Projekat Rastko - Luzica / Project Rastko - Lusatia  

autori • awtorojo • awtory • authoren • authors
bibliografije • bibliographien • bibliographies
istorija • stawizny • geschihte • history
jezik • rec • sprache • language
umetnost • wumelstvo • kunst • art
o Luzici • wo Luzicy • wo Luzycy • uber Lausitz • about Lusatia
folklor • folklora •  folklore

Јан Бок
(1569-1621)

О благословена грудо...

"Књижевност Лужичких Срба", избор приредио Радослав Братић, тематски број часописа "Кораци", књига XIX, свеска 7—8, Крагујевац 1984.

ЈАН БОК (највероватније 1569—1621). Докторирао филозофију. Био ректор Градске школе у Еперјесу, дипломата и "најпознатији хуманиста Горње Угарске". Поред "сарматског" говорио је шест језика. Цар Рудолф II крунисао га је звањем poeta laureatus и примио га у угарско племство. Био је судија и градоначелник у Кашану (Словачке Кошице). Из његовог затворског живота настала је Olympias Carceraria, издата 1611. године. Ово је једино његово дело које садржи "немачка певања", док је све друге песме испевао на латинском.

 

О благословена грудо, драговање лужичког живља:
Умрлих предака ја нек сам недостојан син,
Ако л' ти, Лужице Мајко, не одајем славу и хвалу,
Нека сам лажац и гад каоно кукавац злић!
Како се само веселим што Матију венчаш за краља,
Родна ми грудице, хај, вечно нек цвати ти цват!

(Белешке и превод с латинског: Синан Гуџевић.)

Напомена:

Уз прво издање ове песме стоји: Hexastcha votiva vel strena poetica omnis boni gratia..., Bartphae (нем. Bartfeld, данас Бардејов у Чехословачкој) 1612. Краљ Матија (5. стих): немачки цар од 1612. до 1619.

Преводи и белешке рађени су према текстовима у књизи: Сербска читанка (Sorbisches Lesebuch, Verlag Philipp Reclam jun., Leipzig, 1981.). Никаква критичка издања или било који коментар нисам имао при руци, и то се свакако може одразити на овај превод — прим. прев.

 


 

Click here for Domowina official site