудрац ће живети
па нек пропадне свет.
Трговче, жуди за скупоценим стварима.
Девојко, дотеруј се чипкама и појасевима.
Младићу, нек те заноси меких образа лепота
и хвали, о лудо, ту пијану страст!
Смрт вас је у свим временима косила —
Ја тражим врлину бесмртности.

(С немачког превео: Златко Красни)

 


 

Click here for Domowina official site