Projekat Rastko - Luzica / Project Rastko - Lusatia  

autori • awtorojo • awtory • authoren • authors
bibliografije • bibliographien • bibliographies
istorija • stawizny • geschihte • history
jezik • rec • sprache • language
umetnost • wumelstvo • kunst • art
o Luzici • wo Luzicy • wo Luzycy • uber Lausitz • about Lusatia
folklor • folklora •  folklore

Јуриј Лудовици
(1619-1673)

Хвалоспев Михалу Френцлу

"Књижевност Лужичких Срба", избор приредио Радослав Братић, тематски број часописа "Кораци", књига XIX, свеска 7—8, Крагујевац 1984.

ЈУРИЈ ЛУДОВИЦИ (1619—1673). Био је свештеник. Аутор је прве горњолужичке граматике. Песма коју овде објављујемо сматра се најстаријом оригиналном песмом написаном иа горњолужичком дијалекту.

 

Свети ученици Аврамови,
Нек је вечна слава ваша
са вишњим сте Богом говорили
Ви на гори Сињској
кроз муње и громове чусте
Десет божјих заповести
И ти земљо Галилејска
што блаженем и слатке речи
Исуса, свог Господа
посвуда си чула
Дичи се и не ругај другоме:
О, погледај, Исусе,
Светлост домовине наше
Кажи нама грешницима
Српску реч, нама Србима
у сјају свом је пренеси.
Тако се Божја мудрост
на нас жедне смиловала
И великом љубављу својом
пољубила све Србе
кроз перо, зној и знање
племенитог Михаила Френцла:
И зато нека му је хвала
нек је вечна слава Господу!

немачког превео: Златко Красни)

 


 

Click here for Domowina official site