Projekat Rastko - Luzica / Project Rastko - Lusatia  

autori • awtorojo • awtory • authoren • authors
bibliografije • bibliographien • bibliographies
istorija • stawizny • geschihte • history
jezik • rec • sprache • language
umetnost • wumelstvo • kunst • art
o Luzici • wo Luzicy • wo Luzycy • uber Lausitz • about Lusatia
folklor • folklora •  folklore

Јакуб Барт Чишински (1856-1909)

Јадни Чишински

"Књижевност Лужичких Срба", избор приредио Радослав Братић, тематски број часописа "Кораци", књига XIX, свеска 7—8, Крагујевац 1984.

ЈАКУБ БАРТ ЧИШИНСКИ (1856—1909). Класик лужичкосрпске књижевности. Бавио се превођењем, публицистиком, али је пре свега песник. Својим укупним стваралаштвом знатно је допринео развоју модерног горњолужичкосрпског књижевног језика. Жеља му је била да књижевност овог народа допуни великим формама па је тако написао идилични сељачки еп Младожења, роман Патриота и отпадник, историјску драму у стиховима На кули, затим збирку лирских песама Форме, итд. У великој мери је утицао на песништво Лужичких Срба. Највећа књижевна награда Лужичана носи његово име.

 

Никако ми се не свиђа тај Чишински!
Зар мора да прави толику галаму?
Разбацује се на све стране речима,
и сем тога гаји неке чудне градске обичаје!

Та склоност да се нејасно изражава,
да ко муња сева стихом,
да љутито и убојито потеже своје мисли
и као да стално позива на побуну!

И што га више читаш,
све се чудније осећаш!
Час те испуњава небеском радошћу,
час те љутим бичем ошине.

Том нереду нигде краја нема!
Све његове муке мораш сам да преживиш,
у теби влада чаробним силама,
и мораш да поделиш све његове радости.

И са сваком књигом то све горе бива,
заводи нам омладину, и нама самима већ штети!
Занесењак је он, будала и лудак!
Боже, смилуј се на јадног Чишинског!

Добри људи, оставите се тога!
Живеће и даље тај "неред" мојих песама,
и онда кад многа имена, којима се данас дивите,
нестану ко дим у мраку заборава!

(С немачког превео: Златко Красни)

 


 

Click here for Domowina official site