Projekat Rastko - Luzica / Project Rastko - Lusatia  

autori • awtorojo • awtory • authoren • authors
bibliografije • bibliographien • bibliographies
istorija • stawizny • geschihte • history
jezik • rec • sprache • language
umetnost • wumelstvo • kunst • art
o Luzici • wo Luzicy • wo Luzycy • uber Lausitz • about Lusatia
folklor • folklora •  folklore

Хандрош Тара
(1570-1638)

Аутор свом катихизису

"Књижевност Лужичких Срба", избор приредио Радослав Братић, тематски број часописа "Кораци", књига XIX, свеска 7—8, Крагујевац 1984.

ХАНДРОШ ТАРА (око 1570 — око 1638). У књижевности горњих Лужичана јавља се и под именом Хандреј Тареј. Завршио је студије теологије; радио је као парох. Бавио се превођењем и писањем духовних списа, писао је песме на немачком. Био је истакнути филолог лужичкосрпског језика. Аутор је Лужичкосрпског приручника који садржи Лутеров Мали катекизам, молитве и псалме. Кнез Фридрих Вилхелм, заједно са још четири књиге, године 1667. забранио је овај приручник. Тара се борио за увођење лужичкосрпског језика у школске програме.

 

Путуј, путуј књиго моја мала
Идемо сада ми у земљу Срба.
Тамо ћеш господу многу срести
Која ће те јако заволети
И сву ти љубав исказати и част.
Често ће те у руци носити
И о теби добра зборити.
Али знај да ће ти се и наругат
Неки паметњаковић и осудити те
Јер тај ни са собом не зна право шта ће.
Таквоме ја отворено кажем:
Господине мој побожни и добри
Кад сте већ у свему тако паметни и мудри
И све боље урадити знате
Што нам онда силну мудрост своју
Нисте пре показали, па да онда
Не пишемо ове своје књиге
Те се оставимо ћоравога посла.
Но ако ме поглед мој не вара
Вама је од уметности стомак грдан нарастао.
Хајде, покажите да сте добар Србин
Каквом није лако наћи равна!
Докажите да заиста волите уметност
И издајте књиге наше бесплатно
Да их буде што више у Срба
Да им на језику њиховом служе.
Да их народ српски види.
Биће можда у њима нешто
Што вам по вољи сасвим бити неће
Али ћете нам опростити кривицу нашу,
Јер смо урадили што смо могли боље.
Зато путуј књиго моја мала
Нека добри Бог над тобом бди.
Амен Господе Исусе Христе Амен
У име Божје ја одлазим сада.

(С немачког превео: Златко Красни)

 


 

Click here for Domowina official site