Projekat Rastko - Luzica / Project Rastko - Lusatia  

autori • awtorojo • awtory • authoren • authors
bibliografije • bibliographien • bibliographies
istorija • stawizny • geschihte • history
jezik • rec • sprache • language
umetnost • wumelstvo • kunst • art
o Luzici • wo Luzicy • wo Luzycy • uber Lausitz • about Lusatia
folklor • folklora •  folklore

Народне бајке Лужичких Срба

Побеђена Сунчаница

Једном је жела девојка у пољу лан и, како се била занела послом, није чула да са оближње сеоске цркве подне звони. Подигла она главу и види – крај ње стоји Сунчаница. У руци јој срп којим главе одсеца. Скочи девојка на ноге, дограби свој срп и повиче:

– Ја се тебе не бојим!

А Сунчаница се зачуди и упита:

– Зар се Сунчанице не бојиш?

Девојка јој одговори:

– Никог се ја не бојим!

Тада јој Сунчаница с осмехом рече:

– Ти ми се допадаш!

– А ти мени не – дочека је спремним одговором девојка. – Али кад тако кажеш, одбаци свој срп, па да видимо, докажи!

Сложи се Сунчаница, баци свој срп у траву и рече:

– Ето! Само чуј, ја ћу ти живот подарити ако ми цео један час само о лану приповедаш и ни о чему другом!

Девојка се насмеја:

– Па то није тако тешко!

А Сунчаница одговори:

– Прво скочи па онда кажи хоп!

Девојка у себи помисли: "Па добро, ако будем сваку реч отезала, проћи ће час." И она поче да приповеда:

– Ду-у-го, ду-у-го сам ја лан на по-о-љу жела..

Седи девојка, причу испреда, како сељак дрља своје поље, како га равна, како само најбоље зрно за сетву одабира, како потом девојке зрно по зрно у земљу стављају. Приповеда, а сунце на небу иде, одмиче. Тако нису ни приметиле кад је један час прошао. Сунчаница се одједном узнемири, погледа на небо и виде – подне је одавно прошло.

– Имаш среће, победила си ме – рече она девојци.

То изусти и ишчезну као да је никад није ни било. Од тога времена више је нико није видео.

Народне бајке Лужичких Срба